Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Filip Kůt Citores/Martin Fletcher
autor fotografií Ministerstvo práce a sociálních věcí
hash tag #ministerstvopraceasocialnichveci
21.04.2020 16:10

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 3959x
Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o MOP, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma finančních prostředků na bankovním účtu. Žádostí přitom v posledních týdnech přibylo.

Jen v dubnu do 17. 4. lidé podali 1 800 žádostí. MOP je jedním z důležitých nástrojů, kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy. MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře.

Změny a zjednodušení MOP

Mimořádná okamžitá pomoc doznala v posledních týdnech několik zásadních zjednodušení.

1. Nově je možné vše zařídit elektronickou cestou (https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc). Žádost lze odeslat emailem i bez ověřeného elektronického podpisu na adresu místní pobočky Úřadu práce ČR. Součástí žádosti však musejí být přílohy, které lze získat snadno on-line (např. výpis z bankovního účtu přes elektronické bankovnictví), nebo by je klienti měli mít k dispozici, tj. podklady k nákladům na bydlení (např. nájemní smlouva, smlouvy týkající se energií apod.).

2. Nově není testován majetek žadatelů při žádosti o MOP s výjimkou finanční hotovosti na bankovním účtu. Doposud bylo nutné pro přiznání dávky prokazovat majetek žadatele a osob žijících s ním ve společné domácnosti. Nově tato povinnost odpadá a v rámci majetku budou posuzovány pouze relevantní finanční prostředky, které má žadatel a s ním společně posuzované osoby k dispozici (např. na bankovních účtech).

“Setkáváme se se zcela nesmyslnými fámami. V médiích se lze dočíst, že pokud vlastní například pračku nebo ledničku, automaticky jim zanikne nárok na MOPku. To je nesmysl,“ uvedla ministryně Maláčová na pravou míru jeden z nejčastějších mýtů.

Příklad: Pan Tomáš – pracuje na DPP, obvyklé bere 18.000 Kč čistého, ale v dubnu přišel kvůli koronaviru o množnost výdělku. Náklady na živobytí (bydlení, telefon, automobil apod.) u něj činí 18 000 Kč. Pokud by zde byly náklady na bydlení 14.000,- Kč, potom by MoP činila 17.860, Kč – tj. 3860,- Kč (ZM) + 14.000,- Kč (náklady na bydlení). Na účtu má ještě úspory ve výši 15.000 Kč (k úsporám se nebude přihlížet, neboť nejsou vyšší než dvojnásobek životního minima a nákladů na bydlení). Pan Tomáš bude mít nárok na MOP ve výši 17 860 Kč.

PŘÍKLADY MOP:

Příklad 1 – manželé s dvěma dětmi, žena s DPP (vznik nároku na MOP):
Paní Jitka žije s manželem Romanem a dvěma dětmi (Pavel 10 let a Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za únor 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Manžel Roman vydělává 18 000 Kč čistého a výplatu obdrží i v dubnu.

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 12 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.)

Další náklady:

– záloha za telefony a internet 1 500 Kč
– splátka hypotéky 5 000 Kč.

Na společném bankovním účtu rodiny je částka v hotovosti 25 000 Kč.

V dubnu má rodina příjmy vyšší (18 000 Kč), než je životní minimum rodiny (tj. 11 590 Kč),nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Požádá proto o MOP z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životních minim společně posuzovaných osob = 11 590 Kč (3 550 Kč + 3 200 Kč + 2 450 Kč + 2 450 Kč)

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 12 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav).

3) další nutné výdaje = 1 500 Kč (záloha za telefony a internet). Hypotéka ve výši 5 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = příjem manžela 18 000 Kč se započte pouze ze 70 %, tj. ve výši 12 600 Kč.

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 11 590) + (2 x 12 000) = 47 180 Kč. Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu rodiny (25 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 25 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 47 180 Kč a rodině by byla celá ponechána jako úspory!

Výše MOP = 12 490 Kč (ŽM domácnosti: 11 590 Kč + náklady na bydlení 12 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 500 Kč) – příjem manžela započteny 70 %: 12 600 Kč).

Celkový příjem rodiny:

MOP: 12 490 Kč
Příjem manžela: 18 000 Kč
Úspory: 25 000 Kč

V dubnu bude mít rodina dohromady k dispozici až 55 490 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, děti budou potřebovat nakoupit boty.

