Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií Petr Lazurko
06.03.2015 18:45

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 2977x

Hodnocení

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod byl založen 23. července 1994. Vznikl nejprve jako pobočka Československé společnosti vojenské historie v Náchodě a z ní potom na ustavující schůzi 10. února 1996 byl založen samostatný právní subjekt - SPVH - 6. prapor polních myslivců Náchod.

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866, habsburská armáda do roku 1918

Činnost:

• Udržování tradic tradiční historické jednotky 6. praporu polních myslivců
• Kulturní a společenská vystoupení v dobových uniformách
• Péče o válečné hroby a pomníky z války roku 1866
• Organizování kulturních a společenských akcí
• Pořádání zájezdů s vojensko-historickou tématikou
• Publikační činnost

Hlavní součástí spolku je tradiční historická jednotka 6. praporu polních myslivců v dobových uniformách lehké pěchoty rakouské armády z let 1861-1867, které se vyznačují štikově šedou uniformou se zeleným vyložením, krátkou zepředu nabíjenou puškou systému Lorenz a především typickým černým mysliveckým kloboukem s bohatým chocholem z ocelovězeleného kohoutího peří.

Spolek navazuje na tradice 6. praporu polních myslivců, který byl v rakouské armádě vytvořen 1. září 1808. Jeho původním doplňovacím okresem se stala oblast Plzeňska. Šestí myslivci se zapojili do většiny válečných konfliktů 19. století - bojovali proti Napoleonově armádě v letech 1809 - 1813, proti uherské revoluci v letech 1848 - 1849, ale jedním z jejich největších bojových úspěchů byla účast v prusko-rakouské válce roku 1866. Po bojích na ruské i italské frontě za první světové války a po zániku Rakousko-Uherska působil 6. myslivecký prapor přejmenovaný na Hraničářský prapor č. 6 "Sibiřských úderníků" až do roku 1939 v armádě Československé republiky.

Členové náchodského spolku se zajímají i o další historická období, která mají vztah k vojenským dějinám českého národa. Za zmínku stojí jejich účast na pravidelných setkáních historických klubů na bojišti u Slavkova, kde vystupují v uniformách rakouských myslivců z let 1798-1805, nebo účast na vzpomínkových setkáních u příležitosti výročí první světové války 1914-1918 ve stejnokrojích z tohoto období.
SPVH Náchod také pořádá vzpomínková setkání a pietní akty u pomníků a na místech bitev v roce 1866. Z nich připomeňme alespoň nejvýznamnější. V dubnu 1995 to byla akce "Vzpomínka na rok 1866" spojená se svěcením klubového praporu v děkanském kostele v Náchodě, v květnu 1996 pak u příležitosti 130. výročí války vzpomínková akce "Bitva u Vysokova 1866". Její součástí byl pietní akt a bojová ukázka u pomníku Myslivce ve Vysokově a živý obraz "Boj u vysokovské lípy". Další, spíše komorní akce proběhla v červnu roku 1997, kdy byl odhalen rekonstuovaný tzv. Wimpffenův kříž u Václavic. Podobně, i když ve větším rozsahu, bylo koncipováno slavnostní otevření naučné stezky "Náchod - Vysokov - Václavice 1866" v červnu 1998.

Je nutné zmínit se také o navázání úspěšné spolupráce s obdobně zaměřeným spolkem ze severoitalského města Novara, který navazuje na tradice piemontské armády. V rámci této spolupráce se uskutečnil v roce 2000 při příležitosti výročí bitvy u Náchod kulturní projekt "Náchod - Novara- Josefov".
SPVH Náchod se podílí spolu s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a jednotlivými městskými a obecními úřady Náchodska na provádění údržby a oprav válečných hrobů a pomníků z roku 1866. V letech 1994-2000 se podařilo na náchodském bojišti opravit, restaurovat či obnovit na 50 náhrobků, pomníků, votivních desek a šachetních křížů. Pravidelná údržba vojenského hřbitova v zámecké aleji v Náchodě, okolí pomníku Myslivce ve Vysokově a dalších památek z bitvy u Náchoda je již samozřejmostí.

K dalším aktivitám členů spolku patřilo vybudování naučné stezky "Náchod-Vysokov-Václavice 1866", která přiblížuje zájemcům o události roku 1866 nejzajímavější místa bitvy u Náchoda 27. června 1866. Stezka byla slavnostně otevřena 27. června 1998 na náchodském zámku, kde se nachází její začátek, konec je na železniční stanici Václavice. Její délka je 8,5 km a na devíti zastávkách se mohou návštěvníci seznámit s příčinami vzniku a s průběhem prusko-rakouské války roku 1866, zejména s vlastní bitvou u Náchoda i s nejzajímavějšími pomníky připomínajícími tuto událost.

