Profil autora:
vložil Orlický.net
autor textu Zdeněk Jenčík
zdroj textu pozvánka pořadatele
autor fotografií kralicky-ropik.cz
hash tag #kralickyropik
11.07.2022 08:32

Orlický.net

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 1133x
V minulém roce, po rozvolnění protipandemických opatření se podařilo zajistit provoz muzea na téměř celé období letních prázdnin. Také o letošních prázdninách budou dobrovolníci na řopíku každý den. A velice důležitý dodatek - psům je vstup povolen.
Navzdory loňskému nekonání vojensko-historické Akce Cihelna během období, které je návštěvnost nejvyšší a tvoří tak značné procento celoroční návštěvnosti, byl zaznamenán překvapivě velký zájem veřejnosti o okomentované prohlídky. V letošním roce se dobrovolníci muzea proto rozhodli opět zajistit během července a srpna denní provoz a mít otevřeno v těchto měsících denně.

Pro zájemce si nadšenci pohraničního opevnění ze spolku Králický řopík nachystali několik novinek

V předchozích letech byl novinkou těžký kulomet vz.37. Na konci 30.let minulého století se jednalo o moderní a spolehlivou zbraň, která byla přednostně určena pro použití ve srubech těžkého opevnění. V lehkém opevnění se vojáci prvorepublikové armády častěji setkávali se starším typem těžkého kulometu vz.24. Do řopíků se počítalo s vojáky z řad záložníků, kteří tyto zbraně znali lépe než nově zaváděné vzory a naše tehdejší armáda si to plně uvědomovala. Dalším pořízeným kulometem do expozice proto byla logicky „švarclovka“ jak se někdy těmto kulometům lidově říká. Jedná se o modifikaci kulometu zbrojovky Schwarzlose vz.07/12, kterou ve 20.letech 20. století modernizovala pro tehdejší armádu Zbrojovka Janeček. Charakteristický tvar zbraně tvoří vodní chlazení, což je válcovitá nádrž na vodu okolo její hlavně. Při delších palbách se voda v nádrži vařila a byla potřeba jí vyměnit. S trochou recese by se dalo říct, že si z ní vojáci mohli v přestávkách mezi boji udělat kávu. Pro zásobování studenou vodou byli pevnůstky lehkého opevnění vybavovány speciální nádržkami k tomu určenými.
Protože se začaly expoziční kulomety uvnitř kupit, byla polní lafeta prezentována v přilehlém prostranství. Tady dělá větší parádu než kdyby byla složená a lehce přehlédnutelná v rohu uvnitř, navíc návštěvníci se s takto vystaveným exponátem mohou fotit. K doplnění stylového fotografování na památku osazenstvo řopíku půjčuje i vojenské helmy, případně i jiné výstrojní součásti uniformy.
Tato možnost se potkala s velkým ohlasem návštěvníků a proto byly vystavené zbraně rozšířeny o další. Jednou z nich je univerzální kulomet vz. 59. Ten se používal jako nástupce lehkého kulometu vz.26, který je zde vystavován už několik let. Návštěvník si tak může udělat představu o vývoji zbraní, které se v lehkém opevnění používaly. V poválečném období na hranicích s Rakouskem a tehdejším západním Německem se takové kulomety osazené ve střílnách pomocí modernějších lafet UL-1 používaly při reaktivaci tamních řopíků. Měly sloužit pro případný konflikt mezi vojsky Varšavské smlouvy a NATO.
Pro doplnění vystavovaných zbraní používaných při různých reaktivací bylo získáno i takzvané „emgéčko“. Jedná se o kulomet německé konstrukce, který byl do řopíků instalován Wehrmachtem na konci II. světové války na využití obrany proti spojeneckým vojskům. Nejznámější případ takového využití našeho pohraničního opevnění je z Ostravsko-Opavské operace, kde souvislou linii opevnění Němci využili proti postupující Rudé armádě. V letošním roce tak mají návštěvníci opět rozšířenou zbrojní část expozice, která se nejvíce líbí dětem. Provozovatelé dokonce někdy mají problém je od zbraní dostat, aby na nich něco nepoškodily.

