Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií archiv Švandova divadla na Smíchově
13.02.2015 18:00

Fletch

Zpravodajství
kultura

Zobrazeno 1515x

Hodnocení

Nevíte co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, nemilovaní? V psychické nepohodě? Divadelní představení se odehraje v Pelclově divadle 15. dubna 2015 v 19.30 hod.
Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouihého se vrhne pět žen toužících vyřešit své problémy, které nám přináší život. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je otázka!

Délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky

Režisér : Martina Krátká

Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka Popková, Bohdana Pavlíková, Michal Dlouhý,/ Jaroslav Šmíd, Réka Derzsi / Eva Vrbková


Historie Švandova divadla na Smíchově:

Divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti skladatele. Ve výběru
repertoáru pro nové kamenné divadlo věnoval Pavel Švanda st. velkou pozornost autorům polským (J.Slowacki, B. Grabowski, K. Zalewski) a ruským (I. S. Turgeněv, A. N. Ostrovskij, N. V. Gogol). Inscenacemi dvou dramatizací románů E. Zoly (Zabiják, 1881 v Aréně v Eggenbergu; Nana, 1882) a komedie Rabourdin a jeho dědicové (1882) zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém
divadelnictví. Hlavních rolí se zhostili Josef Šmaha a Matylda Křepelová. Vedle nich se na prknech
Švandova divadla představila celá řada budoucích hvězd Národního divadla: Terezie Šmahová, Jindřich Vilhelm, manželé Pštrossovi a Syřínkovi, Josef Frankovský, Marie Ryšavá, Eduard Vojan či Hana Kubešová–Kvapilová. Vedle náročných pořadů, určených vyspělému publiku, převažoval repertoár pro lidové vrstvy, tvořící divácké zázemí. Na repertoáru se objevovaly zejména francouzské konverzační hry, frašky, veselohry, sentimentálních dramata a Shakespeare.

Švandovo divadlo se zpočátku těšilo velkému zájmu obecenstva, a to nejen smíchovského. Po znovuotevření Národního divadla v listopadu 1883 se však divadlo ocitlo v divácké krizi, přestože uvádělo novinky, které Národní divadlo nepřijalo. Proto se v sezóně 1883/84 hrálo ve Švandově divadle jen o nedělích a svátcích.

Po Švandově náhlé smrti v lednu 1891 vedla divadlo jeho žena, herečka Eliška Pešková, která dostavěla a otevřela novou Arénu na Smíchově (1891–1934), kde hrál převážně zpěvoherní soubor. Když přešla koncese na dceru Marii Švandovou–Koldínskou, patřily mezi nejvyhlášenější nové zpěvoherní žánry – revue a great show. Velkého věhlasu tu dosáhla oblíbená Marie Zieglerová. Diváci se jen hrnuly na operety jako Kráska z New Yorku (1903), Krista z myslivny (1908) nebo Kálmánovy Podzimní manévry (1909).

Po ustavení Československé republiky se uplatnily vlastenecké a revoluční tendence i na poli
zpěvoherním a v aréně byly uvedeny novinky jako Bílý lev, Hoši z první legie, Růže ze Sibiře, které
dosahovaly někdy až dvou set repríz. Zpěvoherní soubor za ředitele Karla Švandy vedli mj. Vladimír
Merhaut nebo Richard Branald (otec spisovatele Adolfa Branalda). V roce 1924 koupil arénu od Emy
Švandové–Kadlecové její dlouholetý nájemce Antonín Fencl (a manžel její sestry Anny). Smíchovská
aréna byla po intervenci u smíchovských zastupitelů a čtyřletém uzavření nakonec nuceně zbořena
v roce 1938.

