Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor textu David Langr
autor fotografií (rup)
hash tag jirislitr
29.06.2024 16:52

(rup)

Zpravodajství
z regionu

Zobrazeno 882x
Pokračujeme v publikování další části studentské práce, která vznikala od podzimu 1989 do ledna 1990 jako středoškolská odborná činnost. Cílem práce bylo zaznamenat vzpomínky spolužáků Jiřího Šlitra na studentská léta na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, a nejen na ně.
Vzpomíná Judr. Zdeněk Šebesta z Rychnova. Sebranka jej charakterizuje: "Zdeněk je ztělesněním věčného ruchu a kvasu. Podle chůze ho poznáte již z dálky. Popisovat ji by bylo úplně zbytečné, protože nikdo jiný v celém Rychnově jako Zdeněk nechodí. Je jistě známá i v značném dílu Čech - Šebesta je o prázdninách průvodcem cizincůl Nedivte se mu. Jeho největším potěčením je obklopit se haldou starých spisů a odborných časopisů, bádat v dějinách svého kraje, zkoumat erby hradů a zámků, měřit teplotu léčivých pramenů. Za svými výzkumy jezdí daleko do okolí Rychnova; podává referáty ve schůzích Mladého Národního Souručenství, píše chronografii šlechtických rodů ve východních Čechách."

Šest otázek pro spolužáky Jiřího Šlitra
1. Jaký byl Jiří Šlitr, jaké měl povahové vlastnosti?
2. Kterých vlastností jste si nejvíce cenil?
3. Měl J. Š. všeobecné nebo specifické nadání?
4. Jaký měl vztah ke školní práci?
5. Kdo mu byl vzorem?
6. Znáte Šlitrovo životní krédo

