Profil autora:
vložil Milan Mikolecký
jméno Milan Mikolecký
autor textu Milan Mikolecký
autor fotografií Milan Mikolecký, Edita Bizova
hash tag Udalosti
03.11.2023 11:27

Milan Mikolecký

Zpravodajství
názory

Zobrazeno 1158x
Čekal jsem, že s textem na toto téma vystoupí starosta města v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaje a stručně z jeho pohledu zhodnotí první rok nové vlády. Co všechno se řeší, kde vidí největší problémy, a na čem bude ještě potřeba zapracovat, co bude dřív a na co budeme muset počkat, protože prostě nejde všechno dělat najednou.
Místo toho se veřejnost mohla po krátkém úvodu starosty "pokochat" dvoustránkovou předvolební prezentací připraveného přehledu úspěchů a rozpracovaných akcí pod názvem „PODAŘILO SE NÁM". Za peníze daňových poplatníků si zde radniční koalice buduje svoje pí ár i s doručením všem až domů!  Takové texty (prezentace úspěchů) se skutečně před volbami objevovaly, ale každá volební strana si je platila sama. Někdo měl malé možnosti, jinde měli velké sponzorské zdroje – radši se ani neptat jaké. Ale nešlo o peníze z městské pokladny! Úspěchy a sebechvála. Je to ovšem znak toho, co si může dnes vedení města dovolit. Samozřejmě se informovat má a občany to také zajímá. Ovšem provedení a la listopadové městské periodikum se (nejen mně) nelíbí. A nejhorší je, že to je dnes u nás ve městě vlastně normální a lidé se nad tím ani nepozastavují.

Projděme si nyní uplynulý povolební rok a pozastavme se alespoň u některých událostí nebo rozhodnutí.

Zrušení vyhlášeného nařízení předchozí rady města o rezidentním parkování na Trávníku – ukázka arogance sotva nově utvořené a problémů města neznalé rady města a současně bojácnosti prosazovat také nepopulární věci. Důvody pro to žádné nebyly. Zavedení rezidentního parkování je přitom nevyhnutelné, bylo dobře připravené a prodiskutované. Nové vedení ale chtělo vyjít vstříc hlasům vlivných osob, kteří nechtějí platit parkovací poplatky (třeba právě za dvě či tři auta), když nemusí třeba platit nic. Město nezchudne, že. Takže až vybudujeme nová další parkoviště (na úkor všech ostatních obyvatel), tak snad. To, že jinde občané platit musí a vlastně zbytečně vedení města nezajímá.

VŘ na připravené úsekové měření v Moravské ulici zrušeno.  Zase bojácnost? Prý moc drahý špás. A tak radši peníze vynaložené na projekt a přípravu vyhodíme. Bezpečnost u frekventované silnice I/14 vedení nezajímá, proto další ústupek. Z vybraných pokut už mohlo být zaplaceno. (A ty kamiony zde lítají opravdu rychle).

Rozpočet města byl již v prosinci – je to na pochvalu? Bylo to ovšem vlastně  takové rozšířené rozpočtové provizórium, obsahovalo  mandatorní výdaje, financování provozu města, dluhovou službu a vytvořilo velké rezervy bez jakéhokoliv konkrétního určení. K tomu bylo nové usnesení o tom, že rada může vše téměř měnit. To je ovšem běžné i v jiných městech. Tam se však jedná např. o upřesňování některých rozpočtovaných částek a přeskupení výdajů v rámci kapitol. U nás bylo deset rozpočtových změn během roku. V tom chaosu se pak nikdo nevyzná. Vedení a radě města to velmi vyhovuje, transparentnost nakládání s veřejnými prostředky není žádná. Co si myslet o tom, když je v rozpočtu města šestnáctimilionová investice, odsouhlasená navíc i minulým zastupitelstvem, zavedena až během roku a oceněna 100 tisíci korunami? Jenže veřejnost to příliš nezajímá. Takové řešení jako u nás nemají nikde. Ovšem je to prý krok dopředu. Podle mého názoru je to spíš krok do neznáma, který nemusí vždy vyjít. Stačí podrobněji prozkoumat Zákon 250 o rozpočtových pravidlech.

