Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií Orlický.net, ŘSD
hash tag #uzavirka
22.05.2023 08:30

Orlický.net

Zpravodajství
doprava

Zobrazeno 4688x
Zprovoznění nového obchvatu Doudleb nad Orlicí se blíží. D finálními pracemi je spojena i úplná uzavírka komunikace I/11. Od dnešního dne z důvodu prací na napojování obchvatu na původní silnici I/11 stavbaři úplně uzavřeli úsek mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami nad Orlicí. Uzavírka je v plánu na jeden měsíc, tedy do 25. června.
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny povede po silnici III. třídy přes obec Tutleky. Nákladní doprava bude vedena po komunikaci I/14 na Rychnov nad Kněžnou, Solnici a dále po komunikaci III. třídy až do Častolovic, viz mapa.
Z důvodu napojování obchvatu Doudleb nad Orlicí na komunikaci I/11 dochází k rozsáhlým dopravním opatřením v autobusové dopravě. U části linek se mění trasování, na některých linkách dochází vynucenými technologickými důvody ke změně časových poloh spojů. Po dobu uzavírky nejsou obsluhovány linkami meziměstské linkové autobusové dopravy zastávky:
• Doudleby n.Orl.,,u hřbitova
• Kostelec n.Orl.,,Povidlov

Opatření po linkách:
• Linka 115:
většina spojů je odkloněna mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Většina spojů jede přes Lupenice a Tutleky. Na této objízdné trase obslouží linka všechny nácestné zastávky.
Spoj 3 s pravidelným odjezdem v 5:32 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice pojede přes Vamberk a Doudleby, bude uspíšen na odjezdu z Rychnova nad Kněžnou o 7 minut na 5:25, aby dojel včas do Týniště nad Orlicí k železniční stanici.
Spoj 901 je dočasným spojem, který po dobu uzavírky nahrazuje spoj linky 200 v úseku Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí a dále nahrazuje spoj linky 225 v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice. Autobus bude odjíždět v 16:11 ze zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.
V sobotu a neděli pojede dočasný spoj s odjezdem v 8:38 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk, Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí do Častolovic.

• Linka 200:
Ve směru z Rychnova nad Kněžnou jsou všechny spoje odkloněny mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Tyto spoje pojedou zastávkově přes Lupenice a Tutleky. Časy odjezdů z Rychnova nad Kněžnou ani z Kostelce nad Orlicí se nemění. V opačném směru linka neobsluhuje Doudleby nad Orlicí a většina spojů neobslouží Vamberk. Vamberk, konkrétně pouze zastávku Vamberk,,most obslouží pouze spoje s odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 15:30 a 19:30 (denně, tzn. v pracovní dny i o víkendu).

• Linka 203:
Spoj 17 (17:01) Borovnice,Přestavlky – (17:38) Vamberk,,nám. je po dobu uzavírky prodloužen do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (17:48)
Spoj 18 (18:26) Vamberk – Borovnice,Přestavlky začne po dobu uzavírky již v zastávce Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (18:12) jako náhrada místo spoje linky 200 pro relaci do Vamberka.
Spoj 6 (6:00) Rychnov nad Kněžnou – Borovnice,Přestavlky je uspíšen o 3 minuty
Spoj 7 (6:58) Borovnice,Přestavlky – Rychnov nad Kněžnou je opožděn o 4 minuty

• Linka 208:
V Doudlebách na Orlicí na zastávce u váhy staví ve směru Kostelec nad Orlicí na nástupišti č.3, v Dukelské ulici. Linka po dobu uzavírky mimořádně obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast.
Vlivem uzavírky dochází k nárůstu jízdní doby o cca 7 minut. Z tohoto důvodu dochází k časovým posunům. Linka vybranými dočasnými spoji nahrazuje odkloněné spoje linek 115 a 200.
Je zaveden dočasný spoj v 6:10 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj v 9:27 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
Jsou zavedeny dočasné spoje v 11:30 a 12:00 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj ve 12:02 o víkendu z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí
Je zaveden dočasný spoj v 5:36 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do Rychnova nad Kněžnou k nemocnici v pracovní dny
Jsou zavedeny dočasné spoje v 8:00, 8:30, 11:30 a 17:15 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj o víkendu v 11:32 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.

