Profil autora:
vložil SDH Rokytnice v Orlických horách
jméno SDH Rokytnice v Orlických horách
autor textu SDH Rokytnice v Orlických horách
autor fotografií SDH Rokytnice v Orlických horách
hash tag #hasici
04.10.2023 16:15

SDH Rokytnice v Orlických horách

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 3401x
Hasičský víkend mladých hasičů na Říčkách plný výjezdů ale i střelby a uzlování
Je pátek 8. září, časově dříve než obvyklý hasičák, a mladí hasiči u hasičárny čekají s batůžky a rodiči. Není však v plánu žádné soupeření rodiče vs. děti. Rodiče pouze donesli těžké tašky a spacáky a čekají na rozloučení a pusu před tím, než mladí hasiči vystřelí na celý víkend do Říček. Vystřelí je silné slovo – do Říček se šlo pěšky. A co je tam vůbec čeká? Víkend plný hasiččiny a hlavně trénování na podzimní soutěž Závodu hasičské všestrannosti a brannosti, jež obsahuje téměř vše nové.

Blíží se sedmá hodina večerní, venku už chladněji a mladí hasiči přichází k Chatě Sokol – místu víkendového pobytu. Venkovní prostor už je kompletně nachystán – to stihli připravit páni vedoucí, zatímco slečny vedoucí šlapaly s dětmi přes Nový dvůr do Julinčáku, kolem řeky Říčky až na Říčky. U chaty proběhla večeře z vlastních zásob od maminek a následné zabydlení na pokojích – v tu chvíli mohl začít víkendový program.

Již za svitu baterek ve venkovním prostoru, pro ty zimomřivější raději v jídelně, byli mladí hasiči vyzkoušeni ze všech kartičkových a znalostních stanovišť nového Závodu hasičské všestrannosti a brannosti (dále jen ZHVB). Nedostatky si vedoucí zapisovali na kartičky, aby věděli, na co se nejvíce zaměřit během sobotního dne, kdy nebude zrovna na programu hasiččina, ale trénování.

Po prozkoušení se sešli v jídelně úplně všichni – na programu byla totiž beseda se starostou a hlavně velitelem družstva rokytnických hasičů, který děti zasvětil do toho, jak to chodí při vyhlášení hasičského poplachu, jak probíhá převléknutí do zásahové ústroje, co se děje při cestě k zásahu, kde již velitel rozděluje funkce, kdo co má dělat, a to vše s ohledem na informace o události obdržené z operačního střediska, a nakonec to nejdůležitější – jak to probíhá na místě zásahu. Postup byl popsán na mnoha modelových zásazích. A protože ke konci besedy již někomu padala hlava na stůl, byla po skončení ihned zavelena večerka, která nahnala všechny mladé hasiče do spacáků.

Sobotní den zahájen budíčkem a venkovní rozcvičkou – teplo ještě moc nebylo. Po snídani byli mladí hasiči rozděleni na dvě výjezdové skupiny Směna A a Směna B. Každá měla svého velitele a v průběhu dne se budou střídat v držení pohotovostí pro případ výjezdu k mimořádné události. Prvně sloužící Směna A si následně nachystala hasební prostředky, oděv a helmy do provizorní hasičárny. A protože na žádné hasičárně se nečeká na výjezd v leže, pustili se i mladí hasiči do trénování na ZHVB. Rozděleni do dvojic si zvolili každý jednoho vedoucího, který se s nimi vše učil, a to i včetně uzlování, střelby ze vzduchovky, přelezu lana či běhu.

Po desáté hodině ranní se prvně rozezněla siréna. Mladí hasiči sloužící Směny A se seběhly do hasičárny, kde se oblékli do zásahového a čekali na pokyn velitele. Ten z operačního střediska přijal zprávu, že směna vyjíždí ke zraněnému malému chlapci do Říček nedaleko naší chaty. Velitel rozdělil funkce, kdo jaké má vzít vybavení, kdo bude zdravotník a vyrazilo se na místo události. Po průzkumu bylo zjištěno, že zraněný chlapec trošku vyrostl a poranil si pouze koleno při pádu z lana. Mladí hasiči ránu ošetřili a zraněného přepravili k nejbližší asfaltové cestě.