Švandovo divadlo se už na konci 19. století s výrazným předstihem otevřelo divadelní moderně. Kvalitní a (nejen finančně) náročný repertoár podporovaný Karlem Švandou musela ve Smíchovské aréně „vyvažovat“ tzv. lehkou múzou Marie Koldínská. V letech 1897–1898 a 1903–1905 uvedl Švanda pod patronátem literárních spolků v tzv. cyklech Máje hry českých modernistů – J. Hilberta, V. Dyka, J. Mahena, F. Šrámka či J. Karáska ze Lvovic; uvedeni byli i zahraniční autoři jako A. Schnitzler, G. B. Shaw, A. P. Čechov, M. Maeterlinck nebo M. Halbe. Pro srovnání – Národní divadlo pustilo modernu na své jeviště až roku 1900 s příchodem Jaroslava Kvapila do funkce dramaturga. Na začátku 20. století se do popředí hereckého souboru postupně dostávala mladičká Ema Jelínková–Švandová, která po smrti Koldínské převzala i divadelní koncesi a dlouhá léta zastávala funkci protagonistky (neboli přední herečky) Švandova, od roku 1908 též Intimního divadla. Jako významná událost se zapsalo pohostinská režie mladého expresionistického režiséra Františka Zavřela roku 1914. Jeho inscenace Wedekindovy Lulu v hlavní roli s Emou Švandovou zásadně ovlivnila celé české divadelní směřování. Ve Švandově divadle v té době vystupovaly také experimentátorské amatérské skupiny: Lyrické divadlo (1911) a Divadlo umění (1912–1914), po jejichž zániku byl angažován režisér Vojta Novák (1914–1919). Uvedl tu několik her A. Strindberga, L. Andrejeva nebo A. R. Běljajeva a expresionisty G. Kaisra. Po rozvodu s Karlem Švandou vedla Ema Švandová divadlo se svým hereckým i životním partnerem, „milovníkem“ Rudolfem Kadlecem (1889–1959). Pro tehdejší pokrokový profil Švandova divadla bylo příznačné, že právě zde hostovaly soubor moskevského MCHATu (1921) nebo futuristická skupina F. T. Marinettiho.

Po odchodu V. Nováka byl přijat dramaturg a režisér Jan Bor (1919–1921), za jehož působení došlo k jednomu z největších diváckých i uměleckých úspěchů Švandova divadla – inscenace Langrovy veselohry Velbloud uchem jehly z roku 1923 (později také úspěšně zfilmovaná) se „dožila“ více jak dvou set repríz, ve kterých excelovali: A. Nedošínská jako stará Peštová, A. Marek jako Pešta, E. Švandová jako Zuzka a R. Kadlec v roli Alana. Nový směr, označovaný pak jako civilismus, se opět hlásil na scéně Švandova divadla dříve, než se nová tendence prosadila jinde. V následujících letech naplňovaly repertoár zejména lehké žánry a úroveň představení upadala. Za rostoucí hospodářské krize koncem dvacátých let musela Ema Švandová soubor rozpustit a nabídla divadlo různým nájemcům. Vystřídalo se tu Divadlo Vlasty Buriana (1928–1930) s Divadlem komiků (1931–1932) Ference Futuristy a Járy Kohouta. V září 1932 Kadlecovi sestavili nový soubor, ale jejich snaha přehrát se do charakterních rolí se nesetkala s očekávaným úspěchem. Po dvou letech pronajala Švandová divadlo komiku Járovi Kohoutovi (1935–1938) a Jaroslavu Fošnovi (1939–1944).

Po válce se nájemcem a provozovatelem divadla stalo Družstvo zaměstnanců a návštěvníků Realistického divadla, od roku 1950 pražský magistrát. Prvním ředitelem nové éry se stal režisér Jan Škoda, kterého roku 1950 vystřídal režisér Karel Palouš (do roku 1976). V prvních poválečných letech divadlo uvádělo klasickou i moderní dramatiku, jako byla např. Paloušova inscenace Steinbeckova O myších a lidech či Millerovo Všichni moji synové. Navázalo i na tradici zábavního divadla, když si tu v roce 1946 zahrál Jan Werich hlavní roli v americké veselohře Přišel na večeři. Zároveň od počátku zaujímala významné místo současná socialisticky tendenční dramatika včetně tzv. budovatelských her z dělnického prostředí autorů Miloslava Stehlíka (Mordová rokle), Vojtěcha Cacha (DS–70 nevyjíždí a Duchcovský viadukt) nebo Karla Dvořáka (Boženka přijede).