Nové složení dozorčích rad městských společností. Zůstaly sice pětičlenné dozorčí rady, ale nikoliv proto, aby každá z pěti volebních stran v zastupitelstvu zde měla svého zástupce (jako to bylo v minulých čtyřech letech). Opozici je potřeba omezit. Zato 3PK tak má dva členy dozorčí rady. Proč? V městských společnostech jde o stamiliony, u Vodárenské společnosti jde navíc  zcela o mimorozpočtové finance! A radniční koalice zde kontroluje sama sebe. Velmi výhodné. Ale rozhodně to demokratické principy neprohlubuje. Je více symptomů tohoto rázu, třeba nedávno přijatý jednací řád zastupitelstva přináší další zbytečná omezení pro zastupitele i veřejnost. Ochrana před nevhodnými názory?

Nejhlasitější cíl nového vedení města byl personální – tak hlasitý, aby ho každý viděl a slyšel.  Veřejnost tleská, úředníci města berou moc peněz, je to třeba změnit. Stále rostoucí náklady na veřejnou správu ovšem nezpochybňuji, pouze metodu, jaká byla použita. Opět se potvrdila potřeba opatřit si pro své záměry "berličku" v podobě personálního auditu a zřízení naprosto netypické a ojedinělé "komise pro práci MěÚ a městské policie". Jaká bude funkčnost nové organizovaného úřadu teprve uvidíme.  (Zarážející je ovšem ve veřejnosti rozšiřované tvrzení, že předchozí vedení města zanechalo úřad v nepořádku a tak co jsme měli dělat….)

Propagace – vlastně sebepropagace.  Další oblast, která se podstatně změnila je informovanost, kde to nové vedení vzalo za úplně jiný konec. Dříve zvalo vedení na radnici novináře, pořádalo tisková setkání předkládalo pro jejich práci informace. Dnes radnice šíří informace sama prostřednictvím mediálního asistenta. Je to v pořádku, již minulé vedení přišlo na to, že má-li řešit problémy, nemůže se zabývat ještě aktuálním zpravodajstvím, i když všechno ví nejlépe. Publikované články se však staly pí ar texty o tom, co se řeší, co se podařilo. Starosta navštíví městskou knihovnu (je tedy v podstatě v práci) – a už to je událost do mediálního prostoru. Všude najdete „zodpovídá Jiří Holý“ – samozřejmě ovšem pravý autor není znám. Chudák mediální asistent. Některé problémovější oblasti však této medializaci unikají. Podobně je zaměřeno i městem placené videovysílání a smluvní spolupráce vysílání na OIKTV, zprostředkovaná ovšem pomocí dotace rady města pro jinak nečinný spolek Orlická mediální skupina, který nemá vysílací licenci. Prostě informační mašina musí fungovat…

Do transparentnosti veřejné správy patří nedávná událost spojená s odstraněním komentáře na FB stránkách města, který reagoval na problematiku změny uspořádání městského úřadu. Proč o tom píši: Jak bylo zjištěno, tak komentář skutečně neodstranil nikdo z radnice, ale zarážející je i to, že odstranění vzniklo správcem FB z iniciativy jiného nezastupitele 3PK. Jde hlavně o reakce, se kterými to bylo spojeno. V podstatě vedly k tomu, že problémový komentář měl napsat člen Koalice pro Českou Třebovou, vyfotit a sám ho pak odstranil, aby mohl napadat vedení města! Neuvěřitelná,  odvážná konstrukce z detektivek. Proč? Také reakce pak mířily na ty, kteří odstranění komentáře na Českotřebovském deníku komentovali a žádná reakce se netýkala podstaty komentovaného problému! Dost dobře také nelze souhlasit s tím, že kritika směrem k vedení města hned znamená osočování. Prostě je třeba počítat s tím, že ve vedení města je veřejnosti na očích a mohou být i jiné názory. A právě reakce na popisovaný problém ukázaly, proč je lepší se nepodepisovat.  A s anonymitou facebookových stránek jsou problémy i jinde.  

