Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií archiv Švandova divadla na Smíchově
13.02.2015 18:00

Fletch

Zpravodajství
kultura

Zobrazeno 1477x

Hodnocení

Nevíte co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, nemilovaní? V psychické nepohodě? Divadelní představení se odehraje v Pelclově divadle 15. dubna 2015 v 19.30 hod.
Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouihého se vrhne pět žen toužících vyřešit své problémy, které nám přináší život. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je otázka!

Délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky

Režisér : Martina Krátká

Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka Popková, Bohdana Pavlíková, Michal Dlouhý,/ Jaroslav Šmíd, Réka Derzsi / Eva Vrbková


Historie Švandova divadla na Smíchově:

Divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti skladatele. Ve výběru
repertoáru pro nové kamenné divadlo věnoval Pavel Švanda st. velkou pozornost autorům polským (J.Slowacki, B. Grabowski, K. Zalewski) a ruským (I. S. Turgeněv, A. N. Ostrovskij, N. V. Gogol). Inscenacemi dvou dramatizací románů E. Zoly (Zabiják, 1881 v Aréně v Eggenbergu; Nana, 1882) a komedie Rabourdin a jeho dědicové (1882) zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém
divadelnictví. Hlavních rolí se zhostili Josef Šmaha a Matylda Křepelová. Vedle nich se na prknech
Švandova divadla představila celá řada budoucích hvězd Národního divadla: Terezie Šmahová, Jindřich Vilhelm, manželé Pštrossovi a Syřínkovi, Josef Frankovský, Marie Ryšavá, Eduard Vojan či Hana Kubešová–Kvapilová. Vedle náročných pořadů, určených vyspělému publiku, převažoval repertoár pro lidové vrstvy, tvořící divácké zázemí. Na repertoáru se objevovaly zejména francouzské konverzační hry, frašky, veselohry, sentimentálních dramata a Shakespeare.

Švandovo divadlo se zpočátku těšilo velkému zájmu obecenstva, a to nejen smíchovského. Po znovuotevření Národního divadla v listopadu 1883 se však divadlo ocitlo v divácké krizi, přestože uvádělo novinky, které Národní divadlo nepřijalo. Proto se v sezóně 1883/84 hrálo ve Švandově divadle jen o nedělích a svátcích.

Po Švandově náhlé smrti v lednu 1891 vedla divadlo jeho žena, herečka Eliška Pešková, která dostavěla a otevřela novou Arénu na Smíchově (1891–1934), kde hrál převážně zpěvoherní soubor. Když přešla koncese na dceru Marii Švandovou–Koldínskou, patřily mezi nejvyhlášenější nové zpěvoherní žánry – revue a great show. Velkého věhlasu tu dosáhla oblíbená Marie Zieglerová. Diváci se jen hrnuly na operety jako Kráska z New Yorku (1903), Krista z myslivny (1908) nebo Kálmánovy Podzimní manévry (1909).

Po ustavení Československé republiky se uplatnily vlastenecké a revoluční tendence i na poli
zpěvoherním a v aréně byly uvedeny novinky jako Bílý lev, Hoši z první legie, Růže ze Sibiře, které
dosahovaly někdy až dvou set repríz. Zpěvoherní soubor za ředitele Karla Švandy vedli mj. Vladimír
Merhaut nebo Richard Branald (otec spisovatele Adolfa Branalda). V roce 1924 koupil arénu od Emy
Švandové–Kadlecové její dlouholetý nájemce Antonín Fencl (a manžel její sestry Anny). Smíchovská
aréna byla po intervenci u smíchovských zastupitelů a čtyřletém uzavření nakonec nuceně zbořena
v roce 1938.