Příklad 2 – osamělý s DPP (vznik nároku na MOP):
Pan Tomáš žije sám a měl několik smluv na DPP jako pomocná síla v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržel výplaty za únor ve výši 18 000 Kč (čistého). V dubnu neobdržel žádné finanční prostředky z DPP (zaevidoval se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).

V aktuálním kalendářním měsíci náklady na bydlení 13 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn,
1 500 Kč fond oprav). Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.

Další náklady:

– záloha za telefon a internet 1 000 Kč
– leasing na automobil 3 000 Kč

Na bankovním účtu úspory 15 000 Kč.

Pan Tomáš má v dubnu úspory 15 000 Kč, to je více než jeho životní minimum (3 860 Kč), nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Proto požádá o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životního minima = 3 860 Kč

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 13 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 1 500 Kč fond oprav)

3) další nutné výdaje = 1 000 Kč (záloha za telefon a internet). Leasing ve výši 3 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = 0 Kč

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 3 860 + 2 x 13 000 = 33 720 Kč). Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu pana Tomáše (15 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 15 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 33 720 Kč a panu Tomášovi by byla celá ponechána jako jeho úspory!

Výše MOP = 17 860 Kč (ŽM pana Tomáše: 3 860 Kč + náklady na bydlení: 13 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 000 Kč).

Celkový příjem pana Tomáše:

MOP: 17 860 Kč
Úspory: 15 000 Kč

V dubnu bude mít pan Tomáš dohromady k dispozici až 32 860 Kč. Vedle toho může pan Tomáš požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud mu např.
vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička.

Příklad 3 – samoživitelka s DPP, 2 děti (vznik nároku na PnŽ a DnB a případně MOP):

Paní Věra žije s dvěma dětmi (Pavel 10 let a dcera Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za měsíc únor – 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR – nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Soudem stanovené výživné na děti ve výši 1500 Kč není hrazeno. Děti pobírají přídavek na dítě ve výši 910 Kč (v součtu tedy 1 820 Kč).

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 11 500 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.) Rodina je bez úspor na účtu.

V dubnu má rodina příjem jen z přídavku na dítě ve výši 1 820 Kč1 = příjem nižší než životní minimum rodiny (tj. 8 390 Kč), bude mít v dubnu nárok na opakující se dávky (uplatní se podstatný pokles příjmu, tj. nebude se tedy přihlížet k příjmům za předcházející 3 kalendářní měsíce):

– příspěvek na živobytí: 7 207 Kč
– doplatek na bydlení: 10 863 Kč
– přídavek na dítě: 1 820 Kč

Dohromady na těchto dávkách 19 890 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, bude třeba koupit boty dětem, pokrytí úhrady telefonu, internetu.

Od počátku krize narůstá počet žádostí o MOP

Od 1. 3. 2020 do 17. 4. 2020 eviduje MPSV celkem 4 328 žádostí o MOP. Přiznaných žádostí pak bylo 2 227, tedy zhruba 51 %. Drtivou většinu nepřiznaných žádostí netvoří žádosti zamítnuté, ale ty, u kterých jsou klienti vyzváni k doplnění a které mohou být následně stále přiznány. Od vyhlášení nouzového stavu je patrný pozvolný nárůst počtu žádostí o MOP a tento trend pokračuje i v dubnu. Od 1. do 17. 4. lidé podali již 1 800 žádostí a stoupá i průměrná výše vyplacené částky u jedné žádosti. Nově bude MPSV předkládat informaci o podaných a přiznaných MOP vždy v pondělí za uplynulý kalendářní týden.

Čas potřebný k vyřízení žádosti:

V ideálním stavu – tedy v případě, že klienti vše správně doloží, trvá Úřadu práce ČR administrace MOP v průměru 60 minut a Úřad práce ČR může po vydání rozhodnutí zaslat finanční prostředky už do 3–5 dnů. V 90 % případů však podávají klienti chybně vyplněné žádosti. Nejčastěji jde o závažné formální nedostatky či chybějící údaje jako například popis životní situace, požadovaná výše dávky nebo doložené náklady na bydlení.