SPVH Náchod pořádá pro své členy a ostatní zájemce o vojenskou historii tematické zájezdy po významných vojenských památkách majících souvislost s našimi národními dějinami. V letech 1997 - 1999 to byly například tři návštěvy severoitalských bojišť Custoza, Solferino, St. Martino, měst pevnostního čtyřúhelníku, či bojišť z první světové války v oblasti Rivy, Rovereta, Lavarone či Sextenských Dolomit.
V roce 1999 proběhla úspěšná expedice do západní a východní Haliče na Ukrajině zaměřená na zmapování bojišť 6. praporu v období I. světové války. O rok později se uskutečnila expedice Baltica 2000 do pobaltských zemí, se zaměřením na místní vojenské a fortifikační památky a také na vzájemnou spojitost náchodského panství a kuronského vévodství na přelomu 18. a 19. st.

Dále je nutno zmínit také přednáškovou a publikační činnost členů spolku, pořádání výstav s vojenskou tématikou a uspořádání již čtyř "c. a k. vojenských plesů".


Naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"

ZAMĚŘENÍ:
Bitva u Náchoda 27. června 1866,
prusko-rakouská válka roku 1866

ZAČÁTEK:
Státní zámek Náchod
KONEC:
Železniční stanice Václavice
OKRES:
Náchod

DÉLKA:
8,5 km základní trasa
4,5 km odbočky

POČET ZASTÁVEK:
9 zastávek a 3 odbočky

TYP STEZKY:
pro pěší, pro cyklisty

NÁROČNOST:
Střední

ČAS PROHLÍDKY:
3 hod. základní trasa, 1,5 hod. odbočky

ZNAČENÍ:
Vede po turisticky značených cestách.
Značena turistickou značkou pro naučnou stezku, včetně odboček

PRŮVODCE:
36 stran textu, 12 stran fotografií

MAPA:
Barevná formátu A4 s popisem

NÁVŠTĚVNOST:
Celoročně

DOSTUPNOST:
Automobilem nebo zájezdovým autobusem na parkoviště zámek Náchod
Linkovým autobusem na nádraží Náchod
Vlakem na nádraží Náchod resp. Václavice

SPRÁVCE STEZKY:
Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Popis naučné stezky "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"
Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové si nemohl nevšimnout desítek v polích roztroušených hrobů a pomníků z prusko - rakouské války roku 1866. Nejvíce se jich nachází právě v okolích těchto dvou měst, kde byly svedeny nejkrvavější bitvy celého válečného střetnutí. A právě první z nich, bitvě u Náchoda, je věnovaná naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866".
Byla zřízena v letech 1996 - 1998 Spolkem přátel vojenské historie - 6. praporem polních myslivců Náchod za spolupráce Městského úřadu Náchod a obecních úřadů Kramolna, Vysokov a Provodov-Šonov. Slavnostní odhalení naučné stezky se uskutečnilo 27. června 1998 za účasti tradičních historických jednotek z celé České republiky.
Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých se 27. června 1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tři odbočky s informačními tabulemi. Délka její základní trasy měří 8,5 km a prohlídka trvá asi 3 - 4 hodiny. Trasu naučné stezky je možné absolvovat také na jízdním kole. Naučná stezka začíná před portálem tzv. úřednického traktu náchodského státního zámku, jehož prohlídku doporučujeme jako vhodný úvod před absolvováním naučné stezky. Závěrečná zastávka ve Václavicích se nachází na křižovatce železniční trati Choceň - Meziměstí a spojky do Starkoče s návazností na trať Hradec Králové - Trutnov. V případě potřeby je naučnou stezku možno absolvovat i opačným směrem, v tomto případě ovšem neplatí pokyny uvedené na informačních tabulích.
Naučná stezka "Náchod - Vysokov - Václavice 1866", jak už vyplývá z názvu, prochází obcemi, které byli bezprostředně zasaženy válečným střetnutím mezi rakouským VI. armádním sborem vedeným polním podmaršálkem Vilémem baronem Rammingem a pruským V. armádním sborem generálmajora von Steinmetze. Trasa je označena turistickou značkou pro naučnou stezku a vede po turisticky značených cestách.
Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na bojišti a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky na Náchodsku v uplynulých 130 letech. Stručnou, avšak výstižnou formou je popsán vlastní průběh bitvy u Náchoda. V roce 2001, u příležitosti 135. výročí prusko-rakouské války roku 1866, byl vydán podrobný průvodce naučné stezky s mapovým podkladem, který rozvádí jednotlivá historická fakta, seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy vojsk obou válčících stran i se zápisy v obecních kronikách vztahujícími se k bitvě u Náchoda 27. června 1866.