• Linka 209:
Spoj s pravidelným odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 19:50 je uspíšen o 2 minuty na odjezdu, jede odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast. a Kostelec n.Orl.,,Na Skále do Doudleb nad Orlicí a dále po své trase – v pracovní dny i o víkendu.
Víkendový spoj 102 jede do zastávky Doudleby n.Orl.,,žel.st. po své trase a poté odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast. do Kostelce nad Orlicí a dále po své trase do Častolovic. Na zastávce Doudleby n.Orl.,,u váhy tento spoj odjíždí z nástupiště č.1 na silnici I/11.

• Linka 221:
Dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:30 a 6:30 z Kostelce nad Orlicí do Častolovic (náhrada vlakem Os25220 z Kostelce nad Orlicí v 5:33 a Os5164 v 6:33, popřípadě autobusem linky 991 v 6:44)
Dopolední spoj s pravidelným odjezdem v 10:22 z Častolovic je nově veden již z Kostelce nad Orlicí s opožděným odjezdem v 10:30 (přípoj od linky 200 z Rychnova nad Kněžnou), v úseku Častolovice – Olešnice – Hřibiny-Ledská – Častolovice – Kostelec nad Orlicí je spoj opožděn o 16 minut.
Odpolední spoj s pravidelným odjezdem ve 13:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn na odjezd 13:30 a s ohledem na minimální poptávku po nástupu na zastávkách Častolovice,,žel.st. a Častolovice,,nám. odkloněn ze zastávky Častolovice,,žel.zast. rovnou do zastávky Častolovice,,park. Obsluhu centra Častolovic ve směru z Kostelce nad Orlicí nadále zajistí spoj linky 225 s odjezdem z Kostelce ve 13:05.
Odpolední spoj s pravidelným odjezdem v 17:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn o 8 minut, na odjezd 17:23.

• Linka 222:
Odpolední spoj do Kozoder s pravidelným odjezdem 14:07 je po dobu uzavírky z technologických důvodů uspíšen o 17 minut na odjezd 13:50 z Kostelce nad Orlicí,,náměstí.
Z důvodu úplné uzavírky v Chocni všechny spoje jedoucí do Chocně jsou ukončeny v zastávce Choceň,,aut.st. Spoje začínající v Chocni jsou na lince 222 výchozí ze zastávky Choceň,,aut.st.

• Linka 223:
Školní spoj do Borohrádku je z oběhových důvodů opožděn o 5 minut na odjezd 7:27 (nelze zajistit odjezd v 7:22 z Kostelce nad Orlicí)
Linka 225:
Vlivem očekávaných kolon jsou spoje ze zastávky Častolovice,,žel.st. uspíšeny na odjezdu zpravidla o 3 minuty
Vlivem odklonu spojů linek 115 a 200 přes Tutleky a Lupenice dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:45 z Častolovic do Rychnova nad Kněžnou (náhrada vlakem Os20233 do Rychnova nad Kněžnou s odjezdem v 5:43, v úseku Častolovice – Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí vlakem s odjezdem v 5:41), v 6:45 (náhradou spoj linky 115 s odjezdem v 6:50, ve shodné trase s dočasně zrušeným spojem). Dále je zrušen spoj v 7:55 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 115 v 8:00) a v 9:56 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 200 v 9:30)
Dochází k dočasnému zrušení spoje s odjezdem v 6:08 z Rychnova nad Kněžnou do Kostelce nad Orlicí (náhrada odkloněným spojem linky 200), v 9:40 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (náhrada linkou 200 a pro cestující směr Častolovice, Olešnice a Hřibiny-Ledská zajištěn přípoj v Kostelci nad Orlicí) a v 15:46 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (částečná náhrada spojem linky 200 pro Kostelec nad Orlicí, či vlakem Os20244 pro Častolovice)
O víkendu dochází k dočasnému zrušení spoje v 8:43 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (v úseku RK – Kostelec nad Orlicí lze využít odkloněný spoj linky 200, pro spojení Rychnov nad Kněžnou – Častolovice lze využít vlak, v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice dočasný spoj na lince 115)

• Linka 227:
Vlivem značného nárůstu jízdní doby po objízdné trase dochází ke změnám časových poloh spojů a to až o 30 minut. Zároveň je bráno v potaz vyhýbání autobusů na úzké komunikaci, kde je předpokládán vyšší provoz individuální automobilové dopravy
Autobus na objízdné trase navíc obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast., Kostelec n.Orl.,,Na Skále, Svídnice,Suchá Rybná. Zastávky Svídnice,,odb.Suchá Rybná, Doudleby n.Orl.,,Vyhnánov, Doudleby n.Orl.,,Dukelská jsou obslouženy hned dvakrát (cestou do Doudleb a cestou z Doudleb).