Švandovo divadlo se už na konci 19. století s výrazným předstihem otevřelo divadelní moderně. Kvalitní a (nejen finančně) náročný repertoár podporovaný Karlem Švandou musela ve Smíchovské aréně „vyvažovat“ tzv. lehkou múzou Marie Koldínská. V letech 1897–1898 a 1903–1905 uvedl Švanda pod patronátem literárních spolků v tzv. cyklech Máje hry českých modernistů – J. Hilberta, V. Dyka, J. Mahena, F. Šrámka či J. Karáska ze Lvovic; uvedeni byli i zahraniční autoři jako A. Schnitzler, G. B. Shaw, A. P. Čechov, M. Maeterlinck nebo M. Halbe. Pro srovnání – Národní divadlo pustilo modernu na své jeviště až roku 1900 s příchodem Jaroslava Kvapila do funkce dramaturga. Na začátku 20. století se do popředí hereckého souboru postupně dostávala mladičká Ema Jelínková–Švandová, která po smrti Koldínské převzala i divadelní koncesi a dlouhá léta zastávala funkci protagonistky (neboli přední herečky) Švandova, od roku 1908 též Intimního divadla. Jako významná událost se zapsalo pohostinská režie mladého expresionistického režiséra Františka Zavřela roku 1914. Jeho inscenace Wedekindovy Lulu v hlavní roli s Emou Švandovou zásadně ovlivnila celé české divadelní směřování. Ve Švandově divadle v té době vystupovaly také experimentátorské amatérské skupiny: Lyrické divadlo (1911) a Divadlo umění (1912–1914), po jejichž zániku byl angažován režisér Vojta Novák (1914–1919). Uvedl tu několik her A. Strindberga, L. Andrejeva nebo A. R. Běljajeva a expresionisty G. Kaisra. Po rozvodu s Karlem Švandou vedla Ema Švandová divadlo se svým hereckým i životním partnerem, „milovníkem“ Rudolfem Kadlecem (1889–1959). Pro tehdejší pokrokový profil Švandova divadla bylo příznačné, že právě zde hostovaly soubor moskevského MCHATu (1921) nebo futuristická skupina F. T. Marinettiho.

Po odchodu V. Nováka byl přijat dramaturg a režisér Jan Bor (1919–1921), za jehož působení došlo k jednomu z největších diváckých i uměleckých úspěchů Švandova divadla – inscenace Langrovy veselohry Velbloud uchem jehly z roku 1923 (později také úspěšně zfilmovaná) se „dožila“ více jak dvou set repríz, ve kterých excelovali: A. Nedošínská jako stará Peštová, A. Marek jako Pešta, E. Švandová jako Zuzka a R. Kadlec v roli Alana. Nový směr, označovaný pak jako civilismus, se opět hlásil na scéně Švandova divadla dříve, než se nová tendence prosadila jinde. V následujících letech naplňovaly repertoár zejména lehké žánry a úroveň představení upadala. Za rostoucí hospodářské krize koncem dvacátých let musela Ema Švandová soubor rozpustit a nabídla divadlo různým nájemcům. Vystřídalo se tu Divadlo Vlasty Buriana (1928–1930) s Divadlem komiků (1931–1932) Ference Futuristy a Járy Kohouta. V září 1932 Kadlecovi sestavili nový soubor, ale jejich snaha přehrát se do charakterních rolí se nesetkala s očekávaným úspěchem. Po dvou letech pronajala Švandová divadlo komiku Járovi Kohoutovi (1935–1938) a Jaroslavu Fošnovi (1939–1944).

Po válce se nájemcem a provozovatelem divadla stalo Družstvo zaměstnanců a návštěvníků Realistického divadla, od roku 1950 pražský magistrát. Prvním ředitelem nové éry se stal režisér Jan Škoda, kterého roku 1950 vystřídal režisér Karel Palouš (do roku 1976). V prvních poválečných letech divadlo uvádělo klasickou i moderní dramatiku, jako byla např. Paloušova inscenace Steinbeckova O myších a lidech či Millerovo Všichni moji synové. Navázalo i na tradici zábavního divadla, když si tu v roce 1946 zahrál Jan Werich hlavní roli v americké veselohře Přišel na večeři. Zároveň od počátku zaujímala významné místo současná socialisticky tendenční dramatika včetně tzv. budovatelských her z dělnického prostředí autorů Miloslava Stehlíka (Mordová rokle), Vojtěcha Cacha (DS–70 nevyjíždí a Duchcovský viadukt) nebo Karla Dvořáka (Boženka přijede).