Kontakt:
Jan Čížek - předseda: 731 871 618
Ondřej Král - místopředseda: 739 99 44 52
nachod@1866.cz

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Náchod
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Raisova v Náchodě
Informace o rekonstrukci komunikace I/33 mezi Náchodem a Českou Skalicí
Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě poskytl první stipendia, žádat mohou další zájemci
Oprava fasády náchodské radnice je dokončena
Jiráskovo koupaliště v Náchodě nabízí v letošní sezoně pár novinek
Tichá linka – bezbariérová komunikace pro neslyšící i v Náchodě
Šéf odborů se na výjezdu v Náchodě setkal se starostou Janem Birke
Vandalismus na cyklostezkách nebere konce
Na Pivobraní zahrají při degustaci z píp čtrnácti pivovarů Škwor, Ivan Mládek i Pokáč
Na Pivobraní vystoupí Škwor, Banjo Band Ivana Mládka, Pokáč i Jakub Děkan
Oprava komunikací v Třešinkách a „do Ameriky“
Ledová plocha na zimním stadionu v Náchodě opět připravena
Hořelo na radnici. Požár naštěstí nezpůsobil větší škodu
Komunikační propojení ulic Raisova-Parkány otevřeno
Zítra bude slavnostně otevřeno komunikačního propojení Raisova-Parkány v centru Náchoda
Náchodská sportoviště nabízejí stále lepší podmínky, o tom se dnes přesvědčil poslanec a bývalý hokejista Milan Hnilička
Vznik společného podniku Města Náchoda a innogy Energo s.r.o. ušetří domácnostem v Náchodě náklady za teplo
Dobrovolní hasiči mají od včera novou zbrojnici, dnes si zázemí můžete prohlédnout i Vy
Město Náchod vedle zavedeného oceňování pedagogických pracovník oceňuje již osmým rokem také píli a úspěchy žáků udělením titulu „Žák roku“
Úplná uzavírka v centru města zkomplikuje dopravní situaci
Služba Senior taxi v Náchodě zná svého provozovatele
Vedení města ocenilo náchodské pedagogy
Nejdřív se posilnil bílým práškem, pak vlezl za bránu firmy a ukradl firemní auto. S ním ale později havaroval
Mladík odnesl zboží bez placení v kapse. Prý, aby měl na kapesné
Starosta Náchoda bude s občany řešit kompenzace za stavbu ochvatu
Nové hřiště v Myslbekově ulici v Náchodě
Den zdraví v Náchodě
Obchvat Náchoda by mohl být hotový v roce 2024, stát bude minimálně 3,5 miliardy
Přípravy na zahájení stavby obchvatu Náchoda intenzivně pokračují
Stavba nové hasičské zbrojnice v Náchodě je dokončena

Majitelé zámku plánují vysazení vinice. Proto začali s rekonstrukcí sklepení
18.08.2019 | 07:28 | ČRo

Pardubický chodník slávy zdobí nová jména
15.08.2019 | 13:07 | Fletch

Kraj chce ve spolupráci s městem vybudovat 77 parkovacích míst v Litomyšlské nemocnici
15.08.2019 | 11:21 | Pardubický kraj

Obyvatelé města navrhli do participativního rozpočtu 29 projektů
13.08.2019 | 10:37 | Lanškroun

Univerzita Hradec Králové uspěla v mezinárodním hodnocení vysokých škol. Mezi českými školami je nejlepší
12.08.2019 | 12:28 | Fletch

Bagr, jeřáb a traverzy. Víte, jak se usazuje mnohatunová střílna v 21. století?
10.08.2019 | 10:22 | Rokytnice v Orlických horách

Rada kraje zamítla poslední námitku v tendru na autobusovou dopravu
09.08.2019 | 12:58 | Fletch

Hradecké stromy budou pít ze zavlažovacích vaků
08.08.2019 | 07:55 | Hradec Králové

Oprava fasády náchodské radnice je dokončena
07.08.2019 | 11:41 | Fletch

Ke 170. výročí provozu železniční trati do České Třebové vyšla nová kniha
07.08.2019 | 09:58 | Pardubický kraj

Pardubické mateřinky se o děti starají také o prázdninách
06.08.2019 | 07:53 | Fletch

Na Rychnovsku se rozpadá regionální cena pro vodné a stočné
03.08.2019 | 10:45 | Orlický.net

