Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií Petr Lazurko
06.03.2015 18:45

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 2651x

Hodnocení

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod byl založen 23. července 1994. Vznikl nejprve jako pobočka Československé společnosti vojenské historie v Náchodě a z ní potom na ustavující schůzi 10. února 1996 byl založen samostatný právní subjekt - SPVH - 6. prapor polních myslivců Náchod.

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866, habsburská armáda do roku 1918

Činnost:

• Udržování tradic tradiční historické jednotky 6. praporu polních myslivců
• Kulturní a společenská vystoupení v dobových uniformách
• Péče o válečné hroby a pomníky z války roku 1866
• Organizování kulturních a společenských akcí
• Pořádání zájezdů s vojensko-historickou tématikou
• Publikační činnost

Hlavní součástí spolku je tradiční historická jednotka 6. praporu polních myslivců v dobových uniformách lehké pěchoty rakouské armády z let 1861-1867, které se vyznačují štikově šedou uniformou se zeleným vyložením, krátkou zepředu nabíjenou puškou systému Lorenz a především typickým černým mysliveckým kloboukem s bohatým chocholem z ocelovězeleného kohoutího peří.

Spolek navazuje na tradice 6. praporu polních myslivců, který byl v rakouské armádě vytvořen 1. září 1808. Jeho původním doplňovacím okresem se stala oblast Plzeňska. Šestí myslivci se zapojili do většiny válečných konfliktů 19. století - bojovali proti Napoleonově armádě v letech 1809 - 1813, proti uherské revoluci v letech 1848 - 1849, ale jedním z jejich největších bojových úspěchů byla účast v prusko-rakouské válce roku 1866. Po bojích na ruské i italské frontě za první světové války a po zániku Rakousko-Uherska působil 6. myslivecký prapor přejmenovaný na Hraničářský prapor č. 6 "Sibiřských úderníků" až do roku 1939 v armádě Československé republiky.

Členové náchodského spolku se zajímají i o další historická období, která mají vztah k vojenským dějinám českého národa. Za zmínku stojí jejich účast na pravidelných setkáních historických klubů na bojišti u Slavkova, kde vystupují v uniformách rakouských myslivců z let 1798-1805, nebo účast na vzpomínkových setkáních u příležitosti výročí první světové války 1914-1918 ve stejnokrojích z tohoto období.
SPVH Náchod také pořádá vzpomínková setkání a pietní akty u pomníků a na místech bitev v roce 1866. Z nich připomeňme alespoň nejvýznamnější. V dubnu 1995 to byla akce "Vzpomínka na rok 1866" spojená se svěcením klubového praporu v děkanském kostele v Náchodě, v květnu 1996 pak u příležitosti 130. výročí války vzpomínková akce "Bitva u Vysokova 1866". Její součástí byl pietní akt a bojová ukázka u pomníku Myslivce ve Vysokově a živý obraz "Boj u vysokovské lípy". Další, spíše komorní akce proběhla v červnu roku 1997, kdy byl odhalen rekonstuovaný tzv. Wimpffenův kříž u Václavic. Podobně, i když ve větším rozsahu, bylo koncipováno slavnostní otevření naučné stezky "Náchod - Vysokov - Václavice 1866" v červnu 1998.

Je nutné zmínit se také o navázání úspěšné spolupráce s obdobně zaměřeným spolkem ze severoitalského města Novara, který navazuje na tradice piemontské armády. V rámci této spolupráce se uskutečnil v roce 2000 při příležitosti výročí bitvy u Náchod kulturní projekt "Náchod - Novara- Josefov".
SPVH Náchod se podílí spolu s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a jednotlivými městskými a obecními úřady Náchodska na provádění údržby a oprav válečných hrobů a pomníků z roku 1866. V letech 1994-2000 se podařilo na náchodském bojišti opravit, restaurovat či obnovit na 50 náhrobků, pomníků, votivních desek a šachetních křížů. Pravidelná údržba vojenského hřbitova v zámecké aleji v Náchodě, okolí pomníku Myslivce ve Vysokově a dalších památek z bitvy u Náchoda je již samozřejmostí.