• Linka 931:
S ohledem na dočasné snížení počtu spojů jedoucích mezi Vamberkem a Kostelcem nad Orlicí dochází na lince 931 k trasování spojů s odjezdy v 8:43, 14:02 a 14:45 v pracovní dny z Rychnova nad Kněžnou přes Vamberk a DOUDLEBY NAD ORLICÍ. V opačném směru zajíždí do Doudleb nad Orlicí spoj s odjezdem ve 14:11 z České Třebové, 14:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 15:11) a spoj s odjezdem v 15:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 16:11)

• Linka 991:
Dochází k drobným změnám časové polohy vlivem objízdné trasy, neobslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Povidlov, Doudleby n.Orl.,,u hřbitova.

• Cyklobusy linek 193 a 296:
Autobusy vynechají po dobu uzavírky obsluhu obcí Doudleby nad Orlicí a Vamberk, z ostatních zastávek beze změny.


Podpoote redakci on-line deníku Orlický.net! Kliknite, prosím, na reklamní banner našich inzerentu. Tento zpravodajský portál funguje díky reklami jako je tato. Dikujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Z odstavených aut mizela dojezdová kola. Už se ví, kdo je ukradl
Týden po propuštění zpět v policejní cele. Na nádraží oloupil mladistvé
Série vloupání objasněna. Škoda se vyšplhala přes 200 tisíc korun
Silnice I/36 z Čestic na Borohrádek je uzavřena. Stavbaři opravují křižovatku v Moravsku
Před servisem hořelo v motorovém prostoru osobního auta
Kolize aut i motocyklů: Nejdřív se srazily dva osobáky, později havarovaly tři motorky
Senior chtěl zhodnotit své úspory. Sám se ale podílel na legalizaci výnosů z trestné činnosti
Dvě ranní nehody, dva osobáky mimo silnici
Do muzea a galerie v pondělí? Samozřejmě!
Chytili ho opilého a zdrogovaného za volantem kradeného vozu. Dva dny po propuštění zase kradl
Závodní auto vyjelo z trati a narazilo bokem do stromu. Pro řidiče letěl vrtulník
Jen šest dní na svobodě. Muž po propuštění z výkonu trestu se vloupal do domu
Po dvou dnech od nalezení policisté opět pátrají po pohřešovaném chlapci
Z obývacího pokoje ukradl flobertku. Z obavy, že by mu majitel mohl něco udělat
Škodovka se střetla s kamionem. Řidiče osobáku museli hasiči vyprostit
Během odpoledne dvě nehody s nárazem do sloupu
Za lístky na koncert Judas Priest dal několik tisíc. Na koncert se ale nedostal
Kvůli hmyzu neudržel auto na silnici. Odnesla to dopravní značka
Lesní hrabanka v plamenech. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Nadační fond vyhlásil jarní výzvy
Škodovka se potkala s naloženým valníkem
Policie vydala preventivní upozornění pro pedagogy, rodiče i děti. Varuje před osobou, která se prý snaží navázat kontakt s dětmi
Řidič neudržel Mazdu na cestě a čelně narazil do stromu
Osoby v bezvědomí či se zdravotními komplikacemi: Hasiči a first respondeři v akci
Vánoční zásahy: dopravní nehoda, odstranění padlých stromů a otevření uzavřených prostor
Dnešním dnem dochází ke zrychlení autobusového spojení z Lična a Bolehoště do Hradce Králové
Okénkem u záchodu se vloupal do benzínové stanice. Na zadržení mladíka se podílel i policejní pes
Jízda polem i příkopem
Kvůli nehodě silnice stále uzavřena
Nechal zmizet jídlo a pití svatebčanům. Skončil ve vazbě


Proběhla změna dopravního značení na vytížené silnici. Řidiči by se měli mít na pozoru
12.07.2024 | 08:04 | Náchod

Stavbaři zahájili opravu silnice I/35 v úseku Hřebeč – Moravská Třebová. Objížďky jsou dlouhé
11.07.2024 | 10:45 | Orlický.net

