Profil autora:
vložil SDH Rokytnice v Orlických horách
jméno SDH Rokytnice v Orlických horách
autor textu SDH Rokytnice v Orlických horách
autor fotografií SDH Rokytnice v Orlických horách
hash tag #hasici
04.10.2023 16:15

SDH Rokytnice v Orlických horách

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 2200x
Hasičský víkend mladých hasičů na Říčkách plný výjezdů ale i střelby a uzlování
Je pátek 8. září, časově dříve než obvyklý hasičák, a mladí hasiči u hasičárny čekají s batůžky a rodiči. Není však v plánu žádné soupeření rodiče vs. děti. Rodiče pouze donesli těžké tašky a spacáky a čekají na rozloučení a pusu před tím, než mladí hasiči vystřelí na celý víkend do Říček. Vystřelí je silné slovo – do Říček se šlo pěšky. A co je tam vůbec čeká? Víkend plný hasiččiny a hlavně trénování na podzimní soutěž Závodu hasičské všestrannosti a brannosti, jež obsahuje téměř vše nové.

Blíží se sedmá hodina večerní, venku už chladněji a mladí hasiči přichází k Chatě Sokol – místu víkendového pobytu. Venkovní prostor už je kompletně nachystán – to stihli připravit páni vedoucí, zatímco slečny vedoucí šlapaly s dětmi přes Nový dvůr do Julinčáku, kolem řeky Říčky až na Říčky. U chaty proběhla večeře z vlastních zásob od maminek a následné zabydlení na pokojích – v tu chvíli mohl začít víkendový program.

Již za svitu baterek ve venkovním prostoru, pro ty zimomřivější raději v jídelně, byli mladí hasiči vyzkoušeni ze všech kartičkových a znalostních stanovišť nového Závodu hasičské všestrannosti a brannosti (dále jen ZHVB). Nedostatky si vedoucí zapisovali na kartičky, aby věděli, na co se nejvíce zaměřit během sobotního dne, kdy nebude zrovna na programu hasiččina, ale trénování.

Po prozkoušení se sešli v jídelně úplně všichni – na programu byla totiž beseda se starostou a hlavně velitelem družstva rokytnických hasičů, který děti zasvětil do toho, jak to chodí při vyhlášení hasičského poplachu, jak probíhá převléknutí do zásahové ústroje, co se děje při cestě k zásahu, kde již velitel rozděluje funkce, kdo co má dělat, a to vše s ohledem na informace o události obdržené z operačního střediska, a nakonec to nejdůležitější – jak to probíhá na místě zásahu. Postup byl popsán na mnoha modelových zásazích. A protože ke konci besedy již někomu padala hlava na stůl, byla po skončení ihned zavelena večerka, která nahnala všechny mladé hasiče do spacáků.

Sobotní den zahájen budíčkem a venkovní rozcvičkou – teplo ještě moc nebylo. Po snídani byli mladí hasiči rozděleni na dvě výjezdové skupiny Směna A a Směna B. Každá měla svého velitele a v průběhu dne se budou střídat v držení pohotovostí pro případ výjezdu k mimořádné události. Prvně sloužící Směna A si následně nachystala hasební prostředky, oděv a helmy do provizorní hasičárny. A protože na žádné hasičárně se nečeká na výjezd v leže, pustili se i mladí hasiči do trénování na ZHVB. Rozděleni do dvojic si zvolili každý jednoho vedoucího, který se s nimi vše učil, a to i včetně uzlování, střelby ze vzduchovky, přelezu lana či běhu.

Po desáté hodině ranní se prvně rozezněla siréna. Mladí hasiči sloužící Směny A se seběhly do hasičárny, kde se oblékli do zásahového a čekali na pokyn velitele. Ten z operačního střediska přijal zprávu, že směna vyjíždí ke zraněnému malému chlapci do Říček nedaleko naší chaty. Velitel rozdělil funkce, kdo jaké má vzít vybavení, kdo bude zdravotník a vyrazilo se na místo události. Po průzkumu bylo zjištěno, že zraněný chlapec trošku vyrostl a poranil si pouze koleno při pádu z lana. Mladí hasiči ránu ošetřili a zraněného přepravili k nejbližší asfaltové cestě.

