Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
hash tag #volby2020
07.10.2020 10:00

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 3302x
On-line deník Orlický.net položil dvěma postupujícím kandidátům do druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR několik otázek. Čtenáři si tak mohou přečíst, jaké jsou silné a slabé stránky tohoto regionu a nebo třeba důvody, proč by měli dát kandidátům hlas v druhém kole.
Na otázky odpovídají dosavadní senátor za volební okrsek 48 - Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl /zvolený za ČSSD, nyní kandidující za volební stranu Za Občany/ a Jan Grulich navržený volební stranou Top09 + LES.

Miroslav Antl /Za Občany/
% hlasů v prvním kole: 26,44

Jan Grulich /TOP 09+LES/
% hlasů v prvním kole: 24,37


Jaké je Vaše hlavní motto pro senátní volby a proč?

5.400.000 Kč pro občany našeho regionu. Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům.
To je základní motto naší kampaně – a je i na našich bannerech a letácích. Vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 000,- Kč ročně, takže za šest mandátu senátora je to tato částka. Jako nezávislý kandidát bych v případě vítězství nedostal nic, strany a hnutí si peníze nechávají na svou činnost, event. s tím pokryjí volební náklady. Když je kandidát podporován více subjekty, tyto peníze si rozdělí. Proto jsem založil hnutí, je nás 8 členů a žádné „provozní“ peníze nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsem v každém volebním období rozdal ze svých peněz statisíce korun, zejména na prospěšnou spolkovou činnost (tj. pro děti, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, zdravotníky, umělce, prospěšné občanské spolky aj.), mají občané záruku, že jim v případě zvolení navíc rozdám i celý státní příspěvek.
A druhým heslem je. Senátu chybí právníci. Právníků z praxe je v naší horní komoře 4 – 5, převažují učitelé, starostové, lékaři…

Dobré vzdělání je tou nejdůležitější cestou, aby naše země byla v kondici. A není to jen vzdělávání ve školních lavicích, ale vzdělání, jako společenská priorita v každém věku, abychom obstáli v takto rychle se měnící době.


Jaké jsou slabé a silné stránky Vašeho volebního obvodu. Jak chcete 
regionu pomoci?

Slabou stránkou je jeho obrovská rozloha a množství obcí. Znepokojivý, resp. nevyhovující je stav silnic, na Rychnovsku se řešily nedostatečné ubytovací kapacity v souvislosti s prudkým nárůstem počtu „přespolních“ a cizineckých zaměstnanců kvasinské automobilky, která navíc odčerpává pracovní síly ostatním firmám a zaměstnavatelům z širokého okolí. S průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny pak souvisí i velký nárůst nákladní automobilové přepravy, a tím zhoršená bezpečnost občanů měst a obcí. V pardubické části mého obvodu je dlouhodobým problémem dopravně předimenzovaná páteřní silnice I/35, procházející právě mou částí regionu.
Na druhé straně je Auto Škoda Kvasiny významným investorem v regionu a společně s dalšími subjekty průmyslové zóny se výrazným způsobem podílí na nízké nezaměstnanosti v okrese Rychnov, která byla na konci července 2020 nejnižší v ČR (1,8 procenta). Slabinou je i zdravotnictví, když nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu trpí většina krajských nemocnic, tak rychnovská se však dostala do područí Oblastní nemocnice v Náchodě, která svého nadřízeného postavení zneužívá. Osobně jsem musel v úzké součinnosti s prim. MUDr. Marcelem Maršíkem razantně řešit nepřípustný nátlak na lékaře rychnovské nemocnice. Vedení KHK nedokázalo za celou dobu tuto situaci uspokojivě vyřešit. Dalším problémem je i odložená modernizace nemocnice. Zdravotnictví samo však není slabinou, ale i za zhoršené situace lékaři a zdravotnický personál výborně plní své poslání a povinnosti, za což jim patří nejen můj dík, ale i obdiv.
Takže jsem připraven po volbách znovu osobně jednat s premiérem a s novým ministrem zdravotnictví, s nímž se dobře známe již desítky let, o splnění vládního závazku, resp. usnesení, a poskytnutí schválené třistamilionové dotace. K tomu by mi měla pomoci i nově deklarovaná podpora hnutí ANO, když o realizaci usnesení spolurozhoduje i paní ministryně financí. Jinak bych mohl reagovat populisticky – a tvrdit, že jako senátor vyřeším sucho, nové silnice a opravy starých, zvýšení platů v jednotlivých profesích (učitelé, zdravotníci), zničit Covida aj. svinstvo atd. - ale tak to není!
Především: senátor sám nic neprosadí, ale měl by být k dispozici všem, kteří potřebují pomoci prosadit prospěšné projekty aj., když jak říká starosta města RK: „Senátor otevírá dveře do nejvyšších pater“. Prostě slíbit jen to reálně splnitelné… A já jsem si nyní ještě více uvolnil čas, když jsem se rozhodl znovu nekandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Práce tam mi zabírala spoustu času. Ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Pedagogické fakultě UHK, kde mám poloviční úvazek a přednáším pouze v pondělní dopoledne, event. soboty. Vedle senátorské práce se toho nedá odpovědně více stihnout. No, a jak neustále opakuji, chci finančně pomoci občanům regionu…!