Na tomto místě se hodí také ukázat, že NIKDO z členů či zastupitelů  Koalice pro Českou Třebovou nemá ve své činnosti jako cíl napadat vedení města a naopak spolupracují tam, kde se dá a kde je o to zájem. Mohli bychom uvést řadu případů. Žijeme přece společně v jednom malém městě, nebudeme si házet klacky pod nohy. Nemalé prostředky věnovali členové Koalice také na sponzorskou podporu aktivit českotřebovských spolků a projektů a nezaslouží si, aby byli spojováni s publikovanými anonymními výstupy. I zde můžeme výčet sponzorské podpory uvést konkrétně. Při předávání sponzorských darů se ale prostě nefotíme. Koalice pro Českou Třebovou je podle počtu zastupitelů druhá nejsilnější parta v zastupitelstvu a moc mrzí, že se především ze strany 3PK někdy s ní jedná jako se zdrojem problémů a nepokoje. Svou opoziční úlohu plníme jednak podáváním návrhů a podnětů, zejména prací v komisích i výborech, ale snažíme se také upozorňovat na existující problémy města. Jen tak se přece můžeme posunout dopředu.
Novinka z volebního programu 3PK – zbytečné změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací města vedou k opakovanému vyhlašování výběrových řízení na ředitele  nejen ve školách ale i v ostatních příspěvkových organizacích. Proč byl tento nástroj použit mohou vědět jen autoři záměru. Jinde to nedělají. Hodnotit práci ředitelů příspěvkových organizací lze i bez nově aplikované  metody, lze  nově jmenovat i odvolávat. Jenže to nevytvoří takové pracovní napětí a nasazení, jako pravidelné vyhlašování konkurzů. Přitom práce v muzeu, knihovně, sociálních službách nebo v kulturním centru je (podobně jako ve školách) třeba dělat s nějakou vizí, která by měla být společná pro vedení města i danou organizaci a nelze ji měnit podle toho, kdo vyhrál volby.

Opakovaný vstup do destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.  Opět jde o zastavení revolty minulého zastupitelstva, které si dovolilo konstatovat, že mu spolupráce v uvedené  destinační společnosti nic nepřináší (kromě placení stotisícového příspěvku). Jenže tím se Česká Třebová stala bílou vránou, jediné město na mapě východních Čech nikam nepatřilo. A tak nastalo přesvědčování – vraťme se! Osobně mně vadí, že nikdo nejednal se sousední destinační společností Pomezí Čech a Moravy, kam patří města Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička Svitavy a Moravská Třebová, a kam bychom patřili daleko více logicky než k Orlickým horám, zde jsme byli a zase budeme někde na ocase. Rozumím tomu tak, že úkol vrátit se přišel shora, a tak jsme vše zvážili a opět se vrátili. Přesvědčovat k tomu přijel zastupitele lanškrounský starosta Vetchý.

Změna ve složení rady města, přesněji ve složení radních za 3PK.  Novým radním se stal Martin Netolický. Jako člověk, který vlastně kandidátku 3PK vytvořil, včetně všech základních kamenů volebního programu, měl zasedat logicky v radě od počátku, i když by to znamenalo natáhnout den nad 24 hodin. I tak musel každý, kdo sledoval jednání zastupitelstva konstatovat, že měl v zastupitelském sboru výsadní postavení, zařazoval a zdůvodňoval a komentoval tak důležité programové body jako nutnou reorganizaci úřadu apod. Jako radní je nyní přímo členem širšího vedení, přijímá odpovědnost. Ovšem za cenu toho, že nyní sedí na více židlích, čemuž se právě dlouho bránil. Prostě proto, že své působení viděl především v krajské politice. Změna v radě města je současně znamením, že něco dosud dobře nefungovalo, že  byly problémy, které záměna Terezy Hýblové za Martina Netolického pomáhá vyřešit.  I když to řečeno nebylo, tak se této otázce nelze vyhnout. Odpověď na toto ale přesnou nemám.