Po prvním výjezdu se pokračovalo opět se zdokonalováním na ZHVB. Před polednem byla dovezena ze školní jídelny svíčková. Avšak, než si kdokoliv stihl dojít pro talíř, opět se rozhoukala siréna. Tentokrát se však jednalo o požár louky. Jednotka na jeho likvidaci použila přenosné hasicí přístroje a dvě džberové stříkačky. Po likvidaci požáru byl prostor požáru důkladně zkontrolován a velitel zavelel návrat zpět na základnu. Avšak něž se mladí hasiči stihli vrátit, přišla zpráva z operačního střediska k urychlenému návratu na místo události, protože se seno opět rozhořelo nedaleko původního mísa události. Jelikož džberovky nebyly prozatím doplněny vodou, byl na likvidaci použit opět PHP. Tímto výjezdem byla ukončena pohotovost stávající směny a nově ji převzala Směna B, která musela techniku a výstroj připravit do akceschopnosti. Pak už přišla opravdu svíčková a odpolední klid.

Povalování mladých hasičů i vedoucích ukončila siréna. Do hasičárny se seběhla Směna B. Z operačního střediska velitel tlumočil zprávu hasičům – jedná se o sraženého chodce, kterému autobus přejel ruku – událost na parkovišti poblíž chaty. Jednotka po příjezdu na místo události provedla ošetření a vyproštění zraněné chodkyně.

Při držení pohotovosti se někteří zaměřili opět na disciplíny ZHVB, jiný šli trénovat svoji fyzičku pomocí běhu a další zkoušeli přemlouvat diabolky, aby opravdu létaly na špalíky a neuhýbaly do křoví – každý dle toho, v čem nejvíce tápe.

Opět houká siréna. Svolává Směnu B k požáru lesa. Jednotka se na místo přesouvá s PHP a džberovkami. Při cestě k zásahu však přichází pokyn z operačního střediska "rozdělit síly" – část pokračovat na požár lesa, část na chatu k požáru přepáleného oleje na sporáku. Po příjezdu na okraj lesa byly ihned započaty hasební práce, které vedly k úspěšnému zdolání požáru. Velitelka druhé části směny při průzkumu chaty nalezla hořící olej v kastrolu na plotně a využitím jednoduchého hasebního prostředku, avšak účinného, oheň uhasila tím, že poblíž ležící utěrku namočila ve vodě a přehodila ji přes šlehající plameny z kastrolu.

Dochází ke střídání směn. Trénování již bylo dost a děti mají volněji. Někteří si povídají, jiní po sobě hází šiškami, další se šťourají klackem v zemi. Ale všichni očekávají, že něco přijde. K chatě totiž parkují zásahová vozidla rokytnických i říčkovských hasičů. Nestačí ani důvod, že hasiči si přijeli jenom na kávu a ani druhá výmluva, že se mladí hasiči u zásahů osvědčili natolik, že na žádost operačního střediska je rokytnická a říčkovská technika dislokována právě k Chatě Sokol.

Areálem chaty se po 17. hodině rozeznívá opět siréna. Sloužící Směna A přijímá z operačního střediska podrobnosti k výjezdu – jedná se o požár klestí poblíž horního parkoviště SKI centra – tam už zasahující děti nedoběhnou. Operační dále sděluje, že ke zdolání požáru mohou použít veškerou dostupnou techniku. Velitel rozhoduje vyměnit znavené nohy a džberovky za rokytnickou cisternu a říčkovskou gazelu. Nasedat a jede se. Při příjezdu na místo události z kupy již šlehají několikametrové plameny. Velitel vybírá místo pro cisternu blízko zdroje vody a zároveň dále od sálavého tepla požáru. Jednotka na místní potůček nasazuje plovoucí čerpadlo a rozvinuje hadicové vedení pro doplňování vody do cisterny. Další část hasičů připravuje útočné vedení o dvou proudech. Mladí hasiči zdárně bojují s plameny. Sem tam ještě nějaký vyšlehne, proto dochází k prodloužení proudu o jednu hadici a zkropení klestí ze všech stran. Velitel zásahu hlásí na operační středisko likvidaci požáru a pro jistotu ještě kupu a její okolí nechá pokropit lafetou. Je komplet uhašeno. Směna A se po náročném zásahu střídá se Směnou B, která přebírá pohotovost na hasičárně. Po uklizení veškerého zásahového materiálu se vrací zpět na základnu i hasičská technika.