Silné stránky jsou velmi nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomická situace. Bohužel je však tato stabilita velmi závislá na automobilovém průmyslu. Stejně tak jsou silné stránky krásné životní prostředí a dobrý turistický ruch. Slabé stránky jsou nedostatečná dopravní infrastruktura, obchvaty, nedořešená rychnovská nemocnice a mnoho problematických škol. V některých věcech bych bych z funkce senátora propojoval politické subjekty a organizace, abychom dokázali zrealizovat stanovené cíle. Co se týká problematických škol, zasadil bych se osobně svou odborností o zlepšování kvality.


Zhodnoťte ze svého pohledu dosavadní působení senátora ve volebním 
okrsku.

„Můj“ senátní obvod je jeden z největších, když zahrnuje 135 obcí ve 4 okresech a 2 krajích. Jezdíme za občany na jejich pozvání na akce, každoročně absolvujeme Pojízdnou senátorskou kanceláří kolem stovky akcí, akce podporujeme i finančně (jak jsem zmínil výše). Pomáhám prosazovat prospěšné projekty obcí či kraje v ústředních orgánech veřejné správy, neb jako senátor a dlouholetý předseda jednoho z nejvýznamnějších výborů, tj. Ústavně-právního výboru (ÚPV), jsem v častém kontaktu s ministry a jejich náměstky. Jsem jedním ze 4 – 5 právníků z praxe mezi 81 senátory, což je žalostně málo - a ÚPV pod mým vedením se stal nejaktivnějším, když si beru k projednání většinu návrhů zákonů a novel, které posuzujeme z hlediska souladu s Ústavou ČR a právním řádem. Jako garančnímu zpravodaji se mi např. podařilo prosadit výrazné zvýšení trestních sazeb, zejména u nejzávažnějších násilných, mravnostních zločinů a organizované drogové trestné činnosti, když jsem na příkladech ze své praxe ke zpřísnění přesvědčil ministerstvo spravedlnosti, poslance a senátory. Aktuálně jsem jedním z předkladatelů ústavního dodatku o právu na ochranu života a zdraví svého a napadených se zbraní. Se starostou města Rychnova nad Kněžnou jsme opakovaně jednali s premiérem a s ministry ohledně rychnovské nemocnice, dohodli uvolnění 300 miliónů, prosadili jsme mj. dotaci pro nový Domov pro seniory v RK, ve spolupráci s MV a Policií ČR rychle řešili bezpečnostní situaci v souvislosti s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny aj. To ostatně mj. dokládá i písemné doporučení pana starosty Jana Skořepy k mé volbě do Senátu.

Pan senátor Antl podporoval spolky, mladé i starší sportovce, hasiče, navštívil i naší školu. Určitě vykonával velice erudovaně i zákonodárnou činnost v senátu.


Napište, prosím, několik motivačních slov či vět, aby voliči přišli k 
volebním urnám pro druhé kolo senátní volby.