ad 1) Ve vzpomínkách se musím vrátit o takových pětapadesát let zpátky, do doby, kdy jsme se prvně poznali a uviděli v naší třídě, tehdy kvartě rychnovského gymnázia. Jirka z ničeho nic přišel mezi nás, jevil se nám poněkud mladší než my. Přišel do třídy, představil se nám, že je Jiří Šlitr a že bude naším novým spolužákem. To nás dost překvapilo, uhlazený způsob, jakým se uvedl, protože my jsme byli tenkrát venkované a nebyli jsme zvyklí, aby se jeden druhému představoval. Bylo zřejmé, že vyrůstal ve velmi slušném prostředí. Jeho maminka byla blízká příbuzná Porkertovy rodiny ve Skuhrově a tam také nalezli útulek, když se rodina Šlitrova musela po záboru pohraničí přestěhovat, tuším z Rokytnice v Krkonoších.
Potom jsme se postupně sbližovali. Jistě to pro něho byl zvrat, když se dostal do úplně cizího prostředí. Dosti brzo se na mě obrátil v takové zvláštní záležitosti. V té době jsem seděl s nějakým Pavlem Samkem, který se také do Rychnova přistěhoval s rodiči až z Podkarpatské Rusi, kde byl jeho otec lékařem. Pavel byl vynikající žák, primus třídy a já jsem byl v jeho závěsu. Jirka to rychle vystihl a hledal s námi nejblížší kontakt, aby si také našel určitou úroveň ve školních výsledcích. Využil potom příležitosti, kdy otec Pavla Samka dostal místo lékaře v Berouně a Pavel se odstěhoval z Rychnova. Přišel za mnou, co bych tomu řekl, kdybychom si sedli spolu. To se také stalo, seděli jsme potom v jedné lavici po celé čtyři roky až do oktávy, až do maturity.
Jirka byl dobrý student, výborný prospěch si přinesl již z gymnázia v Jilemnici. Věnoval se školní látce, ale kromě toho i svým ostatním zájmům, kterými byla hudba a malování. To jsme u něho obdivovali, měl v těchto dvou uměleckých směrech přirozené nadání, ačkoliv v nich byl vlastně samoukem. Normálnímu kreslení se učil v primě a sekundě gymnázia, dál už kreslení nebylo, a přesto dosáhl tak odlišných, respektivě odlišně dobrých výsledků ode všech ostatních spolužáků. Stejně tak tomu bylo v hudbě, kde také nenavštěvoval žádného zvláštního učitele hudby. Myslím, že první základy hudby mu dala jeho matka, která byla dobrá pianistka, i jeho otec, který jako učitel byl také dobrým houslistou. To byly předpoklady, z kterých pramenily dobré výsledky. Ty byly také doplněny značným stupněm ctižádostivosti.
ad 2) Kterých vlastností si u Jiřího Šlitra cením? Byla to především jeho schopnost hudební a kreslířská. Já sám jsem malovat neuměl a nikdy jsem se tomu nenaučil, v hudbě jsem hrál dosti slušně na housle. To mě také přivedlo do orchestru J.Š., který jsme založili asi v sextě a vydržel nám potom až do skončení gymnázia. Při tehdy omezených válečných poměrech jsme hráli pouze po domácnostech, tam kde byl v rodině klavír, a jenom asi jednou nebo dvakrát jsme si zahráli před širší veřejností na nějaké školní oslavě. Jirka byl také charakterní, nikdy nikoho neshodil, nikdy na nikoho nežaloval a kromě ctižádosti, která jej vedla k tomu, aby měl dobrý prospěch a aby vynikl v hudbě a malování, nebyla to ctižádost nějak nezdravá, ale skutečně taková, jaká by měla u mladého člověka být.
Výsledky Jirkovy práce lze doložit z tehdy nepřeberného množství kreseb karikaturního rázu, které namaloval během několika tříd gymnázia. Byly to různé příležitostné obrázky, kterými dokumentoval některé humorné příhody a události ze života třídy. Byl to ale také materiál, který potom, i když v omezené míře, byl publikován v naší pamětní knize, která se jmenovala SEBRANKA. Vydal ji tehdy společně s dalším spolužákem Teleckým na cyklostylu pro každého z členů třídy, několik vytisků se dostalo mezi úzkou veřejnost. Druhým dokladem, i když už v omezeném počtu zachovaným, byly jeho notace, rozpisy skladeb pro jednotlivé nástroje třídního orchestru, které rozepisoval pro každého člena. To mu dalo jistě hodně práce, protože instrumentaci si musel vymyslet sám, žádné tištěné notové materiály v dnešním slova smyslu neměl k dispozici.
ad 3) Pokud jde o jeho nadání, dá se hovořit, že byl všestranně nadaný. Byl nadaný z té umělecké stránky na hudbu a malování, byl ale také nadaný i pro normální školní látku. Pokud se pamatuji, dobře mu šly jazyky. Na druhé straně, i když byl dobrým kreslířem, nepamatuji si, že by měl nějaký přílišný zájem o technické předměty nebo matematiku. Talent pro malování, což je dosti překvapující, ten se soustředil na malování, ale ne přecházel jako u některých dalčích do oblasti technické.