Na začátku padesátých let tu pracoval režisér Miroslav Macháček (1950–1952), dramaturgové Sergej Machonin (1950–1954) a Alena Urbanová (1954–1961). V Realistickém divadle se důsledně aplikovala metoda K. S. Stanislavského ve své zjednodušené formě a tím se stalo pro ostatní „vzorovou“ scénou. V souboru se v průběhu let objevili Ivanka Devátá, Zdeněk Dítě, Miloš Hlavica, Eva Klepáčová, ale také Jiřina Štěpničková, Jiří Adamíra, Jaroslava Pokorná, Valtr Taub či Josef Vinklář, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak Jiří Klem, Marta Vančurová, Jan Hartl, Ota Sklenčka, Jan Hrušínský, Leoš Suchařípa, Jan Vlasák nebo Zdeněk Žák a Pavel Pavlovský ad.

Od roku 1976 vedl divadlo herec Zdeněk Buchvaldek, než ho v roce 1987 vystřídal režisér Jiří Fréhar.
Realismus v průběhu osmdesátých let pomalu opouštěl jeviště Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, když repertoár vybírali dramaturgové Michal Lázňovský (1984–1990) a Vlasta Gallerová (1980–1998) a působivě emocionální obrazy vytvářeli režiséři Luboš Pistorius, Ivan Glanc, Miroslav Krobot a Karel Kříž se scénografy Otakarem Schindlerem a Jaroslavem Malinou. Netradiční tvorba založená na experimentování s prostorem (v době rekonstrukce uváděním představení v náhradních budovách jako byl Palác kultury či Junior klub Na Chmelnici) a metodami (ostatních studiových scén) pak kulminovala uvedením publicistickými kolážemi kolektivu divadla na sklonku osmdesátých let: Res publica aneb Jak jsem nezažili 20. léta (1988) a Res publica II aneb Tak jsme to zažili (1989). V listopadu 1989 se právě zde rozhodlo o stávce a dalších akcích divadelníků proti komunistickému režimu. V lednu 1992 tu po další rekonstrukci otevíralo nové vedení v čele s Karlem Křížem a Vlastou Gallerovou kulturní centrum Labyrint s malou scénou v podzemí budovy divadla. Prostor dostali mladí režiséři: Petr Lébl (do té doby činný jen se svým amatérským souborem Jelo) Vojcevem a Fernando Krapp mi napsal dopis (obě 1992), Jan Borna (Velvyslanec, 1991) nebo Ewan McLaren (Úplné zatmění, 1996). Z Kladna přišla v roce 1992 režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, jejichž kultivované komediální inscenace (Škola základ života) vytvářely protiváhu „divadla náročného diváka“ do doby, než v roce 1995 odešli s částí souboru do Divadla v Dlouhé.