Další výjezd na sebe nenechá dlouho čekat. V pohotovosti je Směna B, která se ihned sbíhá do hasičárny. Operační středisko oznamuje nehodu cyklisty s chodcem na horním parkovišti SKI centra – cyklista zaklíněn v kole a u chodce zástava srdce. Hasiči nasedají do sanitky, vozidla s vyprošťováním a v těsném závěsu za nimi se žene cisterna se zbytkem družstva. Po příjezdu na místo události je silně zraněný cyklista v bolestech a dává to hlasitě najevo. Velitel správně rozhoduje začít tam, kde je největší ticho – u sraženého chodce hasiči zahajují nepřímou srdeční masáž a nasazují AED. Zraněný cyklista je hasiči vyproštěn pomocí aku rozpínáku a nůžek. Provedeno je předlékařské ošetření a ve spolupráci s přihlížejícími naložen na nosítka a odvezen sanitou k dalšímu ošetření. U zraněného chodce je konstatován exitus a je přikryt dekou. Jednotka uklidí používané nářadí a vrací se pět na základnu.

Vyčerpání všech zasahujících mladých hasičů je znát, proto pohotovost přebírají již místní jednotky. Na doplnění energie ale zafungovalo 15 pizz z Rokytenky a místo spánku se všichni vydali pařit na pořádnou hasičskou diskotéku. Předtím však proběhla ještě odborná prezentace, jak si správně čistit zuby. Mladí hasiči pařili ostošest a kdyby je nevyhnali vedoucí rozumně spát, pařili by snad do rána.
Nedělní ráno již bylo krušnější. Vstávat se nechtělo nikomu, ale muselo se. Po rozcvičce a snídani byly děti rozděleny na 4 závodní družstva, která absolvovala cvičně ZHVB po říčkovském okolí a na stanovištích se úkoly plnily přesně tak, jak určuje směrnice. Aby toho nebylo málo, absolvoval každý mladý hasič soutěž znovu, avšak sám za sebe a v kratším provedení. Po odběhnutí posledního závodníka byl už úkol jasný – vrátit chalupu do stavu, jako byla ještě před naším příjezdem. Čas na to je velmi limitní, protože ve 2 hodiny po obědě se uskuteční závěrečný nástup a začnou si pro mladé hasiče přijíždět rodiče.

Nástup byl nejprve zahájen úvodním slovem a celkovým zhodnocením víkendu jak z pohledu hasičského, tak i tréninkového. Nejlepším hasičům byly předány ceny za mimořádné činnosti u zásahu. Pro ceny si přišli i nováčci, kteří s námi vyrazili hned na celý víkend a to pár dní potom, co k nám nastoupili – a hlavně vše zvládli. Výsledky družstev byly asi již dopředu všem téměř jasné, a tak si každé družstvo přišlo pro cenu a sladkost. Větší váhu měla soutěž jednotlivců – zde už rozdíl výsledků byl značně větší. Vyhodnocena byla kategorie Starší, Mladší a Nováčci. I zde jsme rozdali hodnotné ceny a diplomy. Diplomy vyšly i pro vedoucí na památku. Ještě společná fotografie a už jenom odjezd s rodiči domů 😊.

Doufáme, že se víkend všem líbil a domů se vrací nejenom se super hasičskými zážitky, ale i s mnoha novými znalostmi na ZHVB.