Po prvním výjezdu se pokračovalo opět se zdokonalováním na ZHVB. Před polednem byla dovezena ze školní jídelny svíčková. Avšak, než si kdokoliv stihl dojít pro talíř, opět se rozhoukala siréna. Tentokrát se však jednalo o požár louky. Jednotka na jeho likvidaci použila přenosné hasicí přístroje a dvě džberové stříkačky. Po likvidaci požáru byl prostor požáru důkladně zkontrolován a velitel zavelel návrat zpět na základnu. Avšak něž se mladí hasiči stihli vrátit, přišla zpráva z operačního střediska k urychlenému návratu na místo události, protože se seno opět rozhořelo nedaleko původního mísa události. Jelikož džberovky nebyly prozatím doplněny vodou, byl na likvidaci použit opět PHP. Tímto výjezdem byla ukončena pohotovost stávající směny a nově ji převzala Směna B, která musela techniku a výstroj připravit do akceschopnosti. Pak už přišla opravdu svíčková a odpolední klid.

Povalování mladých hasičů i vedoucích ukončila siréna. Do hasičárny se seběhla Směna B. Z operačního střediska velitel tlumočil zprávu hasičům – jedná se o sraženého chodce, kterému autobus přejel ruku – událost na parkovišti poblíž chaty. Jednotka po příjezdu na místo události provedla ošetření a vyproštění zraněné chodkyně.

Při držení pohotovosti se někteří zaměřili opět na disciplíny ZHVB, jiný šli trénovat svoji fyzičku pomocí běhu a další zkoušeli přemlouvat diabolky, aby opravdu létaly na špalíky a neuhýbaly do křoví – každý dle toho, v čem nejvíce tápe.

Opět houká siréna. Svolává Směnu B k požáru lesa. Jednotka se na místo přesouvá s PHP a džberovkami. Při cestě k zásahu však přichází pokyn z operačního střediska "rozdělit síly" – část pokračovat na požár lesa, část na chatu k požáru přepáleného oleje na sporáku. Po příjezdu na okraj lesa byly ihned započaty hasební práce, které vedly k úspěšnému zdolání požáru. Velitelka druhé části směny při průzkumu chaty nalezla hořící olej v kastrolu na plotně a využitím jednoduchého hasebního prostředku, avšak účinného, oheň uhasila tím, že poblíž ležící utěrku namočila ve vodě a přehodila ji přes šlehající plameny z kastrolu.

Dochází ke střídání směn. Trénování již bylo dost a děti mají volněji. Někteří si povídají, jiní po sobě hází šiškami, další se šťourají klackem v zemi. Ale všichni očekávají, že něco přijde. K chatě totiž parkují zásahová vozidla rokytnických i říčkovských hasičů. Nestačí ani důvod, že hasiči si přijeli jenom na kávu a ani druhá výmluva, že se mladí hasiči u zásahů osvědčili natolik, že na žádost operačního střediska je rokytnická a říčkovská technika dislokována právě k Chatě Sokol.

