Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Lukáš Vaníček/Martin Fletcher
autor fotografií Královéhradecký kraj
hash tag #kralovehradeckykraj
06.09.2020 17:25

Fletch

Zpravodajství
z regionu

Zobrazeno 3445x
Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Mezi nimi jsou vědečtí pracovníci, sportovci i dlouholetí dárci krve. Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje získal in memoriam bývalý náčelník horské služby v Krkonoších Adolf Klepš.

„Bylo mi velkou ctí ocenit práci a přínos lidí, kteří se dlouhodobě a úspěšně snaží zlepšovat život obyvatel kraje a obětavě pracují pro druhé. Přeji jim mnoho dalších úspěchů a životního elánu. Děkuji také všem, kteří tyto osobnosti nominovali,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Ocenění osobnosti bylo součástí programu oslav 20 let Královéhradeckého kraje, které se uskutečnily v sobotu 5. září v Hradci Králové. Součástí akce byl i kulturní program, během kterého vystoupla například kapela Sabrakadarba, Vendetta či Barbora Poláková.

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš – in memoriam

za výrazné zásluhy o rozvoj Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš byl profesionálním členem Horské služby České republiky po 26 let a od roku 2001 vedl Horskou službu ČR v Krkonoších. Jeho přátelé a kolegové na něj vzpomínají jako na skvělého náčelníka, obětavého a vynikajícího záchranáře a naprostého profesionála, na kterého se mohli spolehnout během náročných záchranářských zásahů i v osobním životě. Celým svým životem se tak výrazně zasloužil o rozvoj integrovaného záchranného systému.

Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje

Olga Castiellová

za celoživotní přínos pro českou kulturu

Olga Castiellová patří mezi přední české polonisty a překladatele z polštiny. Po roce 1989 realizovala souborné vydání spisů svého otce Egona Hostovského a ke 100. výročí jeho narození se zasloužila o vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj. Úzce spolupracovala s dnešním Muzeem Náchodska, zajistila převoz otcovy knihovny z USA do Česka a darovala ji muzeu. Kromě knih věnovala muzeu i například otcův Řád T. G. Masaryka, který získal in memoriam.

Jan Červinka

za celoživotní podporu a rozvoj sportu

Jan Červinka je právem nazýván legendou českého expedičního horolezectví. Byl členem 1. reprezentačního týmu československých horolezců. Ve Vrchlabí založil a čtyřicet let vedl horolezecký oddíl Spartaku Vrchlabí. Svou pracovitostí, nadšením a pílí ovlivnil život třem generacím sportovců, které vedl, připravoval a rozvíjel. I ve svých devadesáti letech je stále aktivní a pořádá výstavy fotografií ze svých expedic.

Bohumír Hamáček

za usilovnou a obětavou práci pro seniory

Bohumír Hamáček stojí v čele okresního svazu seniorů v Nové Pace od roku 2005. Pod jeho vedením organizace vzkvétá a její činnost je velmi rozmanitá – od tanečních zábav po poznávací a sportovní výjezdy. Nelze opomenout ani pořádání tradičních zimních sportovních her seniorů v Nové Pace, kterých se každoročně účastní čím dál více závodníků z celého kraje.

Lenka Hovadová

za dlouholeté dárcovství krve a krevní plazmy

Lenka Hovadová pravidelně chodí darovat krev a krevní plazmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Do února letošního roku absolvovala již 234 odběrů.

Květoslav Kvasnička

za mimořádný přínos o rozvoj obce Kunčice

Květoslav Kvasnička je od roku 1990 starostou obce Kunčice a v této funkci působí nepřerušeně po všechna volební období. Díky jeho obětavé práci se podařilo zvelebit a zmodernizovat obec. Mezi zásadní kroky patří: plynofikace obce, rekonstrukce zchátralého Betlachova statku, kde vznikla moderní multifunkční budova, rekonstrukce sportovního hřiště či vybudování cyklostezky do blízkých Nechanic.