V roce 1997 byl do funkce ředitele jmenován Richard Kraus, který Labyrint dovedl až k úplnému zastavení činnosti, rozpuštění souboru a uzavření budovy Švandova divadla. Zřizovatel a majitel budovy divadla, Hlavní město Praha, vzápětí vypsal konkurs na obsazení divadla, ve kterém zvítězil tandem režisérů Daniela Hrbka a Michala Langa. Švandovo divadlo na Smíchově bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřeno v říjnu 2002 jako repertoárová scéna stálého činoherního souboru. Společně se souborem Buchty a loutky budou v divadle působit herci, kteří přicházejí z Hrbkova Divadelního sdružení CD ´94, působícího od roku 1994 v Divadle v Celetné, nebo z Činoherního klubu, který společně s M. Langem v roce 1999 po neshodách s novým vedením ČK opustili. Jejich vzájemná spolupráce byla navázána již dříve, kdy v rámci Letních shakespearovských slavností byla společně uvedena na Pražském hradě Langova inscenace Shakespearova Jak se vám líbí v produkci agentury SCHOK.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Neplavte v tom sami!
Oslavte první narozeniny s Kamínkem
Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
Pamětní deska dříve připomínala hrdinu bitvy u Zborova. Dneska nikdo neví, kde je
Vyhlášeni Nejlepší sportovci Rychnovska za rok 2018. Osobností se stal orientační běžec Rudolf Ropek
Sportovci z Rychnovska budou znát své hvězdy. Sledujte s námi živě
Prvorepubliková budova bývalého kina se mění na novou knihovnu
Komplikace na sněhu: Řidičce překážel plot
Značně opilý řidič jel po sídlišti bez rozsvícených světel. Přechod v obytné zóně naštěstí nikdo nepřecházel
Průmyslovka patří mezi nejlépe vybavené školy
Spoře oděný opilý muž nejprve zdemoloval bar, poté utíkal po městě
Karikatury politiků nebo vašich přátel. Zajděte na výstavu Patrika Simona
Když to na sněhu klouže, vyplatí se spěchat pomalu
Vedení města se letos zaměří hlavně na oblast bydlení a budování infrastruktury
Nemocnice má od nového roku vlastního prokuristu. Díky tomu i větší díl odpovědnosti
V zastupitelstvu zasedli noví lidé. Jaké mají vize?
Možná vznikla nová tradice - vánoční zpívání u Kryštofa
Rozhovor s budoucím ředitelem rychnovské nemocnice Lubošem Mottlem
Rychnovská buňka ODS zachráněna. Koalice s komunisty na radnici pokračuje
Je dopravní terminál pro cestující bezpečný?
Muzejníci zvou na vánoční jarmark. Nebudou chybět ukázky tradičních lidových řemesel a výtvarná dílna pro děti
Řidič vjel na přejezd ve chvíli, kdy tudy projížděl nákladní vlak
Rychnovská nemocnice bude mít vlastního ředitele
Zaplatil za motorku předem. Stroj za víc než čtvrt milionu korun nedorazil
Na zimním stadionu byl nahlášený únik čpavku
Pavel Šporcl přivezl svůj vánoční koncert a zahrál s rychnovskou Carminou
V Orlických horách vznikne Dům přírody. Sledujte podpis dohody
Při střetu s autem se zranil cyklista. Policie hledá svědky
Před nemocnicí se srazila dvě vozidla. Kolony pak komplikovaly průjezd městem
Hopkající králíci mají svého rekordmana

Město Žamberk ocení talentovanou mládež
19.02.2019 | 12:52 | Žamberk

Proběhlo oblastní kolo Wolkrova Prostějova
16.02.2019 | 09:25 | Ústí nad Orlicí

Dermacol acoustic tour
15.02.2019 | 07:46 | Vrbík

Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
07.02.2019 | 12:50 | Junior TV

Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
07.02.2019 | 11:21 | Letohrad

Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
04.02.2019 | 11:18 | Opočno

Výročí žamberského rodáka Petra Ebena oslavíme koncertem i výstavou
29.01.2019 | 14:59 | Žamberk

Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
21.01.2019 | 16:00 | Dana

V ZUŠce proběhl koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka
18.01.2019 | 09:15 | Ústí nad Orlicí

Žamberk si připomene hudebního skladatele Petra Ebena
17.01.2019 | 12:54 | Žamberk

Žamberk si připomene 74. výročí paraskupiny BARIUM
14.01.2019 | 14:09 | Žamberk

Hudba opět pomáhala. Pětiletému chlapci přinesla necelých třista tisíc
11.01.2019 | 10:33 | Vysoké Mýto