Akce realizována za finanční podpory Města Rokytnice v Orlických horách, Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rokytnice v Orlických horách
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Zastupitelé odvolali starostu a celou radu. Nový starosta vysvětluje důvody
Majitel odložil chytré hodinky na střechu auta a rozjel se. Hodinky vyhodnotily pád jako dopravní nehodu a zavolaly o pomoc
Hasičské sportoviště měli navštívit zloději. Z plochy zmizely gumové rohože
Mladí hasiči mají vlastní „dětskou hasičárnu“
Kraj pomůže železničnímu klubu s dalšími opravami parní lokomotivy 328.011
Kotelny po 4 dnech opět začaly topit pod kotlem, obyvatelé sídliště by již brzy měli mít zase teplou vodu. Dohoda ale měla na mále!
Lidé jsou v bytech bez tepla a teplé vody. Kvůli vypovězené smlouvě mezi městem a dodavatelem
Starostu i městskou radu zvolili až na druhý pokus
Ustavující zasedání nezvolilo nového starostu. Na konci měsíce to nově zvolení zastupitelé zkusí znovu
Během pár dní zloděj navštívil pět domů. Už sedí ve vazbě
Dodavatel tepla přerušil dodávku do panelových domů, kvůli sporům s radnicí. Odpoledne byla dodávka obnovena
Požár pily a obytné přístavby: Škoda se předběžně vyšplhala na 15 milionů
Rozsáhlý požár zdecimoval budovu pily
Hasiči pomohli mamince zachránit kojence z uzamknutého auta
Jubilejní ročník Horalských her
Rokytnická šedesátka
Polští mladí hasiči přijeli trénovat na rokytnickou šedesátku. Darem dostali sadu hadic
Nemáte velikonoční pomlázku či vyzdobená vajíčka? Pomůže tvořivá dílna
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na vozovce byla ledovka
Dobrovolní hasiči jako first respondeři. Pomohli zraněnému muži, který se zranil okružní pilou
Do základní školy přišly první ukrajinské děti a začaly se učit česky
Udělali si na dvě hodiny menší brigádu. Odklidili sníh ze střechy školy
ROK LIFE aneb Rokytnický Lidový Festival
Rokytnický fotbal oslavil 70 let od založení klubu
Muž spadl na dno betonové jámy, do nemocnice letěl vrtulníkem
Večer proběhne Muzejní noc s vůní střelného prachu
Muzeum si pochvaluje letošní sezónu a zve k návštěvě
V Sýpce připravují tvůrčí dílnu na téma hmyzí hotýlky


Cirque du Soleil se vrací do Prahy, tentokrát s jednou z nejoblíbenějších inscenací CORTEO
06.12.2023 | 09:25 | Fletch

Vyrazte na expozici Světla vyprávějí do Pardubic, rozhodně nebudete litovat!
05.12.2023 | 15:29 | Fletch

Krampusáci po roce řádili u Čapkárny
05.12.2023 | 09:38 | Ústí nad Orlicí

Přijďte si užít Chytrý Kvíz do Beaver clubu
03.12.2023 | 17:00 | Fletch

Mikulášské rejdění na Hučáku
28.11.2023 | 11:47 | Orlický.net

Studenti vysázeli mezi paneláky stovky krokusů
24.11.2023 | 10:39 | Orlický.net

Nenechte si ujít výstavu železničních modelů!
16.11.2023 | 12:45 | Fletch

Legendární Katapult rozjede výroční turné Nostalgia
02.11.2023 | 11:56 | Alisha Alisha

Ukončení botanických vycházek spojené s promítáním fotografií
01.11.2023 | 14:35 | Alisha Alisha

Ať se vám nevznítí dušičková výzdoba
01.11.2023 | 07:00 | HZS

V parku u školy otevřeli pumptrack
25.10.2023 | 09:39 | Častolovice

Mateřská školka má nový zvěřinec. Vymalovaly ho děti ze ZUŠky
25.10.2023 | 08:19 | Junior TV

Švédská experimentální umělkyně a zpěvačka COBRAH míří poprvé do Prahy!
24.10.2023 | 10:56 | Alisha Alisha

Už tuto sobotu se v Beaver Clubu rozjede skvělá Stand-up comedy show
19.10.2023 | 12:43 | Alisha Alisha