Co se daří:
Rozhodně spolupráce s krajem, na tom byl přece volební program 3PK (tvořící dle odhadu 95% programu radniční koalice) postaven.  Krajský hejtman byl tvůrcem volebního programu na míru, v předvolebním boji se 3PK prezentovalo krajskými projekty. Díky tomu byly použity dotace připravené nově na míru, např. pro přípravu prostor po staré poště v objektu čp. 205 pro podporu podnikání, převzetí budovy MIKA pro ČT PINK, dotace na energetické úspory na sportovištích umožní rekonstrukci osvětlení na zimním stadionu, opět podle nového krajského grantového programu. Nová dotace kraje byla získána i pro sdílená kola. Je to pěkný projekt, který by se však bez dotace neuchytil nebo nezaplatil. Krajská investice do rekonstrukce Kubelkovy ulice se ovšem podstatně protáhla, byly stížnosti zde bydlících rezidentů, kteří byli omezeni podstatně více, než se předpokládalo. Důvody nejsou podstatné a město s tím zřejmě  moc dělat nemohlo. Čeká nás ještě rekonstrukce sportoviště gymnázia – ukázalo se, že samotný převod pozemku na kraj nebyl tak jednoduchý, stejně jako výběr zhotovitele. Ale v příštím roce se to určitě rozjede naplno. Změny také čekají společenský sál na Skalce (první zpráva o jeho přestavbě byla publikována před čtyřmi lety v říjnu 2019). To se města jako takového ovšem příliš nedotkne, jde o školské areály, i když tím město v obou případech získává další přidanou hodnotu.V minulém období směřovaly  krajské investice zejména do budovy gymnázia a rekonstrukce ulice Podbranské včetně mostu.

Investice města.   
Z investic města je třeba nevynechat statické zajištění Malé scény, které je řešeno přístavbou šatny a kavárny s chodbovým koridorem do jevištního zázemí. Bude to přínos, bylo to připraveno již v loňském roce. Zpoždění tu je hlavně proto, že nebyla včas provedena přeložka plynovodu. Také úprava vstupního prostoru ZŠ Habrmanova byla nachystána v loňském roce a odložena na letní prázdniny, kdy je u škol klid a navíc byla dopracována o druhou etapu. Prostor máme nyní moderní, bude zde konečně důstojný Den veteránů 2023. Pokračuje se v rekonstrukcích na mateřských a základních školách, velká akce byla především na školičce na Parníku. Zde snad dojde k rekonstrukci sportovního areálu, modleme se, aby to vyšlo, aby byla dotace přidělena.  Na Parníku šlo ještě o  další etapu mnoho let postupně realizovaného seriálu oprav sociálních zařízení parnické školy. Další investicí vyla výměna kremační linky v krematoriu. Je sice dokončena, ale ještě se řeší problémy s hlučností a chybějící rozptylovou studií. Tyto problémy vedly sousedy k napsání protestní petice.  

Knihovna  - největší investice, která ovšem teprve začne. Ještě loni do konce září 2022  byla dokončena projektová dokumentace a odeslána žádost o dotaci (přesněji o dvě dotace). Byli jme úspěšní, bude se stavět. Letos začalo bourání, bez toho nejde začít. Nebude to malý úkol, máme na to dva roky 2024 a 2025. Je slušná dotace, ale i tak to ukrojí z následujících městských rozpočtů nemalé částky.

Domov důchodců. Byla  zadána nová studie na novou budovu C, snad bude méně náročná než ta první verze arch. Martina Hájka. Bude třeba pokračovat, připravit vůbec ne lacinou projektovou dokumentaci a očekávat možnost dotace. Podobně ovšem číhají v okolních městech. Opět to bude náročné. Pokud se dotace dočkáme, bude to znamenat další úvěr.  Škoda, že se loni muselo  měsíce  čekat na rozhodnutí, zda bude nebo nebude nutné přestavět budovu v Bezděkově na ukrajinskou ubytovnu. Město vypracovalo a zaplatilo nyní již zbytečnou projektovou dokumentaci a navíc ztratilo 4 měsíce pro přípravu nové studie budovy C.

Krytý bazén. Stále to je objekt v majetku Eko Bi, ale počítá se s tím, že pro rekonstrukci bude převeden na město, podobně jako ve Svitavách. První fáze je projektová dokumentace, kterou zadalo město jako budoucí vlastník… Kde na řádově stomilionovou rekonstrukce vezme finanční prostředky je zatím ve hvězdách.
Opravy komunikací.  Je to stále jako v předchozích letech, ale zlepšení je přece jen patrné. Aby bylo zlepšení zřetelnější, bude třeba investovat desítky milionů. Rekonstrukce v centru čekají  na zahájení modernizace  železničního uzlu, která by měla být příští rok na spadnutí….

Které oblasti rozvoje byly ignorovány, kde se nemůže nové vedení hnout z místa::

Pozemky a pro stavbu rodinných domů, příležitost bydlet pro mladé – lidé odchází stavět jinam, počet obyvatel a daňové přijmy klesají (a nic se proto nedělá).

