Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor textu David Langr
autor fotografií (rup)
hash tag jirislitr
02.07.2024 12:59

(rup)

Zpravodajství
z regionu

Zobrazeno 817x
Přinášíme poslední díl vzpomínání na Jiřího Šlitra tak, jak jej zaznamenala studentská práce studenta rychnovského gymnázia Davida Langra z ledna roku 1990. Dnes jde o souhr hned dvou spolužáků a jednoho kamaráda.

Své stručné vzpomínky na Jiřího Šlitra mi spokytla i Marie Melková, Kostelecká. Vzpomínky to jsou útržkovité, nešlo tedy použít přepisu z magnetofonové nahrávky. Pokusil jsem se vzpomínky poněkud upravit, ale tak, abych neporušil obsahovou stránku. V knize Sebranka je uvedena karikatura Marie Melkové a text:
"Sedí vedle Novákové,
je povahy mírné, vážné,
je štíhlá až tenká,
jede jí pusa,
málo toho provedla, máme k ní úctu.
Marie je povahy nevýbojné. Neumí se rvát s profesory, taky jsem ji nikdy neviděl na mezi s chemií v ruce. A také se dobře učí, a máme ji rádi."

"K povahovým vlastnostem musím potvrdit, že Jirka byl neobyčejně pracovitý a ctižádostivý chlapec. Byl milý a měli jsme ho ve třídě velmi rádi. Nikdy nikomu neublížil. Byl takový nenápadný, ke každému se choval velice slušně, vždycky decentně. Pokud se chlapci ve škole prali, a on někdy s nimi, vycházel z toho velmi dobře.
Byl pracovitý. Protože za války chyběly učebnice, učitelé jen učivo diktovali. Kluci přednášky zachycovali, rozmnožovali na cyklostylu i pro jiné třídy a tak si vydělávali i peníze na vydání Sebranky. Byli pilní a měli na to čas, lépe řečeno museli si na to čas najít, vždyt to musela být spousta práce.
Byl velice nadaný hudebník amatér. Hrál velice pěkně na klavír, jestli hrál na nějaký jiný hudební nástroj, to se nepamatuji. Zpívali jsme jeho písničky a texty. Jirka vytvořil sbor, rozdělil hlasy a za spolupráce Teleckého s námi ve třídě nacvičoval kulturní programy. Ty jsme potom předváděli před profesorským sborem. V některých textech byly i špičky na některé učitele, ale mám dojem, že až na jeden případ to učitelé snášeli dobře. Svůj program jsme také uvedli při maturitním sezení u Porkertových a na Vyhlídce u Vamberka. Nezdá se mi, že by ve škole preferoval některé předměty. Já bych řekla, že vedle hudby a kreslení byl všestranně nadaný, že mu prostě kterýkoliv předmět seděl. Jazykové schopnosti měl skutečně lepší než my ostatní, možná měl i lepší základy z gymnázia v Jilemnici, mohl mít lepší základy v rodině a také v rodině Porkertových. Na gymnáziu Jirka nějaké výrazné vzory neměl. Projevilo se to až v jeho dalším životě, kdy se v Praze dostal do dosahu některých herců. Možná ho ovlivňoval Miroslav Horníček, myslím, že si vzal vzor z Voskovce a Wericha.
Jednou jsme měli po letech ve Studánce v Rychnově sraz naší třídy. Nezávisle na nás tam byl také profesor Hein. Když jsme to zjistili, došli jsme si pro něho. Říkal nám: "Já vím, že tady máte schůzku, mně to psal Šlitr". Nám ale Jirka nenapsal ani čárku. Aby napsal pozdravuju vás, nemůžu přijet, nenapsal nic.”

•••
Poslední, stručnou vzpomínku na Jiřího Šlitra jsem zaznamenal u Jiřího Šedivého v Solnici. Vzpomínání jsem také musel maličko upravit.
"Jiří Šedivý (Sebranka) stručně také zvaný Šedivec je nadaný malíř s velkou budoucností, protože řemeslo má zlaté dno. Mezi profesorským sborem působí hrůzu jeho charakteristické písmo, podobné klínovému. Jemu ale přináší užitek, protože mnozí páni profesoři raději jeho úlohy nečtou."