Slash s Myles Kennedy & The Conspirators oznámili rozsáhlou sérii mezinárodních koncertů v roce 2024
18.10.2023 | 10:48 | Alisha Alishazprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Auto po projetí serpentiny skončilo na střeše
Podvodníci využívají změn v aplikaci George. Žena přišla o půl milionu
Na křižovatce U sloupu se srazila dvě osobní auta
Mateřská školka má nový zvěřinec. Vymalovaly ho děti ze ZUŠky
Ústí nad Orlicí
Krampusáci po roce řádili u Čapkárny
Město občanům opět nabídne ekodotace
Muzikant Slávek Janoušek slavil kulatiny
Vydařené ZDRAVOhrátky se konaly pod symbolickým dohledem profesora Janského
Žamberk
Adventní domek Prokopa Diviše
Adventní domek Prokopa Diviše
Na rušné křižovatce se srazila tři auta
Prodejna musela být týden uzavřená. Inspektoři objevili trus hlodavců a nečistoty
Lanškroun
Srazila se dvě auta jedoucí za sebou
Nedělní požár likvidovali hasiči z 15 jednotek déle než osm hodin
Úspěšný Den architektury v Lanškrouně
Galvanovna v plamenech, silnice musela být uzavřena
Nové Město nad Metují
Prezident navštívil město hodinek
No tak to je v pr…. Muž odpoledne nadýchal opakovaně přes 3 promile
Na zdi texty z dramatu R.U.R., samotná fasáda šetří peníze a poutá pozornost
Festival české filmové komedie zná letošní vítěze. Za nezapomenutelné role byl oceněn Luděk Sobota
Dobruška
Ranní čelní střet dvou aut uzavřel obchvat města
Loutna česká a varhanní slavnost na Festivalu F. L. Věka
Mozart a jeho geniální současník Pavel Vranický
Odstartovala oprava mostu. Práce potrvají do půlky října
Letohrad
Do práce nedojel, během cesty mu začalo hořet auto
Na plotně se vznítil hrnec s olejem. Muž se rozhodl plameny uhasit vodou
Slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Dům kultury
Senátor Fiala horoval za snížení maximální hmotnosti u kamionů. Je od 20 procent vyšší něž v jiných zemích
Kostelec nad Orlicí
III. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Iphone ležel na silnici a zavolal si o pomoc. Hasiči měli planý poplach
Během dvaceti minut dvakrát likvidovali obtížný hmyz
O mozku v Komunitním centru v Kostelci nad Orlicí
Choceň
Lesní požár: Mladíci se snažili zlikvidovat plameny, nadýchali se kouře
Hořela garáž rodinného domu, hasiči evakuovali obyvatele
Na vlakovém nádraží otevřeli muzeum TT modelů
Středem silnice se proti sobě řítili dva cyklisté bez přilby. Došlo k čelnímu střetu
Týniště nad Orlicí
Ukončení botanických vycházek spojené s promítáním fotografií
Starosta ke kauze chybějících milionů za neuskutečněnou rekonstrukci: "Jako chlapi jsme si řekli, tohle je celý špatně, seš blbec"
Band-a-SKA na Týnišťském posvícení pokřtila nové album
Tradiční týnišťské posvícení
Vamberk
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Město bude spravovat dříve státní nebo krajské komunikace
V bývalé masně hořel odpad
Srazil se motocykl s dodávkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Česká Skalice
Nezahlédli jste tohoto muže? Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště
Zbytkáč 2,22 promile. Na cestu autem do sámošky to nevadí
Průjezd na obchvatu ochromila nehoda dvou aut. Zranilo se pět lidí
Nepovedená pomlázka: Velikonoční tradice měla dohru na záchytce
Rokytnice v Orlických horách
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Rokytničtí mladí hasiči hasili a zachraňovali
Zastupitelé odvolali starostu a celou radu. Nový starosta vysvětluje důvody
Česká Třebová
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024. Schodek téměř 12 milionů dofinancují přebytky z minulých let
Tající sníh na střeše bytovky vytopil sedm bytů
Při srážce nákladních vlaků vznikla škoda 150 milionů korun. Jeden ze strojvedoucích se zranil
Na železnici se srazily dva nákladní vlaky. Provoz na trati není omezen
Opočno
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Silnice přes hráz Broumaru je průjezdná
