Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Filip Kůt Citores/Martin Fletcher
autor fotografií Ministerstvo práce a sociálních věcí
hash tag #ministerstvopraceasocialnichveci
21.04.2020 16:10

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 4382x
Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o MOP, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma finančních prostředků na bankovním účtu. Žádostí přitom v posledních týdnech přibylo.

Jen v dubnu do 17. 4. lidé podali 1 800 žádostí. MOP je jedním z důležitých nástrojů, kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy. MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře.

Změny a zjednodušení MOP

Mimořádná okamžitá pomoc doznala v posledních týdnech několik zásadních zjednodušení.

1. Nově je možné vše zařídit elektronickou cestou (https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc). Žádost lze odeslat emailem i bez ověřeného elektronického podpisu na adresu místní pobočky Úřadu práce ČR. Součástí žádosti však musejí být přílohy, které lze získat snadno on-line (např. výpis z bankovního účtu přes elektronické bankovnictví), nebo by je klienti měli mít k dispozici, tj. podklady k nákladům na bydlení (např. nájemní smlouva, smlouvy týkající se energií apod.).

2. Nově není testován majetek žadatelů při žádosti o MOP s výjimkou finanční hotovosti na bankovním účtu. Doposud bylo nutné pro přiznání dávky prokazovat majetek žadatele a osob žijících s ním ve společné domácnosti. Nově tato povinnost odpadá a v rámci majetku budou posuzovány pouze relevantní finanční prostředky, které má žadatel a s ním společně posuzované osoby k dispozici (např. na bankovních účtech).

“Setkáváme se se zcela nesmyslnými fámami. V médiích se lze dočíst, že pokud vlastní například pračku nebo ledničku, automaticky jim zanikne nárok na MOPku. To je nesmysl,“ uvedla ministryně Maláčová na pravou míru jeden z nejčastějších mýtů.

Příklad: Pan Tomáš – pracuje na DPP, obvyklé bere 18.000 Kč čistého, ale v dubnu přišel kvůli koronaviru o množnost výdělku. Náklady na živobytí (bydlení, telefon, automobil apod.) u něj činí 18 000 Kč. Pokud by zde byly náklady na bydlení 14.000,- Kč, potom by MoP činila 17.860, Kč – tj. 3860,- Kč (ZM) + 14.000,- Kč (náklady na bydlení). Na účtu má ještě úspory ve výši 15.000 Kč (k úsporám se nebude přihlížet, neboť nejsou vyšší než dvojnásobek životního minima a nákladů na bydlení). Pan Tomáš bude mít nárok na MOP ve výši 17 860 Kč.

PŘÍKLADY MOP:

Příklad 1 – manželé s dvěma dětmi, žena s DPP (vznik nároku na MOP):
Paní Jitka žije s manželem Romanem a dvěma dětmi (Pavel 10 let a Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za únor 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Manžel Roman vydělává 18 000 Kč čistého a výplatu obdrží i v dubnu.

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 12 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.)

Další náklady:

– záloha za telefony a internet 1 500 Kč
– splátka hypotéky 5 000 Kč.

Na společném bankovním účtu rodiny je částka v hotovosti 25 000 Kč.

V dubnu má rodina příjmy vyšší (18 000 Kč), než je životní minimum rodiny (tj. 11 590 Kč),nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Požádá proto o MOP z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životních minim společně posuzovaných osob = 11 590 Kč (3 550 Kč + 3 200 Kč + 2 450 Kč + 2 450 Kč)

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 12 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav).

3) další nutné výdaje = 1 500 Kč (záloha za telefony a internet). Hypotéka ve výši 5 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = příjem manžela 18 000 Kč se započte pouze ze 70 %, tj. ve výši 12 600 Kč.

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 11 590) + (2 x 12 000) = 47 180 Kč. Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu rodiny (25 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 25 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 47 180 Kč a rodině by byla celá ponechána jako úspory!

Výše MOP = 12 490 Kč (ŽM domácnosti: 11 590 Kč + náklady na bydlení 12 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 500 Kč) – příjem manžela započteny 70 %: 12 600 Kč).