Na začátku padesátých let tu pracoval režisér Miroslav Macháček (1950–1952), dramaturgové Sergej Machonin (1950–1954) a Alena Urbanová (1954–1961). V Realistickém divadle se důsledně aplikovala metoda K. S. Stanislavského ve své zjednodušené formě a tím se stalo pro ostatní „vzorovou“ scénou. V souboru se v průběhu let objevili Ivanka Devátá, Zdeněk Dítě, Miloš Hlavica, Eva Klepáčová, ale také Jiřina Štěpničková, Jiří Adamíra, Jaroslava Pokorná, Valtr Taub či Josef Vinklář, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak Jiří Klem, Marta Vančurová, Jan Hartl, Ota Sklenčka, Jan Hrušínský, Leoš Suchařípa, Jan Vlasák nebo Zdeněk Žák a Pavel Pavlovský ad.

Od roku 1976 vedl divadlo herec Zdeněk Buchvaldek, než ho v roce 1987 vystřídal režisér Jiří Fréhar.
Realismus v průběhu osmdesátých let pomalu opouštěl jeviště Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, když repertoár vybírali dramaturgové Michal Lázňovský (1984–1990) a Vlasta Gallerová (1980–1998) a působivě emocionální obrazy vytvářeli režiséři Luboš Pistorius, Ivan Glanc, Miroslav Krobot a Karel Kříž se scénografy Otakarem Schindlerem a Jaroslavem Malinou. Netradiční tvorba založená na experimentování s prostorem (v době rekonstrukce uváděním představení v náhradních budovách jako byl Palác kultury či Junior klub Na Chmelnici) a metodami (ostatních studiových scén) pak kulminovala uvedením publicistickými kolážemi kolektivu divadla na sklonku osmdesátých let: Res publica aneb Jak jsem nezažili 20. léta (1988) a Res publica II aneb Tak jsme to zažili (1989). V listopadu 1989 se právě zde rozhodlo o stávce a dalších akcích divadelníků proti komunistickému režimu. V lednu 1992 tu po další rekonstrukci otevíralo nové vedení v čele s Karlem Křížem a Vlastou Gallerovou kulturní centrum Labyrint s malou scénou v podzemí budovy divadla. Prostor dostali mladí režiséři: Petr Lébl (do té doby činný jen se svým amatérským souborem Jelo) Vojcevem a Fernando Krapp mi napsal dopis (obě 1992), Jan Borna (Velvyslanec, 1991) nebo Ewan McLaren (Úplné zatmění, 1996). Z Kladna přišla v roce 1992 režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, jejichž kultivované komediální inscenace (Škola základ života) vytvářely protiváhu „divadla náročného diváka“ do doby, než v roce 1995 odešli s částí souboru do Divadla v Dlouhé.