Jaroslav Květina

za celoživotní lékařskou a vědeckou práci

Jaroslav Květina byl jedním z iniciátorů vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1969. Po následujících 21 let zde působil jako profesor a vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, zároveň byl děkanem této fakulty. V roce 1985 inicioval vznik Ústavu experimentální biofarmacie a stal se jeho ředitelem. I ve svých devadesáti letech zůstává činný v oboru, působí jako konzultant a vědecký pracovník ústavu experimentální biofarmacie a je členem gastroenterologického týmu 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Jana Matoulková

za celoživotní pedagogickou práci a za rozvoj kulturního života

Jana Matoulková se celý život aktivně podílí na kulturním životě ve svém okolí, coby učitelka vedla děti k lásce nejen k umění a vědomostem, ale také k životnímu prostředí. S dětmi dlouhá léta pořádá besídky ke Dni matek. Založila a pořádá velmi populární Pohádkový les, participuje na přípravě místního masopustu či divadelních představení a hudebních koncertů. V tištěných periodicích publikuje články s regionální tematikou, několik let vedla Český svaz žen, od roku 1988 nepřetržitě píše obecní kroniku v Bohuslavicích.

Alena Pospíšilová

za celoživotní podporu kulturního života

Alena Pospíšilová zasvětila svůj život knihovnictví, ale zároveň se aktivně podílela na pořádání významných kulturních akcí na Jičínsku. Její stopu nesou známé a divácky velmi oblíbené festivaly Šrámkova Sobotka a Jičín město pohádky. V současné době vede Knihovnu Antonína Bocha v Libošovicích a i zde dál neúnavně spolupořádá kulturní akce pro své spoluobčany. S historikem Karolem Bílkem vytvořila encyklopedii osobností Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska.

Marie Sekerová

za dlouhodobý přínos Šrámkově Sobotce a péči o literární tradice kraje

Marie Sekerová vyučovala téměř 50 let jazyky na základní škole v Sobotce, kde vedla mimo jiné i literární kroužek. Zapojila se zde i do organizace festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Od 60. let minulého století tak dobrovolně pečuje o stovky pedagogů všech stupňů škol z celého kraje. Stále pracuje v přípravném výboru festivalu, stojí v čele kulturní komise města a věnuje se Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Obětavě rozvíjí další společenské aktivity ve městě.

Jan Slavík

za záchranu památek na Broumovsku, Trutnovsku a Náchodsku

Architekt Jan Slavík usilovnou prací pomohl zachránit téměř stovku památek, především kostelů, na území Královéhradeckého kraje. Byl to on, kdo po dvacet let projektovat a dozoroval opravu broumovského klášteru. Jan Slavík také neustále usiluje a pracuje na sbližování Čechů a Němců v pohraničí.

Miloslava Smetanová

za celoživotní podporu kulturního života v České Skalici

Miloslava Smetanová je dlouholetou aktivní členkou mnoha spolků a organizací v České Skalici a aktivně se podílí na jejich chodu. Je členkou Sokola, literárně hudebního kvintetu, Společnosti Boženy Němcové a také pravidelnou přispěvatelkou Českoskalického zpravodaje. Před 22 let byla jednou ze zakládajících členek Ženského pěveckého sboru Pěnice z České Skalice, jehož je dodnes členkou. Mnoho let je také aktivní členkou městské Komise pro kulturu, obřady a slavnosti.

Pavel Svoboda

za celoživotní práci pro mentálně hendikepované

Pavel Svoboda je respektovaný odborník v oblasti speciálního školství. Pomáhal založit a neustále aktivně podporuje unikátní divadelní soubor pro mentálně hendikepované herce Slunovrat. Po 24 let vedl Český svaz mentálně postižených sportovců. V současné době řídí v Hradci Králové komplex škol, který nabízí kompletní nabídku vzdělávání pro žáky s mentálním postižením různého stupně, zároveň vede Speciálně pedagogické centrum Rukavička. V roce 1992 založil a následně 27 let byl předsedou sportovního klubu SK Integra Hradec Králové a působí zde jako oddílový trenér.