Připravená studie pro zástavbu RD v Křivolíku se dále nerozvíjí – přesto by zde vyrostly tři desítky domků na 34 let nevyužívaných městských pozemcích s velmi dobrý přístupem. Opět se projevuje bojácnost nového vedení města: co kdyby zde opět chtěl někdo budovat za 100 milionů nesmyslné koupaliště, které nelze zaplatit ani rozumně provozovat. Zde jsou 3 ha nevyužitých pozemků a přitom na bydlení pozemky nemáme. Vlastně máme – ale jen velmi omezeně. Náhradou má být několik parcel města a soukromníků v oblasti u bývalého kravína v Rudoltičkách.  Málo! Další nabídka na 23 stavebních parcel v oblasti nad Orlíkem od soukromých vlastníků má řadu problémů, finančních i technických. Na odkup lokality, která není pro výstavbu nijak připravena a je složitě dopravně napojena je požadováno 36 milionů korun. Dalších aspoň jednou tolik by stála infrastruktura a teprve potom by mohlo město pozemky prodávat zájemcům. Návrh se zatím přehazuje jako horký brambor. Ale na své nevyužité a přístupné pozemky v Křivolíku město nechce sáhnout! Zde by se zástavba zaplatila prodejem pozemků bez vlivu na rozpočet města.

Nevyužití finančních prostředků vázaných na bydlení.
Město má na účtu 21,5 milionu korun pro investiční bytové účely. Prostředky byly získány prodejem tzv. Jezevčíku . Inflace peníze znehodnocuje a město je nevyužívá, asi si neví rady. Chová se tedy jako dobrý hospodář? Pro tento účel byla v loňském roce připravena studie na úpravy nyní nevyužitého domu čp. 7 v Klácelově ulici v klidné části centru města. Stále platí usnesení o tom, že bude využit pro  bydlení, že se nebude prodávat. Studie počítala v přízemí se služebnou pro městskou policii.  Je to připraveno, jsou peníze a vedení města nekoná a ani se k tomuto problému nevyjadřuje. Městské policii snížili letos počet strážníků, tak to nebude potřeba? Nebo se najednou staly podmínky pro městskou policii ve stávajících prostorách dostatečné? (To v Ústí letos přestavěli prostory pro MP v Dělnické ulici, tam se toho nebojí a řeší to i za cenu nějaké petice ze sousední školky).

Sportoviště – zejména šatny pro atletický a zimní stadion. Úsilí o realizaci trvá už šestým rokem. Bez dotace to nepůjde. Cena investice zatím narůstá. Znovu se ještě vrátím ke školnímu sportovišti na Parníku. Přes velkou snahu města se může stát, že dotace nebude, ona totiž ve skutečnosti není pro školské sportovní areály určena. V tom případě nic? Potřeba rekonstrukce sportoviště by přece s odmítnutím dotace přece zůstala stejně velká! Proto ta petice s 550 podpisy! Modleme se, aby to dopadlo. Je zakotvena v zásobníku projektů, je připravena a tedy i v případě neúspěchu by měla zůstat první na řadě a nepodmiňovat investici dotací!  Přesně tak to řeší v Ústí nad Orlicí, kde podali u Národní sportovní agentury konkurenční projekt. Také při srovnání s dalším zatím odloženým záměrem na zhruba stejně drahou novou kontejnerovou sestavu u parkoviště na Pekláku ná Parník jasnou přednost!

Závěr:
Uplynulý rok byl vlastně teprve rozběhem do dalšího rozhodujícího období. Leccos je ovšem již naznačeno, zejména pokud se týká stylu práce. Stávajícímu vedení města není co závidět, problémů není málo a peněz nebude nikdy dostatek, proto je důležité hledat správné priority. A dotace.  Ovšem s tím, že dotace na ne zcela  potřebnou investici vede k vyhazování peněz.

