Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu Dan Lechmann
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií KÚ Královéhradeckého kraje
hash tag rekonstrukcesilnice
30.11.2023 08:55

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
doprava

Zobrazeno 2623x
Tiskové prohlášení obsahuje fakta k situaci na silnici II/311 Deštné v Orlických horách–Šerlich, kde probíhají dokončovací práce před spuštěním silnice do ostrého provozu. Na přiložených mapkách jsou označena místa, kde došlo či dochází k úpravám výhyben a svodidel. Práce budou hotové v tomto týdnu.
S ohledem na chráněnou krajinnou oblast, jíž předmětná silnice prochází, byl v zadání projektu na její rekonstrukci zohledněn požadavek CHKO Orlické hory na minimalizaci zásahu do přírodního prostředí sousedních pozemků a okolí vodního toku z důvodu výskytu chráněných rostlin. A tedy i minimalizaci případných nových záborů.
Současně silnice vede horským terénem, kde je z jedné strany strmý svah a z druhé zářez se svahem, který musí být odvodněn tak, aby voda nepoškodila konstrukční vrstvy komunikace a nesnižovala tím únosnost a životnost vozovky.
Samotná realizace byla provedena podle projektové dokumentace, která byla zadána v roce 2016 s následnou aktualizací mostního objektu (SO 201). Dále se řešila aktualizace vlastností asfaltových vrstev s ohledem na životní prostředí a novou vyhlášku, a také rozsah oprav a sanací konstrukce vozovky včetně úpravy soupisu prací a rozpočtu.
K projektové dokumentaci jsou doloženy kompletní stanoviska všech dotčených orgánů a jednotlivých správců inženýrských sítí. Projekt má pravomocné stavební povolení.
Stavební práce kraj zahájil 2. května 2023. V rámci stavby kromě rekonstrukce vozovky prošel celkovou rekonstrukcí most. Dále došlo k obnově nefunkčního odvodnění komunikace i propustků. Směrové a prostorové uspořádání komunikace zůstalo stejné. Součástí stavby byla také obnova svislého a vodorovného dopravního značení.
Po dokončení stavby byla silnice spuštěna do zkušebního provozu, z něhož vzešly podněty, které byly následně zohledněny v rámci dokončovacích prací. Kraj práce nad rámec projektu doobjednal ještě před konečným převzetím stavby. Kompletně hotové budou v průběhu tohoto týdne.

Dokončovací práce: Zpevněné plochy – výhybny - úprava svodidel - svislé dopravní značení

Během minulého týdne bylo na místech, kde to umožňuje terén, dokončeno 20 zpevněných ploch ze štěrkodrti rozšiřujících silnici o 0,5 až 2 m do výhyben v obloucích, některá místa tvoří plochu před točkou, kde je možné vyhnutí a počkání, než točku opustí větší vozidlo. Přibyla také jedna zpevněná plocha z kamenné dlažby.
Zpevněná asfaltová část není v žádném místě užší, než byla silnice před rekonstrukcí. V některých místech je asfaltová část dokonce širší o 0,2 m oproti projektu.
Doobjednaná realizace výhyben nad rámec projektu představuje částku do 500 tisíc korun. Přesné vyčíslení bude na základě zaměření skutečného provedení.

Problém s vyhnutím je v sedmi nejostřejších obloucích, kde problém nemají osobní vozidla. Směrové oblouky mají šířku vozovky v rozmezí mezi 5,5 až 7,5 m. Největší problém je v prvních dvou ostrých zatáčkách ve směru od Zákoutí, které mají nejmenší poloměry, proto je zapotřebí většího rozšíření, kterého se docílí zkrácením nebo odsazením svodidel. Tato úprava přispěje ke zlepšení průjezdu.
Již v průběhu stavby bylo řešeno zpevnění krajnic z kamenné dlažby do betonu místo původní štěrkodrti, čímž mají větší únosnost a umožňují najetí vozidel do krajnice a zároveň toto zpevnění brání při větších srážkových úhrnech vymílání, respektive erozi krajnice. Tyto vícepráce byly uzavřeny v hodnotě 1,2 milionu korun včetně DPH a jsou zahrnuty do celkově uváděné ceny za dílo ve výši 84,5 milionu korun.
V tomto týdnu probíhá na trase úprava svodidel na celkem sedmi místech. Tam, kde je to možné, budou osazena dále od asfaltové konstrukce vozovky při splnění minimální šířky krajnice za svodidlem a minimální délky svodidla pro plnou účinnost. Následně dojde ke zpevnění krajnice ve větší šířce. Dále se řeší možnost zatrubnění některých vnitřních příkopů v ostré zatáčce, a tím i rozšíření zpevněné plochy.
Předpokládané převzetí stavby je 4. 12. 2023, kdy budou všechny dokončovací práce hotové.