Úředníci pak telefonicky nebo písemně musí po klientech požadovat doplnění. V případě, že klient reaguje na telefonickou či e-mailovou výzvu a doplní všechny potřebné údaje, protáhne se doba vyřízení přibližně o 48 hodin. Pokud je však nutné vyzvat klienta písemně, celý proces se opět prodlouží. Aktuálně se úředníci setkávají také s tzv. zpětvzetím žádosti, tedy že klienti sami stahují podané žádosti o MOP, neboť dodatečně uvedou, že si požádali např. o kompenzační bonus a tento obdrželi.


Fotogalerie

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučujeme k přečtení
Další zprávy z lokality Praha
Vláda otevírá od dnešního poledne hranice. S výjimkou těch s Polskou republikou
Je tu poslední vlna rozvolnění. Roušky jsou povinné především uvnitř budov
Česká pošta se vrací k běžnému provozu
Program Antivirus hlásí vyplacené už 4 miliardy korun
Po 66 dnech skončil nouzový stav. Pro lidi se toho mnoho nemění
Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy
Češi v loňském roce vytřídili téměř 21 tisíc tun elektroodpadu
The Tap Tap – Nefňuka u vás doma
Ministryně Maláčová navrhuje plán rozvolnění opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19
Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny
Na zkoušce v roušce zpívá Wohnout a kamarádi z hudební branže
Od pondělí bude možné pořádat farmářské trhy, pořadatelé musí zajistit bezpečné rozestupy lidí a desinfekci
Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP
Program ANTIVIRUS přehledně krok za krokem
Babiš získal osvědčení o účasti na třetím odboji
Ministerstvo nařídilo pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob
Dobrovolníci analyzovali data z platebních karet. Odhalili možná porušování karantény
Startuje vysílání ČT3. Česká televize připravuje program pro seniory
Rząd ograniczył swobodny przepływ osób do niezbędnego minimum / Уряд обмежив вільний рух людей
Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum
Vládá vyhlašuje "karanténu". Zakazuje pohyb ve veřejném prostoru mimo cesty do práce či na nákup
Když se nesmí do školy, škola přijde domů. Česká televize spouští projekt UčíTelka
Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií či čerpacích stanic. Zavřít musí také restaurace a hospody
Vyhlášený nouzový stav omezuje provoz kulturních a sportovních institucí. V obchodních centrech musí zavřít stravovací provozy
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Dvoutýdenní karanténa lidí po návratu z Itálie má tři výjimky. Dnes je vyhlásilo ministerstvo
Všichni občané vracející se z Itálie musí povinně do karantény, rozhodla vláda. Za neuposlechnutí pokuta až 3 miliony
Vláda ČR: Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2
Koronavirus: ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku
Nejen o dálnicích jednalo krajské vedení v Praze

Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety
04.06.2020 | 11:28 | Fletch

Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
03.06.2020 | 11:02 | Pardubický kraj

Dekontaminační body pro složky IZS v kraji končí, svůj účel splnily
30.05.2020 | 09:47 | HZS

Údržba zeleně ve městě prochází zásadní změnou
28.05.2020 | 11:27 | Vysoké Mýto

Nová venkovní učebna zatraktivní výuku i volný čas
28.05.2020 | 10:38 | Lanškroun

Muzeum východních Čech v Hradci Králové má nového dětského maskota
27.05.2020 | 19:28 | Fletch

Přírodovědci z Univerzity Hradec Králové budou ostřelovat jabloně laserem, pomohou tak pěstitelům efektivně pečovat o sady
26.05.2020 | 18:34 | Fletch

Z totality do totality: výstava Paměti národa z příběhů pamětníků Královéhradeckého kraje
25.05.2020 | 14:14 | Fletch

Automobilka otevírá grantové programy pro rok 2020
25.05.2020 | 10:27 | Orlický.net

Z tropů do tropů na polsko-českém pomezí. Miliony z Evropské unie pomohly rozvoji Safari Parku
24.05.2020 | 11:10 | Fletch

Česká pošta se vrací k běžnému provozu
22.05.2020 | 11:03 | Fletch

Za nehodou byla srdeční zástava. Pomohl first responder i telefonická asistovaná resuscitace
22.05.2020 | 10:45 | ZZS

Pracovníci technických služeb spustili projekt bezúdržbových trávníků
22.05.2020 | 08:55 | Hradec Králové

Albertinum vyvíjí nové typy respirátorů z 3D tiskárny
21.05.2020 | 08:51 | Orlický.net