Jeho vztah ke sportu byl velmi živý. Především byl zdatným lyžařem, což mu dalo zřejmě jeho předcházející prostředí, kdy žil v Krkonoších. Měl tam zřejmě příležitost vidět řadu v tehdejší době špičkových lyžařů, viděl závody pořádané v Jilemnici a okolí. Jirka měl také prvotřídní vybavení na lyžování, což nás tehdy překvapilo. My jako rychnovští kluci jsme měli primitivní kožená vázání, kdežto on už měl kandahar a to jsme v životě předtím nikdy neviděli. Oslňoval nás svým lyžařským uměním, lyže byly daleko lépe ovladatelné při různých figurách, dovedl se hbitě otáčet, dělal sjezdy i slalom. Pokud jde o ostatní sporty, hrával basketbal, ale ne nějak závodně. Nepamatuji se, že by byl členem nějakého družstva, které by se účastnilo nějakých turnajů nebo mezitřídních utkání. Z ostatních sportů provozoval plavání, dá-li se to nazvat sportem v tom rozsahu, v jakém jsme ho pěstovali my. Vzpomínám si, že uměl dobře skákat do vody a potápět se, dovedl skočit šipku a jiné skoky z tehdy ještě vyššího prkna na koupališti v Rychnově. Mé paměti trochu uniklo, že Jirka byl také dobrým, možná i vynikajícím tenistou. Příležitost k tenisu měl ve Skuhrově, protože u Porkertovy vily byl jeden nebo dva tenisové kurty stále v provozu. Tenis tam hráli také špičkoví tenisté z Rychnova, jezdil tam třeba Horyna a jiní tenisté. Tolik asi k jeho vztahu ke sportu.
ke sportu.
ad 4) Těžko si vzpomínám na to, které předměty Jirkovi ve škole více vyhovovaly. Snad to ale přeci jenom byly cizí jazyky, tehdy francouzština, němčina a latina. Němčina - doba nesla nějak sama sebou, že jsme se ji museli snažit dobře učit, protože německy jsme se učili i matematiku, zeměpis, dějepis. Francouzštinu měl Jirka rád a mám takový dojem, že vzhledem ke svým společenským vztahům s rodinou Porkertových a rozsáhlému příbuzenstvu počítal, že po vystudονání práv se bude ais νěnovat nějaké diplomatické dráze, kde byla tehdy francouzština mezinárodní dorozumívací řečí. Pokud jde o ostatní vyučovací předměty, myslím si, že snad k žádnému neměl nějaký zvláštní vztah. Dělal tolik, aby dosáhl dobrého prospěchu. Jeho pracovní režim dne - k tomu se nemohu vůbec vyjádřit, protože jsme spolu nebydleli. Užší kontakt jsem měla teprve při studiích na právnické fakultě v Praze, kde bydlel se svým bratrancem na Vinohradech. Dopoledne jsme chodili na povinné přednášky, odpoledne jsme se až třikrát týdně scházeli na Vinohradech, opakovali si látku, připravovali se ke zkouškám.
ad 5) Zda dokázal využít všech šancí v životě a kdo byl jeho vzorem? K tomu mohu alespoň částečně odpovědět, že jeho šancí v životě přeci jenom bylo, jako studenta a později absolventa právnické fakulty, věnovat se tomuto oboru asi ve vztahu k diplomacii. Poměry tehdejší doby ale určily zcela jinak. Po ukončení vysoké školy jsme k 1. říjnu 1949 nastoupili na odloženou základní vojenskou službu. Jirka měl to štěstí, že se dostal na generální štáb do Prahy, kde se skoro profesionálně věnoval malování. Maloval obrázky do vojenských učebnic. Možná jsem použil špatný termín, protože on spíše kreslil než maloval, kreslil hlavně tužkou nebo perem, barev používal velmi málo.
Již během studií v Praze založil ještě s několika kamarády dixilend, který potom nějak poloveřejně a později veřejně vystupoval. Při tom zřejmě získal konexe, myslím hlavně tehdejšího režiséra Radoka, který Jirku později prosadil do Laterny magiky, s kterou odjel do Bruselu na tehdejší světovou výstavu. Po hudební stránce byl Jirka zřejmě ovlivněn Jaroslavem Ježkem, písničky a jeho skladby z Osvobozeného divadla znal již za války jako student gymnázia. V hereckém projevu ho asi ovlivnil Jan Werich a Jiří Voskovec. Šlitrův herecký projev měl takový klaunský nádech, ovšem ne klaunský v tom pojetí cirkusovém, ale s nějakým hlubším myšlenkovým pozadím. Proto si myslím, že opravdovými vzory v kulturní oblasti mu byli Ježek, Werich a Voskovec.
Kromě Radoka měl možná větší zásluhu na Jirkově vstupu na hudební a divadelní dráhu Miroslav Horníček. Horníček jezdil do Rychnova na letní byt, chodil s Jirkou na plovárnu, na výlety. Jenom nevím, jestli to bylo ještě v době jeho vysokoškolských studií nebo až po vojenské službě.
Jirku považuji za vynikajícího hudebníka a kreslíře. Pokud jde o jeho herectví, na gymnáziu jsme je znali jako značně diletantní. A právě diletantismus a taková neohrabanost v hereckém projevu chytly obecenstvo a tím Jirka vynikl jako herec. Já si ale myslím, že to nebyl projev nějakého výslovně hereckého nadání, ale právě to, že se líbilo lidem jeho takové neohrabané přistupování k hereckému projevu.
ad 6) Pokud jde o jeho životní krédo, byl svým přesvědčením humanista. Své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku. Byl nepřítelem veškerého násilí jakéhokoliv směru a nemohl se s ním smířit, jak nakonec i vyplynulo z jeho projevu i z postoje, který zaujímal v životních situacích.