Celkový příjem rodiny:

MOP: 12 490 Kč
Příjem manžela: 18 000 Kč
Úspory: 25 000 Kč

V dubnu bude mít rodina dohromady k dispozici až 55 490 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, děti budou potřebovat nakoupit boty.

Příklad 2 – osamělý s DPP (vznik nároku na MOP):
Pan Tomáš žije sám a měl několik smluv na DPP jako pomocná síla v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržel výplaty za únor ve výši 18 000 Kč (čistého). V dubnu neobdržel žádné finanční prostředky z DPP (zaevidoval se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).

V aktuálním kalendářním měsíci náklady na bydlení 13 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn,
1 500 Kč fond oprav). Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.

Další náklady:

– záloha za telefon a internet 1 000 Kč
– leasing na automobil 3 000 Kč

Na bankovním účtu úspory 15 000 Kč.

Pan Tomáš má v dubnu úspory 15 000 Kč, to je více než jeho životní minimum (3 860 Kč), nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Proto požádá o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životního minima = 3 860 Kč

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 13 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 1 500 Kč fond oprav)

3) další nutné výdaje = 1 000 Kč (záloha za telefon a internet). Leasing ve výši 3 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = 0 Kč

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 3 860 + 2 x 13 000 = 33 720 Kč). Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu pana Tomáše (15 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 15 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 33 720 Kč a panu Tomášovi by byla celá ponechána jako jeho úspory!

Výše MOP = 17 860 Kč (ŽM pana Tomáše: 3 860 Kč + náklady na bydlení: 13 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 000 Kč).

Celkový příjem pana Tomáše:

MOP: 17 860 Kč
Úspory: 15 000 Kč

V dubnu bude mít pan Tomáš dohromady k dispozici až 32 860 Kč. Vedle toho může pan Tomáš požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud mu např.
vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička.

Příklad 3 – samoživitelka s DPP, 2 děti (vznik nároku na PnŽ a DnB a případně MOP):

Paní Věra žije s dvěma dětmi (Pavel 10 let a dcera Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za měsíc únor – 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR – nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Soudem stanovené výživné na děti ve výši 1500 Kč není hrazeno. Děti pobírají přídavek na dítě ve výši 910 Kč (v součtu tedy 1 820 Kč).

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 11 500 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.) Rodina je bez úspor na účtu.

V dubnu má rodina příjem jen z přídavku na dítě ve výši 1 820 Kč1 = příjem nižší než životní minimum rodiny (tj. 8 390 Kč), bude mít v dubnu nárok na opakující se dávky (uplatní se podstatný pokles příjmu, tj. nebude se tedy přihlížet k příjmům za předcházející 3 kalendářní měsíce):

– příspěvek na živobytí: 7 207 Kč
– doplatek na bydlení: 10 863 Kč
– přídavek na dítě: 1 820 Kč

Dohromady na těchto dávkách 19 890 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, bude třeba koupit boty dětem, pokrytí úhrady telefonu, internetu.

Od počátku krize narůstá počet žádostí o MOP

Od 1. 3. 2020 do 17. 4. 2020 eviduje MPSV celkem 4 328 žádostí o MOP. Přiznaných žádostí pak bylo 2 227, tedy zhruba 51 %. Drtivou většinu nepřiznaných žádostí netvoří žádosti zamítnuté, ale ty, u kterých jsou klienti vyzváni k doplnění a které mohou být následně stále přiznány. Od vyhlášení nouzového stavu je patrný pozvolný nárůst počtu žádostí o MOP a tento trend pokračuje i v dubnu. Od 1. do 17. 4. lidé podali již 1 800 žádostí a stoupá i průměrná výše vyplacené částky u jedné žádosti. Nově bude MPSV předkládat informaci o podaných a přiznaných MOP vždy v pondělí za uplynulý kalendářní týden.

Čas potřebný k vyřízení žádosti:

V ideálním stavu – tedy v případě, že klienti vše správně doloží, trvá Úřadu práce ČR administrace MOP v průměru 60 minut a Úřad práce ČR může po vydání rozhodnutí zaslat finanční prostředky už do 3–5 dnů. V 90 % případů však podávají klienti chybně vyplněné žádosti. Nejčastěji jde o závažné formální nedostatky či chybějící údaje jako například popis životní situace, požadovaná výše dávky nebo doložené náklady na bydlení.