"Pamatuji se, že Šlitrovi přišli tehdy z Jilemnice. Do jedné třídy jsme potom spolu chodili od kvarty až do maturity. Nějak blízcí přátelé jsme však nebyli, stýkali jsme se normálně jako spolužáci. Jirka ovšem měl několik bližších přátel, s kterými se stýkal více.
Byl všestranně nadaný, pracovitý, ovšem zvláštní poměr měl k muzice a ke kreslení. Např. vynikající jsou jeho karikatury, vydané již v roce 1942 v Sebrance. Hrál výborně na klavír, hodně se hudebně a výtvarně rozvíjel při studiích v Praze. Tam se také setkal s celou řadou lidí, s Werichem, Horníčkem, získal si přátele, spolupracoval se Suchým.
Když po maturitě odešel do Prahy, naše vzájemné styky se značně omezily. Myslím si, že i na Rychnov dost zanevřel (asi kvůli otci), nezúčastňoval se ani našich třídních sjezdů a setkání.”

•••
Korespondence o Jiřím Šlitrovi s Miroslavem Horníčkem. V listopadu 1989 jsem se dopisem obrátil na zasloužilého umělce Miroslava Horníčka s prosbou, zda by mně poskytl některé informace o Jiřím Šlitrovi, s kterým kamarádil.
Začátkem prosince jsem Miroslavu Horníčkovi zaslal druhý dopis, ve kterém jsem kromě jiného napsal: Vaše vzpomínky na Jiřího Šlitra a případné vyprávění nechci nijak omezovat, rád bych ale znal Váš názor na následující okruhy otázek, které chci do práce zahrnout,... a uvedl jsem oněch šest otázek.
K mému setkání s Miroslavem Horníčkem již nedošlo, obdržel jsem ale dopis, který celý uvádím:
“Vážený příteli, na Vaše otázky by se daly napsat stránky nebo slova. Ležel jsem čtyři týdny v nemoonici s obrnou lícního nervu, jezdím ještě obden na masáže a tak se sotva mohu rozepsat. Kdybych napsal všechno, mohl bych o Šlitrovi psát sám místo Vás.
1. Jaký byl a jaké měl povahové vlastnosti? Nu - to snad se můžete dozvědět i jinde a já bych řekl: především pilný a ctižádostivý.
2. Vážím si u něj především jeho píle a ctižádosti - obojí mi dost chybí.
3. Kterým směrem se nejvíce projevovalo jeho nadání? To snad musíte Vy - jako autor vystopovat v jeho díle a posoudit. Nevím, jestli vztah ke sportu byl u něj i aktivní. Lyžoval rád, jezdil na motorce, hráli jsme v Rychnově na plovárně nohejbal - jinak nevím.
4. Jak vzpomínal na Rychnov? Rád.
5. Jestli dokázal využít šancí v životě? Co na to říci? Může to vůbec někdo vědět? Využil mnohé - ale všechny? Měl vzory? Každý je má.
6. Jeho životní krédo? Nemarnit čas a pracovat. Ale že by to byl někdy vyslovil? Dělal to.
Upřímně řečeno - na mne se obracejí autoři různých studií třeba o Osvobozeném divadle a kladou mi otázky, které už dávno byly vysloveny jinde a jsou na dosah v knihách. Já se bojím. že dnešní mladí lidé (nechci generalizovat) už nedovedou jedno: hledat si sami prameny a z nich číst. Přesto Vám přeji mnoho zdarul S pozdravem Miroslav Horníček.”
Tolik tedy z korespondence s Miroslavem Horníčkem. Jeho stručné, lakonicky výstižné odpovědi na jednotlivé otázky mně završily plejádu dalších názorů na Jiřího Šlitra, které jsem skutečně hledal v knihách nebo ve vyprávěních bývalých spolužáků z rychnovského gymnázia.

Jaký tedy byl student gymnázia v Rychnově nad Kněžnou Jiří Šlitr?