Koncert zakončil Tříkrálovou sbírku ve městě
07.01.2019 | 10:29 | Ústí nad Orlicí

Novoroční ohňostroj
31.12.2018 | 18:00 | sl

Proběhl dvanáctý adventní koncert Alou Vivat v kostele
21.12.2018 | 09:20 | Ústí nad Orlicízprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Neplavte v tom sami!
Oslavte první narozeniny s Kamínkem
Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
Pamětní deska dříve připomínala hrdinu bitvy u Zborova. Dneska nikdo neví, kde je
Ústí nad Orlicí
Poosmé se konal karneval na ledě
Valentýnské odběry v nemocnici oslovily 30 nových dárců krve
Proběhlo oblastní kolo Wolkrova Prostějova
Mateřinka pořádala karneval pro děti
Žamberk
Město Žamberk ocení talentovanou mládež
Lékařské zařízení má novou sanitu a bronchoskop
Lidé rozsvítili svíčky na pařezech pokácených lip
V sobotu ovládne Žamberk masopustní rej
Lanškroun
Kvůli volbám může dostat tříletý trest odnětí svobody
Auto srazilo chodkyni. Zraněná dívka skončila v nemocnici
Dokončení stavby kulturního domu se opozdí. Návštěvníky přivítá v dubnu
Ve firmách mizely europalety a kovové bedny. Policie paletové nenechavce objevila
Nové Město nad Metují
Důchodce se vybodoval, řidičské oprávnění ale neodevzdal
Víte, co bylo jedním z nejstarších řemesel, která kvetla v podhůří Orlických hor? Modrotisk!
Za několik týdnů začnou ve městě další komplikace v dopravě
Skauti budou rozdávat Betlémské světlo
Dobruška
Kamion skončil v příkopu. Řidič se ze zdemolované kabiny dostal sám bez vyproštění
Dobrušský velitel družstva hasičů odsloužil svou poslední směnu
Konec roku uzavřel Silvestřík pro děti
Noví zastupitelé zvolili starostu
Letohrad
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Další Hyundai zastavily plameny. Požár opět likvidovali přivolaní hasiči
Po roce v cíli: Vrak na parkovišti mohlo město nechat konečně zlikvidovat
Kostelec nad Orlicí
Hasiči likvidovali únik ropných látek do řeky Orlice
Nasadili AED, přispěli k záchraně lidského života
Stavby kostelecké stavební firmy byly oceněny titulem Stavba roku Královehradeckého kraje
Ranní požár v obchodě způsobil škodu za více než půl milionu korun
Choceň
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Opilý a bez řidičáku jezdil autem. To mu policie zabavila
Bavorák nebo Korejec? Viděli jste střet couvajících vozidel?
Protidrogová Makumba zasáhla, čtyři muži jsou obviněni z výroby či distribuce pervitinu
Týniště nad Orlicí
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Týnišťské děti obcházely město s kasičkami pro Tříkrálovou sbírku
Požár sazí v komínu si vyžádal zásah hasičů
Vamberk
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová výstava v Muzeu krajky
Vamberák zve na koncerty, letní kino, pohádku a výtvarné dílny pro děti
Česká Skalice
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Síť cyklostezek i přírodní biotopová koupaliště. Okolí vodní nádrže Rozkoš se rozvíjí
Rokytnice v Orlických horách
Plameny zachvátily fotbalové šatny. Škoda se vyšplhala na 200 tisíc
Tříkrálová sbírka ve městě vynesla víc jak 37 tisíc korun
Policisté hledanému překazili večírek. Vánoce si užil už ve vězení
V Haničce se střílí. Na vojenské tvrzi specialisté trhavinami odstraňují železobetonové zdi
Česká Třebová
Policie zadržela útočníka, který vážně zranil staršího muže
Víkend byl v okolí Třebové ve znamení dopravních nehod
V krematoriu hořelo. Vznítila se odkapávací nádoba
Oheň poničil bývalé mechanizační středisko železničářů
Opočno
Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