Já nejsem tvůrcem motivačních hesel, a tak jen chceme apelovat na občany, aby přišli k volbám do Senátu i ve druhém kole. Všichni, kteří jsou přesvědčeni, že peníze by se měli vracet občanům – a potřebují další ještě významnější finanční pomoc na prospěšnou činnost, např. pro svoje děti, nechť přispějí k tomu, aby ji stát musel vyplatit hnutí ZA OBČANY – a tedy vrátit Občanům našeho regionu.
Senát opakovaně dokázal, že plní svoji ústavní úlohu, když v době rozpuštění Poslanecké sněmovny „operativně“ přijímal zákonná opatření, průběžně zejm. „můj“ výbor plní úlohu „strážce legislativního procesu“ či „opraváře zákonů“, kdy doporučujeme krom schválení zamítnutí či vrácení návrhů Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát plní i úlohu tzv. „ústavní pojistky“, resp. „strážce ústavy“, když bez jeho souhlasu nelze přijmout změny základních zákonů, tj. Ústavy i volebních zákonů – konečně je i „pojistkou demokracie“. A k tomu potřebuje zkušené právníky z praxe…!

Volby jsou základem demokracie. Politiky se nestáváme z vlastní vůle, ale z vůle voličů. Pokud nebude tento základní kámen demokracie dodržován, nebude ani naše demokracie fungovat. A do politiky se dostanou i lidé, kteří byli volení jen např. 10% menšinou. Proto bych si přál v druhém kole senátních voleb aspoň 40% účast :-). I když vím, že jsem příliš velký idealista.


Děkujeme za Vaše odpovědi. Druhé kolo senátní volby probíhá ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných volebních místnostech a ve stejných časech jako kolo první.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Mobilní pošta na Rychnovsku skončila, stěhuje se na Litomyšlsko
Kamna či komíny komplikují lidem život
Zimní počasí na silnicích si stále vybírá svou daň
Nouzový stav ke zlepšení stavu nepomůže. Pojďme se ještě jednou sjednotit, zůstat doma
V prodejně s potravinami a smíšeným zbožím zřejmě prodávala žena padělky roušek či hraček
Policisté s celníky prověřili desítky cizinců. Jeden z nich bude vyhoštěn, další dostali pokutu
Neměl peníze na nájem, tak se rozhodl krást. Skončil ve vazbě
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Automobilka na Rychnovsku podpoří komunitní život a výzkum veřejného mínění
Hasiči zasahovali u střetu dvou aut a také u převrácené čtyřkolky
Krádež v kostele: Pachatel vybral kasičku a odcizil potraviny
Opilý cyklista usedl na elektrokolo s třemi promile. Havaroval do příkopu
Aplikace umožňuje videopřenos z místa laické resuscitace. Využívají ho operátoři tísňové linky 155
O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
Víkendový silný vítr lámal stromy
Do tří obcí v okolí Dobrušky poprvé přijela speciálně upravená dodávka mobilní České pošty
Muž, označovaný jako Demolition man, skončil ve vazbě
Muž nikdy neměl řidičák. Přesto si půjčoval cizí auto a ničil s ním majetek za stovky tisíc korun
Auto vjelo do dveří benzínky, jinde narazilo do autobusové zastávky a odpadových kontejnerů
Nákladní auta skončila v příkopech
Dopravní prostředky putují zpět majitelům
Zloději volno neměli, terčem automat i autobus
Motorkáři do cíle nedojeli. Jeden se srazil s autem, druhý s lesní zvěří
Hořely saze v komínu i dílna u rodinného domu
Hasiči likvidovali během tří hodin tři nehody
Muž bez řidičáku ujížděl před policisty. Při pátrání pomohl policejní psovod


Kraj vede nová koalice v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem
03.11.2020 | 18:24 | Královéhradecký kraj

Noví krajští zastupitelé složili slib. Hejtmanem zůstává Martin Netolický
27.10.2020 | 10:35 | Pardubický kraj

Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
19.10.2020 | 23:55 | Orlická TV

O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
10.10.2020 | 14:23 * | (rup)

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
10.10.2020 | 11:12 | Pardubický kraj

Na Pardubicku bude zřejmě pokračovat stávající koalice, vítězné Ano půjde do opozice
04.10.2020 | 08:50 | (rup)