Program Antivirus hlásí vyplacené už 4 miliardy korun
20.05.2020 | 14:34 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Za volantem opět úřadoval alkohol. Muž havaroval, později nadýchal víc jak 2 promile
Nová stálá expozice Orlické galerie Cesta krajinou
Orlická galerie představuje nejen nové výstavy, ale také změněnou koncepci stálé expozice
Po střetu s autem skončila motorka na louce pod silnicí
Ústí nad Orlicí
Mladí rybáři závodili
Nebezpečné předjíždění: Řidičův manévr byl nezodpovědným hazardem
Malá scéna vystavuje fotky Evy Kovářové
Stavba nového domu dětí a mládeže pokračuje
Žamberk
Filmová událost letní sezony v kině Žamberk!
Albertinum vyvíjí nové typy respirátorů z 3D tiskárny
Nejnovější stream z Divišova divadla v Žamberku- Hashberry!
Májové online kino v Žamberku
Lanškroun
Nová venkovní učebna zatraktivní výuku i volný čas
Řidiči využívají nové parkovací automaty
Proběhla první fáze bouracích prací na poliklinice
Obyvatelé se mohou znovu podílet na rozhodování o investicích ve městě
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Na radnici skončila čtyřkoalice kvůli rozhádané ODS
Narazil do vyvýšeného obrubníku a spadl z kola. Cyklista hodinu před polednem nadýchal více jak 3 promile
Hořelo v motorovém prostoru auta. Pomohl hasicí přístroj
Dobruška
Těšila ses do kina? - Těšila! - No já na Vás taky, a jak!
Model gotického kostela otevírá okno do minulosti
Lidé zamířili na obnovené farmářské trhy
Při přístavbě výtahu k budově polikliniky se našla středověká pec
Letohrad
Muž boural starou boudu. Ta na něho spadla
Starosta položil věnce na pietních místech ve městě, lidé se mohou dnes také připojit
Studenti průmyslovky se mohou těšit na novou kuchyň
Tradiční hudební festival se odkládá. Meziročně se posune o jeden den
Kostelec nad Orlicí
Fabia narazila do zdi, jeden člověk se zranil
Oktávka nabourala do stromu, řidič zmizel
Ochranné prostředky kosteleckým seniorům
Kostelelečtí se pro dobro dokáží semknout
Choceň
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Město spouští placené parkování na náměstí a v nejbližším okolí. První půlhodina je zdarma
Novou vedoucí kultury se stane Tereza Dobešová
Týniště nad Orlicí
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Týnišťské letní muzeum Vodárenská věž zahajuje 30. května
Sprejer v ulicích. Neviděl někdo autora?
Žena nesmí řídit již od roku 2014. Přesto ji za volantem chytili už pošesté
Vamberk
Dívce uvízla noha mezi kmeny stromu. Pomohli hasiči
Člověk spadl do řeky. Na břeh ho dostali přivolaní hasiči
Na konci loňského roku zmizela z firmy bruska. Kriminalisté krádež nyní objasnili
Ministr kultury přivezl potvrzení o zápisu vamberecké krajky na seznam české lidové kultury
Česká Skalice
Dodávka projížděla ve zúžení. Po nehodě skončila na střeše a zablokovala silnici
Další příklad výborné pomoci výroby ochranných štítů
Dobrovolníci zajišťují nákupy, dovoz jídel nebo léků. Mezi nimi i skupina skautů
18letý řidič čelně narazil do protijedoucího auta. Obě auta skončila na střeše, sedm lidí v péči doktorů
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Lokomotiváři stále hledají nové zaměstnance. Krizi navzdory
Radnice nechala vloni vysadit nové stromy. Neznámý vandal tři z nich zničil
Kohouti titul neobhájí
Hokejisté České Třebové nevyužili výhodu domácího prostředí a ve třetím čtvrtfinálovém střetnutí těsně prohráli s Chotěboří
Opočno
Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci restituce areálu zámku Opočno
Opočno jednalo o oslavách výročí narození Františka Kupky
Na zámku čistí sbírku vzácného benátského skla. Křehké exponáty pamatují 16. až 19. století
Zámecký trezor skrýval několik krabic s překvapením
Náchod
Kamionu praskla olejová vana. Přivolaní hasiči událost zlikvidovali