V roce 1997 byl do funkce ředitele jmenován Richard Kraus, který Labyrint dovedl až k úplnému zastavení činnosti, rozpuštění souboru a uzavření budovy Švandova divadla. Zřizovatel a majitel budovy divadla, Hlavní město Praha, vzápětí vypsal konkurs na obsazení divadla, ve kterém zvítězil tandem režisérů Daniela Hrbka a Michala Langa. Švandovo divadlo na Smíchově bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřeno v říjnu 2002 jako repertoárová scéna stálého činoherního souboru. Společně se souborem Buchty a loutky budou v divadle působit herci, kteří přicházejí z Hrbkova Divadelního sdružení CD ´94, působícího od roku 1994 v Divadle v Celetné, nebo z Činoherního klubu, který společně s M. Langem v roce 1999 po neshodách s novým vedením ČK opustili. Jejich vzájemná spolupráce byla navázána již dříve, kdy v rámci Letních shakespearovských slavností byla společně uvedena na Pražském hradě Langova inscenace Shakespearova Jak se vám líbí v produkci agentury SCHOK.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Spartanská odysea pro dobrou věc!
Sportovní legendy otevřely opravený atletický ovál stadionu
Proč hořelo auto odstavené po nehodě? Zloději chtěli zahladit stopy po krádeži hudební aparatury
Přijďte si otestovat své zdraví na Den zdraví s rychnovskou nemocnicí
Nejprve dopravní kolize, o pár hodin později požár
Porod císařským řezem v rychnovské porodnici
Zápis předškoláků
Tým chirurga Shihaty provedl náročnou operaci. Na operačním sále rychnovské nemocnice
Noční nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu
Rychnovská nemocnice na podzim začne se zateplováním hlavní budovy a výměnou oken
Vznikne poblíž průmyslové zóny protihlukový zemní val? Úředníci odpověď na otázky odmítli, starosta se tím ani nezabýval
Modrá je dobrá
Zápis do první třídy pro školní rok 2019 - 2020 v Mozaice
Nehody ve městě: Jeden den motorka, druhý den osobák
Jaká je budoucnost rychnovské nemocnice? Vznikne tu také LDNka?
Hasičům slouží pro výcvik jednotek požární ochrany nový polygon
Kamínek a lyžníci
Radnice nechala odvézt osm náklaďáků odpadu. Skládka je už zase zpátky, majitelka to nechce řešit
Lékařka Inna Vlasenko: Jazyková bariéra problém není, pacientky mi rozumí
Vodovod v necelé čtvrtině Rychnova nepatří městu. Bude rozdílná cena vody?
Umíte podat první pomoc?
Kam s ním?
Královéhradecký kraj podpoří stipendijní program i v rychnovské nemocnici
Střet dvou aut blokoval příjezd do města
Pondělní převrácení kamionu na bok má zřejmě na svědomí silný poryv větru
Osobák skončil střechou k zemi
Mozaika zábavy v Pelclově divadle
Vláda slibuje peníze na rozvoj nemocnice. Zatím to s dotací vypadá bledě
Hejtman Královéhradeckého kraje jednal s premiérem o modernizaci rychnovské nemocnice
Neplavte v tom sami!

Filharmonici se v příští sezoně přesunou na univerzitu
23.04.2019 | 07:14 | Pardubice

Partnerské orchestry vystoupily v divadle
17.04.2019 | 08:58 | Ústí nad Orlicí

Václav Hudeček zahrál v kostele sv. Václava
15.04.2019 | 08:34 | Dobruška

25. Heranova violoncellová soutěž zná laureáta
14.04.2019 | 10:54 | Ústí nad Orlicí

Dvanáctiletá kytaristka excelovala v Praze
12.04.2019 | 10:20 | Ústí nad Orlicí

Začala 25. Heranova violoncellová soutěž
11.04.2019 | 13:25 | Ústí nad Orlicí

Muzikanti z Junior Big Bandu hrají pro radost sobě i svých posluchačů
09.04.2019 | 09:27 | Vysoké Mýto

Blíží se hudební svátky Herana a Kociana
08.04.2019 | 11:46 | Ústí nad Orlicí

Konal se tradiční jarní koncert Black Bandu
08.04.2019 | 07:26 | Ústí nad Orlicí

Výstava Jiřího Urbana
04.04.2019 | 21:11 | Dodlov

Kulturní dům L'ART je již v provozu, dnes proběhne den otevřených dveří pro širokou veřejnost
03.04.2019 | 07:00 | Orlická TV

Vokální okteto Generace představilo třináctý Čaj pro dva s africkými rytmy
03.04.2019 | 09:46 | Ústí nad Orlicí

