Profil autora:
vložil UHK
jméno Filozofická fakulta UHK
autor fotografií UHK
hash tag uhk
04.07.2024 13:45

UHK

Zpravodajství
události

Zobrazeno 691x
Poté, co ve čtvrtek 27. června 2024 jmenoval prezident republiky fyzika Jana Kříže rektorem Univderzity Hradec Králové (UHK), může se s platností od 1. července 2024 naplno pustit do správy UHK.
K tomu mu pomůže “staronový” tým prorektorů, prorektorky a dalších spolupracovníků, a to v rámci funkčního období 2024-2028.  
“Setkání s dalšími nově jmenovanými rektory a panem prezidentem na Pražském hradě bylo velmi příjemné a důstojné. Teď už skutečně nic nebrání tomu, abychom se naplno pustili do práce. Obklopil jsem se spolupracovníky, na které je spoleh, jsou to velcí dříči a upřímně se na spolupráci s nimi těším,” říká nový rektor UHK Jan Kříž. Ten se na rektorát vrací, v letech 2016-2019 totiž působil jako prorektor UHK pro strategii a rozvoj.  Od roku 2019 zastává pozici děkana nejmladší součásti naší univerzity, tedy Přírodovědecké fakulty UHK. Priority jsou pro něj jasně dané. “V krátkých bodech bez hlubšího komentáře zmíním velká témata, kterými se chci rozhodně aktivně zabývat. Je to naše zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií a získávání mezinárodních projektů. Větší zapojení studujících do rozhodovacích procesů na UHK, využití jejich potenciálu. Nabídka studijních programů atraktivních pro uchazeče a potřebných pro trh práce. Pokračování v úzké spolupráci s Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové, zkrátka UHK výzkumná, atraktivní pro studující, zodpovědná a taky udržitelná. Zabývat se musíme i “well-beingem” pro studující i zaměstnance,” doplňuje rektor Kříž. Ten se ve volném čase věnuje velmi rád hokeji, a to jak aktivně, tak pasivně v rámci podpory dorostenců. Je milovníkem cykloturistiky, lyžování a vysokohorské turistiky. Za největší výzvy pro jeho management v nejbližších měsících považuje přípravu hodnocení 2025+, audit a úpravu strategického záměru, členství v mezinárodní univerzitní alianci, změnu interní metodiky rozpočtování a implementaci transformace přípravy budoucích učitelů. 
Zkušenou statutární zástupkyní rektora a prorektorkou pro zahraniční vztahy zůstává socioložka a sociální pedagožka Leona Stašová. “V rámci mé gesce mohu navázat na témata, která si stále zaslouží naši pozornost i v rámci nového univerzitního vedení. Jsou jimi zejména pokračování v rozvoji strategických partnerství UHK, podpora mobilit studujících i zaměstnanců, rozvoj studijních programů v cizím jazyce a získávání samoplátců. Důležitou součástí je také rozvoj tzv. internacionalizace doma, tj. podpora mezinárodních a internacionalizačních aktivit na půdě UHK”, navazuje prorektorka Leona Stašová, která si nejvíc odpočine u vaření pro svou rodinu nebo u sledování nestárnoucích detektivek s poručíkem Columbem. Největší výzvy pro nový management vidí v podpoře udržitelného zázemí UHK jako „atraktivního“ zaměstnavatele, tedy v podpoře zaměstnanců ve smyslu mzdových otázek, pracovního prostředí, benefitů, motivace nebo v udržení a rozvoji konkurenceschopnosti univerzity v evropském i globálním vzdělávacím prostoru což zase souvisí se schopností dosáhnout na velké mezinárodní vědecké projekty a udržení se v mezinárodních rankinzích.  
Nováčkem v řadách prorektorů UHK bude uznávaný český varhaník a do nedávna děkan Pedagogické fakulty UHK František Vaníček. Profesor hudebního umění, který byl výrazným předsedou Asociace děkanů pedagogických fakult, bude mít na starost oblast prorektora pro studium, kvalitu a uměleckou činnost. “V oblasti studia bude nutné co nejdříve najít cestu, v jaké podobě chceme dále mít na UHK učitelská studia, protože došlo ke změně rámcových požadavků na tento typ studia a na UHK, jak všichni víme, máme tři fakulty, kde se připravují budoucí učitelé. Chystá se také tzv. „akreditační“ novela VŠ zákona, kde dojde k ohromným novinkám a změnám, které si budou také vyžadovat jiný přístup, úpravu legislativy apod. V oblasti kvality musíme ujasnit komplexní systémy hodnocení, které po nás budou nově ve větším rozsahu vyžadovány, musíme promyslet a vystavět nový model rozvoje pedagogických dovedností akademiků apod.,” vypočítává své úkoly nový prorektor František Vaníček, který zastřeší i uměleckou činnost napříč celou univerzitou a pokračuje: “Moc se těším na spolupráci s ostatními kolegy na rektorátu. Je to velice zkušený tým, bývalý pan rektor, dva bývalí děkani, dva pokračující prorektoři. Lidsky i odborně si velice rozumíme. Proto pevně věřím, že se podaří všechny uvedené změny a výzvy zdárně vyřešit ve prospěch celé UHK”. V zahraničí vyhledávaný varhaník František Vaníček nejvíc odpočívá (jak sám říká) paradoxně vlastně tvůrčí činností, většinou právě koncertováním a cestováním po celém světě. “Na rektorát přicházím se zkušeností z fakulty, těším se, že snad budu moci mnoho věcí posunout a také nově vytvořit,” uzavírá emeritní děkan největší a nejstarší součásti UHK.  