Úředníci pak telefonicky nebo písemně musí po klientech požadovat doplnění. V případě, že klient reaguje na telefonickou či e-mailovou výzvu a doplní všechny potřebné údaje, protáhne se doba vyřízení přibližně o 48 hodin. Pokud je však nutné vyzvat klienta písemně, celý proces se opět prodlouží. Aktuálně se úředníci setkávají také s tzv. zpětvzetím žádosti, tedy že klienti sami stahují podané žádosti o MOP, neboť dodatečně uvedou, že si požádali např. o kompenzační bonus a tento obdrželi.


Fotogalerie

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Praha
Omezení obchodu, omezení shromažďování lidí. Je tu opět "lockdown"
Hospody či bazény zavřeny, obchody fungují dál. Vracíme se do 4. stupně PES
Votroci se z Julisky vrátili s bodem
Česko se letos podařilo uklidit jen z části
Češi začali více myslet na životní prostředí a omezují jednorázové obaly na jídlo
Vláda rozhodla o rozvolňování opatření. Do třetího stupně PES přejde Česko ve čtvrtek
Dnes dochází ke zmírnění protiepidemických opatření. Venku můžete být až do 23:00 a můžete si koupit vánoční stromek na tržnici
Krabice na vyhození? Desítky e-shopů chtějí použité obaly.
Startuje nová kulturní televize. Bude vysílat živá představení 24 hodin denně včetně pohádek pro děti
Do obchodu po jednom a jen s nákupním košíkem. Těch bude omezené množství
Samet na školách: studenti a učitelé si připomínají výročí 17. listopadu
Pneumatik pohozených v přírodě ubývá. I tak jich letos dobrovolníci našli bezmála 8 tun
Přichází elektronická dálniční známka
Vláda od zítřka zavádí zákaz nočního vycházení a dále omezuje obchody
Poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol
Obyvatelé země neuposlechli výzev politiků a přišel druhý lockdown. Vláda zpřísnila preventivní opatření
Na rušnou ulici už jen v rouškách. Ministr Prymula přitvrdil pravidla
Hokejový D+D REAL Winter Classic se přesouvá na rok 2021. „Program bude bohatší,” vzkazují organizátoři
Aplikace Kam s ním pomáhá s využitím potravin z uzavřených restaurací a jídelen
Vláda od středy zpřísní preventivní opatření. Školy budou vyučovat distančním způsobem, restaurace a bary budou uzavřeny, shromáždit se může maximálně 6 osob
Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 zmrazí sportovní, kulturní a společenské akce, omezí činnost úřadů i škol
Další ročník ankety Ředitel roku v kategorii základních škol už má svého vítěze, je jím Jan Grulich z Dobřan
Vláda vyhlásila na území České republiky od pondělí nouzový stav na 30 dnů, do 18. října omezila hromadné akce
Hejtman Štěpán byl hostem diskuze kongresu pro maloobchodníky Samoška
Žižkov poražen, Votroci na prvním místě!
O víkendu uklidí dobrovolníci Česko po „koronaturistické“ sezóně
Škodovka dnes ve světové premiéře ukáže elektroSUV Enyaq iV. Sledujte s námi živě
Dnes opět povinně s rouškou. A to do vybraných vnitřních prostor
Již za měsíc dobrovolníci uklidí Zemi!
Prodej vstupenek na Winter Classic začne v pondělí 27. července


Radnice před koncem loňského roku nechala nainstalovat nové osvětlení skal Na Hradčanech. Úsporná světla svítí každý den
19.01.2021 | 08:38 | Nové Město nad Metují

Top důvody, proč využít povánoční slevy
18.01.2021 | 12:00 | Komerční sdělení

Ve městě mají víc jak stovku nově vysazených stromů z dotačního programu státu
18.01.2021 | 10:34 | Ústí nad Orlicí