Dobruška si připomene čtvrt tisíciletí od narození národního buditele
02.04.2019 | 19:58 | DE

Filmový festival plný cestování, odvahy & dobrodružství!
01.04.2019 | 09:17 | FIDIKO

Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
01.04.2019 | 09:40 | Jablonné nad Orlicízprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Spartanská odysea pro dobrou věc!
Sportovní legendy otevřely opravený atletický ovál stadionu
Proč hořelo auto odstavené po nehodě? Zloději chtěli zahladit stopy po krádeži hudební aparatury
Přijďte si otestovat své zdraví na Den zdraví s rychnovskou nemocnicí
Ústí nad Orlicí
Na Velký pátek se lidé vydali po křížové cestě
Partnerské orchestry vystoupily v divadle
Ministryně Schillerová besedovala se seniory
HIV poradna v Orlickoústecké nemocnici testuje bez předsudků
Žamberk
Hořelo v bytovce. Hasiči museli evakuovat 17 lidí
Rekonstruované Dětské dopravní hřiště opět slouží dětem
Filmový festival plný cestování, odvahy & dobrodružství!
Hasiči zachránili život. Tentokrát kočce
Lanškroun
Majáles, oslava jara a mládí
Den zemědělské školy již po dvacáté
V letošním roce zavítá Legiovlak i do Lanškrouna
Gladiator Race Run zažije svou premiéru v Lanškrouně
Nové Město nad Metují
Výstava vláčků a modelů na zámku v Novém Městě nad Metují
Havárie seniora na elektrokole. Ten utrpěl po pádu těžké zranění
Vítr rozfoukal po lese oheň. Po pálení zbytků vytěženého dřeva vznikla škoda za sto tisíc
Skončil inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející náměstím
Dobruška
Václav Hudeček zahrál v kostele sv. Václava
Na skládce odpadu zapršelo. Kvůli předchozímu požáru
Dobruška si připomene čtvrt tisíciletí od narození národního buditele
Nejlepší fyzikář roku 2018 je z gymnázia. Pro svou školu získal 200 tisíc korun od Nadace ČEZ
Letohrad
Lesníci obnovili vodní nádrž a dvě tůně. Mají zadržet vodu v krajině
V Bažantnici probíhá těžba dřeva. K zemi šly jen stromy staré nebo ve špatné zdravotním stavu
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Kostelec nad Orlicí
Dvě nehody na jedné ulici
Sociální a související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a v nepříznivé sociální situaci
Sociální a související služby pro rodiny s dětmi
Sociální a související služby pro zdravotně postižené občany Kostelecka
Choceň
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Auto na střeše, přívěsný vozík v příkopu
V řadovce hořela garáž. Jeden muž se popálil a další dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Týniště nad Orlicí
Japonci pod Orlickými horami postaví fabriku na výrobu katalyzátorů. Do výroby přijmou až stovku zaměstnanců
Cyklosezóna začala. Bohužel i pro zloděje
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Vamberk
Vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii objasněna
Tradiční vamberecké krajkářství usiluje o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Česká Skalice
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Rokytnice v Orlických horách
Máte upletenou pomlázku? A co kraslice? Pokud ne, zajděte na tvořivou dílnu
Den památek: tentokrát na téma soudní okres Rokytnice
Umělec tvořil bez zakázky. Sprejem poničil několik objektů
Sýpka bude lákat vůní čerstvě upražené kávy
Česká Třebová
V památkové zóně je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba
Ocenili nejlepší sportovce města roku 2018
Řidička auta se na přechodu střetla s dítětem. Chlapci se prý omluvila a odjela
Falešný lékař podvedl důvěřivce. Z důchodce vylákal několik tisícovek
Opočno
Budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice v Opočně patří Královéhradeckému kraji