Nová výdřeva odpovídá té historické

Po výstavbě tzv. provozní budovy, která se stavěla ze zbytků prken z výstavby opevnění a sloužila jako improvizovaná ubikace posádky řopíku, členové spolku Králický řopík zaměřili svou pozornost na další práci se dřevem. Tou byla výměna již jednou rekonstruované výdřevy. Stará výdřeva neměla autentické rozměry a navíc ji chyběly tzv. rádlovací dráty určené k těsnému spojení desek k sobě a upevnění k armatuře, aby při betonáži drželi tvar.
Samotná výdřeva není nic jiného než betonářské šálování. To sloužilo při výstavbě opevnění pro udržení zamýšleného tvaru betonu. Dělalo se ve vnitřním prostoru i venkovním. To venkovní se strhávalo aby jej nahradila fasádní omítka. Ta se barvila už při jejím míchání a barevná pigmentace je dodnes patrná (např. při rozlomení původních omítek). Uvnitř objektu se naopak výdřeva nechávala, aby posloužila jako tepelná a zvuková izolace. Navíc měla sloužit i jako ochrana osádky před odštěpky betonu vzniklých během ostřelování dělostřelectvem.
Už během stahování našich vojsk z pohraničí některé pevnůstky vojáci symbolicky vypálili, aby je nenechali nepříteli jen tak. Další vlnu ničení zajistilo civilní obyvatelstvo, které výdřevu vyrabovalo za účelem levného získání stavebního materiálu nebo topiva. Díky takovému ničení se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty původních výdřev. Kompletně se dochovaly jen vzácně, nejčastěji je to v odlehlých místech uprostřed lesů ve vyšších polohách pohraničních hor, kde se už nevyplatilo rabování realizovat.
Pro přípravu rekonstrukce proto musel být proveden terénní průzkum do takových lokalit. Během terénního průzkumu se dokonce podařilo ve zbytku starého zákopu u jedné z pevnůstek naleznout zbytky dobového ženijního nářadí. To pak bylo zrenovováno a použito jako nový exponát. V terénu se podařilo objevit i původní dřevěné kryty na drážky pro vodu na chlazení kulometů, dřevěné špalíky pro utěsnění otvorů pro telefonní kabel a vyústění lapače zplodin, které nakonec také posloužily jako nové exponáty.
Každá stavební firma zapojená do výstavby opevnění měla svůj styl provedení, což průzkum omezovalo na nejbližší oblast Králicka. V samotném stavebním úseku XXXV Dolní Lipka, kde se Králický řopík nachází nebyl dochován jediný objekt s kompletní výdřevou. Nejbližší se nachází v sousedním úseku A Mladkov. Tam navíc firma provádějící výstavbu vyráběla výdřevu tzv.na stojáka. Tedy jednotlivé dřevěné desky spojovala svisle od stropu k podlaze. Další úsek v Králické pevnostní oblasti XV Červená Voda nemá jedinou pevnůstku s dochovalou výdřevou. Posledním úsekem v této oblasti je XXXVI Červený Potok, kde se naštěstí nachází dva objekty s částečně dochovaným interiérem vhodným k nastudování detailů. Stejně jako v úseku XXXV Dolní Lipka tu byla provedena instalace dřevěných desek vodorovně. Navíc firmy provádějící výstavbu v obou úsecích měly podobný styl provedení a spolupracovaly spolu na výstavbě např. společným pronájmem kamenolomu.
Můžeme se domnívat, že spolupracovaly na řešení problémů při výstavbě i v jiných směrech. Při detailnějším průzkumu bylo zjištěno stejné provedení osazení lapačů zplodin. Ty měly za úkol v součinnosti s ručním ventilátorem odvádět kouř vznikající střelbou z kulometů ven z objektu. Protože zmíněné stavební úseky byly budovány od června 1938 a nestihly se kompletně dokončit, řešilo se narychlo osazení ventilačních souprav, které se skládaly z ručních ventilátorů a lapačů zplodin, které se dodávaly současně v jedné bedně.
Družstvo určené k jejich instalaci se skládalo z 1+3 mužů, z čehož jeden zámečník a jeden zedník. Mělo za den osadit 2 až 3 soupravy. Pro urychlení se lapače zplodin přišroubovaly vruty přímo do desek výdřevy. Standard při montáži s dostatkem času byl zamazat cementem jamky k tomu určených a potom do nich vložit šrouby pro uchycení. Taková montáž byla ale zdlouhavá z důvodu zasychání cementu. Vznikaly proto improvizace pro urychlení. Osazení takovým způsobem dokládá i přítomnost gonzolí s provrtanými dírami pro uchycení samotného ventilátoru, které prokazují provedenou instalaci zařízení.
Dalším přehlédnutelným detailem je špalík zhotovený z bedny od ventilační soupravy a určený pro uchycení jednostranného klíče a šroubováku pro údržbu ventilátoru. Ventilační souprava vystavovaná na Králickém řopíku má jednu zajímavost a to číselné označení. To se skládalo ze čtyř čísel a byli vždy stejné jak na ventilátoru i lapačích zplodin. V roce 2001 se podařilo získat ventilár s číslem 6048 a v roce 2015 lapač se stejným číslem. Na muzeích opevnění není časté, aby se setkávalo takové vybavení sčíslované. Podobný špalík měl být určený v rohu střelecké místnosti zavěšení čepu pro improvizované uchycení lehkého kulometu ve střílně. S nově zrekonstruovanou výdřevou tak získal interiér řadu detailů které doplňují autentičnost a návštěvník si díky tomu může udělat lepší představu jak měl vypadat připravený řopík k boji.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