Průjezd Vrchovinami na silnici I/14 uzavřela rekonstrukce kruháku
09.07.2024 | 10:38 | Nové Město nad Metují

Na Benešově třídě startuje oprava dvou ocelových lávek
09.07.2024 | 09:37 | Hradec Králové

Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
08.07.2024 | 10:39 | (rup)

Obchvat Rokytna už slouží řidičům. Jako přivaděč na dálnici ze silnice I/35
03.07.2024 | 10:21 | Pardubický kraj

Silnice I/36 z Čestic na Borohrádek je uzavřena. Stavbaři opravují křižovatku v Moravsku
02.07.2024 | 10:27 | Orlický.net

Město je bez tranzitní dopravy. Řidiči ode dneška mohou jezdit po kompletním ochvatu
27.06.2024 | 16:33 | Královéhradecký kraj

Správa a údržba silnic aplikuje na "okresky" emulzní nátěry. Pomáhají zacelit povrch silnice
26.06.2024 | 09:27 | Orlický.net

V kraji začala největší obnova vlaků v historii. Na zdejší tratě vyjede 40 nových jednotek za čtyři miliardy Kč
26.06.2024 | 06:24 | Královéhradecký kraj

Solární lampy osvětlují část cyklostezky
25.06.2024 | 12:37 | Letohrad

Skončila úplná uzavírka silnice I/14 v ulici U Zázvorky
21.06.2024 | 09:51 | Nové Město nad Metují

Klíčová silnice do průmyslové zóny bude několik měsíců neprůjezdná. Startují práce na výstavbě kruháku
17.06.2024 | 07:33 | (rup)

Mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem byly dokončeny velkoplošné výspravy silnice. Další práce začnou již brzy
16.06.2024 | 14:06 | Pardubický kraj