K dalším aktivitám členů spolku patřilo vybudování naučné stezky "Náchod-Vysokov-Václavice 1866", která přiblížuje zájemcům o události roku 1866 nejzajímavější místa bitvy u Náchoda 27. června 1866. Stezka byla slavnostně otevřena 27. června 1998 na náchodském zámku, kde se nachází její začátek, konec je na železniční stanici Václavice. Její délka je 8,5 km a na devíti zastávkách se mohou návštěvníci seznámit s příčinami vzniku a s průběhem prusko-rakouské války roku 1866, zejména s vlastní bitvou u Náchoda i s nejzajímavějšími pomníky připomínajícími tuto událost.

SPVH Náchod pořádá pro své členy a ostatní zájemce o vojenskou historii tematické zájezdy po významných vojenských památkách majících souvislost s našimi národními dějinami. V letech 1997 - 1999 to byly například tři návštěvy severoitalských bojišť Custoza, Solferino, St. Martino, měst pevnostního čtyřúhelníku, či bojišť z první světové války v oblasti Rivy, Rovereta, Lavarone či Sextenských Dolomit.
V roce 1999 proběhla úspěšná expedice do západní a východní Haliče na Ukrajině zaměřená na zmapování bojišť 6. praporu v období I. světové války. O rok později se uskutečnila expedice Baltica 2000 do pobaltských zemí, se zaměřením na místní vojenské a fortifikační památky a také na vzájemnou spojitost náchodského panství a kuronského vévodství na přelomu 18. a 19. st.

Dále je nutno zmínit také přednáškovou a publikační činnost členů spolku, pořádání výstav s vojenskou tématikou a uspořádání již čtyř "c. a k. vojenských plesů".


Naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"

ZAMĚŘENÍ:
Bitva u Náchoda 27. června 1866,
prusko-rakouská válka roku 1866

ZAČÁTEK:
Státní zámek Náchod
KONEC:
Železniční stanice Václavice
OKRES:
Náchod

DÉLKA:
8,5 km základní trasa
4,5 km odbočky

POČET ZASTÁVEK:
9 zastávek a 3 odbočky

TYP STEZKY:
pro pěší, pro cyklisty

NÁROČNOST:
Střední

ČAS PROHLÍDKY:
3 hod. základní trasa, 1,5 hod. odbočky

ZNAČENÍ:
Vede po turisticky značených cestách.
Značena turistickou značkou pro naučnou stezku, včetně odboček

PRŮVODCE:
36 stran textu, 12 stran fotografií

MAPA:
Barevná formátu A4 s popisem

NÁVŠTĚVNOST:
Celoročně

DOSTUPNOST:
Automobilem nebo zájezdovým autobusem na parkoviště zámek Náchod
Linkovým autobusem na nádraží Náchod
Vlakem na nádraží Náchod resp. Václavice

SPRÁVCE STEZKY:
Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Popis naučné stezky "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"
Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové si nemohl nevšimnout desítek v polích roztroušených hrobů a pomníků z prusko - rakouské války roku 1866. Nejvíce se jich nachází právě v okolích těchto dvou měst, kde byly svedeny nejkrvavější bitvy celého válečného střetnutí. A právě první z nich, bitvě u Náchoda, je věnovaná naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866".
Byla zřízena v letech 1996 - 1998 Spolkem přátel vojenské historie - 6. praporem polních myslivců Náchod za spolupráce Městského úřadu Náchod a obecních úřadů Kramolna, Vysokov a Provodov-Šonov. Slavnostní odhalení naučné stezky se uskutečnilo 27. června 1998 za účasti tradičních historických jednotek z celé České republiky.
Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých se 27. června 1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tři odbočky s informačními tabulemi. Délka její základní trasy měří 8,5 km a prohlídka trvá asi 3 - 4 hodiny. Trasu naučné stezky je možné absolvovat také na jízdním kole. Naučná stezka začíná před portálem tzv. úřednického traktu náchodského státního zámku, jehož prohlídku doporučujeme jako vhodný úvod před absolvováním naučné stezky. Závěrečná zastávka ve Václavicích se nachází na křižovatce železniční trati Choceň - Meziměstí a spojky do Starkoče s návazností na trať Hradec Králové - Trutnov. V případě potřeby je naučnou stezku možno absolvovat i opačným směrem, v tomto případě ovšem neplatí pokyny uvedené na informačních tabulích.
Naučná stezka "Náchod - Vysokov - Václavice 1866", jak už vyplývá z názvu, prochází obcemi, které byli bezprostředně zasaženy válečným střetnutím mezi rakouským VI. armádním sborem vedeným polním podmaršálkem Vilémem baronem Rammingem a pruským V. armádním sborem generálmajora von Steinmetze. Trasa je označena turistickou značkou pro naučnou stezku a vede po turisticky značených cestách.
Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na bojišti a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky na Náchodsku v uplynulých 130 letech. Stručnou, avšak výstižnou formou je popsán vlastní průběh bitvy u Náchoda. V roce 2001, u příležitosti 135. výročí prusko-rakouské války roku 1866, byl vydán podrobný průvodce naučné stezky s mapovým podkladem, který rozvádí jednotlivá historická fakta, seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy vojsk obou válčících stran i se zápisy v obecních kronikách vztahujícími se k bitvě u Náchoda 27. června 1866.