Uvědomme si, že v době studia bylo Jiřímu Šlitrovi 14 až 18 let. Byl to pomenší, drobný chlapec, mírně kudrnatý blondáček s živýma očima. Čiperný sportovec, pohyblivý, v tělocviku obratný. Rád a dobře lyžoval, plaval, hrál tenis, jezdil na kole.
Bystrý, vnímavý, pohotový, veselý, dobře vychovaný. Nikdy nebyl fouňa a náfuka, ale také nehrál přehnaně skromného. Byl ctižádostivý, v jednání mu více seděla ironie a nadsázka.
Stal se postupně vedoucí osobností třídy, velké předpoklady pro hudbu a kresbu umocňovala pracovitost a činorodost. Byl dobrým studentem, vedle uměleckých zájmů se zaměřil na studium cizích jazyků.
Hlavně se vyjadřoval písničkou a kresbou, jinak byl poměrně zdrženlivý. Byl humanista, nepřítel veškerého násilí jakéhokoliv směru.

26. května 1943 odpoledne byl Jiří Šlitr zkoušen v rámci ústní zkoušky dospělosti. V jazyce německém mu byla přisouzena známka chvalitebně, v dějepise a zeměpise Velkoněmecké říše dobře, v jazyce českém dobře, v jazyce latinském chvalitebně, v jazyce francouzském chvalitebně. Podle průměru v obecném dějepise chvalitebně, v obecném zeměpise a ve vlastivědě výborně, v matematice chvalitebně, v přírodopise chvalitebně, v chemii výborně, ve fysice dobře, v deskriptivní geometrii výborně, v tělesné výchově výborně. Podle těchto výsledků byl Jiří Šlitr uznám dospělým. Vysvědčení dospělosti s číslem 18 vydáno dne 26. května 1943.Podpoote redakci on-line deníku Orlický.net! Kliknite, prosím, na reklamní banner našich inzerentu. Tento zpravodajský portál funguje díky reklami jako je tato. Dikujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
Šlitr je tak dobrý muzikant i výtvarník, že konkuruje sám sobě
Gymnázium slaví 100 let od narození svého studenta Jiřího Šlitra. Jaký to byl student a jak na něho vzpomínali jeho spolužáci
Rychnovský zámek a galerie bez bariér: Nový výtah zpřístupní historické prostory všem
Klíčová silnice do průmyslové zóny bude několik měsíců neprůjezdná. Startují práce na výstavbě kruháku
Kamion s novými škodovkami v příkopu, střet dvou osobáků před semaforem
Na křižovatce se srazil náklaďák se skútrem. Motocyklista nehodu nepřežil
Vesmírný projekt oceněný NASA, čokotiskárna i roboti. Festival vynálezců Maker Faire nabídne program pro celou rodinu
Bílého hyundaie neudržel na nové asfaltce a poslal ho do škarpy
V křižovatce se střetlo auto s motorkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Na křižovatce, která bude za pár měsíců okružní, komplikovala během dopravní špičky nehoda
Žena se opakovaně domáhala zásahu policistů: "Syn má schizofrenii a pije". Jednalo se ale o zneužití tísňového volání
Rákosníčkovo hřiště nebude Rákosníčkovo. Potravinářský řetězec žádá odstranění názvu
Prázdninová dobrodružství v Kamínku
Nebezpečnou křižovatku nahradí kruhák. Stavět se bude v letních měsících
Na radnici cvičně svolali krizový štáb
Na ohlášený požár sazí v komíně nasadili hasiči výškovou techniku
Srážka škodovky s osobním vlakem se obešla bez zranění. Vlak vozidlo z přejezdu odhodil na souběžnou silnici
Další náraz auta do stromu, další mladý člověk přišel o život
Bavorák narazil do stromu a následně se převrátil na střechu. Jeden z pasažérů v nemocnici zemřel
Známe nejúspěšnější sportovce a sportovní osobnost loňského roku
Hrubá stavba nového nemocničního pavilonu už stojí. Práce pokračují za plného provozu
Rychnovská nemocnice je o krok blíž k úplnému osamostatnění
Do obrazárny místo po příkrém točitém schodišti bezpečně výtahem. Zámek a galerie budou bez bariér
Bejval Antonín byl sígr, ale srazit k zemi si nezasloužil. Skupinka kluků a holek poničila naučnou stezku i hmyzí domeček
Z paneláku museli hasiči evakuovat 15 lidí, pes uhynul
Stavba nákladového nádraží Lipovka získala stavební povolení. Spolu s rekonstrukcí železniční tratě z Rychnova do Solnice
Auto po projetí serpentiny skončilo na střeše


Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
29.06.2024 | 16:52 | (rup)