Milan Mikolecký 3. listopadu 2023Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Česká Třebová
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024. Schodek téměř 12 milionů dofinancují přebytky z minulých let
Tající sníh na střeše bytovky vytopil sedm bytů
Při srážce nákladních vlaků vznikla škoda 150 milionů korun. Jeden ze strojvedoucích se zranil
Na železnici se srazily dva nákladní vlaky. Provoz na trati není omezen
Městský úřad řeší rozvoj své ICT architektury
Krajské přebory v plavání mládeže Česká Třebová 2023
Setkání všech co v České Třebové v motosportu něco znamenali
Jaká byla českotřebovská Jabkancová pouť 2023
69letý žák autoškoly usedl za volant opilý
Zimní stadion bude mít nové a úspornější osvětlení
Zastupitelstvo města se přihlásilo k finančnímu zajištění rekonstrukce sportovního areálu
Sledovali, jací motýli se vyskytují ve městě
Na kapli Panny Marie Pomocné Na Horách probíhají restaurátorské práce
Společnost CZ LOKO míří do Norska
Sdílená kola v České Třebové v sezóně 2023
„Zaďour“ přímo před zraky policistů: Řidič podezřelý ze zavinění dopravní nehody nadýchal téměř 3 promile
Kohouti těsně prohráli s obhájcem mistrovského titulu z Litomyšle
Kohouti rozstříleli Opočno
Českotřebovští hokejoví Kohouti chtějí ovládnout trůn nového ročníku Krajské hokejové ligy
Zástupci kraje pokřtili první RegioFox
Dali jméno kompostu. Jmenuje se Kohouťák
Duální lokomotiva z CZ LOKO zažije veletržní premiéru v Gdaňsku
Trasa mezi obcemi je určená cyklistům, pěším i kočárkářům. Chodí se vlevo, jezdí se vpravo
Sad Třebováčků hlásí plno! Rodiče registrovali 43 novorozenců
Rodiče mohou svým novorozencům nechat vysadit strom
Zastupitelé schválili návrat do destinační společnosti. Na radnici nejsou schopni vlastními silami efektivně propagovat své město
Českotřebovští turisté vstoupili do síně slávy české turistiky
V lesním úseku havarovala tři osobní auta
Během podvečerní bouřky zapálil blesk stoh slámy
Cestoval na černo, z vlaku navíc odešel s cizím kufrem


Muzikant Slávek Janoušek slavil kulatiny
23.11.2023 | 11:22 | Ústí nad Orlicí

Dvojnásobná medailistka z Mistroství Evropy juniorů Kamila Šímová bude bojovat o účast na olympiádě v Paříži 2024
05.11.2023 | 10:30 | Orlický.net

Senátor Fiala horoval za snížení maximální hmotnosti u kamionů. Je od 20 procent vyšší něž v jiných zemích
05.08.2023 | 09:38 | Orlický.net

Selfie na vagonu pod trakcí, taková p*čovina. Celým městem se nese usedavý pláč
17.06.2023 | 14:18 | ZZS

Před rokem havaroval, teď chce poděkovat neznámým lidem za pomoc
06.06.2023 | 07:03 | Orlický.net

Společné prohlášení hejtmana a starostů dotčených měst k rušení 17 poboček České pošty v Pardubickém kraji
09.04.2023 | 09:49 | Pardubický kraj

Urban bouldering v Ústí nad Orlicí
08.06.2022 | 23:52 | Radio Orlicko

Otevírá se nejdelší visutý most na světě. Bude rarita přínosem?
13.05.2022 | 09:13 | Pardubický kraj

Ploty u nového úseku D35 kvůli zvěři pouze bouře ve sklenici vody? Měly být jednoznačně včas
06.01.2022 | 08:20 | Orlický.net

Nový vítr do plachet. Oblíbená vedoucí knihovny měla skončit pro nadbytečnost
08.09.2021 | 09:15 * | Orlický.net

Ministr Havlíček si zajel na nákup do Podorlicka. V sámošce si koupil rohlíky a uzeninu, slíbil až 100 tisíc na provoz malé prodejny
20.06.2021 | 08:14 * | (rup)

Vystudovala obor mechanik–opravář motorových vozidel, teď pracuje na montáži
21.03.2021 | 10:15 | Orlický.net

Nouzový stav ke zlepšení stavu nepomůže. Pojďme se ještě jednou sjednotit, zůstat doma
27.02.2021 | 09:00 | Orlický.net

Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
08.10.2020 | 20:30 | Komerční sdělení