Lubor Šušlík

za celoživotní nezištnou propagaci historie

Lubor Šušlík z úcty ke svému otci, legionáři a důstojníkovi československé armády začal sbírat a posléze vyrábět modely vojáků a bojové techniky z tohoto období. Vznikla tak unikátní sbírka miniatur československé armády, která čítá na dva tisíce kusů modelů vojáků i jejich techniky a výzbroje. V roce 1989 tuto cenou sbírku věnoval tehdejšímu Okresnímu muzeu v Náchodě, dnes Muzeu Náchodska. Od té doby se tato sbírka stala jednou z hlavních atrakcí v pevnosti Dobrošov.

Jiří Uhlíř

za celoživotní přínos pro českou kulturu a pedagogiku

Jiří Uhlíř po celý svůj život působil jako středoškolský pedagog, publicistika, bibliograf, literární a regionální historik, který publikoval 2668 prací, z toho dvacet samostatných knih, na desítkách dalších se podílel jako spoluautor. Jako pedagog byl průkopníkem informatické výchovy na středních školách, v roce 1979 vydal dokonce učební pomůcku Základy informatiky pro středoškoláky. Jako literární a regionální historik objevil pro veřejnost často zcela neznámé osobnosti. Zpracoval i řadu historických statí, například vlastivědu rodné obce Jasenná nebo Osobnosti Jaroměře.

Osobnosti oceněné pamětní medailí, které nebyly přítomné na slavnostním udílení během oslav 20 let Královéhradeckého kraje. Ocenění dostanou v následujících dnech.

Jaroslav Antoš

za popularizaci cyklokrosu a úspěšnou reprezentaci republiky

Jaroslav Antoš v patnácti letech propadl cyklokrosu, dříve terénní cyklistice. Bez trenérů či finanční podpory se tomuto sportu věnoval celý život. Vyhrával okresní i krajské závody, stal se pětkrát mistrem republiky a úspěšně reprezentoval Československo i na mezinárodních závodech. Své zkušenosti pak předával jako trenér mladým závodníkům.

Jana Michlová

za dlouholetou a obětavou péči o pacienty

Lékařka jilemnické nemocnice Jana Michlová pomohla v roce 2016 založit pobočku Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Od té doby zde obětavě pomáhá paliativním pacientům, kdykoliv ji právě potřebují, v kteroukoliv denní či noční dobu. Jana Michlová působí také jako presbyterka Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí.

Věra Müllerová

za celoživotní obětavou práci pro zdravotnickou záchrannou službu

Věra Mullerová již třicet let jako záchranářka pomáhá lidem v ohrožení. Během výkonu svého povolání se dvakrát sama dostala do ohrožení života, kdy sanitka, ve které jela, nabourala. Z první nehody si odnesla velmi vážná zranění a rekonvalescence trvala měsíce, přesto na svoji profesi nezanevřela a dál pomáhá těm, kteří ji potřebují. Kromě práce pro zdravotnickou záchrannou službu působí jako školitelka první pomoci, spolupracuje s Českým červeným křížem, dlouhý čas pracovala také v domově pro seniory Anička ve Vamberku.

Josef Netík

za celoživotní obětavou práci v řadách dobrovolných i profesionálních hasičů

Josef Netík je už 62 let členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), prošel řadou funkcí od sboru po ústřední orgány. Byl také příslušníkem Hasičské záchranné služby Královéhradeckého kraje, kde působil jako velitel stanice v Dobrušce. Je to zasloužilý hasič, nositel řádu Sv. Floriána, v současnosti čestný náměstek starosty SHČMS, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů sdružení. Je to aktivní, svědomitý, celým srdcem hasič – je vzorem pro mladé hasiče, které řadu let vedl.