Pro další zvýšení bezpečnosti provozu v tomto horském úseku kraj jedná s policií a silničním úřadem o návrhu souboru opatření v rámci svislého dopravního značení. A to zejména osazení dopravního značení, které upozorní řidiče jedoucí ze Šerlichu do Deštného v Orlických horách na nutnost dát přednost protijedoucím vozidlům, která budou stoupat a budou se vyskytovat v prudkém oblouku.
Dále kraj navrhuje zdůraznit nutnost zimní výbavy v zimním období, osazení značky v místech výhyben a značky upozorňující na velký podélný sklon vozovky.

Jednání s dopravci - zimní údržba

Kraj informuje dopravce AUDIS BUS o stavebních úpravách a jedná o plánu zimní údržby. Dispečink údržby silnic sleduje aktuální stav ošetření vozovky a hlásí průběžně stav řidičům autobusů. Řidiči sypačů sledují skrze mobilní zařízení aktuální polohu autobusů pomocí aplikace IREDO. Tak dochází k jejich vzájemné koordinaci.
Provoz linkových autobusů v rámci uplynulého víkendu:
V sobotu 25. 11., kdy mělo jet na trase Deštné–Šerlich celkem 17 spojů, dva páry spojů nejely z důvodu mimořádností na silnici. V neděli ze 17 spojů nejel pouze jeden pár spojů, kdy se řidič po dohodě s dispečinkem rozhodl, že nahoru na Šerlich nepojede z důvodu, že spojem nejel žádný cestující.
Všechny ostatní linkové spoje o víkendu Šerlich obsloužily.

Z pohledu zimní údržby probíhá v současné době jednání s CHKO Orlické hory o možnosti solit vozovku na této trase. Aktuálně se na tomto úseku používá inertní materiál, který by se v budoucnu mohl kombinovat právě se solí, a tím ještě více zlepšit sjízdnost vozovky.

•••
Víkendové kolize na silnici Deštné–Šerlich
Poslední měsíc se zabýváme nejen zveřejněnými podněty, ale do důsledků i všemi skutečnostmi vyplývajícími ze zkušebního provozu silnice Deštné–Šerlich při dokončování posledních prací.
Bylo tomu tak i v případě několika kolizních situací, které v posledních dnech na tomto úseku nastaly.
Z informací ověřených ze zdrojů, které se jejich vyšetřením a odstraněním zabývaly (policie, hasiči), vyplývá, že primárně nesouvisely s rekonstrukcí, ale v prvním případě šlo spíše o nepozornost, ve druhém bylo příčinou nepřizpůsobení způsobu jízdy osobního vozidla, kdy řidič autobusu musel zareagovat vyhnutím částečně mimo silnici.
Zimní údržba mimochodem na tomto úseku probíhala od ranních 6:00 do 10:00, kdy hustě sněžilo a sypač za tu dobu úsek projel celkem 5x (naposledy 30 minut před zmíněnou nehodou). Nehody se naštěstí obešly bez zranění.
Obdobné kolizní situace a nehody se na této silnici děly i v minulosti, a zde stejně jako na všech ostatních silnicích platí, že je v prvé řadě třeba nejen dodržovat pravidla, ale také přizpůsobit jízdu a vybavení vozidla aktuální situaci včetně klimatických podmínek. V horských oblastech pak platí nezbytná vzájemná ohleduplnost dvojnásob.

Zcela nepochopitelný pro Královéhradecký kraj je pondělní incident, kdy na silnici vedoucí na Šerlich najel kamion, který zde uvízl a zablokoval komunikaci. Vyproštěn byl až s pomocí hasičů. Na této trase za tohoto ročního období těžká nákladní doprava nejezdí, a událost proto bereme jako nedbalost a neznalost řidiče. Znovu proto musíme apelovat na ohleduplnost a dodržování pravidel na horské silnici tohoto typu.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