Řekou protékala rezavá voda, hasiči nainstalovali norné stěny
01.08.2019 | 10:54 | HZS

Město plánuje bytovou výstavbu a hledá investory
01.08.2019 | 08:49 | Litomyšl

Pozor na letní bouřky. Za poslední měsíc zasáhl blesk už dva muže
26.07.2019 | 06:53 | ZZSzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Muže s dítětem pobodaly v lesoparku vosy. Složky IZS se naštěstí k pacientům s alergickou reakcí dostaly včas
Děti dostaly dárek. Mají nové dětské hřiště
První ročník festivalu JízdárnaFest se vydařil
První den JízdárnaFestu je za námi, startuje den druhý
Ústí nad Orlicí
Dnes startuje 94. pouť
Na fesťák vyrazila s kuchyňským nožem. Po hádce přišel útok a bodné zranění
Atletické hvězdy míří na atletický mítink Rieter
Ústecká pouť nově na Kociánce
Žamberk
Přes prsty - nejočekávanější česká letní komedie se blíží!
Muž místo řízení odháněl obtěžující hmyz. Auto po chvíli převrátil na střechu
Žamberská Orlická brána po třinácté tradičně i trochu jinak.
Festival Orlická brána je za dveřmi!
Lanškroun
Obyvatelé města navrhli do participativního rozpočtu 29 projektů
Sametová revoluce v Lanškrouně
Městské muzeum připravuje novou výstavu – Svět hraček
Soud zastavil trestní stíhání tajemníka městského úřadu
Nové Město nad Metují
U zámku budou mít děti nové hřiště. To stávající totiž projde rekonstrukcí
Slavnostně otevřeli Bartoňovu vyhlídku. Majitelé byli oceněni za architektonický počin
Jen děti opustily školu, navštívil ji někdo jiný. A bral vše, co mu přišlo pod ruce
Do střechy rodinného domu uhodil blesk. Poškodil část krytiny a rozvody elektroinstalace
Dobruška
Pavel Štěpán zve na Dobrušskou filmovou klapku
Stavba okružní křižovatky na silnici I/14 pokračuje. Dokonce s mírným předstihem
Řidič se vydal sklízet obilí. Místo kombajnu použil osobní auto
Florbalový Open Air Cup Dobruška 2019 je minulostí
Letohrad
Domov pod hradem Žampach otevře dva nové domky
Auto otevřel jako konzervu. Pod vlivem alkoholu se střetl s popeláři
Festival zakončil Lubomír Brabec a Boni Pueri
Vyhlášením ceny Grand prix začal MHL Letohrad 2019. Galakoncert byl na bedrou Hradišťanu
Kostelec nad Orlicí
První Kostelecká náplavka byl mejdan!
První Kostelecká náplavka už tuto sobotu!
Dívčí válka s nudou v Kostelci
Proběhl běh pro Šanci Onkoláčkům
Choceň
Do komunálního odpadu už žádné plasty či bioodpad. Jinak popeláři popelnici nevyvezou
Požár krmelce zřejmě založil žhář
Hudební festival je za dveřmi
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Týniště nad Orlicí
Proč se běhá po pralese. Charitativní akce přispěla víc jak dvaceti tisíci
Na Rychnovsku po pěti letech opět vykvetly vzácné orchideje. Může za to chladný a deštivý květen
Swingový festival Jardy Marčíka už počtyřiadvacáté
Cizinecká policie během dopoledne zkontrolovala 56 osob, devět cizinců skončilo zajištěných
Vamberk
Na návěsu kamionu začala hořet pneumatika
Osobák prorazil zábradlí a skončil v řece převrácený na střechu
Palisády kruhového objezdu si vyžádaly život dalšího motorkáře
Čarodějnické ohně práci hasičům nepřidělaly, hořící stroj ano
Česká Skalice
Hledali osobu na hladině, našli ji ale ve vedlejší obci
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Rokytnice v Orlických horách
Bagr, jeřáb a traverzy. Víte, jak se usazuje mnohatunová střílna v 21. století?
Opravili nebezpečnou křižovatku, teď připravují parkoviště
Hasičský pomník v novém
Prašné parkoviště na Panském Poli je minulostí. Nově tu je víc jak 80 míst
Česká Třebová
Kraj pomůže lidem z vyhořelého paneláku v České Třebové milionem korun
Koněm tažený vozík nabořil zaparkované auto. Vozka od nehody ujel
Střecha činžáku v plamenech: Hasiči plameny zdolali po osmi hodinách vysilujícího zásahu, evakuováno bylo 40 lidí
Cyklomaraton v České Třebové oslaví již 11. narozeniny
Opočno
Závěr pouti ve znamení zásahu záchranářů a first respondera