S holemi i bez holí se můžete opět vydat na trasy kolem Opočna
Čelní střet auta a dodávky: Jednu osobu museli hasiči vystříhat
Průjezd Opočnem bude bezpečnější, silničáři začali stavět obchvat města
Náchod
V centru Náchoda pozor na částečnou uzavírku ulic Parkány x Poštovní. Bude komplikovat dopravu
Upozornění na dopravní komplikace spojené s uzavírkou železničních přejezdů v Náchodě-Bělovsi
Dostavba Malých lázní v Bělovsi vstupuje do své finální etapy
Náchodské MŠ nabídnou místa pro děti zaměstnanců nemocnice
Jablonné nad Orlicí
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Firma vyslala humanitární pomoc pro Ukrajinu
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Borohrádek
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Jaroměř
I bagr může chránit včely samotářky. U Jaroměře jim vytváří prostor pro zahnízdění
Kvůli výstavbě dálnice musí přepojit hlavní vodovod. Lidé by neměli raději prát bílé prádlo
Hasiči přestěhovali základnu do bývalé kotelny. Tam budou sídlit několik příštích měsíců
Senior vjel na železniční přejezd přes zákaz. Projíždějící vlak ho připravil o přívěsný vozík k vozidlu
Králíky
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Hradec Králové
Strážníci kontrolovali dětská hřiště, po městě posbírali osm injekčních stříkaček
Řeky nejsou smetiště. Hradecká „filda“ čistila břehy Orlice
Do Hradce se v červenci sjedou nejlepší karatisté světa
Dobrotety z Královéhradeckého kraje pořádají „Koncert pro Dětskou kliniku“ Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vysoké Mýto
Den Země lidem připomněl, jak je důležité třídit odpad
Návštěvníky jarního kujebáckého jarmarku neodradilo ani rozmarné počasí
Muzikanti z Junior Big Bandu hrají pro radost sobě i svých posluchačů
Žáci a studenti se zdokonalovali na veletrhu měkkých dovedností
Pardubice
Filharmonici se v příští sezoně přesunou na univerzitu
Služební auto městských strážníků narazilo do jiné vozu. Ten jim zřejmě nedal přednost
Zápisy do základních škol mají děti za sebou, nyní jsou na řadě zápisy do mateřinek
Situace pardubického letiště je katastrofální. Hejtman se objednává na jednání s Letištěm Praha
Litomyšl
Výstava jako návod na čtyřdenní výlet
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Solnice
Ve dvou dnech dvě nehody
Na skále má vyrůst dalších pět průmyslových hal. Rozšíření průmyslové zóny teď čeká na vyjádření EIA
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Již jen do neděle mohou města a obce žádat o grant na Oranžový přechod
Na golfovém hřišti a v rámci vodní elektrárny podnikatelé protiprávně nakládali s vodou. Inspekce jim za to udělila pokuty
Chaty a chalupy si chraňte pomocí rad v nové mobilní aplikaci
Hasiči o víkendu likvidovali spadané stromy
Rychnovsko
Prodávali pervitin i marihuanu. Pak spadla klec
Hejtman jednal s ministrem vnitra o potřebách průmyslové zóny
Srna vběhla před auto. Po střetu na místě uhynula
Zájemce o značkové mobily lákal nízkou cenou, zboží ale neposílal. Kriminalistům se na síti ale neztratil
Orlickoústecko
Značně opilý syn vyhrožoval rodičům újmou na zdraví. Skončil na záchytce
Pohřešuje se osmačtyřicetiletý muž. Rodina jej naposledy spatřila před čtyřmi dny
Muž držel nelegálně zbraň a střílel s ní do vzduchu. Za nedovolené ozbrojování ho můžou čekat až dva roky za mřížemi
Přišla s jarem další vlna odcizených katalyzátorů? Pachatelé se zaměřují na část výfukové soustavy potrubí.
Náchodsko
Traktor zamířil za hranice. Ovšem bez vědomí majitele
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+