V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
03.10.2020 | 14:00 * | (rup)

Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
02.10.2020 | 07:00 | Orlický.net

Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
29.09.2020 | 15:42 * | Fletch

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
30.07.2020 | 18:02 | Fletch

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.net

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýtozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Jakou barvu bude mít po opravě Santiniho kostel Nejsvětější Trojice?
Proběhlo finále druhého ročníků Olympiády regionálních znalostí žáků 2.stupně základních škol
Na parkovišti před fabrikou odhazují zaměstnanci odpadky, dobrovolník to za ně uklidil
Distanční ples, vysílaný na sociální síti, přilákal stovky sledujících. Nechyběla ani hvězda ze StarDance
Ústí nad Orlicí
Velikonoce a slavnost zmrtvýchvstání páně online
Kamion v protisměru na plné čáře. Policisté hledají řidiče, kteří místem projížděli
Úředníci spolu s dobrovolnými hasiči a veřejností uklízeli své město
Tvorba strategického plánu města finišuje. Proběhne další veřejné projednávání
Žamberk
Příběh zakladatele scientologické církve a jeho obdivovatele Mistr můžete vidět u vás doma stejně jako v kině.
Stream The Complication z Divišova divadla v Žamberku už dnes! Projekt DivišOFFka startuje.
Ivan a Josef Trojanovi v dramatickém příběhu léčitele Jana Mikoláška. Na sobotu 10. dubna zve diváky kino Žamberk.
Letní romantická komedie Palm Springs na páteční večer. Zve kino Žamberk.
Lanškroun
Jedna zaklíněná osoba po střetu dvou aut
Auto narazilo do dvou stromů
Po krátké honičce zadrželi policisté mladého řidiče bez řidičáku
Plameny pohltily adventní věnec
Nové Město nad Metují
Potravinová banka pomáhá obyvatelům v nouzi
Auto narazilo do plotu, osobu z vozu museli resuscitovat. Na místo přiletěl i vrtulník
Krádež měděného potrubí ze zázemí obchodu. Přes dvě desítky metrů jsou pryč
Divadlo na dálku? Ochotníci bojují za přežití kultury všemi dostupnými prostředky
Dobruška
Kameny zmizelých budou připomínat bývalé židovské obyvatele města
Zacouval s autobusem na koleje. Vyproštění zvládli přivolaní hasiči
Požár poničil osobní vozidlo
Na okraji zástavby začíná vznikat druhý supermarket ve městě
Letohrad
Zastupitelé rozhodli o dofinancování rekonstrukce fasády kostela
Letištní terminál z vlnité lepenky ve finále
Maringotka v plamenech, plynový vařič ve vaně
Festival JamRock se stěhuje. Do sousedního města k cyklostezce
Kostelec nad Orlicí
Nově opravená hasičárna má šrámy na omítce. Dost možná od hrajících si dětí
Osobák skončil v příkopu na boku a částečně v potoce
Dobrovolní hasiči vyprošťovali zapadlý nákladní automobil. Ten blokoval jednu z ulic
Hejtman ocenil ředitele zdejší obchodní akademie
Choceň
Formanská, borůvková a nebo Orlická? Můžete vyrazit na vznikající kolostezky
Po dobrém chtěl cigarety, po zlém peníze. Mladík skončil ve vazební věznici
Opilý agresor útočil na partnerku. Žáhu si schladil i na policejním autě
Muž se pohyboval v kolejišti hlavního železničního koridoru. Z místa jej vykázala přivolaná policie
Týniště nad Orlicí
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Vamberk
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Česká Skalice
Nákladní automobil při couvání odtlačil zaparkovanou škodovku o desítky metrů
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Rokytnice v Orlických horách
Hořící olej v kastrolu, kuchyňská linka v plamenech
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Místo hub našli protitankovou minu
Česká Třebová
Po cyklostezce z Rybníka do České Třebové