Kontinuitu vedení a směru, kterým se UHK v posledních osmi letech vydává, bezpochyby zajistí emeritní rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Toho Jan Kříž pověřil vedením oblasti prorektora pro vědu, výzkum a transfer znalostí. “Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost dotáhnout v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu témata, na kterých jsme začali v předchozím období intenzivně pracovat a která se nám rozhodně vyplatila. I proto se teď zaměřím na přípravu na hodnocení 2025+, ukotvení datascience na naší univerzitě, konečně získání prestižních evropských projektů Horizont projektů a obecně kontinuálně připravovat podhoubí na UHK pro excelentní vědce, vědkyně a týmy, které v budoucnu přinesou excelentní projekty na naši školu,” přibližuje plány prorektor Kamil Kuča, jeden z nejvýraznějších světových toxikologů. Tomu udělá radost čas strávený s rodinou, houbaření anebo nově rybaření. “Když jsem končil v pozici rektora a s nejbližšími spolupracovníky se loučil, obdarovali mě originálním dárkem – babettou, kterou mám využívat právě na cestu za rybami. A protože bydlím jen kousek za Hradcem Králové, přemýšlím, že babettu občas zvolím jako netradiční dopravní prostředek prorektora, ať ji naplno využiji, to by mohlo být v českém kontextu originální,” svěřuje se úspěšný emeritní rektor Kuča s tím, že velkou výzvu vidí v navýšení platů zaměstnanců, stipendií pro studující v doktorských programech nebo v zapojení se do projektu univerzitní aliance.  
Čtveřici prorektorů uzavírá historik Michal Strobach pověřený vedením agendy prorektora pro strategii, rozvoj a digitalizaci, který je představitelem stávajícího univerzitního managementu. I ten naváže na své dosavadní snažení: “Chci, aby papír do budoucna sloužil pouze jako prostředek pro vznosné myšlenky, umělecká díla nebo výsledky bádání, a nikoliv jako nástroj byrokracie. Mou snahou zůstává, abychom získali co nejvíce externích zdrojů pro náš další rozvoj”. Zkušený projektový manažer vidí největší výzvu nového univerzitního managementu v (pře)nastavení myšlení akademické obce ve smyslu práce na společných cílech, které mají potenciál posouvat UHK dopředu jako celek. Relax v jeho případě vždy zajistí cyklistika, čas strávený s rodinou nebo poslech dobré hudby.  
S univerzitní pokladnou bude dál hospodařit univerzitní kvestor Aleš Klicnar. A ani jeho nečekají snadné úkoly. “V následujícím funkčním období je prioritou kvestury pokračovat ve vyrovnaném hospodaření UHK včetně posílení pozice univerzity na pracovním trhu. Zároveň jsou před námi rozpracované projekty k dokončení. Nejvýznamnější je dokončení rekonstrukce budovy Pedagogické fakulty UHK a rekonstrukce volnočasových a zbylých ubytovacích kapacit Vysokoškolských kolejí UHK. Součástí kvestury je mnohdy neviditelná mravenčí práce našich kolegů a kolegyň, která zajišťuje technický chod univerzity. Za zmínění stojí všechna oddělení od osobního, investičního, ekonomického, veřejných zakázek, provozně-technického, HR po až po správu kolejí. Všechna tato oddělení svědomitě pracují na tom, aby studujícím přišla včas stipendia, zaměstnancům mzdy, bylo správně zaúčtováno, byl připravený rozpočet, aby topení topilo, chlazení chladilo, aby bylo uklizeno, nepadala omítka, aby byly včas a řádně uzavřené smlouvy a studující, aby byli spokojeni ve svých bytech na kolejích. Toto jsou mé priority – vše řádně, včas a správně ke spokojenosti studujících a zaměstnanců UHK,” připomíná úlohy kvestury Aleš Klicnar, který si hlavu nejvíc vyčistí montováním a úpravou starých motorek, prací kolem domu nebo budováním rybníku. “Ale ať to nezlehčuji moc – skutečně si myslím, že je třeba, abychom vystupovali jako sebevědomá regionální univerzita, která neřeší pouze interní problémy a seberozvoj, ale značnou měrou se podílí na vytváření a financování univerzitního prostředí v ČR. Ten potenciál tu bezpochyby je,” zmiňuje kvestor Klicnar, který dříve působil třeba jako finanční ředitel společnosti Batist Medical nebo jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem.  
Posledním, v tomto případě novým členem vedení UHK, je kancléř Jakub Novák, současný tiskový mluvčí univerzity a vedoucí Oddělení propagace a komunikace UHK. Ten dle svých slov naváže v práci na budování UHK jako lákavé a lukrativní značky nejen v České republice, ale i v zahraničí. “Vedle profesionalizace UHK v oblasti PR a marketingu, resp. externí i interní komunikace obecně, vnímám blížící se výzvy zejména v kontextu odměňování našich zaměstnanců a zaměstnankyň a budování odpovídajících podmínek pro jejich práci. Stejně tak musíme držet krok s dalšími vysokými školami v oblasti náboru uchazečů a být lákavou volbou ke studiu, která reflektuje svoji oborovou nabídkou společenské trendy a potřeby. No a konečně, což je oblast, kde jsme již několikrát obstáli, musíme zůstat důvěryhodným, relevantním a společensky odpovědným partnerem obyvatel (nejen) v našem regionu,” doplňuje ostatní členy vedení politolog a absolvent FF UHK Jakub Novák, pro kterého je největší odměnou čas strávený s rodinou nebo práce v lese.  