Snažil se uhasit požár v garáži. Popálil si ruku
Pouť a jarmark jsou za dveřmi
Dětské závody pomůžou malé Janičce. Pomoci můžete i vy
Náchod
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Raisova v Náchodě
Informace o rekonstrukci komunikace I/33 mezi Náchodem a Českou Skalicí
Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě poskytl první stipendia, žádat mohou další zájemci
Oprava fasády náchodské radnice je dokončena
Jablonné nad Orlicí
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Společná výstava tří ZUŠ
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Borohrádek
Osobák narazil do návěsu nákladního auta, děti dostaly plyšové hračky
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Jaroměř
Potřebovali peníze. Místo do bankomatu si zašli do zahradnictví
Opilý muž sedl do auta za volant a rozjel se. Naštěstí byl pod dohledem policejní kamery, strážníci ho po chvíli odstavili
Dvě ženy ležící, spící a také v kontaktu s přírodou
Ženě se nelíbilo nedělní sekání trávy, nahlásila to
Králíky
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Věznice v bývalém pasťáku nevznikne, stavět se nebude ani jinde v kraji
Hradec Králové
Fotbalisté Hradce Králové se v rámci 5. kola Fortuna: Národní ligy představili v Třinci.
Mountfield HK rozstřílel Amur Chabarovsk 7:0
Univerzita Hradec Králové uspěla v mezinárodním hodnocení vysokých škol. Mezi českými školami je nejlepší
Golf Triathlon 2019 klepe na dveře
Vysoké Mýto
Nové semafory na průtahu městem pomohou hlavně místním
Na ubytovně hořelo, hasiči evakuovali deset osob
Na silnici I/35 na opraveném průtahu městem probíhá odstraňování poruchy vodovodního řadu
Připravili komentované prohlídky v kostele sv. Vavřince
Pardubice
Pardubický chodník slávy zdobí nová jména
Muži vzplál oděv. Policisté nyní zjišťují okolnosti
Veletrh sociálních služeb se rozběhne za pěstouny a nabídne bezplatné vyšetření chodidel
Osmnáct dětí převážel v přepravníku na koně
Litomyšl
Kraj chce ve spolupráci s městem vybudovat 77 parkovacích míst v Litomyšlské nemocnici
Pracovali nelegálně. Sedm mužů a tři ženy čeká vyhoštění
Město plánuje bytovou výstavbu a hledá investory
Nehoda kamionu a tří aut uzavřela hlavní tah na Moravu. Zraněno bylo deset osob
Solnice
Další osobák na střeše. K tomu poškozená tři jiná auta
Slavnostně otevřeli zrekonstruovaný společenský dům. Až do neděle probíhá den otevřených dveří
Technická závada způsobila zahoření linky v sušárně
Nové haly u Solnice. Zkoumat jejich vliv na životní prostředí není potřeba!
Orlické hory
Autobusu upadl přívěs na jízdní kola. A s ním část karoserie
Rampepurda rampepurďácká má svoji sochu. Už jste ji byli navštívit?
Přes horké počasí vyrazili do hor cyklisté, 70 z nich závodí v rámci 4. ročníku Mamut Bike-O
Cyklobusy opět zamíří do Orlických hor
Podorlicko
Dvě dopravní nehody uzavřely silnice
Biograf Etienne se vrací do podhůří
O víkendu se opět bouralo
Hořelo na skládce i ve sklepě
Rychnovsko
Neber, co ti nepatří! Zlodějíčci uvízli v policejní síti
Při dvou nočních nehodách museli hasiči vyprošťovat
Na Rychnovsku se rozpadá regionální cena pro vodné a stočné
Hasiči likvidovali požár strniště a následky přívalového deště
Orlickoústecko
Poškozená plynová přípojka a havarované auto do stromu
Řidička se s autem doslova zapíchla do mostku
Orlickoústecko se dočkalo knihy z nebe
Po třiatřicáté jeli Regionem Orlicka
Náchodsko
Dopravní nehoda s úmrtím: Muž na invalidní tříkolce nedal přednost autu
Jeden osobák narazil do stromu, jiný skončil převrácený na střeše
Policisté řešili mimo jiné nesprávné předjíždění. Řidiče sledoval ze vzduchu také vrtulník
Dejte si pozor na další způsoby internetových podvodů. Aukci prý nevyhrál, ale prodejce mu nabídl jiné zboží

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+