Jirka Rejfíř alias Jay Diesel nejen o své charitativní činnosti
13.04.2020 | 19:15 | Orlická TVzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Auto po projetí serpentiny skončilo na střeše
Podvodníci využívají změn v aplikaci George. Žena přišla o půl milionu
Na křižovatce U sloupu se srazila dvě osobní auta
Mateřská školka má nový zvěřinec. Vymalovaly ho děti ze ZUŠky
Ústí nad Orlicí
Krampusáci po roce řádili u Čapkárny
Město občanům opět nabídne ekodotace
Muzikant Slávek Janoušek slavil kulatiny
Vydařené ZDRAVOhrátky se konaly pod symbolickým dohledem profesora Janského
Žamberk
Adventní domek Prokopa Diviše
Adventní domek Prokopa Diviše
Na rušné křižovatce se srazila tři auta
Prodejna musela být týden uzavřená. Inspektoři objevili trus hlodavců a nečistoty
Lanškroun
Srazila se dvě auta jedoucí za sebou
Nedělní požár likvidovali hasiči z 15 jednotek déle než osm hodin
Úspěšný Den architektury v Lanškrouně
Galvanovna v plamenech, silnice musela být uzavřena
Nové Město nad Metují
Prezident navštívil město hodinek
No tak to je v pr…. Muž odpoledne nadýchal opakovaně přes 3 promile
Na zdi texty z dramatu R.U.R., samotná fasáda šetří peníze a poutá pozornost
Festival české filmové komedie zná letošní vítěze. Za nezapomenutelné role byl oceněn Luděk Sobota
Dobruška
Ranní čelní střet dvou aut uzavřel obchvat města
Loutna česká a varhanní slavnost na Festivalu F. L. Věka
Mozart a jeho geniální současník Pavel Vranický
Odstartovala oprava mostu. Práce potrvají do půlky října
Letohrad
Do práce nedojel, během cesty mu začalo hořet auto
Na plotně se vznítil hrnec s olejem. Muž se rozhodl plameny uhasit vodou
Slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Dům kultury
Senátor Fiala horoval za snížení maximální hmotnosti u kamionů. Je od 20 procent vyšší něž v jiných zemích
Kostelec nad Orlicí
III. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Iphone ležel na silnici a zavolal si o pomoc. Hasiči měli planý poplach
Během dvaceti minut dvakrát likvidovali obtížný hmyz
O mozku v Komunitním centru v Kostelci nad Orlicí
Choceň
Lesní požár: Mladíci se snažili zlikvidovat plameny, nadýchali se kouře
Hořela garáž rodinného domu, hasiči evakuovali obyvatele
Na vlakovém nádraží otevřeli muzeum TT modelů
Středem silnice se proti sobě řítili dva cyklisté bez přilby. Došlo k čelnímu střetu
Týniště nad Orlicí
Ukončení botanických vycházek spojené s promítáním fotografií
Starosta ke kauze chybějících milionů za neuskutečněnou rekonstrukci: "Jako chlapi jsme si řekli, tohle je celý špatně, seš blbec"
Band-a-SKA na Týnišťském posvícení pokřtila nové album
Tradiční týnišťské posvícení
Vamberk
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Město bude spravovat dříve státní nebo krajské komunikace
V bývalé masně hořel odpad
Srazil se motocykl s dodávkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Česká Skalice
Nezahlédli jste tohoto muže? Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště
Zbytkáč 2,22 promile. Na cestu autem do sámošky to nevadí
Průjezd na obchvatu ochromila nehoda dvou aut. Zranilo se pět lidí
Nepovedená pomlázka: Velikonoční tradice měla dohru na záchytce
Rokytnice v Orlických horách
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Rokytničtí mladí hasiči hasili a zachraňovali
Zastupitelé odvolali starostu a celou radu. Nový starosta vysvětluje důvody
Česká Třebová
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024. Schodek téměř 12 milionů dofinancují přebytky z minulých let
Tající sníh na střeše bytovky vytopil sedm bytů
Při srážce nákladních vlaků vznikla škoda 150 milionů korun. Jeden ze strojvedoucích se zranil
Na železnici se srazily dva nákladní vlaky. Provoz na trati není omezen
Opočno
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Silnice přes hráz Broumaru je průjezdná