Kontakt:
Jan Čížek - předseda: 731 871 618
Ondřej Král - místopředseda: 739 99 44 52
nachod@1866.cz

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Náchod
Policie zadržela mladíka, který má na svědomí explozi v bytě panelového domu
O absolventy zdravotnických škol máme velký zájem, stojíme o to, aby žili a pracovali v Náchodě sdělil nejen starosta Náchoda Jan Birke
Za výbuchem v bytě stojí drogy
Dermacol acoustic tour
V bytě v sedmém patře panelového domu došlo k explozi. Plyn nebo varna drog?
O posílení zdravotnického personálu jednal starosta Birke s ředitelkou nemocnice
Zloděj se nestyděl krást v dětském pokoji. Prasátko zmizelo i s úsporami
Kdo ví, kde se nachází? Pomozte najít pohřešovanou dívku
Majitel zaparkoval skútr v listopadu na parkovišti. Ten v tomto týdnu zmizel
Kraj za 300 milionů korun nakoupí vybavení nemocnice
Pokusil se vloupat do bankomatu. Zjistil ale, že to nebude snadné
Hasiči darovali společně krev
Do Náchoda míří B-Side Band a Vojtěch Dyk
Ranní střet vlaku a osobního vozu bez zranění cestujících
Strážníci zachránili kocoura. Za pomoci vysokozdvižné plošiny
Lapili celostátně hledaného pachatele rumunské národnosti
Nechtěl pochopit, že na návštěvě není vítán. Agresor skončil na záchytce
Senioři si užili vánoční focení
Důchodce byl odsouzen za nelegální dovoz kuřiva
Uctili památku událostí 17. listopadu
Na náměstí oslavili 100 let od vzniku republiky
Kdo viděl pád ženy ze schodů autobusu? Policisté hledají svědky
V Náchodě je domluvená nová koalice. Radnici bude vládnout čtyřkoalice v čele s Janem Birke
30letý mladík řídil auto bez papírů a pod vlivem drog
Představujeme lídry kandidátek pro komunální volby
V Náchodě uctili památku Olgy Havlové
Řidič zřejmě přehlédl při couvání chodkyni. Náraz do zad ženu poslal k zemi.
Batist Nej sestřička 2018 má svou vítězku Ivanu Lelkesovou ! Zahraje si v seriálu Modrý kód. Bodovali také muži
Město Náchod hledá dva názvy pro nové minerálky, zkuste soutěžit a můžete vyhrát finanční hotovost
Rybník Podborný může nabídnout nové možnosti pro rekreaci a odpočinek

Škodovácké odbory odmítly návrh firmy na zvýšení mezd. Prý je zcela nedostatečný
22.02.2019 | 10:22 | Orlický.net

Kingdom Come míří do Sýpky
22.02.2019 | 09:17 | Orlický.net

Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se Dětskou skupinou
20.02.2019 | 09:07 | Cesta pro rodinu

Automobilka vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2019
20.02.2019 | 11:23 | Orlický.net

Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
20.02.2019 | 09:19 | Pardubický kraj

Sportovním akcím s trvalou záštitou Královéhradecký kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun
20.02.2019 | 08:14 | Fletch