Šlitr je tak dobrý muzikant i výtvarník, že konkuruje sám sobě
27.06.2024 | 19:14 | (rup)

Gymnázium slaví 100 let od narození svého studenta Jiřího Šlitra. Jaký to byl student a jak na něho vzpomínali jeho spolužáci
25.06.2024 | 20:14 | (rup)

V České Třebové dojde k unifikaci napětí
20.06.2024 | 14:16 | Fletch

Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
18.06.2024 | 17:07 | Alisha Alisha

J.Korejz Blatinský v Houdkovicích
18.06.2024 | 12:56 | míla

Pardubický kraj spouští nový energeticky úsporný projekt
14.06.2024 | 18:42 | Fletch

Dítě jako zásilka v parcelboxu? Rodičům pomohli hasiči
12.04.2024 | 07:02 | HZS

Aequitas Group úspěšně otevřela apartmány Mlýn Herlíkovice u Špindlerova Mlýna
07.03.2024 | 17:31 | Fletch

Ovocná alej byla vysázena v Praskačce
17.12.2023 | 13:55 | Fletch

Základní kámen projektu Modernizace Pasíčka je položen
15.12.2023 | 11:01 | Alisha Alisha

ČEZ ESCO vybuduje nové osvětlení v Chrudimi. Spotřebuje o 74 % méně elektrické energie
13.12.2023 | 11:22 | Alisha Alisha

Vánoční trhy chráněných dílen v Hradci Králové
08.12.2023 | 14:05 | Fletch

Modré nebe nad Náchodem přiblížilo veřejnosti činnost Armády České republiky
13.10.2023 | 08:56 | Alisha Alisha