FotogalerieFoto: KÚ Královéhradeckého kraje

Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Deštné v Orlických horách
Za necelé 2 miliony doupravili zrekonstruovanou silnici na Šerlich. Aby zajistili bezpečnější vyhýbání protijedoucích aut
Přes nasazené řetězy silnici na Šerlich nevyjel. Nákladní auto s podvalem uvolnil přivolaný traktor dobrovolných hasičů
Na silnici na Šerlich uváznul kamion. Zablokoval dopravu
Dvě kolize autobusů na opravené silnici na Šerlich během několika hodin. Údajně kvůli autům jedoucím v protisměru
Kraj má problém se zrekonstruovanou horskou silnicí na Šerlich. Musí se dobudovat výhybny a zpevnit krajnice kvůli míjení
Krása vrcholného baroka na úvod 13. ročníku Festivalu F. L. Věka
Hasiči nasbírali pro malého Páťu padesát tisíc korun. Dnes je možné podpořit i v rámci Kozího výšlapu
Záchraňovali zraněnou ženu v náročném horském terénu. Museli nasadit lezeckou techniku
Zaměřil se na lehké topné oleje. Policisté muže obvinili z krádeže
Zaměstnanci automobilky podpoří Páťu. Na sbírkovém účtu ale stále není dost peněz
Plameny zachvátily horskou chalupu v Luisině údolí. Škoda se zatím vyšplhala na pět milionů
Lesk trubky, sopránu a historických varhan
V areálu muzea vznikla nová sklářská pec
Šediváčkův long startuje dnes v podvečer. Na 300 kilometrů dlouhou trať se vydají první závodníci
Dobráci z horského střediska skončili třetí v anketě Dobrovolní hasiči roku
Taktické cvičení prověřilo složky IZS na zásah při záchraně osob z lanovky
Potřeboval peníze. Místo do bankomatu chodil do kostela
Komorní klasika v podání Stamicova kvarteta na Festivalu F. L. Věka
Řidič neudržel autobus na vozovce
Osobní auto sjelo ze stráně mimo silnici
Provozovatel skiareálu vyzývá sáňkaře ke kompromisu před ničením sněhové pokrývky na sjezdovce
Osobák kvůli špatně sjízdné vozovce zastavil o strom
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Pomohli hasiči spolu s horskou službou
Obec i správce vodovodu vyzývají občany k hospodárnému nakládání s vodou
Osobák vyjel z silnice a sjel ze stráně mezi stromy
Dodávka se neudržela na silnici a skončila v příkopu převrácená na bok
Barbar úřadoval na střeše kostela. Zmizelo měděné oplechování, zůstal zabodnutý krumpáč
Při požáru kotelny utrpěl muž popáleniny. Kvůli nedbalost při manipulaci s hořlavou látkou
Do rána zmizel ze střechy auta box i s částí lyžařské výbavy
Mladý lyžař narazil do sloupu, vrtulník jej přepravil do traumacentra


Stavba obchvatu a dálničního přivaděče pokračuje. Řidiči ode dneška budou jezdit po provizorní komunikaci
01.03.2024 | 07:00 | Orlický.net

Po zimě nechává město opravit výtluky. Má na to tunu materiálu
29.02.2024 | 08:42 | Ústí nad Orlicí

Příjezd na historické náměstí bude uzavřen. Čeká ho rekonstrukce
28.02.2024 | 09:47 | Nové Město nad Metují

Hradecká MHD se připravuje na rekonstrukci křižovatky Mileta
27.02.2024 | 10:23 | Hradec Králové

Příkaz nastupovat o víkendu předními dveřmi v MHD přes den končí
26.02.2024 | 09:43 | Orlický.net

MHD v lednu svezla 16 tisíc lidí
23.02.2024 | 09:31 | Ústí nad Orlicí

Na cyklostezku položili panely. Aby se cyklisté a chodci nemuseli brodit hlubokou kaluží
22.02.2024 | 09:31 | Hradec Králové

Zemědělci budou dvě hodiny okupovat hlavní silniční tahy a hraniční přechody
21.02.2024 | 20:40 | Orlický.net

Kraj letos zahájí projektování unikátního „dřevobetonového“ mostu
21.02.2024 | 09:44 | Pardubický kraj

Kraj podpoří službu sdílených kol ve městech
20.02.2024 | 09:29 | Královéhradecký kraj

Rekonstrukce silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začne ještě letos, nejprve se ale chystá oprava výtluků
19.02.2024 | 09:39 | Pardubický kraj

Nebezpečná křižovatka projde úpravou, omezení rychlosti na 60 km/h se nemění
17.02.2024 | 10:14 | Orlický.net

Železniční síť v regionu bude modernější, Správa železnic připravuje investice za miliardy korun
13.02.2024 | 09:36 | Královéhradecký kraj

Červený most v Babiččině údolí opět stojí. Zrekonstruovaly ho Lesy ČR
09.02.2024 | 10:16 | Orlický.net