Areálem chaty se po 17. hodině rozeznívá opět siréna. Sloužící Směna A přijímá z operačního střediska podrobnosti k výjezdu – jedná se o požár klestí poblíž horního parkoviště SKI centra – tam už zasahující děti nedoběhnou. Operační dále sděluje, že ke zdolání požáru mohou použít veškerou dostupnou techniku. Velitel rozhoduje vyměnit znavené nohy a džberovky za rokytnickou cisternu a říčkovskou gazelu. Nasedat a jede se. Při příjezdu na místo události z kupy již šlehají několikametrové plameny. Velitel vybírá místo pro cisternu blízko zdroje vody a zároveň dále od sálavého tepla požáru. Jednotka na místní potůček nasazuje plovoucí čerpadlo a rozvinuje hadicové vedení pro doplňování vody do cisterny. Další část hasičů připravuje útočné vedení o dvou proudech. Mladí hasiči zdárně bojují s plameny. Sem tam ještě nějaký vyšlehne, proto dochází k prodloužení proudu o jednu hadici a zkropení klestí ze všech stran. Velitel zásahu hlásí na operační středisko likvidaci požáru a pro jistotu ještě kupu a její okolí nechá pokropit lafetou. Je komplet uhašeno. Směna A se po náročném zásahu střídá se Směnou B, která přebírá pohotovost na hasičárně. Po uklizení veškerého zásahového materiálu se vrací zpět na základnu i hasičská technika.

Další výjezd na sebe nenechá dlouho čekat. V pohotovosti je Směna B, která se ihned sbíhá do hasičárny. Operační středisko oznamuje nehodu cyklisty s chodcem na horním parkovišti SKI centra – cyklista zaklíněn v kole a u chodce zástava srdce. Hasiči nasedají do sanitky, vozidla s vyprošťováním a v těsném závěsu za nimi se žene cisterna se zbytkem družstva. Po příjezdu na místo události je silně zraněný cyklista v bolestech a dává to hlasitě najevo. Velitel správně rozhoduje začít tam, kde je největší ticho – u sraženého chodce hasiči zahajují nepřímou srdeční masáž a nasazují AED. Zraněný cyklista je hasiči vyproštěn pomocí aku rozpínáku a nůžek. Provedeno je předlékařské ošetření a ve spolupráci s přihlížejícími naložen na nosítka a odvezen sanitou k dalšímu ošetření. U zraněného chodce je konstatován exitus a je přikryt dekou. Jednotka uklidí používané nářadí a vrací se pět na základnu.

Vyčerpání všech zasahujících mladých hasičů je znát, proto pohotovost přebírají již místní jednotky. Na doplnění energie ale zafungovalo 15 pizz z Rokytenky a místo spánku se všichni vydali pařit na pořádnou hasičskou diskotéku. Předtím však proběhla ještě odborná prezentace, jak si správně čistit zuby. Mladí hasiči pařili ostošest a kdyby je nevyhnali vedoucí rozumně spát, pařili by snad do rána.
Nedělní ráno již bylo krušnější. Vstávat se nechtělo nikomu, ale muselo se. Po rozcvičce a snídani byly děti rozděleny na 4 závodní družstva, která absolvovala cvičně ZHVB po říčkovském okolí a na stanovištích se úkoly plnily přesně tak, jak určuje směrnice. Aby toho nebylo málo, absolvoval každý mladý hasič soutěž znovu, avšak sám za sebe a v kratším provedení. Po odběhnutí posledního závodníka byl už úkol jasný – vrátit chalupu do stavu, jako byla ještě před naším příjezdem. Čas na to je velmi limitní, protože ve 2 hodiny po obědě se uskuteční závěrečný nástup a začnou si pro mladé hasiče přijíždět rodiče.

Nástup byl nejprve zahájen úvodním slovem a celkovým zhodnocením víkendu jak z pohledu hasičského, tak i tréninkového. Nejlepším hasičům byly předány ceny za mimořádné činnosti u zásahu. Pro ceny si přišli i nováčci, kteří s námi vyrazili hned na celý víkend a to pár dní potom, co k nám nastoupili – a hlavně vše zvládli. Výsledky družstev byly asi již dopředu všem téměř jasné, a tak si každé družstvo přišlo pro cenu a sladkost. Větší váhu měla soutěž jednotlivců – zde už rozdíl výsledků byl značně větší. Vyhodnocena byla kategorie Starší, Mladší a Nováčci. I zde jsme rozdali hodnotné ceny a diplomy. Diplomy vyšly i pro vedoucí na památku. Ještě společná fotografie a už jenom odjezd s rodiči domů 😊.