Vratislav Votroubek

za obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů

Vratislav Votroubek stojí již téměř třicet let v čele výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Opočně. Nezištně pomáhá se svou jednotkou při povodních a dalších vypjatých situacích ve městě. Věnuje se i výchově nových členů SDH Opočno, ze kterých se pak stávají platní členové výjezdové jednotky a po boku profesionálních hasičů zasahují při mimořádných událostech.


Fotogalerie

Lenka Hovadová

Jan Červinka

Jaroslav Květina

Alena Pospíšilová

Miloslava Smetanová

Pavel Svoboda
Foto: Královéhradecký kraj

Zajímavost z regionu
Další zprávy z lokality Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj dokončil největší investici ve své historii. Náchodské nemocnici přibyly dva moderní pavilony
Kraj významně podporuje dobrovolné hasiče
Kraj zvýší bezpečnost veřejných prostranství
Držitelkou ocenění Žena regionu se za Královéhradecký kraj stala Marcela Tobiášová – pěstounka, která se stará o ohrožené děti
Domky rodinného typu poslouží lidem se zdravotním postižením
Domovu seniorů v Úpici pomůžou zaměstnanci z krajských sociálních zařízení
Unikátní program už vzkřísil na pět desítek varhan
Královéhradecký kraj je druhým nejlepším Místem pro život
V poslední vlně kotlíkových dotací kraj rozdělí minimálně 42 milionů korun
V rychnovské nemocnici začala rekonstrukce pavilonu DIGP
Královéhradecký kraj oslaví dvacetiny a ocení významné osobnosti
Nový domov pro seniory v Opočně začne sloužit na jaře 2022
Kraj plánuje vypsat pro příští rok dotační programy s alokací více jak 150 milionů korun
Na obnovu venkova chce dát kraj pro příští rok 53 milionů korun
Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin
Regionální rozvoj hodlá kraj v příštím roce podpořit téměř 35 miliony korun
Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun
Krajský úřad zaregistroval do krajských voleb 12 subjektů
První etapa dostavby a modernizace náchodské nemocnice je téměř u konce. Nové pavilony prošly kolaudací
Česko-polská spolupráce dělá pohraničí bezpečnější
Hejtman Jiří Štěpán nepřipouští konec pastevectví
Česko-polská Hřebenovka zatraktivňuje pohraničí
Hejtman Štěpán: Je potřeba se o barokní skvost postarat
Bývalá ubytovna se promění na domov pro seniory
Hradecké putování po evropských projektech sklidilo u veřejnosti velký úspěch
Kraj si nechá zpracovat Vyhodnocení ohroženosti pro čtyři střední školy a Bezpečnostní plány pro pět středních škol
Pracovníci v sociálních službách dostanou mimořádné odměny
Koronavirus má stále jen jeden úředník. Testy neprokázaly další šíření nákazy na krajském úřadu
Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
Policisté se zaměřili na řidiče pod vlivem alkoholu a drog


Královéhradecký kraj dokončil největší investici ve své historii. Náchodské nemocnici přibyly dva moderní pavilony
19.09.2020 | 15:29 | Fletch

Nová svítidla v Náchodě
19.09.2020 | 13:51 | Fletch

Hradecká zdrávka mezi značkami roku: škola zabodovala v marketingové soutěži
16.09.2020 | 14:27 | Fletch

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové má zelenou. Rekonstrukce budovy na nám. Svobody začíná a vyjde téměř na 200 milionů korun
15.09.2020 | 15:57 | Fletch

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
14.09.2020 | 16:44 | Žamberk

Mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce koronavirus neohrozí, odborníci budou diskutovat on-line
14.09.2020 | 13:04 | Fletch

Kraj významně podporuje dobrovolné hasiče
12.09.2020 | 08:48 | Fletch

V ulici Ryšavého postaví město nový chodník
11.09.2020 | 12:45 | Fletch

Bezplatný projekt Šance na restart 2 je tu i pro vás
05.09.2020 | 17:08 * | Fletch