Místo chirurgie domov pro seniory. Kraj v Opočně rozšíří kapacitu pobytových služeb
V pátek nad ránem to pěkně klouzalo. Auto se převrátilo na střechu a zastavilo těsně u rybníka
Druhý adventní koncert v Opočně byl plný českých a mezinárodních koled
Náchod
O absolventy zdravotnických škol máme velký zájem, stojíme o to, aby žili a pracovali v Náchodě sdělil nejen starosta Náchoda Jan Birke
Za výbuchem v bytě stojí drogy
Dermacol acoustic tour
V bytě v sedmém patře panelového domu došlo k explozi. Plyn nebo varna drog?
Jablonné nad Orlicí
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Loupežné přepadení s airsoftovou zbraní: Napadeného zranil, ale peněz a mobilu se nezmocnil.
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Potkali se Na dece
Borohrádek
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Jaroměř
Tři jednotky likvidovaly požár historického vagónu
Měl kopat a válet svého psa po zemi. Prý ale jen zavrávoral a zvíře se leklo
Pozná někdo mladíky? Mohou objasnit nález či krádež peněženky s platební kartou
Od mladistvých si půjčoval telefon. Vždy pak utekl a telefon prodal
Králíky
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Hradec Králové
Turista si chtěl pořídit netradiční fotografii na Bílé věži. Lidé pod věží si mysleli, že jde o sebevraha
O dostavbě hal u Svinar budou zastupitelé rozhodovat za měsíc
Velkorysý dárek si k letošním narozeninám nadělila Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Vytopená ulice a tři nehody
Vysoké Mýto
Vedení města se snaží, aby život občanů byl rok od roku bezpečnější
Tradiční maškarní karneval si užili děti i rodiče
Zimní údržba ve městě čelí sněhu i ledovce
Hudba opět pomáhala. Pětiletému chlapci přinesla necelých třista tisíc
Pardubice
Další krok k výběru dvou železničních dopravců. Radní schválili návrhy smluv
Muž s minolovkou nalezl podezřelý předmět
Policie zveřejnila podrobnosti ke čtvrtečnímu útoku na 78letého seniora. Pachatel muže pobodal kvůli pár stovkám
Rušný víkend na letišti: Přiletěl Ruslan
Litomyšl
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Máslový lupič odhalen. Bez řidičáku a peněz odvezl přes 70 kg másla
Spolupráce dopravních policistů a veřejnosti přinesla výsledky. Viník nehody dopaden
Solnice
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Řidič náklaďáku vjel do protisměru a narazil do dvou aut. Ta skončila po příkopech
Stovky lidí se podílely na slavnostním zasazení aleje "Lip svobody"
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Hasiči na Valentýna likvidovali několik nehod
Obleva zvedla hladinu potoků
Nemocnice v regionu se dnešním dnem zavírají pro návštěvy. Důvodem je chřipková epidemie
Auta opět končila mimo silnici, některá šla i přes střechu
Rychnovsko
Během jedné hodiny dvě auta skončila mimo vozovku. Na tu z nákladního pak spadl také náklad
Alkoholová navigace: V zatáčkách navádí přímo do zdí.
Hasiči vytahovali auto z potoka a likvidovali následky střetu uprostřed křižovatky
Zasněžené silnice jsou pro řidiče stále velkou komplikací
Orlickoústecko
Nezodpovědní řidiči za volantem: Policisté zaznamenali od začátku měsíce několik nehod způsobených pod vlivem alkoholu
Noc byla pro hasiče velmi rušná, likvidovat museli hned dva požáry
Pondělní nárazový vítr lámal stromy, odnesl také plechovou garáž
Kamiony jezdí přes uzavřený Suchý vrch. Vyprostit je musí hasiči
Náchodsko
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.
Drzý zloděj neuspěl. V domku probudil spící obyvatelku

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+