Kraj spolu s architekty představí strategii využití bývalého kláštera
Hráz Broumaru bude průjezdá až od listopadu
Náchod
Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný. Pro mnoho obyvatel přesto stoupne na 200 procent
Na obchvatu města zahájili stavbaři práce na archeologickém výzkumu
Místo plastů dovezl z Polska zapáchající odpad. Ten měl být u nás zrecyklován
Kraj je o krok blíž k důležité investici. Hledá zhotovitele silniční přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Hadrák měl nehodu. Jedna osoba byla převezena k ošetření
Senioři soutěžili ve sportovních hrách
V polovině měsíce odstartuje oprava silnice I/36. Na dálnici po objízdných trasách
Krajským titulem Podnikatel roku 2022 se pyšní výrobce palubek SECA Serafin Campestrini
Jaroměř
Nepřihlášený minibus mířil do Polska. Řidič kvůli porušení pravidel zaplatil vysokou kauci
Pro recidivistu si došla zásahová jednotka
Honička v ulicích města skončila výměnou řidiče v přímém přenosu. Ten původní měl k rošádě několik důvodů
Řdiči bavoráku uháněl po dálnici dvoustovkou. Řídil opilý
Králíky
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Ohlédnutí za letošní Cihelnou
Policisté míří na letošní ročník Cihelny. Ukáží techniku, výstroj a výzbroj
Bohatá nadílka TECHNOhrátek: svářečky, hlavolamy i nerezové náušnice
Hradec Králové
Hradecké volejbalisty čeká nadstavbová část 1. ligy
Prezident Petr Pavel s manželkou navštívili dětskou kliniku ve fakultní nemocnici
Brankářský post Mountfieldu HK doplní Fin Eetu Laurikainen
Policisté se připravují na fotbalový zápas pod lízátky s pražskou Slávií
Vysoké Mýto
Slovenský autobusový dopravce sází na české autobusy z Orlickoústecka
Rýsuje se naděje pro severní obchvat Vysokého Mýta
Dlouho očekávaná stavba dálničního obchvatu města byla zahájena
Základní umělecká škola má nové koncertní křídlo
Pardubice
U obchodního domu začalo hořet auto. Pohotoví svědci přiběhli s hasičákem
Mladý příznivce Tai Chi trénoval nad ránem sestavu s tyčí
Stav Třídy míru se zhoršil. Magistrát nechá odklonit trolejbusovou dopravu na Sukovu třídu
Akutní a onkologická péče bude nadále zajištěna. Odloží se neakutní operace
Litomyšl
Litomyšl bude spolupracovat s albánským Gjirokastërem
U obchodního centra shořelo auto. Nebylo to ale kvůli nákupní horečce
Studenti vysázeli mezi paneláky stovky krokusů
ŘSD podepsalo memorandum s ekology kvůli dálnici D35
Solnice
Traktor nedal přednost projíždějícímu vlaku
Kraj zahájil stavbu infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice–Kvasiny
Osobní auto se střetlo s nákladním. Škodovka zastavila na chodníku o elektrokolo
Vernisáží začíná výstava Vzpomínky pamětníků
Orlické hory
Evropská unie přispěje na rekonstrukci tvrze Bouda
Na hřebenu Orlických hor je rušno, pokračuje rekonstrukce silnice na Šerlich
Dobrovolní hasiči před letními prázdninami uklidili hřebenovku
Kontrolně preventivní akce v polském příhraničí
Podorlicko
Učiliště v Králíkách i Litomyšlská nemocnice budou ještě zelenější
Nedělní podvečer ve znamení dopravních nehod
Lidé pašují naftu, cigarety, tabák či pseudoefedrin
Páteční nehody: dvě auta se srazila čelně, další skončilo koly vzhůru
Rychnovsko
Okénkem u záchodu se vloupal do benzínové stanice. Na zadržení mladíka se podílel i policejní pes
Jízda polem i příkopem
Kvůli nehodě silnice stále uzavřena
Nechal zmizet jídlo a pití svatebčanům. Skončil ve vazbě
Orlickoústecko
Ultralight spadl do pole, pilot nehodu nepřežil
Dvě nehody se střety dvou vozidel
Toyota plná naštípaného dřeva narazila do zábradlí mostku. Řidič nepřežil
Řidič vyjel ze silnice, auto skončilo koly vzhůru
Náchodsko
Čast domku lehla popelem
Řidič BMW kvůli rychlosti a smyku vyvrátil plot u zahrádky
Opilému cizinci za volantem auta naměřili téměř 3 promile
Investovala do kryptoměny, přišla o milion