Podpoote redakci on-line deníku Orlický.net! Kliknite, prosím, na reklamní banner našich inzerentu. Tento zpravodajský portál funguje díky reklami jako je tato. Dikujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
Šlitr je tak dobrý muzikant i výtvarník, že konkuruje sám sobě
Gymnázium slaví 100 let od narození svého studenta Jiřího Šlitra. Jaký to byl student a jak na něho vzpomínali jeho spolužáci
Rychnovský zámek a galerie bez bariér: Nový výtah zpřístupní historické prostory všem
Klíčová silnice do průmyslové zóny bude několik měsíců neprůjezdná. Startují práce na výstavbě kruháku
Kamion s novými škodovkami v příkopu, střet dvou osobáků před semaforem
Na křižovatce se srazil náklaďák se skútrem. Motocyklista nehodu nepřežil
Vesmírný projekt oceněný NASA, čokotiskárna i roboti. Festival vynálezců Maker Faire nabídne program pro celou rodinu
Bílého hyundaie neudržel na nové asfaltce a poslal ho do škarpy
V křižovatce se střetlo auto s motorkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Na křižovatce, která bude za pár měsíců okružní, komplikovala během dopravní špičky nehoda
Žena se opakovaně domáhala zásahu policistů: "Syn má schizofrenii a pije". Jednalo se ale o zneužití tísňového volání
Rákosníčkovo hřiště nebude Rákosníčkovo. Potravinářský řetězec žádá odstranění názvu
Prázdninová dobrodružství v Kamínku
Nebezpečnou křižovatku nahradí kruhák. Stavět se bude v letních měsících
Na radnici cvičně svolali krizový štáb
Na ohlášený požár sazí v komíně nasadili hasiči výškovou techniku
Srážka škodovky s osobním vlakem se obešla bez zranění. Vlak vozidlo z přejezdu odhodil na souběžnou silnici
Další náraz auta do stromu, další mladý člověk přišel o život
Bavorák narazil do stromu a následně se převrátil na střechu. Jeden z pasažérů v nemocnici zemřel
Známe nejúspěšnější sportovce a sportovní osobnost loňského roku
Hrubá stavba nového nemocničního pavilonu už stojí. Práce pokračují za plného provozu
Rychnovská nemocnice je o krok blíž k úplnému osamostatnění
Do obrazárny místo po příkrém točitém schodišti bezpečně výtahem. Zámek a galerie budou bez bariér
Bejval Antonín byl sígr, ale srazit k zemi si nezasloužil. Skupinka kluků a holek poničila naučnou stezku i hmyzí domeček
Z paneláku museli hasiči evakuovat 15 lidí, pes uhynul
Stavba nákladového nádraží Lipovka získala stavební povolení. Spolu s rekonstrukcí železniční tratě z Rychnova do Solnice
Auto po projetí serpentiny skončilo na střeše


Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
02.07.2024 | 12:59 | (rup)

Šlitr je tak dobrý muzikant i výtvarník, že konkuruje sám sobě
27.06.2024 | 19:14 | (rup)

Gymnázium slaví 100 let od narození svého studenta Jiřího Šlitra. Jaký to byl student a jak na něho vzpomínali jeho spolužáci
25.06.2024 | 20:14 | (rup)

V České Třebové dojde k unifikaci napětí
20.06.2024 | 14:16 | Fletch

Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
18.06.2024 | 17:07 | Alisha Alisha

J.Korejz Blatinský v Houdkovicích
18.06.2024 | 12:56 | míla

Pardubický kraj spouští nový energeticky úsporný projekt
14.06.2024 | 18:42 | Fletch

Dítě jako zásilka v parcelboxu? Rodičům pomohli hasiči
12.04.2024 | 07:02 | HZS

Aequitas Group úspěšně otevřela apartmány Mlýn Herlíkovice u Špindlerova Mlýna
07.03.2024 | 17:31 | Fletch

Ovocná alej byla vysázena v Praskačce
17.12.2023 | 13:55 | Fletch

Základní kámen projektu Modernizace Pasíčka je položen
15.12.2023 | 11:01 | Alisha Alisha

ČEZ ESCO vybuduje nové osvětlení v Chrudimi. Spotřebuje o 74 % méně elektrické energie
13.12.2023 | 11:22 | Alisha Alisha

Vánoční trhy chráněných dílen v Hradci Králové
08.12.2023 | 14:05 | Fletch

Modré nebe nad Náchodem přiblížilo veřejnosti činnost Armády České republiky
13.10.2023 | 08:56 | Alisha Alisha