Vamberecká krajka je blíže zápisu na seznam statků tradiční lidové kultury
19.02.2019 | 19:04 | Fletch

Lékařské zařízení má novou sanitu a bronchoskop
19.02.2019 | 10:32 | Pardubický kraj

O dostavbě hal u Svinar budou zastupitelé rozhodovat za měsíc
18.02.2019 | 11:22 | Hradec Králové

Velkorysý dárek si k letošním narozeninám nadělila Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
17.02.2019 | 19:16 | Fletch

Valentýnské odběry v nemocnici oslovily 30 nových dárců krve
16.02.2019 | 13:40 | Orlický.net

Dohoda o autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji se rýsuje
14.02.2019 | 09:48 | Fletch

Mladí programátoři budou tvořit nejlepší opendatovou aplikaci
13.02.2019 | 17:29 | Fletch

Město bylo oceněno v rámci programu regenerace městských památkových zón
12.02.2019 | 11:27 | Ústí nad Orlicí

Vzniká živá zahrada s jezírky a stěnou pro hnízdění ledňáčka říčního
11.02.2019 | 11:12 | ČRozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Hejtman Královéhradeckého kraje jednal s premiérem o modernizaci rychnovské nemocnice
Neplavte v tom sami!
Oslavte první narozeniny s Kamínkem
Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
Ústí nad Orlicí
Poosmé se konal karneval na ledě
Valentýnské odběry v nemocnici oslovily 30 nových dárců krve
Proběhlo oblastní kolo Wolkrova Prostějova
Mateřinka pořádala karneval pro děti
Žamberk
Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se Dětskou skupinou
Město Žamberk ocení talentovanou mládež
Lékařské zařízení má novou sanitu a bronchoskop
Lidé rozsvítili svíčky na pařezech pokácených lip
Lanškroun
Lanškrounský masopust spojuje tanec, zpěv, žertovné výstupy a hlavně dobrá nálada
Kvůli volbám může dostat tříletý trest odnětí svobody
Auto srazilo chodkyni. Zraněná dívka skončila v nemocnici
Dokončení stavby kulturního domu se opozdí. Návštěvníky přivítá v dubnu
Nové Město nad Metují
Starosta Nového Města nad Metují přednesl Zprávu o stavu města v roce 2018
Důchodce se vybodoval, řidičské oprávnění ale neodevzdal
Víte, co bylo jedním z nejstarších řemesel, která kvetla v podhůří Orlických hor? Modrotisk!
Za několik týdnů začnou ve městě další komplikace v dopravě
Dobruška
Kamion skončil v příkopu. Řidič se ze zdemolované kabiny dostal sám bez vyproštění
Dobrušský velitel družstva hasičů odsloužil svou poslední směnu
Konec roku uzavřel Silvestřík pro děti
Noví zastupitelé zvolili starostu
Letohrad
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Další Hyundai zastavily plameny. Požár opět likvidovali přivolaní hasiči
Po roce v cíli: Vrak na parkovišti mohlo město nechat konečně zlikvidovat
Kostelec nad Orlicí
Hasiči likvidovali únik ropných látek do řeky Orlice
Nasadili AED, přispěli k záchraně lidského života
Stavby kostelecké stavební firmy byly oceněny titulem Stavba roku Královehradeckého kraje
Ranní požár v obchodě způsobil škodu za více než půl milionu korun
Choceň
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Opilý a bez řidičáku jezdil autem. To mu policie zabavila
Bavorák nebo Korejec? Viděli jste střet couvajících vozidel?
Protidrogová Makumba zasáhla, čtyři muži jsou obviněni z výroby či distribuce pervitinu
Týniště nad Orlicí
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Týnišťské děti obcházely město s kasičkami pro Tříkrálovou sbírku
Požár sazí v komínu si vyžádal zásah hasičů
Vamberk
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová výstava v Muzeu krajky
Vamberák zve na koncerty, letní kino, pohádku a výtvarné dílny pro děti
Česká Skalice
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Síť cyklostezek i přírodní biotopová koupaliště. Okolí vodní nádrže Rozkoš se rozvíjí
Rokytnice v Orlických horách
Kingdom Come míří do Sýpky
Plameny zachvátily fotbalové šatny. Škoda se vyšplhala na 200 tisíc
Tříkrálová sbírka ve městě vynesla víc jak 37 tisíc korun