Dvě ulice nově propojí chodník. Zvýší se bezpečnost
11.06.2024 | 11:44 | Lanškrounzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
Ústí nad Orlicí
Radnice řeší dílčí opravy ulice, na které přívalový déšť vytrhal žulovou dlažbu
Výstava vypráví osudy pamětníků za totality
Návrh Galerie Perl[ou] v městském muzeu
Regionem projela historická policejní vozidla. Zastavila také v Ústí
Žamberk
Nová moderní expozice s Ďáblovou biblí
Letní kino v Žamberku
Na muže spadl slisovaný balík papíru. Svědci na záchranu nasadili vysokozdvižný vozík
Den dětí v Divišově divadle
Lanškroun
Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou. Referendum nebude
Obnova areálu koupaliště u Dlouhého rybníka
Dvě ulice nově propojí chodník. Zvýší se bezpečnost
Mezi dvěma obcemi budou lidé jezdit na kole bezpečně. Svazek obcí zahájí stavbu cyklostezky
Nové Město nad Metují
Mladí plavci zakončili letní plaveckou sezónu
Skončila úplná uzavírka silnice I/14 v ulici U Zázvorky
Hořelo v prostoru zásobovací rampy obchodu s potravinami. Hasiči evakuovali nakupující i zaměstnance
Vzniká nový domov pro klienty se zdravotním postižením. Bude dobře sloužit 18 klientům?
Dobruška
Osobní auto narazilo do stromu
Složky IZS se předvedly na náměstí
Další nehoda na přehledné křižovatce. Tentokrát se srazilo osobní auto s motorkou
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Letohrad
Solární lampy osvětlují část cyklostezky
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Dlouho plánovaná oprava krajské silnice se blíží. Řidiče čekají komplikace
Kostelec nad Orlicí
Bikerka Miculyčová jede na olympiádu
Dobrovolní hasiči objeli kvůli zásahům během dvou hodin půlku okresu
Začalo rozšiřování školního statku střední zemědělské školy
Zlatý hattrick i zlatá premiéra
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
Výbuch munice během výcviku pyrotechniků má jednu oběť a osm zraněných. Vojáci byli z Podorlicka
Srazil se cyklista s elektrocyklistou. Policie hledá svědky
27. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2024
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Dvě nehody během dvou dní. V jednom případě sehrál roli alkohol koloběžkaře
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Rokytnice v Orlických horách
V bytě během nabíjení hořela baterie elektrokola. Majitel ji vyhodil z okna
Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
Na Orienťák v Orlických horách přijede 1400 účastníků
Radnice oznámila dohodu na odkup kotelen od soukromého vlastníka
Česká Třebová
Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport vypověděli koaliční smlouvu, rada města bude dále působit se šesti členy
100 let od narození konstruktéra Velorexu
Místostarostka položila funkci, zastupitelé schválili mimo jiné financování budovy pro seniory
V České Třebové dojde k unifikaci napětí
Opočno
Silnici po nehodě zablokovala převrácená cisterna. Z nádrže vytékalo na vozovku mléko
Osmikolový náklaďák vyjel z vozovky a narazil do mostku. Kabina následně začala hořet
Město je bez tranzitní dopravy. Řidiči ode dneška mohou jezdit po kompletním ochvatu
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Náchod
Proběhla změna dopravního značení na vytížené silnici. Řidiči by se měli mít na pozoru
Plameny zničily skladovací halu ve stavebninách, hasičům se však podařilo ubránit okolní budovy
Vezl z Polska cigarety bez kolků a ve velkém množsví. Přišel o ně
Mladík ukryl dvě kila léků s pseudoefedrinem do kalhot. Hrdina ale tvrdil, že neví co to je
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
V rybníčku docházel vzduch. Starosta povolal místní hasiče
Ze zajištěného prostoru utekl skot, varuje radnice
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Děti z havarovaných aut dostaly plyšovou hračku
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Jaroměř
Řídil dodávku s propadlým tachografem. Cizinec uhradil kauci 100 tisíc
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
Slibovali velké zisky ze sportovních sázek. Šest podvodníků zadrželi policisté
Policisté kontrolovali muže spícího v autě na vlakovém nádraží. Z jistých důvodů mu za to hrozí dva roky v base
Škody po bouřkách: voda potrápila plavecký bazén i školy
Na vysoké teploty a sucho je město připraveno. Nasadilo i mlžné brány
Vysoké Mýto
Mejťák Jakub Dudycha získal nominaci na olympiádu
Řidička dodržovala pitný režim. Jen si spletla vodu s vodkou
Sodomkovo Vysoké Mýto připomnělo slavnou automobilovou historii
V autobusu měli nahrávací studio a učebnu. Music Bus přispívá k rozvoji hudebního vzdělání dětí
Pardubice
V Labi plaval člověk a pak zmizel. Tělo našli potápěči
Zapršelo a centrum města bylo pod vodou
Sténající kontejner na textil překvapil
Babička vyvezla svá vnoučata na výlet. Naměřili jí téměř 3 promile
Litomyšl
Ze země ční černá roura. Už jste vyzkoušeli nový Poesiomat?
Litomyšl zasypaly odpoledne kroupy. Nad městem řádila supercela
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Solnice
Bavorák v poli "sklízel" nezralou řepku. Řidiči zjistili alkohol v dechu, spolujezdce transportoval vrtulník
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Orlické hory
Se silnou motorkou skončil za svodidly
Lesy České republiky v létě zrekonstruují oblíbenou rozhlednu v Orlických horách
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Podorlicko
Měli jsme možnost vyzkoušet si novou Škodu Kodiaq
Měli jsme možnost vyzkoušet si čtvrtou generaci Škody Superb
Bouřka zasáhla Orlickoústecko a část Rychnovska. Stanice hlásí 30 litrů na metr
Silná bouřka zaplavila pole a silnice. Vyplaveny jsou sklepy, zřejmě se objevil i vzdušný vír
Rychnovsko
Z odstavených aut mizela dojezdová kola. Už se ví, kdo je ukradl
Týden po propuštění zpět v policejní cele. Na nádraží oloupil mladistvé
Série vloupání objasněna. Škoda se vyšplhala přes 200 tisíc korun
Silnice I/36 z Čestic na Borohrádek je uzavřena. Stavbaři opravují křižovatku v Moravsku
Orlickoústecko
Bouřka řádila na Vysokomýtsku. Hasiči se prořezávali k zavalenému autu
Lípa spadla na stáje, další stromy na rodinné domy či auta
Během dne několik dopravních nehod
Na svou první parní jízdu letošního léta vyrazil historický express Kralický Sněžník. Stále můžete přistoupit
Náchodsko
Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky
Měl zrenovovat prusko-rakouské militarie. Zhotovitel ale přestal komunikovat.
Seznamoval se s nezletilci na sociálních sítích. Kriminalisté muži sdělili obvinění hned z několika trestných činů
Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku lesního požáru