Hradecký útulek pro opuštěná zvířata bude provozovat společnost Městské lesy
12.10.2023 | 11:03 | Alisha Alishazprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
Ústí nad Orlicí
Slackline opět ve Wolkeráči, děti putovaly pohádkovou stezkou
Dočasný kruhák v centru města se změnil v běžnou stykovou křižovatku
Proběhla úprava režimu semaforů u Avionu. Ty reagují dynamicky na množství aut v jednotlivých směrech
Probíhá přestavba okružní křižovatky u muzea
Žamberk
V hlavě 2 trhalo rekordy v USA, nyní míří do českých kin
Nová moderní expozice s Ďáblovou biblí
Letní kino v Žamberku
Na muže spadl slisovaný balík papíru. Svědci na záchranu nasadili vysokozdvižný vozík
Lanškroun
Na silnici se srazila auta, naštěstí šlo jen o plechy
Město podniklo první krok k nové vizuální identitě. Zájemci mohou radnici pomoci
Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou. Referendum nebude
Obnova areálu koupaliště u Dlouhého rybníka
Nové Město nad Metují
Mladí plavci zakončili letní plaveckou sezónu
Skončila úplná uzavírka silnice I/14 v ulici U Zázvorky
Hořelo v prostoru zásobovací rampy obchodu s potravinami. Hasiči evakuovali nakupující i zaměstnance
Vzniká nový domov pro klienty se zdravotním postižením. Bude dobře sloužit 18 klientům?
Dobruška
Osobní auto narazilo do stromu
Složky IZS se předvedly na náměstí
Další nehoda na přehledné křižovatce. Tentokrát se srazilo osobní auto s motorkou
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Letohrad
Na stavbě křižovatky dojde ke změnám v přechodném dopravním značení
Solární lampy osvětlují část cyklostezky
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Kostelec nad Orlicí
Bylo asi velké vedro. Auto se koupalo v řece
Bikerka Miculyčová jede na olympiádu
Dobrovolní hasiči objeli kvůli zásahům během dvou hodin půlku okresu
Začalo rozšiřování školního statku střední zemědělské školy
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
Výbuch munice během výcviku pyrotechniků má jednu oběť a osm zraněných. Vojáci byli z Podorlicka
Srazil se cyklista s elektrocyklistou. Policie hledá svědky
27. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2024
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Dvě nehody během dvou dní. V jednom případě sehrál roli alkohol koloběžkaře
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Rokytnice v Orlických horách
Na Stříbrném vrchu vyrostou dva bytové domy pro komunitní bydlení
V bytě během nabíjení hořela baterie elektrokola. Majitel ji vyhodil z okna
Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
Na Orienťák v Orlických horách přijede 1400 účastníků
Česká Třebová
Cyklistické mistrovství ČR a SR U23 v České Třebové ovládli Dunár a Fiala
Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport vypověděli koaliční smlouvu, rada města bude dále působit se šesti členy
100 let od narození konstruktéra Velorexu
Místostarostka položila funkci, zastupitelé schválili mimo jiné financování budovy pro seniory
Opočno
Silnici po nehodě zablokovala převrácená cisterna. Z nádrže vytékalo na vozovku mléko
Osmikolový náklaďák vyjel z vozovky a narazil do mostku. Kabina následně začala hořet
Město je bez tranzitní dopravy. Řidiči ode dneška mohou jezdit po kompletním ochvatu
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Náchod
Kriminalisté odhalili dalšího dealera drog
Proběhla změna dopravního značení na vytížené silnici. Řidiči by se měli mít na pozoru
Plameny zničily skladovací halu ve stavebninách, hasičům se však podařilo ubránit okolní budovy
Vezl z Polska cigarety bez kolků a ve velkém množsví. Přišel o ně
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
V rybníčku docházel vzduch. Starosta povolal místní hasiče
Ze zajištěného prostoru utekl skot, varuje radnice
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Děti z havarovaných aut dostaly plyšovou hračku
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Jaroměř
Řídil dodávku s propadlým tachografem. Cizinec uhradil kauci 100 tisíc
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
Nahá žena pobíhala nočním městem. Křičela a vydávala nesrozumitelné skřeky
Rekonstrukce křižovatky Mileta pokračuje. Stavbaři začali stavět podchody
Na sportoviště se v létě vrátili řemeslníci
Slibovali velké zisky ze sportovních sázek. Šest podvodníků zadrželi policisté
Vysoké Mýto
Mejťák Jakub Dudycha získal nominaci na olympiádu
Řidička dodržovala pitný režim. Jen si spletla vodu s vodkou
Sodomkovo Vysoké Mýto připomnělo slavnou automobilovou historii
V autobusu měli nahrávací studio a učebnu. Music Bus přispívá k rozvoji hudebního vzdělání dětí
Pardubice
Opilý cyklista spadl z kola poté, co zprava míjel náklaďák. "„Jsem schopnej vůbec jet na kole?“ ptal se po pádu policistů
V Labi plaval člověk a pak zmizel. Tělo našli potápěči
Zapršelo a centrum města bylo pod vodou
Sténající kontejner na textil překvapil
Litomyšl
Ze země ční černá roura. Už jste vyzkoušeli nový Poesiomat?
Litomyšl zasypaly odpoledne kroupy. Nad městem řádila supercela
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Solnice
Bavorák v poli "sklízel" nezralou řepku. Řidiči zjistili alkohol v dechu, spolujezdce transportoval vrtulník
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Orlické hory
Se silnou motorkou skončil za svodidly
Lesy České republiky v létě zrekonstruují oblíbenou rozhlednu v Orlických horách
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Podorlicko
Měli jsme možnost vyzkoušet si novou Škodu Kodiaq
Měli jsme možnost vyzkoušet si čtvrtou generaci Škody Superb
Bouřka zasáhla Orlickoústecko a část Rychnovska. Stanice hlásí 30 litrů na metr
Silná bouřka zaplavila pole a silnice. Vyplaveny jsou sklepy, zřejmě se objevil i vzdušný vír
Rychnovsko
Potřeboval se dostat do fabriky. Prokazoval se falešným policejním odznakem
Tři dny, několik dopravních kolizí
Z odstavených aut mizela dojezdová kola. Už se ví, kdo je ukradl
Týden po propuštění zpět v policejní cele. Na nádraží oloupil mladistvé
Orlickoústecko
Dva odpolední požáry: Hořelo v lese a v kravíně
Bouřka řádila na Vysokomýtsku. Hasiči se prořezávali k zavalenému autu
Lípa spadla na stáje, další stromy na rodinné domy či auta
Během dne několik dopravních nehod
Náchodsko
Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky
Měl zrenovovat prusko-rakouské militarie. Zhotovitel ale přestal komunikovat.
Seznamoval se s nezletilci na sociálních sítích. Kriminalisté muži sdělili obvinění hned z několika trestných činů
Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku lesního požáru