Kraj zvýší bezpečnost veřejných prostranství
10.09.2020 | 17:22 | Fletch

Držitelkou ocenění Žena regionu se za Královéhradecký kraj stala Marcela Tobiášová – pěstounka, která se stará o ohrožené děti
10.09.2020 | 14:07 | Fletch

Domky rodinného typu poslouží lidem se zdravotním postižením
10.09.2020 | 13:20 | Fletch

Domovu seniorů v Úpici pomůžou zaměstnanci z krajských sociálních zařízení
09.09.2020 | 18:35 | Fletch

Unikátní program už vzkřísil na pět desítek varhan
09.09.2020 | 13:39 | Fletch

Enormní zájem o zdravotnické obory: hradecká zdrávka uvítala rekordní počet studentů
09.09.2020 | 11:47 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Slavný spisovatel doprovázel TGM. Coby redaktor
62. ročník Rychnovské osmičky zlomil loňský rekord
Odhalili pamětní desku Aloisi Fáborskému. Že vám jméno nic neříká? Mrkněte na svoje klíče
Na chirurgii je sedm zdravotníků nakažených koronavirem. Platí zákaz návštěv nemocnice
Ústí nad Orlicí
Začal festival Jeden svět 2020
Běželi olympijský běh. Už počtvrté
Proběhl krajský přebor v atletice staršího žactva
Hasiči pořádali druhý charitativní běh
Žamberk
Pardubičtí „Marieni“ v Žamberku.
Nákladní auto skončilo v příkopu. Hasiči museli přeložit necelou dvacítku prasat
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
Přímý přenos z Divadla Na zábradlí v kině Žamberk.
Lanškroun
Výstavba nové polikliniky pokračuje
Kvůli požáru bytu v bytovce museli hasiči evakuovat několik desítek lidí
Občané města v druhém ročníku participativního rozpočtu navrhli 40 projektů
Na houbách můžete být v ohrožení života. Noste s sebou do lesa mobilní telefon
Nové Město nad Metují
Automobilem narazil do dvou stromů. Alkohol vše vysvětlil
Vedení města diskutovalo s občany v Kině 70
Zámek je na prodej, předkupní právo má stát
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Dobruška
Slavnostní zahájení X. ročníku F. L. Věka proběhne za zvuku žesťů
Vzduchem létalo mistrovské frisbee. Titul putuje do Prahy a do Českých Budějovic
Malířův dům prochází rekonstrukcí. Vznikne zde jeho muzeum
Mělčany oslavily 565 let. Během tradičního setkání rodáků obnovili kříž Nejsvětější Trojice
Letohrad
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Místní firma pošle na účet města 3,5 milionu. Darem podpoří několik projektů
Kostelec nad Orlicí
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy není zrušen. Na diváky čeká atraktivní program
Hasiči likvidovali uniklé ropné látky na polní cestě
Nábor mažoretek Marlen
Vlezl do cizího stanu, sebral klíče od auta. V autě ukradl peníze ukryté v kabelce
Choceň
Přes železniční koridor by mohl vzniknout nový most
Akční brácha vzal sestřičku místo na houpačky na vlakové nádraží. Na volající policisty byl sprostý
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Týniště nad Orlicí
Sedm tisíc modelů „angličáků“: Encyklopedii aut sbírá Eduard Pařízek od svých 6 let
Písničkáři na paloučku pod věží
Ve vojenském areálu zahynul po střelbě policista
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Vamberk
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Nákup bez placení je krádež
Česká Skalice
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Skupina Čechomor zahraje v akustické sestavě.
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Odstartovala výstava Dělal jsem toho moře
Turnaj o pohár starostky města Česká Třebová 2020
Srpnové události v České Třebové
Blíží se šestnáctý ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka
Opočno
Obchvat je stále zavřený. Úředníci silničního úřadu mají všechny podklady pro rozhodnutí
Slavnostně otevřeli a po pár dnech zase uzavřeli obchvat města. Nemá stavební povolení
Stavbaři předali do užívání nový obchvat města. Už se po něm jezdí
Otevření dokončeného obchvatu města se blíží
Náchod
Nová svítidla v Náchodě
V ulici Ryšavého postaví město nový chodník
Panda se střetla s boxerem. Jedno těžké a jedno lehké zranění
Park v centru Náchoda projde revitalizací
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Osobák skončil ve škarpě. Mělo ho vytlačit terénní auto s přívěsným vozíkem
Senior nezvládl řízení. Najel na chodník a narazil do sloupu veřejného osvětlení
Ministryně navštívila unikátní pevnostní památku. Hledala možnosti řešení její záchrany
Ministerstvo slíbilo otevřít nový úsek dálnice do konce příštího roku. Součástí by měl být i obchvat města
Králíky
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Hradec Králové
Klicperovo divadlo připravilo na úvod nové divadelní sezóny obnovenou premiéru Kytice
Zřejmě nerespektoval červenou. Octavia po střetu narazila do sloupu
Dvě osoby skončily po čelním střetu dvou aut v nemocnici
Podzim v GMU zahájí čtyři vernisáže k novým výstavám
Vysoké Mýto
Ze sváření se vyklubal požár ponku. Čtyři jednotky hasičů uchránily hodnoty ve výši 5 milionu korun
Malí i velcí závodili na městských trailech
Dnes startuje výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na aktuální téma voda a civilizace
Na Sodomkově festivalu se představily veterány značky Tatra
Pardubice
TECHNOhrátky doplatily na dvoumetrové rozestupy. Pardubický kraj po jediné akci projekt opět přerušil
Kasárna opět ožila
Míříte do centra města? Počítejte s dopravními komplikacemi kvůli poškozeným semaforům
Zájem o testování se zvyšuje, laboratoře vyšetřují stovky vzorků denně. Důležitá je registrace v on-line systému
Litomyšl
Utrhl kolo o ostrůvek, zranilo se pět lidí
Školu protnulo více než 30 kilometrů kabelů
Létající hadi, houbožravé želvy a duhové krajty budou mít brzy klid
Dožadoval se nasazení policejní hlídky u svého kurníku
Solnice
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Orlické hory
Senior byl nalezen v pořádku. Na polské straně hranice
Hasiči u Zemské brány zachránili Vydrýska
Zastavte se v Orlických horách a Podorlicku
Odešel na nákup ve městě, jeho auto se ale našlo u Zemské brány
Podorlicko
Na Festivalu F. L. Věka zazní obnovené královské nástroje v Podorlicku
Ženě naměřili 3 promile v poledne, muži v odpoledních hodinách
Jubilejní Festival F. L. Věka nabídne mimořádné hudební zážitky
Dobrodružství jménem KTM Adventure
Rychnovsko
Muž nikdy neměl řidičák. Přesto si půjčoval cizí auto a ničil s ním majetek za stovky tisíc korun
Auto vjelo do dveří benzínky, jinde narazilo do autobusové zastávky a odpadových kontejnerů
Nákladní auta skončila v příkopech
Dopravní prostředky putují zpět majitelům
Orlickoústecko
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Přišla o 40 tisíc korun. Když se ženě vše rozleželo v hlavě, bylo již pozdě
Nehody cyklistů: Jedna z nich skončila tragicky
Silná bouřka zvedla hladiny potoků a řek
Náchodsko
19letý řidič přehlédl na přejezdu lokálku. Auto po střetu s vlakem skončilo v příkopu
Čtrnáct obcí má zájem o měření rychlosti ve svých katastrech. Hledají se vhodná místa
Nelehká záchrana retrívra se šťastným koncem. Pes spadl do hluboké průrvy
Ultralight zavadil při přistávání o obilí, upadlo mu kolo a poškodil si vrtuli