Policisté hledanému překazili večírek. Vánoce si užil už ve vězení
Česká Třebová
Policie zadržela útočníka, který vážně zranil staršího muže
Víkend byl v okolí Třebové ve znamení dopravních nehod
V krematoriu hořelo. Vznítila se odkapávací nádoba
Oheň poničil bývalé mechanizační středisko železničářů
Opočno
Spousta zábavy a soutěží čeká na děti na Velkém karnevalu v Opočně
Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
Místo chirurgie domov pro seniory. Kraj v Opočně rozšíří kapacitu pobytových služeb
V pátek nad ránem to pěkně klouzalo. Auto se převrátilo na střechu a zastavilo těsně u rybníka
Náchod
Policie zadržela mladíka, který má na svědomí explozi v bytě panelového domu
O absolventy zdravotnických škol máme velký zájem, stojíme o to, aby žili a pracovali v Náchodě sdělil nejen starosta Náchoda Jan Birke
Za výbuchem v bytě stojí drogy
Dermacol acoustic tour
Jablonné nad Orlicí
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Loupežné přepadení s airsoftovou zbraní: Napadeného zranil, ale peněz a mobilu se nezmocnil.
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Potkali se Na dece
Borohrádek
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Jaroměř
Tři jednotky likvidovaly požár historického vagónu
Měl kopat a válet svého psa po zemi. Prý ale jen zavrávoral a zvíře se leklo
Pozná někdo mladíky? Mohou objasnit nález či krádež peněženky s platební kartou
Od mladistvých si půjčoval telefon. Vždy pak utekl a telefon prodal
Králíky
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Hradec Králové
Hasiči likvidovali dva požáry, připálené topinky a střet dvou aut
Turista si chtěl pořídit netradiční fotografii na Bílé věži. Lidé pod věží si mysleli, že jde o sebevraha
O dostavbě hal u Svinar budou zastupitelé rozhodovat za měsíc
Velkorysý dárek si k letošním narozeninám nadělila Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Vysoké Mýto
Vedení města se snaží, aby život občanů byl rok od roku bezpečnější
Tradiční maškarní karneval si užili děti i rodiče
Zimní údržba ve městě čelí sněhu i ledovce
Hudba opět pomáhala. Pětiletému chlapci přinesla necelých třista tisíc
Pardubice
Vydali se nakupovat za pět prstů. Pracovníkovi ostrahy zloději sice uprchli, policisté je přesto vypátrali
Střet dvou vozidel skončil tragicky
Další krok k výběru dvou železničních dopravců. Radní schválili návrhy smluv
Muž s minolovkou nalezl podezřelý předmět
Litomyšl
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Máslový lupič odhalen. Bez řidičáku a peněz odvezl přes 70 kg másla
Solnice
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Řidič náklaďáku vjel do protisměru a narazil do dvou aut. Ta skončila po příkopech
Stovky lidí se podílely na slavnostním zasazení aleje "Lip svobody"
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Blíží se Pokáčovo jaro. S Láskou míří na regionální pódia
Hasiči na Valentýna likvidovali několik nehod
Obleva zvedla hladinu potoků
Nemocnice v regionu se dnešním dnem zavírají pro návštěvy. Důvodem je chřipková epidemie
Rychnovsko
Auta měla problém. Neudržela se na silnici
Během jedné hodiny dvě auta skončila mimo vozovku. Na tu z nákladního pak spadl také náklad
Alkoholová navigace: V zatáčkách navádí přímo do zdí.
Hasiči vytahovali auto z potoka a likvidovali následky střetu uprostřed křižovatky
Orlickoústecko
Toxi tým překazil další výrobu pervitinu v našem regionu. Výrobce a dealer drog ve vazbě
Nezodpovědní řidiči za volantem: Policisté zaznamenali od začátku měsíce několik nehod způsobených pod vlivem alkoholu
Noc byla pro hasiče velmi rušná, likvidovat museli hned dva požáry
Pondělní nárazový vítr lámal stromy, odnesl také plechovou garáž
Náchodsko
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.
Drzý zloděj neuspěl. V domku probudil spící obyvatelku

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+