Kraj spolu s architekty představí strategii využití bývalého kláštera
Hráz Broumaru bude průjezdá až od listopadu
Náchod
Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný. Pro mnoho obyvatel přesto stoupne na 200 procent
Na obchvatu města zahájili stavbaři práce na archeologickém výzkumu
Místo plastů dovezl z Polska zapáchající odpad. Ten měl být u nás zrecyklován
Kraj je o krok blíž k důležité investici. Hledá zhotovitele silniční přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Hadrák měl nehodu. Jedna osoba byla převezena k ošetření
Senioři soutěžili ve sportovních hrách
V polovině měsíce odstartuje oprava silnice I/36. Na dálnici po objízdných trasách
Krajským titulem Podnikatel roku 2022 se pyšní výrobce palubek SECA Serafin Campestrini
Jaroměř
Nepřihlášený minibus mířil do Polska. Řidič kvůli porušení pravidel zaplatil vysokou kauci
Pro recidivistu si došla zásahová jednotka
Honička v ulicích města skončila výměnou řidiče v přímém přenosu. Ten původní měl k rošádě několik důvodů
Řdiči bavoráku uháněl po dálnici dvoustovkou. Řídil opilý
Králíky
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Ohlédnutí za letošní Cihelnou
Policisté míří na letošní ročník Cihelny. Ukáží techniku, výstroj a výzbroj
Bohatá nadílka TECHNOhrátek: svářečky, hlavolamy i nerezové náušnice
Hradec Králové
Hradecké volejbalisty čeká nadstavbová část 1. ligy
Prezident Petr Pavel s manželkou navštívili dětskou kliniku ve fakultní nemocnici
Brankářský post Mountfieldu HK doplní Fin Eetu Laurikainen
Policisté se připravují na fotbalový zápas pod lízátky s pražskou Slávií
Vysoké Mýto
Slovenský autobusový dopravce sází na české autobusy z Orlickoústecka
Rýsuje se naděje pro severní obchvat Vysokého Mýta
Dlouho očekávaná stavba dálničního obchvatu města byla zahájena
Základní umělecká škola má nové koncertní křídlo
Pardubice
U obchodního domu začalo hořet auto. Pohotoví svědci přiběhli s hasičákem
Mladý příznivce Tai Chi trénoval nad ránem sestavu s tyčí
Stav Třídy míru se zhoršil. Magistrát nechá odklonit trolejbusovou dopravu na Sukovu třídu
Akutní a onkologická péče bude nadále zajištěna. Odloží se neakutní operace
Litomyšl
Litomyšl bude spolupracovat s albánským Gjirokastërem
U obchodního centra shořelo auto. Nebylo to ale kvůli nákupní horečce
Studenti vysázeli mezi paneláky stovky krokusů
ŘSD podepsalo memorandum s ekology kvůli dálnici D35
Solnice
Traktor nedal přednost projíždějícímu vlaku
Kraj zahájil stavbu infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice–Kvasiny
Osobní auto se střetlo s nákladním. Škodovka zastavila na chodníku o elektrokolo
Vernisáží začíná výstava Vzpomínky pamětníků
Orlické hory
Evropská unie přispěje na rekonstrukci tvrze Bouda
Na hřebenu Orlických hor je rušno, pokračuje rekonstrukce silnice na Šerlich
Dobrovolní hasiči před letními prázdninami uklidili hřebenovku
Kontrolně preventivní akce v polském příhraničí
Podorlicko
Učiliště v Králíkách i Litomyšlská nemocnice budou ještě zelenější
Nedělní podvečer ve znamení dopravních nehod
Lidé pašují naftu, cigarety, tabák či pseudoefedrin
Páteční nehody: dvě auta se srazila čelně, další skončilo koly vzhůru
Rychnovsko
Okénkem u záchodu se vloupal do benzínové stanice. Na zadržení mladíka se podílel i policejní pes
Jízda polem i příkopem
Kvůli nehodě silnice stále uzavřena
Nechal zmizet jídlo a pití svatebčanům. Skončil ve vazbě
Orlickoústecko
Ultralight spadl do pole, pilot nehodu nepřežil
Dvě nehody se střety dvou vozidel
Toyota plná naštípaného dřeva narazila do zábradlí mostku. Řidič nepřežil
Řidič vyjel ze silnice, auto skončilo koly vzhůru
Náchodsko
Čast domku lehla popelem
Řidič BMW kvůli rychlosti a smyku vyvrátil plot u zahrádky
Opilému cizinci za volantem auta naměřili téměř 3 promile
Investovala do kryptoměny, přišla o milion