FotogalerieFoto: kralicky-ropik.cz

Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Králíky
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
TECHNOhrátky budou opět mezinárodní a přivítají jubilejního 13000. účastníka
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Věznice v bývalém pasťáku nevznikne, stavět se nebude ani jinde v kraji
Z dotačních peněz opravili drobné sakrální památky
O tomto víkendu probíhá Fort Fest CZ 2019. Akce se účastní více než dvě desítky vystavovatelů
Nad ránem začalo hořet v rekreační chatce
Kluci i holky poznali nejvšestrannější strojírenský obor
Dejte si prvomájový polibek pod hraničním sloupem v expozici celnictví! Mají výjimečně otevřeno i 1. května
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický


V kinech startuje komedie Střídavka, která je plná rodinných a partnerských zmatků
15.08.2022 | 13:07 | Fletch

Na Den židovských památek se otevře Synagoga - Památník Karla Poláčka. A v Podorlicku další dvě zajímavá místa
13.08.2022 | 11:05 | Orlický.net

Vrchol mezinárodního kempu v Schierke
12.08.2022 | 15:08 | SBK

Fascinující dokument o dobrodružství zvířat a rostlin v pražské metropoli je k vidění v Bio Centralu
09.08.2022 | 14:53 | Fletch

Večer plný češství
08.08.2022 | 17:16 | SBK

Dnem i nocí pulsující Schierker Baude
04.08.2022 | 14:49 | SBK

První týden v srdci národního parku Harz
30.07.2022 | 00:27 | SBK

Po tříleté odmlce míří parta Čechů znovu na kemp v Schierke
29.07.2022 | 09:50 | SBK

Otevřeli naučnou Geostezku Libchyňským údolím
28.07.2022 | 09:19 | Nové Město nad Metují

Na Pavlátově louce proběhl myslivecký tábor
24.07.2022 | 10:18 | Nové Město nad Metují

Horké dny ještě nekončí! Ochlaďte se pohledem na cachtající se tučňáky
23.07.2022 | 12:29 | Královéhradecký kraj

V Institutu Paměti národa Pardubice probíhá soutěž o vyhlídkové lety
20.07.2022 | 13:37 | Fletch

Výstava LEGO, která potěší děti i dospělé
18.07.2022 | 11:45 | Fletch

Břinkání mečů, bojový ryk a středověká hudba. Historická podívaná lákala do Cakle
18.07.2022 | 09:26 | Ústí nad Orlicí