Podpoote redakci on-line deníku Orlický.net! Kliknite, prosím, na reklamní banner našich inzerentu. Tento zpravodajský portál funguje díky reklami jako je tato. Dikujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Nahá žena pobíhala nočním městem. Křičela a vydávala nesrozumitelné skřeky
Rekonstrukce křižovatky Mileta pokračuje. Stavbaři začali stavět podchody
Na sportoviště se v létě vrátili řemeslníci
Slibovali velké zisky ze sportovních sázek. Šest podvodníků zadrželi policisté
Policisté kontrolovali muže spícího v autě na vlakovém nádraží. Z jistých důvodů mu za to hrozí dva roky v base
Škody po bouřkách: voda potrápila plavecký bazén i školy
Na vysoké teploty a sucho je město připraveno. Nasadilo i mlžné brány
Setkání vyšetřovatelů z Čech a Ukrajiny: Vyšetřování případu falešných bankéřů z Ukrajiny pokračuje
Na Benešově třídě startuje oprava dvou ocelových lávek
Předskokanem na dvou blížících se koncertech Eda Sheerana bude Ewa Farna
Nedbalost při manipulaci s popelem. Výsledkem požár se škodou dva miliony a dva poškozené domy
Letecký záchranář Marek Dvořák: U vody z dítěte nespusťte oči. Ani na minutu…
Začíná nová destinační společnost, přijdou novinky v cestovním ruchu
Hradec dolaďuje detaily dopravních opatření pro návštěvníky koncertů Eda Sheerana
Vozítka s pedály svištěla ulicemi města
„Nezdržujte mne, jdu do práce!“ hlásila nad ránem opilá řidička. Pak chtěla utéct
Po střetu s jízdním kolem řidič zastavil, cyklista ale nepožadoval policii. Pak si to rozmyslel
Zlatý úspěch českých hasičů z Královéhradeckého kraje na mezinárodní soutěži záchranných týmů v Belgii
Vyhrožoval na sociální síti i na tísňové lince. Pro muže si došla zásahová jednotka
Festival Rock for People dnes otevře brány pro 40 tisíc návštěvníků
Úspěšná sezóna hradecké volejbalové Slavie: Fans Volley HK bilancují
Kraj znovu podpoří studenty medicíny, kteří budou v regionu pracovat jako lékaři
Od června nové půlnoční vlaky z krajské metropole do Podorlicka, naváží na rychlík od Prahy
Nad parkováním v placených zónách bude dohlížet CamCar. A nejen tam
Na křižovatce se srazila dodávka a osobák
Tradiční Muzejní noc proběhne nejen na Hučáku
Nenechte své rostlinky zahálet! Přijďte na swappovací akci v Bio Central a najděte jim nové domovy
V parkovacím domě hořelo Volvo. Plameny pomáhal hasit sprinklerový systém
Štěpán Černý: Z juniorky až do A-týmu Mountfieldu HK
Unikátní exteriérová výstava poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti


Hasiči vyskladnili přes 100 metráků uhlí. Kvůli jeho samovznícení ve sklepě
21.07.2024 | 12:00 | HZS

Z tábora se mělo ztratit dítě. Pátrat po něm vyrazili také dobrovolní hasiči
18.07.2024 | 08:33 | SDH

Radnice řeší dílčí opravy ulice, na které přívalový déšť vytrhal žulovou dlažbu
11.07.2024 | 16:41 | Ústí nad Orlicí

Setkání vyšetřovatelů z Čech a Ukrajiny: Vyšetřování případu falešných bankéřů z Ukrajiny pokračuje
10.07.2024 | 11:52 | Policie ČR

Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
05.07.2024 | 10:28 | SDH

Letecký záchranář Marek Dvořák: U vody z dítěte nespusťte oči. Ani na minutu…
05.07.2024 | 08:50 | ZZS

Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport vypověděli koaliční smlouvu, rada města bude dále působit se šesti členy
04.07.2024 | 11:09 | Česká Třebová

Dobrovolní hasiči objeli kvůli zásahům během dvou hodin půlku okresu
01.07.2024 | 08:26 | SDH

Srnka spadla do hluboké studně. Pomohli hasiči
28.06.2024 | 07:50 | HZS

Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou. Referendum nebude
27.06.2024 | 09:38 | Lanškroun

Místostarostka položila funkci, zastupitelé schválili mimo jiné financování budovy pro seniory
25.06.2024 | 17:21 * | Česká Třebová

Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky
23.06.2024 | 08:58 | HZS

Ze zajištěného prostoru utekl skot, varuje radnice
14.06.2024 | 22:36 | SDH

Firma dovezla obaly na fotovoltaiku, musí zaplatit nedoplatek
10.06.2024 | 08:27 | Celní správa