Rodinná tradice z Orlických hor až za polárním kruhem
17.01.2021 | 07:56 | Královéhradecký kraj

Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
16.01.2021 | 09:11 | Královéhradecký kraj

Investiční akce města probíhají podle plánu
14.01.2021 | 10:03 | Vysoké Mýto

Koruny javorů je třeba ručně tvarovat. Pracovníci technických služeb začali už v těchto dnech
12.01.2021 | 09:43 | Hradec Králové

Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
09.01.2021 | 11:32 | Orlický.net

Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
08.01.2021 | 09:30 | ČRo

U Janské kaple stojí opravený kříž
06.01.2021 | 09:50 | Fletch

Radnice se chce pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zaplatí ji z vlastních peněz bez jakékoliv dotace
04.01.2021 | 16:11 | ČRo

Muzeum východních Čech v roce 2020 i přes složitou situaci navštívilo téměř 14 tisíc lidí
03.01.2021 | 12:00 | Fletch

Od dnešního dne se snižuje cena PCR testu pro samoplátce
01.01.2021 | 10:38 | Orlický.net

Zákaz silvestrovského vycházení se na počtu výjezdů hasičů moc neprojevil
01.01.2021 | 07:57 | HZS

Hledá se ulomená vrtule letadla
31.12.2020 | 14:02 | Rokytnice v Orlických horáchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Jaká je budoucnost křižovatky u Voříšku, kde minulý týden vyhasl lidský život?
Na křižovatce u Voříšku vyhasl život, nepomohl ani rychlý zásah hasičů a záchranářů
Radnice se chce pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zaplatí ji z vlastních peněz bez jakékoliv dotace
Vánoční zpívání u Kryštofa aneb "Půlnoční" naživo
Ústí nad Orlicí
Ve městě mají víc jak stovku nově vysazených stromů z dotačního programu státu
Odstavený autobus ukradl cizinec, najezdil s ním víc jak sto kilometrů
Připravují strategický plán města. Veřejné projednávání proběhne on-line už tento týden
Živý betlém byl letos bez obecenstva
Žamberk
Vzpomínkový akt k 76. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM
V pátek 15. ledna volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi. LIVE stream od 20:30hod. Zve kino Žamberk.
Kino Žamberk (u vás doma) uvádí jemnou komedii z Francie se skvělou Juliette Binoche.
Hororový snímek na pondělní večer 18.ledna. Proč ne? Zve kino Žamberk.
Lanškroun
Plameny pohltily adventní věnec
Radnice řeší problém s nedostatkem dětských lékařů
Nový rok přinese změny ve způsobu placení parkovného i nový ceník
Zastupitelstvo bude projednávat navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Navýšení je o 22 procent
Nové Město nad Metují
Radnice před koncem loňského roku nechala nainstalovat nové osvětlení skal Na Hradčanech. Úsporná světla svítí každý den
Radary jdou dnešním dnem do ostrého provozu
Město má nový silniční radar. Bude měřit na osmi místech
Ve městě instalují radarové měřiče rychlosti
Dobruška
Na okraji zástavby začíná vznikat druhý supermarket ve městě
Rosvícení vánočního stromu proběhne letos on-line. Odstartuje tak Advent aneb Světlo v temných časech
Výstava Paměti národa Z totality do totality je k vidění v Dobrušce
Obavy o maminku vystřídala radost
Letohrad
Letištní terminál z vlnité lepenky ve finále
Maringotka v plamenech, plynový vařič ve vaně
Festival JamRock se stěhuje. Do sousedního města k cyklostezce
Starosta Fiala: Referendum o Domu kultury bude až v lednu
Kostelec nad Orlicí
Co dovede jedna svíčka? Poškodit ledničku a přiotrávit uživatele bytu
Ježíškova kouzelná poštovní schránka
Rabštejn čeká rekonstrukce. Byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž
V ložnici vzplálo mobilní plynové topení. Zasáhl pohotový soused - hasič s ručním hasičákem
Choceň
Muž se pohyboval v kolejišti hlavního železničního koridoru. Z místa jej vykázala přivolaná policie
Listopadové novinky z města: Nové sportoviště, infokiosek či štípačka dříví
Hasiči ve speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku
Lidem v domovech důchodců chybí sociální kontakt s blízkými. Pomůže bezkontaktní návštěvní systém
Týniště nad Orlicí
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Vamberk
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Česká Skalice
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rokytnice v Orlických horách
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Česká Třebová
Nehoda se štěstím aktivovala celý integrovaný systém
Neobydlený domek v plamenech. Požár mohla způsobit nedbalost
Česká Třebová v prosinci 2020
175 let železnice v České Třebové
Opočno
Vánoce ve městě betlémů. V oknech a výlohách tam uvidíte přes 70 jesliček a Ježíšků
Za betlémy do Opočna
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně. Vyroste na nich hala společnosti PZP
Muž zaútočil na manželku a tchána. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu
Náchod
Mladík se přišel přiznat, že při policejní honičce utopil svoje "ukradené" auto
Prvním občánkem Náchoda v roce 2021 je holčička – Kristýnka
Zběsilá jízda auta městem skončila na dně řeky, posádka od nehody utekla
Střecha Základní školy T.G. Masaryka má opravenou poškozenou část střechy
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Místo k Táboru utíkal s lupem k Hradci Králové. Nakonec se schoval v železničním muzeu
Seniorka na kole se střetla s osobním autem. Policisté hledají svědky
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Králíky
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Hradec Králové
Z balkonu střílel kuličkovou zbraní a poškodil čtyři vozidla. Teď ho čeká trest
Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
Cyklista nepřežil střet s vlakem. Zřejmě nerespektoval zabezpečovací zařízení železničního přejezdu
Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program vstupuje do dalšího čtvrtstoletí své existence
Vysoké Mýto
Parkovné zaplatíte už i kartou nebo pomocí aplikace
Nákladní auto strhlo dráty elektrického vedení. Sloupy spadly na zaparkovaný osobák
Investiční akce města probíhají podle plánu
V domě hořelo. Kvůli nedbalosti při obsluze plynového sporáku
Pardubice
Hasiči likvidovali požár vánočního stromku. Příčinou vzniku požáru byla prskavka
Plameny zastavily osobní auto, řidičce se naštěstí nic nestalo
Od dnešního dne se snižuje cena PCR testu pro samoplátce
Přes rosický most bezpečněji
Litomyšl
Kradl motorové pily. Po svém zadržení skončil ve vazební věznici
Na zahradě měl prales z rostlin marihuany. Chtěl prý vypěstovat nejvyšší konopí
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Solnice
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Orlické hory
Rodinná tradice z Orlických hor až za polárním kruhem
Víte, jak vypadaly opravdové sněhové kalamity v Orlických horách?
Horské cesty v obležení řidičů. Mnozí však znemožňují průjezd složkám IZS
Lyžaři jsou na polské straně hor, na sjezdovkách na české straně hor se jen sáňkuje a bobuje
Podorlicko
Sníh zkomplikoval řidičům cestu, mnozí neudrželi vozidla na vozovce
Řidičům překážely v jízdě sloupy či zábradlí, další vyjeli jen mimo vozovku
Osobáky mimo vozovku, cestující v péči lékařů
Je tu Silvestr. Po deváté večer platí zákaz vycházení a na veřejnosti se mohou setkat pouze dva lidé
Rychnovsko
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Orlickoústecko
Rychlá jízda vyjde řidiče příliš draho. Za překročení rychlosti v obci o 45 km/h mu hrozí pokuta i zákaz řízení
Nedbalost stála za požárem dílny i udírny
Z Lanškrouna do Skuhrova doveze řidiče opravená silnice za 143 milionů
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Náchodsko
Opilce za volantem probudila policejní hládka: Co blbnete? No, chlastám občas!
Týral osobu ve společné domácnosti. Skončil ve vazbě
Přetlačovaná osobáku s lokomotivou měla jasného vítěze. Nehoda se neobešla bez zranění.
Řidič v kradené škodovce ujížděl celníkům. Auto skončilo na turistické stezce, prchající muž zmizel v lese