Plavecký bazén čeká odstávka
16.07.2022 | 15:32 | Hradec Královézprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
V pondělí začíná několikaměsíční uzavírka mostu přes řeku v centru města. Objíždět se bude celé město
Při čelní srážce dvou osobních automobilů zemřeli tři lidé. Hasiči na odklízení vraků nasadili jeřáb
Na Den židovských památek se otevře Synagoga - Památník Karla Poláčka. A v Podorlicku další dvě zajímavá místa
Další letní biják na zámku. V Kocourkově o Kocourkově
Ústí nad Orlicí
Do brownfieldu v centru města míří další školské zařízení
Radnice spustila novou elektronickou úřední desku. Stojan s velkou dotykovou obrazovkou stojí v parčíku u DDM
Běžel se 20. Černovírský kros
Proběhl 9. Ústecký triatlon. Na trať vyrazili malí i velcí
Žamberk
V pondělí stavbaři zahájí rekonstrukci mostu na silnici I/11 přes náhon. Nejdříve postaví souběžnou provizorní komunikaci bez výraznějších omezení dopravy
Prázdninová středeční dopoledne v kině Žamberk patří dětem.
Přeletěl přes řidítka krossové motorky, skončil v nemocnici
Tři Tygři zaseknou drápy humoru do filmového plátna na žamberské Pěší zóně. Nenechte si ujít letní kino.
Lanškroun
Poliklinika v centru města je po pěti letech od zahájení příprav a po dvou letech stavebních prací dokončena
Městem povede dálnice pro cyklisty
Víkend bude patřit cyklistice. Jede se Regionem Orlicka
V útulku uvítají venčitele, spojte pěkné s užitečným. Začít můžete dnes odpoledne
Nové Město nad Metují
Vyražte v podvečer za kulturou. Na čistý vzduch a zadarmo
Vyhlásili architektonickou soutěž o návrh na kulturní centrum Kino 70
Mladá pilotka nepřežila pád větroně. Ten během přistávání spadl z výšky 150 metrů do pole
Otevřeli naučnou Geostezku Libchyňským údolím
Dobruška
Drahá elektrokoloběžka kvůli technické závadě skončila v plamenech. A ty byly hodně výživné!
Obrazy a kresby Věry Jičínské ve výstavní síni městského kina
Havárie vody přivedla zpátky do školy profesionální i dobrovolné hasiče
Nerespektoval výzvu k zastavení. Věděl proč, nadýchal přes 2,4 promile
Letohrad
Nové tůně a upravený potok zadržují v lesích vodu a zmírňují sucho. Stálo to necelých 800 tisíc
MHF Letohrad přinesl 9 dní života navíc
Zítra startuje odložený hudební festival. Zahajuje Lenka Filipová
Dva muži se projížděli po městě na kole a koloběžce. Oba byli opilí a zkouření
Kostelec nad Orlicí
V parku osoba v bezvědomí, složky IZS použily AED
Hasiči zasahovali na koupališti u osoby v bezvědomí. Ve spolupráci s first responderem a policisty nasadili AED
Monkey Business nářez, jaký zámek nepamatuje
Chtěl se projet v cizím nastartovaném autě. Co na tom, že ve voze seděla spolujezdkyně. Během 48 hodin byl navíc za to odsouzen
Choceň
Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
Na kruháku se srazilo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky
Soutěž o nové architektonické řešení Ostrova zná vítěze
Na nádraží by mohlo vzniknout muzeum modelové železnice
Týniště nad Orlicí
Nehoda dvou aut kvůli srnci? Škoda za více jak 600 tisíc
Čáp se změnil v kominíka. Z paty komína jej vyprostili přivolaní hasiči
K záchraně zraněné osoby může pomoci mobilní aplikace. Především v neznámém terénu
Požáru přístřešku u rodinného domu zavinila zřejmě baterie elektrokola
Vamberk
Zavíráte vodu před odjezdem na dovolenou? A necháváte klíče od bytu u sousedů? Zvažte to
Mezinárodní krajkářské slavnosti nabídnou bohatý program
Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta
Čelní střet osobáku s kamionem skončil tragicky. Žena zemřela na místě, muž po leteckém transportu do nemocnice
Česká Skalice
Uvolněné kolo z náklaďáku narazilo do BMW
Dřevostavba se slaměnou izolací do základů shořela, škoda je v milionech korun
V domově pro seniory zahořel mandl. Požár se naštěstí obešel bez zranění
Série tragických událostí v Podorlicku pokračuje. Muž usmrtil své rodiče
Rokytnice v Orlických horách
Požár pily a obytné přístavby: Škoda se předběžně vyšplhala na 15 milionů
Rozsáhlý požár zdecimoval budovu pily
Hasiči pomohli mamince zachránit kojence z uzamknutého auta
Jubilejní ročník Horalských her
Česká Třebová
Povídání s Alešem Kobulejem o letním promítání nejen v Javorce
Radnice bude kandidovat na Evropské město sportu pro rok 2023
Svinnský Iscarex coross 2022
Představení studie na úpravu plochy nad krytem u Nového náměstí
Opočno