Kůň skončil na dně vypuštěného bazénu. Vytáhl ho jeřáb
07.06.2024 | 07:04 | HZSzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
Ústí nad Orlicí
Slackline opět ve Wolkeráči, děti putovaly pohádkovou stezkou
Dočasný kruhák v centru města se změnil v běžnou stykovou křižovatku
Proběhla úprava režimu semaforů u Avionu. Ty reagují dynamicky na množství aut v jednotlivých směrech
Probíhá přestavba okružní křižovatky u muzea
Žamberk
V hlavě 2 trhalo rekordy v USA, nyní míří do českých kin
Nová moderní expozice s Ďáblovou biblí
Letní kino v Žamberku
Na muže spadl slisovaný balík papíru. Svědci na záchranu nasadili vysokozdvižný vozík
Lanškroun
Na silnici se srazila auta, naštěstí šlo jen o plechy
Město podniklo první krok k nové vizuální identitě. Zájemci mohou radnici pomoci
Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou. Referendum nebude
Obnova areálu koupaliště u Dlouhého rybníka
Nové Město nad Metují
Mladí plavci zakončili letní plaveckou sezónu
Skončila úplná uzavírka silnice I/14 v ulici U Zázvorky
Hořelo v prostoru zásobovací rampy obchodu s potravinami. Hasiči evakuovali nakupující i zaměstnance
Vzniká nový domov pro klienty se zdravotním postižením. Bude dobře sloužit 18 klientům?
Dobruška
Osobní auto narazilo do stromu
Složky IZS se předvedly na náměstí
Další nehoda na přehledné křižovatce. Tentokrát se srazilo osobní auto s motorkou
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Letohrad
Na stavbě křižovatky dojde ke změnám v přechodném dopravním značení
Solární lampy osvětlují část cyklostezky
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Kostelec nad Orlicí
Bylo asi velké vedro. Auto se koupalo v řece
Bikerka Miculyčová jede na olympiádu
Dobrovolní hasiči objeli kvůli zásahům během dvou hodin půlku okresu
Začalo rozšiřování školního statku střední zemědělské školy
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
Výbuch munice během výcviku pyrotechniků má jednu oběť a osm zraněných. Vojáci byli z Podorlicka
Srazil se cyklista s elektrocyklistou. Policie hledá svědky
27. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2024
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Dvě nehody během dvou dní. V jednom případě sehrál roli alkohol koloběžkaře
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Rokytnice v Orlických horách
Na Stříbrném vrchu vyrostou dva bytové domy pro komunitní bydlení
V bytě během nabíjení hořela baterie elektrokola. Majitel ji vyhodil z okna
Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
Na Orienťák v Orlických horách přijede 1400 účastníků
Česká Třebová
Cyklistické mistrovství ČR a SR U23 v České Třebové ovládli Dunár a Fiala
Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport vypověděli koaliční smlouvu, rada města bude dále působit se šesti členy
100 let od narození konstruktéra Velorexu
Místostarostka položila funkci, zastupitelé schválili mimo jiné financování budovy pro seniory
Opočno
Silnici po nehodě zablokovala převrácená cisterna. Z nádrže vytékalo na vozovku mléko
Osmikolový náklaďák vyjel z vozovky a narazil do mostku. Kabina následně začala hořet
Město je bez tranzitní dopravy. Řidiči ode dneška mohou jezdit po kompletním ochvatu
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Náchod
Kriminalisté odhalili dalšího dealera drog
Proběhla změna dopravního značení na vytížené silnici. Řidiči by se měli mít na pozoru
Plameny zničily skladovací halu ve stavebninách, hasičům se však podařilo ubránit okolní budovy
Vezl z Polska cigarety bez kolků a ve velkém množsví. Přišel o ně
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
V rybníčku docházel vzduch. Starosta povolal místní hasiče
Ze zajištěného prostoru utekl skot, varuje radnice
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Děti z havarovaných aut dostaly plyšovou hračku
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Jaroměř
Řídil dodávku s propadlým tachografem. Cizinec uhradil kauci 100 tisíc
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
Nahá žena pobíhala nočním městem. Křičela a vydávala nesrozumitelné skřeky
Rekonstrukce křižovatky Mileta pokračuje. Stavbaři začali stavět podchody
Na sportoviště se v létě vrátili řemeslníci
Slibovali velké zisky ze sportovních sázek. Šest podvodníků zadrželi policisté
Vysoké Mýto
Mejťák Jakub Dudycha získal nominaci na olympiádu
Řidička dodržovala pitný režim. Jen si spletla vodu s vodkou
Sodomkovo Vysoké Mýto připomnělo slavnou automobilovou historii
V autobusu měli nahrávací studio a učebnu. Music Bus přispívá k rozvoji hudebního vzdělání dětí
Pardubice
Opilý cyklista spadl z kola poté, co zprava míjel náklaďák. "„Jsem schopnej vůbec jet na kole?“ ptal se po pádu policistů
V Labi plaval člověk a pak zmizel. Tělo našli potápěči
Zapršelo a centrum města bylo pod vodou
Sténající kontejner na textil překvapil
Litomyšl
Ze země ční černá roura. Už jste vyzkoušeli nový Poesiomat?
Litomyšl zasypaly odpoledne kroupy. Nad městem řádila supercela
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Solnice
Bavorák v poli "sklízel" nezralou řepku. Řidiči zjistili alkohol v dechu, spolujezdce transportoval vrtulník
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Orlické hory
Se silnou motorkou skončil za svodidly
Lesy České republiky v létě zrekonstruují oblíbenou rozhlednu v Orlických horách
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Podorlicko
Měli jsme možnost vyzkoušet si novou Škodu Kodiaq
Měli jsme možnost vyzkoušet si čtvrtou generaci Škody Superb
Bouřka zasáhla Orlickoústecko a část Rychnovska. Stanice hlásí 30 litrů na metr
Silná bouřka zaplavila pole a silnice. Vyplaveny jsou sklepy, zřejmě se objevil i vzdušný vír
Rychnovsko
Potřeboval se dostat do fabriky. Prokazoval se falešným policejním odznakem
Tři dny, několik dopravních kolizí
Z odstavených aut mizela dojezdová kola. Už se ví, kdo je ukradl
Týden po propuštění zpět v policejní cele. Na nádraží oloupil mladistvé
Orlickoústecko
Dva odpolední požáry: Hořelo v lese a v kravíně
Bouřka řádila na Vysokomýtsku. Hasiči se prořezávali k zavalenému autu
Lípa spadla na stáje, další stromy na rodinné domy či auta
Během dne několik dopravních nehod
Náchodsko
Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky
Měl zrenovovat prusko-rakouské militarie. Zhotovitel ale přestal komunikovat.
Seznamoval se s nezletilci na sociálních sítích. Kriminalisté muži sdělili obvinění hned z několika trestných činů
Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku lesního požáru