Doufáme, že se víkend všem líbil a domů se vrací nejenom se super hasičskými zážitky, ale i s mnoha novými znalostmi na ZHVB.

Akce realizována za finanční podpory Města Rokytnice v Orlických horách, Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rokytnice v Orlických horách
Horské město bylo rok bez lékárny. Od včerejška už lidé nemusí jezdit do podhůří
Po vzájemném konfliktu jeden muž napadl druhého. Útočníkovi hrozí deset let
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Zastupitelé odvolali starostu a celou radu. Nový starosta vysvětluje důvody
Majitel odložil chytré hodinky na střechu auta a rozjel se. Hodinky vyhodnotily pád jako dopravní nehodu a zavolaly o pomoc
Hasičské sportoviště měli navštívit zloději. Z plochy zmizely gumové rohože
Mladí hasiči mají vlastní „dětskou hasičárnu“
Kraj pomůže železničnímu klubu s dalšími opravami parní lokomotivy 328.011
Kotelny po 4 dnech opět začaly topit pod kotlem, obyvatelé sídliště by již brzy měli mít zase teplou vodu. Dohoda ale měla na mále!
Lidé jsou v bytech bez tepla a teplé vody. Kvůli vypovězené smlouvě mezi městem a dodavatelem
Starostu i městskou radu zvolili až na druhý pokus
Ustavující zasedání nezvolilo nového starostu. Na konci měsíce to nově zvolení zastupitelé zkusí znovu
Během pár dní zloděj navštívil pět domů. Už sedí ve vazbě
Dodavatel tepla přerušil dodávku do panelových domů, kvůli sporům s radnicí. Odpoledne byla dodávka obnovena
Požár pily a obytné přístavby: Škoda se předběžně vyšplhala na 15 milionů
Rozsáhlý požár zdecimoval budovu pily
Hasiči pomohli mamince zachránit kojence z uzamknutého auta
Jubilejní ročník Horalských her
Rokytnická šedesátka
Polští mladí hasiči přijeli trénovat na rokytnickou šedesátku. Darem dostali sadu hadic
Nemáte velikonoční pomlázku či vyzdobená vajíčka? Pomůže tvořivá dílna
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na vozovce byla ledovka
Dobrovolní hasiči jako first respondeři. Pomohli zraněnému muži, který se zranil okružní pilou
Do základní školy přišly první ukrajinské děti a začaly se učit česky
Udělali si na dvě hodiny menší brigádu. Odklidili sníh ze střechy školy
ROK LIFE aneb Rokytnický Lidový Festival
Rokytnický fotbal oslavil 70 let od založení klubu
Muž spadl na dno betonové jámy, do nemocnice letěl vrtulníkem
Večer proběhne Muzejní noc s vůní střelného prachu


Mají nové Oranžové hřiště. Dominuje mu ale modrá a zelená barva
15.05.2024 | 10:20 | Orlický.net

Obrazem: Majáles gymnázia lákal na Kociánku
13.05.2024 | 10:53 | Ústí nad Orlicí

Dětská míle opět charitativní
07.05.2024 | 10:40 | Opočno

Nemáte vlastní motocykl, ale láká vás jedna stopa?
07.05.2024 | 06:12 | Vrbík

Dobročinný bazar na podporu nadace transplantace kostní dřeně
02.05.2024 | 10:34 * | dajans

Majálesové veselí ovládlo ulice města
02.05.2024 | 06:36 | Česká Třebová

Filipojakubská noc byla i přes silný vítr klidná. Přesto hasiči likvidovali několik požárů
01.05.2024 | 10:58 | HZS

Na okraji vesnice vysadili ovocné stromy. Budou součástí aleje s výhledem na nedaleký hrad
30.04.2024 | 09:23 | Orlický.net