Náchod mohou zasáhnout větší kolony, na polské straně budou demonstrovat zemědělci
08.02.2024 | 07:00 | Náchodzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Srážka škodovky s osobním vlakem se obešla bez zranění. Vlak vozidlo z přejezdu odhodil na souběžnou silnici
Další náraz auta do stromu, další mladý člověk přišel o život
Bavorák narazil do stromu a následně se převrátil na střechu. Jeden z pasažérů v nemocnici zemřel
Známe nejúspěšnější sportovce a sportovní osobnost loňského roku
Ústí nad Orlicí
23. hledání Stromoucha se vydařilo. Dorazilo víc než pět stovek turistů
Mladí bubeníci bubnovali v Popráči
Po zimě nechává město opravit výtluky. Má na to tunu materiálu
Klub českých turistů zruší žlutou turistickou trasu Okolo Staré Oustí
Žamberk
Žamberské jarní slavnosti odstartují 1. 3. 2024.
Legendární Simona Stašová se předvede v roli bláznivé matky
Známý břichomluvec Zdenek Polach přijede do Žamberka se svojí show pro děti.
Poslední možnost vidět Provaz o jednom konci v podání žamberských ochotníků!
Lanškroun
Úředníkům i městským strážníkům se ode dneška můžete prokázat místo plastové karty aplikací eDoklady
Město zavádí nový benefit při narození dítěte
Srazila se dvě auta jedoucí za sebou
Nedělní požár likvidovali hasiči z 15 jednotek déle než osm hodin
Nové Město nad Metují
Příjezd na historické náměstí bude uzavřen. Čeká ho rekonstrukce
Pátrali po seniorce. Nemělo šťastný konec
Kohouti uhájili první místo
Na vytížené křižovatce nainstalovali technici chytré semafory. Dnes startuje jejich provoz
Dobruška
Na křižovatce se střetla dvě auta. Jednu osobu museli hasiči vyprostit
První letošní divadelní lahůdka je připravena v Dobrušce
Ranní čelní střet dvou aut uzavřel obchvat města
Loutna česká a varhanní slavnost na Festivalu F. L. Věka
Letohrad
S dopravou zdravotně oslabených v Letohradě pomáhá nová služba
Průmyslovka obnovila provoz vodní elektrárny. Ta pokryje velkou část spotřeby školy
Do práce nedojel, během cesty mu začalo hořet auto
Na plotně se vznítil hrnec s olejem. Muž se rozhodl plameny uhasit vodou
Kostelec nad Orlicí
PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ
III. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Iphone ležel na silnici a zavolal si o pomoc. Hasiči měli planý poplach
Během dvaceti minut dvakrát likvidovali obtížný hmyz
Choceň
V komerčním chovu slepic potvrzeno ohnisko ptačí chřipky. Z důvodu zamezení strádání bude zbývající drůbež v chovu utracena
Zamykejte si branky i hlavní dveře. Policisté upozorňují na nezvaného hosta
Hořelo na ubytovně. Evakuovali se děti, dospělí a jeden pes
V gólové přestřelce brali výhru českotřebovští Kohouti nad Chocní 9:5
Týniště nad Orlicí
Ukončení botanických vycházek spojené s promítáním fotografií
Starosta ke kauze chybějících milionů za neuskutečněnou rekonstrukci: "Jako chlapi jsme si řekli, tohle je celý špatně, seš blbec"
Band-a-SKA na Týnišťském posvícení pokřtila nové album
Tradiční týnišťské posvícení
Vamberk
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Město bude spravovat dříve státní nebo krajské komunikace
Česká Skalice
Nezahlédli jste tohoto muže? Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště
Zbytkáč 2,22 promile. Na cestu autem do sámošky to nevadí
Průjezd na obchvatu ochromila nehoda dvou aut. Zranilo se pět lidí
Nepovedená pomlázka: Velikonoční tradice měla dohru na záchytce
Rokytnice v Orlických horách
Horské město bylo rok bez lékárny. Od včerejška už lidé nemusí jezdit do podhůří
Po vzájemném konfliktu jeden muž napadl druhého. Útočníkovi hrozí deset let
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Česká Třebová
Českotřebovští hokejisté porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Nový Bydžov 5:1
Ministerská návštěva ve městě železnice a železničářů
Českotřebovští hokejoví Kohouti porazili Náchod 6:3
Další výhra hokejistů České Třebové, tentokrát deklasovali Dvůr Králové 11:0
Opočno
Plameny v letní kuchyni. Požár se díky pohotové reakci majitele nerozšířil