Hradecký útulek pro opuštěná zvířata bude provozovat společnost Městské lesy
12.10.2023 | 11:03 | Alisha Alishazprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala třetí fáze výstavby okružní křižovatky. Kvůli úplné uzávěře do průmyslové zóny jen po objízdných trasách
Hasiči likvidovali havárii vody na úřadě
Vzpomínání na Šlitra: Myslím si, že na Rychnov dost zanevřel
Šlitr své vztahy zakládal na dobru a slušném až noblesním vztahu člověka k člověku
Ústí nad Orlicí
Slackline opět ve Wolkeráči, děti putovaly pohádkovou stezkou
Dočasný kruhák v centru města se změnil v běžnou stykovou křižovatku
Proběhla úprava režimu semaforů u Avionu. Ty reagují dynamicky na množství aut v jednotlivých směrech
Probíhá přestavba okružní křižovatky u muzea
Žamberk
V hlavě 2 trhalo rekordy v USA, nyní míří do českých kin
Nová moderní expozice s Ďáblovou biblí
Letní kino v Žamberku
Na muže spadl slisovaný balík papíru. Svědci na záchranu nasadili vysokozdvižný vozík
Lanškroun
Na silnici se srazila auta, naštěstí šlo jen o plechy
Město podniklo první krok k nové vizuální identitě. Zájemci mohou radnici pomoci
Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou. Referendum nebude
Obnova areálu koupaliště u Dlouhého rybníka
Nové Město nad Metují
Mladí plavci zakončili letní plaveckou sezónu
Skončila úplná uzavírka silnice I/14 v ulici U Zázvorky
Hořelo v prostoru zásobovací rampy obchodu s potravinami. Hasiči evakuovali nakupující i zaměstnance
Vzniká nový domov pro klienty se zdravotním postižením. Bude dobře sloužit 18 klientům?
Dobruška
Osobní auto narazilo do stromu
Složky IZS se předvedly na náměstí
Další nehoda na přehledné křižovatce. Tentokrát se srazilo osobní auto s motorkou
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Letohrad
Na stavbě křižovatky dojde ke změnám v přechodném dopravním značení
Solární lampy osvětlují část cyklostezky
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Kostelec nad Orlicí
Bylo asi velké vedro. Auto se koupalo v řece
Bikerka Miculyčová jede na olympiádu
Dobrovolní hasiči objeli kvůli zásahům během dvou hodin půlku okresu
Začalo rozšiřování školního statku střední zemědělské školy
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
Výbuch munice během výcviku pyrotechniků má jednu oběť a osm zraněných. Vojáci byli z Podorlicka
Srazil se cyklista s elektrocyklistou. Policie hledá svědky
27. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2024
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Dvě nehody během dvou dní. V jednom případě sehrál roli alkohol koloběžkaře
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Rokytnice v Orlických horách
Na Stříbrném vrchu vyrostou dva bytové domy pro komunitní bydlení
V bytě během nabíjení hořela baterie elektrokola. Majitel ji vyhodil z okna
Orientační běh v Orlických horách přilákal špičky i nováčky
Na Orienťák v Orlických horách přijede 1400 účastníků
Česká Třebová
Cyklistické mistrovství ČR a SR U23 v České Třebové ovládli Dunár a Fiala
Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport vypověděli koaliční smlouvu, rada města bude dále působit se šesti členy
100 let od narození konstruktéra Velorexu
Místostarostka položila funkci, zastupitelé schválili mimo jiné financování budovy pro seniory
Opočno
Silnici po nehodě zablokovala převrácená cisterna. Z nádrže vytékalo na vozovku mléko
Osmikolový náklaďák vyjel z vozovky a narazil do mostku. Kabina následně začala hořet
Město je bez tranzitní dopravy. Řidiči ode dneška mohou jezdit po kompletním ochvatu
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Náchod
Kriminalisté odhalili dalšího dealera drog
Proběhla změna dopravního značení na vytížené silnici. Řidiči by se měli mít na pozoru
Plameny zničily skladovací halu ve stavebninách, hasičům se však podařilo ubránit okolní budovy
Vezl z Polska cigarety bez kolků a ve velkém množsví. Přišel o ně
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
V rybníčku docházel vzduch. Starosta povolal místní hasiče
Ze zajištěného prostoru utekl skot, varuje radnice
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Děti z havarovaných aut dostaly plyšovou hračku
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Jaroměř
Řídil dodávku s propadlým tachografem. Cizinec uhradil kauci 100 tisíc
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
Nahá žena pobíhala nočním městem. Křičela a vydávala nesrozumitelné skřeky
Rekonstrukce křižovatky Mileta pokračuje. Stavbaři začali stavět podchody
Na sportoviště se v létě vrátili řemeslníci
Slibovali velké zisky ze sportovních sázek. Šest podvodníků zadrželi policisté
Vysoké Mýto
Mejťák Jakub Dudycha získal nominaci na olympiádu
Řidička dodržovala pitný režim. Jen si spletla vodu s vodkou
Sodomkovo Vysoké Mýto připomnělo slavnou automobilovou historii
V autobusu měli nahrávací studio a učebnu. Music Bus přispívá k rozvoji hudebního vzdělání dětí
Pardubice
Opilý cyklista spadl z kola poté, co zprava míjel náklaďák. "„Jsem schopnej vůbec jet na kole?“ ptal se po pádu policistů
V Labi plaval člověk a pak zmizel. Tělo našli potápěči
Zapršelo a centrum města bylo pod vodou
Sténající kontejner na textil překvapil
Litomyšl
Ze země ční černá roura. Už jste vyzkoušeli nový Poesiomat?
Litomyšl zasypaly odpoledne kroupy. Nad městem řádila supercela
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Solnice
Bavorák v poli "sklízel" nezralou řepku. Řidiči zjistili alkohol v dechu, spolujezdce transportoval vrtulník
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Orlické hory
Se silnou motorkou skončil za svodidly
Lesy České republiky v létě zrekonstruují oblíbenou rozhlednu v Orlických horách
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Podorlicko
Měli jsme možnost vyzkoušet si novou Škodu Kodiaq
Měli jsme možnost vyzkoušet si čtvrtou generaci Škody Superb
Bouřka zasáhla Orlickoústecko a část Rychnovska. Stanice hlásí 30 litrů na metr
Silná bouřka zaplavila pole a silnice. Vyplaveny jsou sklepy, zřejmě se objevil i vzdušný vír
Rychnovsko
Potřeboval se dostat do fabriky. Prokazoval se falešným policejním odznakem
Tři dny, několik dopravních kolizí
Z odstavených aut mizela dojezdová kola. Už se ví, kdo je ukradl
Týden po propuštění zpět v policejní cele. Na nádraží oloupil mladistvé
Orlickoústecko
Dva odpolední požáry: Hořelo v lese a v kravíně
Bouřka řádila na Vysokomýtsku. Hasiči se prořezávali k zavalenému autu
Lípa spadla na stáje, další stromy na rodinné domy či auta
Během dne několik dopravních nehod
Náchodsko
Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky
Měl zrenovovat prusko-rakouské militarie. Zhotovitel ale přestal komunikovat.
Seznamoval se s nezletilci na sociálních sítích. Kriminalisté muži sdělili obvinění hned z několika trestných činů
Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku lesního požáru