Brány města dokořán ve znamení slunečného počasí
29.04.2024 | 08:10 | Nové Město nad Metují

Báječné modely Oldřicha Ambrože v muzeu
28.04.2024 | 09:52 | Ústí nad Orlicí

Na náměstí slavili Den Země
27.04.2024 | 14:02 | Vysoké Mýto

Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
26.04.2024 | 10:21 | Orlický.net

Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
21.04.2024 | 15:53 | Pardubický kraj

Projekt nových trailů má zelenou. Trať bude dlouhá několik kilometrů
18.04.2024 | 09:43 | Náchod

Nemáte vlastní motocykl, ale láká vás jedna stopa?
15.04.2024 | 10:43 * | Vrbíkzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Bílého hyundaie neudržel na nové asfaltce a poslal ho do škarpy
V křižovatce se střetlo auto s motorkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Na křižovatce, která bude za pár měsíců okružní, komplikovala během dopravní špičky nehoda
Žena se opakovaně domáhala zásahu policistů: "Syn má schizofrenii a pije". Jednalo se ale o zneužití tísňového volání
Ústí nad Orlicí
Obrazem: Majáles gymnázia lákal na Kociánku
Ohnivá rozhledna přivítala nejtvrdší hasiče
Laureátkou Kociánky se stala francouzká houslistka Lavorgna
Na průtahu městem startuje měření rychlosti
Žamberk
Gustav Husák rozdával párky a pivo v Divišově divadle
Zážitková exkurze k vodě: Výlet do světa živočichů a rostlin kolem Divoké Orlice
Květnová představení v Divišově divadle
Děti z Anima zahrály Čertovskou pohádku v Divišově divadle
Lanškroun
Rada města spouští přípravy projektu krytého koupání
Čarodějnické" TECHNOhrátky odpočítaly 18 000. jubilantku a poradily, jak na pleť, účesy i lžíci na boty
Město připravuje stavbu sportovní haly. Mohly by ji využívat i krajské střední školy
Krvavé rány a strach v očích. Útulek přijal šest psů z nezvládnutého chovu
Nové Město nad Metují
Brány města dokořán ve znamení slunečného počasí
Archeologové při opravě silnice objevili torzo historické krajské brány
Dramatický obrat: Kohouti z České Třebové otočili zápas v posledních minutách
Příjezd na historické náměstí bude uzavřen. Čeká ho rekonstrukce
Dobruška
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Vlastnil auto jen jeden den, zběsile ujížděl před policisty, auto zastavil o strom
Řidič se před jízdou posilnil rumem, od nehody odešel
Město shání peníze na opravu krytého plaveckého bazénu. Ten je starý přes 40 let
Letohrad
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Dlouho plánovaná oprava krajské silnice se blíží. Řidiče čekají komplikace
U autoservisu shořelo osobní auto
Kostelec nad Orlicí
Víc než dvě promile v žíle u řidiče oktávky normou?
Půlnoční jízda osobáku skončila koly vzhůru
Po cyklostezce se mohou nyní pohybovat už také inlajnisté a maminky s kočárky
PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ JIŽ POPATNÁCTÉ
Ztratil se senior ve špatném zdravotním stavu. Muže se podařilo nalézen do dvou hodin od nahlášení
Renault se čelně srazil s bavorákem. Prý za to může ranní slunce
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Sezóna morotkářům pomalu, ale jistě začíná
Rokytnice v Orlických horách
Horské město bylo rok bez lékárny. Od včerejška už lidé nemusí jezdit do podhůří
Po vzájemném konfliktu jeden muž napadl druhého. Útočníkovi hrozí deset let
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Česká Třebová
Odhalili pamětní desky válečným hrdinům
Odhalili pamětní desky válečným hrdinům
Náhlý konec slavné éry: Jak mistři HC Kohouti Česká Třebová opouštějí hokejovou scénu