V Borku byla ještě před 31 lety sovětská kasárna
Události v České Třebové v březnu
Události v České Třebové v únoru 2021
Opočno
Díky pomoci všímavých spoluobčanů skončilo pátrání šťastným koncem
Chybí vám cestopisná povídání? Dnes se můžete podívat do Jordánska
Jarní tvoření seniorů - výstava
V podzemí zámku sčítali odborníci netopýry. Kolik jich tam našli a jaké různé druhy?
Náchod
Policie zná totožnost muže, který mohl okrást sestřičky v nemocnici
V nemocnici se otevřelo první lůžkové oddělení
Pacienta transportovali z paneláku do sanitky pomocí výškové techniky hasičů
Muž okradl v nemocnici na covidovém oddělení několik sestřiček
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Zadní dveře auta měl zabezpečené podobně jako Mr. Bean
Řídil s otevřeným kufrem, se zákazem řízení a pod vlivem drog. Auto bylo nahlášeno jako kradené
V ptačím parku se narodilo pratuřátko
Projíždějící auto narazilo do zaparkovaného
Králíky
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Hradec Králové
Nemocnice obnovila provoz na jednom z oddělení ortopedické kliniky
Divadelní kroužky Paměti národa vypráví příběhy pamětníků
Střepy prý znamenají štěstí. Ale tři tuny střepů najednou?
Votroci porazili Žižkov 4:2
Vysoké Mýto
Dvě děti v autě a na mol opilá řidička. Nabourala, nechala vzkaz za stěračem a odjela
Osobák se utkal s lokálkou, ta souboj vyhrála. Naštěstí bez vlivu na zdraví zúčastněných osob
Ukradl nůž a vodku. Muže zadržel náhodný svědek
Klub se kvůli koronaviru dočasně přesunul na internet
Pardubice
Prodávali pervitin, rukama jim prošel více jak kilogram drogy
Dívka měla oteklý prst a na něm prstýnek. Pomohli hasiči
Na okraji lesa nalezli starou munici. Její část musel pyrotechnik odstřelit
Slečna uvázla v nákupním vozíku. Hasiči ji z dvoustopého "vozidla" museli vystříhat
Litomyšl
Muž se na procházce potácel mezi auty. Skončil na záchytce
Je výstavba dálnice na dohled? Obce a spolky podepsaly s ŘSD memorandum k D35
Zimní stadion zavírá. Kvůli pandemickým opatřením se rozpustí led
Výzva radnice: Dejte nám vědět, v jakém městě chcete do budoucna žít
Solnice
Srazilo se osobní auto se sanitkou, pacienta museli přeložit do jiné sanitky
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Orlické hory
Vrcholky Orlických hor stále pod náporem turistů. Doprava je proto v hledáčku policistů
Turistické noviny 2021 – Online
Podpořte úpravy stop  v Orlických horách
Rodinná tradice z Orlických hor až za polárním kruhem
Podorlicko
Sníh opět komplikuje dopravu v Podorlicku. Víc jak dvacet nehod
Sníh zkomplikoval řidičům cestu, mnozí neudrželi vozidla na vozovce
Řidičům překážely v jízdě sloupy či zábradlí, další vyjeli jen mimo vozovku
Osobáky mimo vozovku, cestující v péči lékařů
Rychnovsko
Mobilní pošta na Rychnovsku skončila, stěhuje se na Litomyšlsko
Kamna či komíny komplikují lidem život
Zimní počasí na silnicích si stále vybírá svou daň
Nouzový stav ke zlepšení stavu nepomůže. Pojďme se ještě jednou sjednotit, zůstat doma
Orlickoústecko
Správa železnic zahájí stavební práce na železniční trati v údolí Tiché Orlice
Srazily se dvě dodávky, později pak osobák s motocyklem
Řidiči pozor na zatopené silnice. Zvýšenou opatrnost věnujte při jízdě u vodních toků
Silničáři provizorně látají silnici I/35, vozovku čeká rekonstrukce
Náchodsko
Muž obviněn ze znásilnění nezletilé neteře či vyhrožování střelnou zbraní. Doma přechovával drogy i dětskou pornografii
Hořel bojler i zahradní altán
Mladík se procházel bez respirátoru. V batohu měl navíc kradené občanky a techničáky
Policisté pátrají po Slovákovi. Slíbil opravit koupelnu, místo toho z domu ukradl nářadí, mobil a peníze