Svátky růží aneb Z pohádky do pohádky
Archeologové ukázali nálezy z místa budoucího obchvatu
Dnes a v sobotu máte jedinečnou šanci projít si naleziště archeologického výzkumu
Kraj začal stavět druhou část obchvatu města
Náchod
Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena
Náchodským Pivobraním se nesla skvělá atmosféra
Krádež příruční pokladny objasněna. Podezřelému hrozí až 2 roky za mřížemi
Nepostrádáte zakládací kovový klín? Majitel si jej může vyzvednout na dopravním inspektorátu
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Špatně típnutý špaček způsobil požár se škodou 35 tisíc? Na balkoně hořel truhlík na květiny
Výška korby plus výška bagru se rovná průšvih. Řidič náklaďáku se nevešel pod železniční most a zničil kabinu stroje
Střetla se dvě osobní vozidla. Jedno skončilo v příkopu převrácené na střechu
Osobák měl narazit do domu a poté srazit chodkyni vedoucí jízdní kolo
Jaroměř
Řidičce prý dva roky roste zub moudrosti. Nadýchala téměř 3,5 promile
Startuje Brutal Assault
Policisté pátrají po totožnosti muže u bankomatu
Věžici kostela čeká oprava, dnes ji jeřáb snesl na zem
Králíky
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Zamiřte na Muzeum opevnění Králický řopík, je připraveno na další sezonu
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Hradec Králové
Filip Pavlík prodloužil s Mountfieldem HK smlouvu o tři roky
Neznámého muže srazil vlak. Zemřel v nemocnici
Kraj poslal další náklad s humanitární pomocí. Míří do partnerského Užhorodu
V kinech startuje komedie Střídavka, která je plná rodinných a partnerských zmatků
Vysoké Mýto
Z okna ve střeše šlehaly vysoké plameny. Požár se škodou za 3 miliony mohla způsobit nabíječka mobilu
Pražská věž se po opravě ukázala v plné kráse a již brzy se otevře veřejnosti
Popelářské auto na boku zablokovalo cestu
Na křižovatce se srazila dvě auta a jedna motorka. Policisté hledají svědky
Pardubice
Nemusí hrát muzika. Místo světel na diskotéce vystačí semafory
Bitcoinomat opět v akci: Podvodníci vylákali více jak milion korun
Strážníci a strážnice zasahovali u alkoholem zdecimovaných lidí
Vikingové napadli ženu obří sekerou
Litomyšl
Osobní automobil skončil v příkopu na boku, jedna osoba skončila v nemocnici
Válka zkomplikovala stavbu nadchodu. Práce i přesto skončí ještě letos
Participativnímu rozpočtu dominovala ekologie
Uprostřed koncertu PSO se zničehonic zjevila francouzská hvězda Zaz
Solnice
Akumulační kamna zavalila muži nohy
Peugeot se třemi lidmi skončil na kraji pole
Workshop poukázal na proměny průmyslové zóny a nastínil další vývoj
Po nehodě zůstalo na silnici stát auto s ulomeným kolem. Hasiči nasadili kladky a odsunuli vůz na parkoviště
Orlické hory
Plánujete adrenalinový sjezd na kolech či koloběžkách? Mějte se na pozoru
Srazily se dva osobáky. Jedoucí vůz měl narazit do stojícího
Jezdíte na Šerlich? A zkracujete si cestu od parkoviště k Masarykově chatě po modré turistické značce?
Zaměstnanci ze závodu v Kvasinách opět vyrazí uklízet Česko. Zamíří na Šerlich
Podorlicko
O titul Strom roku soutěží hned tři stromy z Podorlicka
Stavba okružní křižovatky a přivaděče k D35 pokračuje
Noční bouřka přinesla intenzivní srážky
Trocha počtů: 1 muž, 2 měsíce, 8 skutků, až 5 let vězení
Rychnovsko
Obce připravují na svém území měření rychlosti automobilů. Radnicím dochází trpělivost s neukázněnými řidiči
Místo 2 milionů, přišla jen o 100 tisíc korun. Žena po vložení peněz do bitcoinomatu si uvědomila, že se jedná o podvod
Během tří dnů tři požáry ve volné přírodě. Jeden požár techniky na poli a dva rozdělané ohně
Služební vlčák vyčenichal zloděje. Kriminalisté objasnili sérii vloupání do chat
Orlickoústecko
Záchranáři přivoláni k překotnému porodu. Narozené miminko do nemocnice transportoval vrtulník
Zářijová jízda parním vlakem do Polska je vyprodaná. Tři jízdy po Orlickoústecku však ještě čekají
"Kluk z plakátu" se stahuje ze senátních voleb. Kvůli alkoholu za volantem
Silničáři dokončili opravu komunikace I/11 Suchý Vrch – Červená Voda. O týden dřív než předpokládali
Náchodsko
Nerespektují zákaz předjíždění. Cizincům policisté uložili kauce ve výši několika desítek tisíc korun
Tmavé osobní auto srazilo chodkyni. Žena byla předána do péče lékařů
Tvrdit měl, že hledá ubytování. Ale ukradl šperky
Firma přišla o 200 tisíc korun. Podvodník jednatele obalamutil SMSkou o refundaci daní