Podvodníci využili koronaviru, změnili bankovní účet firmy a vydělali přes 25 tisíc eur
Starému skateparku v Náchodě odzvonilo, milovníci skateboardů a koloběžek se mohou těšit na zbrusu nový areál!
Malé lázně v Bělovsi zvou do nového informačního centra a k ochutnání minerálky z letních pítek
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Seniorka ležela na podlaze zamčeného bytu a pečovatelky se k ní nemohly dostat. Pomohli hasiči
Řidiče zřejmě přemohl mikrospánek. Přejel do protisměru, kde se narazil do stromu
Hasiči uvolňovali zablokovaný říční náhon
Osobní auto skončilo na boku. Předcházel smyk a průjezd příkopem
Jaroměř
Dopravní terminál je otevřen, kolaudace proběhla úspěšně
Cyklistka havarovala za obchodním centrem. Byla na mol opilá
Požár ve vlakovém muzeu Výtopna Jaroměř: Neznámý pachatel po sobě zanechal škodu ve výši 100 tisíc korun
Odstavený nákladní vagon lehl pepelem
Králíky
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Hradec Králové
Byla mi zima, tak jsem si nastartoval
Fakultní nemocnice Hradec Králové získala díky Elektrárnám Opatovice 600.000 korun na nové přístroje
Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety
Chodkyně nepřežila střet s autobusem
Vysoké Mýto
Na Den dětí odstartovala interaktivní výstava
Údržba zeleně ve městě prochází zásadní změnou
Plovárna otevře začátkem června, krytý bazén zahájí provoz až v září
Stroj na suchou mlhu pomáhá účinně dezinfikovat prostory
Pardubice
Stát by mohl dát krajům až osm miliard na silnice nižších tříd
Zdrogovaný řidič utekl od dopravní nehody. Na útěku byl ale jen pár minut
Kraj připravuje pozemky pro dašický přivaděč na D35
Tchaj-wan daroval do kraje ventilátory a celoobličejové masky
Litomyšl
Lázně ducha ani Gastroslavnosti letos nebudou
Auto narazilo do stromu, vrtulník odletěl prázdný
Kraj nechal opravit tělocvičnu na gymnáziu
Hokejistům České Třebové chybělo k výhře na Litomyšlí 47 vteřin
Solnice
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Dobročinná módní přehlídka vozíčkářů vybrala víc jak 160 tisíc korun
Sledujte živý přenos z charitativní módní přehlídky vozíčkářů Elegance bez bariér
Na ubytovnu zavítal nezvaný host. Zmizela herní elektronika
Orlické hory
Policisté si vzali do hledáčku čtyřkolky i motorky. Jejich pohyb v lesích je zakázaný zákonem
Polsko zavírá hraniční přechody v Orlických horách
Vlci poprvé zaútočili na hospodářská zvířata v Orlických horách. V lokalitě Šediviny zabili dvě ovce
Klub přátel rozhleden vyhlásil výsledky ankety Rozhledna roku 2019. Zvítězila ta na Velké Deštné
Podorlicko
Nadměrný náklad má namířeno do Červené Vody. Energetici budou odpojovat vedení elektrického proudu
Nešvar běžného dne: Řidiči způsobí nehodu a z místa ujede
Dealer pervitinu skončil ve vazbě. Kvůli drogám není řešen poprvé
Regionální kina podpoří zrušený karlovarský filmový festival
Rychnovsko
Hasiči likvidovali nehody, požár i pády stromů
Jednostopé dopravní prostředky versus auta: Cyklista i motorkář zraněni
Dostal chuť na čokoládu. Mladý recidivista nejprve kradl v obchodě, následně neoprávněně řídil cizí vozidlo
Auta skončila v příkopech či v oplocení, hasiči zasahovali také u požáru, prasklé vody či odstraňovali spadlé větve
Orlickoústecko
Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu a Žichlínku
Na muže, podezřelého z vraždy, uvalil soudce vazbu
Muž podezřelý z vraždy je již v cele. Včera ho tam dopravila zásahová jednotka
Vlaková výluka dnes končí, od zítra podle pozměněných jízdních řádů
Náchodsko
Zaplatila 40 tisíc, štěně ale dosud neviděla
Způsobil postřik kvetoucího pole úhyn včel? Policie to prošetřuje
Část lidí se v těchto dnech bojí chodit na rehabilitační masáže. Riskují přitom zhoršení svého stavu
Neuvěřitelný příběh polského řidiče náchodské společnosti. S manželkou se vídá jen přes hranice

 
loading...