Klášterní zahrada žije. Projekt startu oživení areálu končí
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Silnice přes hráz Broumaru je průjezdná
Náchod
Obcí se řítila vysokou rychlostí. Tu nejvyšší povolenou překročila o 75 km/h!
Náchod mohou zasáhnout větší kolony, na polské straně budou demonstrovat zemědělci
Kouření je životu nebezpečné. Nedopalek cigarety stál za požárem rodinného domu
Žena pod vlivem drog usedla za volant dvakrát během jediného dne
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Silnice jeden led. Dvě auta havarovala, další sjelo do příkopu samo
Řepa pod mostem, tahač nebezpečně nakloněný a návěs nabodnutý na zábradlí
Dvanáct jednotek ze širokého okolí likvidovalo celé odpoledne požár štěpky
Jaroměř
Během odpoledne tři nehody
Streetart na odstaveném vagónu. Škoda dosahuje 50 tisíc korun
Hokejisté České Třebové deklasovali Jaroměř 9:1
Dálniční oddělení policie Jaroměř se přestěhovalo směrem do hor. Novým sídlem jsou Kocbeře
Králíky
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Ohlédnutí za letošní Cihelnou
Hradec Králové
Votroci provedli výměnu části trávníku v malšovické aréně
Zákazníci zálohy zaplatili. Výrobce ploty a brány nedodal
Hradecká MHD se připravuje na rekonstrukci křižovatky Mileta
Muž ženě způsobil vážná zranění. Ona skončila v nemocnici, on ve vazbě
Vysoké Mýto
Potírání nelegálního hazardu: Ruleta i automaty skončily jako kovový odpad
Kraj vypsal soutěž na vybudování technického muzea
Hudba a tanec spojily děti napříč schopnostmi
Iveco lídrem na autobusovém trhu u nás a na Slovensku. Bude sázet stromy
Pardubice
V krajské nemocnici se otevírá nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů
Po skvělém obratu braly Pardubice výhru nad ústeckou Slunetou 94:72
V dubnu odstartuje projekt door to door. Lidem přinese komfornější třídění odpadů
Auta rozházená po rychlodráze. Hasiči zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny
Litomyšl
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Bedříšek slaví 200. narozeniny, má svoji eurobankovku
V domku hořelo pod střechou
Ptačí chřipka se vrátila na Orlickoústecko. Zasaženy jsou chovy drůbeže
Solnice
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Podél silnice vyrostou další průmyslové haly. Investor hledá najemce
Napadení na náměstí. Zraněného transportoval vrtulník do nemocnice
Traktor nedal přednost projíždějícímu vlaku
Orlické hory
Noční déšť přinesl na hřebeny hor extrémní srážky. Platí výstraha meteorologů
Závod psích spřežení ovládne Orlické hory. Startuje dnes v podvečer
Silnice na Šerlich se zatím solit nebude. Ochranáři požadují udržovat sjízdnost za použití inertního posypu
Linkové autobusové spoje budou jezdit přes hřeben. Nahradí zrušenou kyvadlovou dopravu na Šerlich
Podorlicko
Podpořte Radio Orlicko, aby mohlo dál žít neohraně!
Auta se vydala mimo vozovku. Všechna šla přes střechu
V příkopu skončila motorka i dva osobáky. Jeden převrácený na bok
Tři nehody, tři auta za krajnicí
Rychnovsko
Policie vydala preventivní upozornění pro pedagogy, rodiče i děti. Varuje před osobou, která se prý snaží navázat kontakt s dětmi
Řidič neudržel Mazdu na cestě a čelně narazil do stromu
Osoby v bezvědomí či se zdravotními komplikacemi: Hasiči a first respondeři v akci
Vánoční zásahy: dopravní nehoda, odstranění padlých stromů a otevření uzavřených prostor
Orlickoústecko
Navedli koně zpět do ohrady. V hlavní roli policistova svačinová mrkev
Auto na střeše. Cestující vyvázli bez ranění
Rekonstrukce silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem začne ještě letos, nejprve se ale chystá oprava výtluků
Fichtl, střelná zbraň, sekačka. Muži ukradli věci za milion
Náchodsko
Na železniční trati najel rychlík do hromady sesunutého kamení
Stavba obchvatu a dálničního přivaděče pokračuje. Řidiči ode dneška budou jezdit po provizorní komunikaci
Nehoda linkového autobusu byla bez zranění
Na Valentýna přišel o řidičský průkaz. Cizinec jel s mercedesem po dálnici vysokou rychlostí