Majálesové veselí ovládlo ulice města
Opočno
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Plameny v letní kuchyni. Požár se díky pohotové reakci majitele nerozšířil
Klášterní zahrada žije. Projekt startu oživení areálu končí
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Náchod
Šestice lidí z podvodného ukrajinského callcentra skončila v české vazbě
Finalizují se přípravy krajského obchvatu města, stavět se začne v srpnu
Spolkový dům se otevřel veřejnosti
Projekt nových trailů má zelenou. Trať bude dlouhá několik kilometrů
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Silnice jeden led. Dvě auta havarovala, další sjelo do příkopu samo
Řepa pod mostem, tahač nebezpečně nakloněný a návěs nabodnutý na zábradlí
Dvanáct jednotek ze širokého okolí likvidovalo celé odpoledne požár štěpky
Jaroměř
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Streetart na odstaveném vagónu. Škoda dosahuje 50 tisíc korun
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
Královéhradecký kraj nabízí pomoc uchazečům, kteří se nedostali na žádnou ze zvolených škol
Video: Opilý řidič po zastavení na parkovišti začal utíkat před policisty. Marně
Mají nové Oranžové hřiště. Dominuje mu ale modrá a zelená barva
Za požárem tújí stála zřejmě jiskra ze sekačky
Vysoké Mýto
Na náměstí slavili Den Země
Na chodníku došlo ke kolizi jízdního kola a kočárku s dítětem. Cyklista raději ujel
Před konferencí s tématem dopravy se předávaly ceny za obnovu památek
Auto bez řidiče opustilo parkoviště. Naštěstí se zastavilo o nedaleký dům
Pardubice
Kraj plánuje více používat recyklát při opravách silnic
V odpolední dopravní špičce přeskočila se superbem vyvýšený ostrůvek a nabořila další auto. Řidička nadýchala 2,98 promile
Muž oblečený v mikině s písmenem "Z" může dál chodit po městě. Nejednalo se o trestný čin
Budil dojem úspěšného investora. Z lidí vylákal téměř 52 milionů korun
Litomyšl
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Bedříšek slaví 200. narozeniny, má svoji eurobankovku
V domku hořelo pod střechou
Solnice
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Podél silnice vyrostou další průmyslové haly. Investor hledá najemce
Orlické hory
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Noční déšť přinesl na hřebeny hor extrémní srážky. Platí výstraha meteorologů
Závod psích spřežení ovládne Orlické hory. Startuje dnes v podvečer
Podorlicko
Rodiče už vědí, zda se jejich děti dostaly na vybranou střední školu
Na východ Čech dorazila polární záře. Byla vidět pouhým okem
Během svátečního dne dvě auta skončila mimo vozovku mezi stromy. Jedno z nich nemělo řidiče a ani registrační značky
Konec II. světové války si připomínají kladením květin, věnců i ohňostrojem
Rychnovsko
Po dvou dnech od nalezení policisté opět pátrají po pohřešovaném chlapci
Z obývacího pokoje ukradl flobertku. Z obavy, že by mu majitel mohl něco udělat
Škodovka se střetla s kamionem. Řidiče osobáku museli hasiči vyprostit
Během odpoledne dvě nehody s nárazem do sloupu
Orlickoústecko
Koupání Fábie v potoce nebylo dobrovolné
Mazda skončila koly vzhůru. Řidička putovala do nemocnice, dítě vyvázlo bez zranění
Lodního inženýra se ženě zachtělo. Ten z ní vylákal přes čtvrt milionu korun
Hořel mladý les
Náchodsko
Žena řídila pod vlivem drog
Nehoda kamionu: Nová SUVčka vyskladnil do příkopu
Chtěli si jen přivydělat. Jenže i nevědomá legalizace výnosů z trestné činnosti je trestná
Podvod na seznamce: Láska procházela bankovním účtem