Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií archiv Švandova divadla na Smíchově
13.02.2015 18:00

Fletch

Zpravodajství
kultura

Zobrazeno 1574x

Hodnocení

Nevíte co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, nemilovaní? V psychické nepohodě? Divadelní představení se odehraje v Pelclově divadle 15. dubna 2015 v 19.30 hod.
Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouihého se vrhne pět žen toužících vyřešit své problémy, které nám přináší život. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je otázka!

Délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky

Režisér : Martina Krátká

Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka Popková, Bohdana Pavlíková, Michal Dlouhý,/ Jaroslav Šmíd, Réka Derzsi / Eva Vrbková


Historie Švandova divadla na Smíchově:

Divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti skladatele. Ve výběru
repertoáru pro nové kamenné divadlo věnoval Pavel Švanda st. velkou pozornost autorům polským (J.Slowacki, B. Grabowski, K. Zalewski) a ruským (I. S. Turgeněv, A. N. Ostrovskij, N. V. Gogol). Inscenacemi dvou dramatizací románů E. Zoly (Zabiják, 1881 v Aréně v Eggenbergu; Nana, 1882) a komedie Rabourdin a jeho dědicové (1882) zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém
divadelnictví. Hlavních rolí se zhostili Josef Šmaha a Matylda Křepelová. Vedle nich se na prknech
Švandova divadla představila celá řada budoucích hvězd Národního divadla: Terezie Šmahová, Jindřich Vilhelm, manželé Pštrossovi a Syřínkovi, Josef Frankovský, Marie Ryšavá, Eduard Vojan či Hana Kubešová–Kvapilová. Vedle náročných pořadů, určených vyspělému publiku, převažoval repertoár pro lidové vrstvy, tvořící divácké zázemí. Na repertoáru se objevovaly zejména francouzské konverzační hry, frašky, veselohry, sentimentálních dramata a Shakespeare.

Švandovo divadlo se zpočátku těšilo velkému zájmu obecenstva, a to nejen smíchovského. Po znovuotevření Národního divadla v listopadu 1883 se však divadlo ocitlo v divácké krizi, přestože uvádělo novinky, které Národní divadlo nepřijalo. Proto se v sezóně 1883/84 hrálo ve Švandově divadle jen o nedělích a svátcích.

Po Švandově náhlé smrti v lednu 1891 vedla divadlo jeho žena, herečka Eliška Pešková, která dostavěla a otevřela novou Arénu na Smíchově (1891–1934), kde hrál převážně zpěvoherní soubor. Když přešla koncese na dceru Marii Švandovou–Koldínskou, patřily mezi nejvyhlášenější nové zpěvoherní žánry – revue a great show. Velkého věhlasu tu dosáhla oblíbená Marie Zieglerová. Diváci se jen hrnuly na operety jako Kráska z New Yorku (1903), Krista z myslivny (1908) nebo Kálmánovy Podzimní manévry (1909).

Po ustavení Československé republiky se uplatnily vlastenecké a revoluční tendence i na poli
zpěvoherním a v aréně byly uvedeny novinky jako Bílý lev, Hoši z první legie, Růže ze Sibiře, které
dosahovaly někdy až dvou set repríz. Zpěvoherní soubor za ředitele Karla Švandy vedli mj. Vladimír
Merhaut nebo Richard Branald (otec spisovatele Adolfa Branalda). V roce 1924 koupil arénu od Emy
Švandové–Kadlecové její dlouholetý nájemce Antonín Fencl (a manžel její sestry Anny). Smíchovská
aréna byla po intervenci u smíchovských zastupitelů a čtyřletém uzavření nakonec nuceně zbořena
v roce 1938.

Švandovo divadlo se už na konci 19. století s výrazným předstihem otevřelo divadelní moderně. Kvalitní a (nejen finančně) náročný repertoár podporovaný Karlem Švandou musela ve Smíchovské aréně „vyvažovat“ tzv. lehkou múzou Marie Koldínská. V letech 1897–1898 a 1903–1905 uvedl Švanda pod patronátem literárních spolků v tzv. cyklech Máje hry českých modernistů – J. Hilberta, V. Dyka, J. Mahena, F. Šrámka či J. Karáska ze Lvovic; uvedeni byli i zahraniční autoři jako A. Schnitzler, G. B. Shaw, A. P. Čechov, M. Maeterlinck nebo M. Halbe. Pro srovnání – Národní divadlo pustilo modernu na své jeviště až roku 1900 s příchodem Jaroslava Kvapila do funkce dramaturga. Na začátku 20. století se do popředí hereckého souboru postupně dostávala mladičká Ema Jelínková–Švandová, která po smrti Koldínské převzala i divadelní koncesi a dlouhá léta zastávala funkci protagonistky (neboli přední herečky) Švandova, od roku 1908 též Intimního divadla. Jako významná událost se zapsalo pohostinská režie mladého expresionistického režiséra Františka Zavřela roku 1914. Jeho inscenace Wedekindovy Lulu v hlavní roli s Emou Švandovou zásadně ovlivnila celé české divadelní směřování. Ve Švandově divadle v té době vystupovaly také experimentátorské amatérské skupiny: Lyrické divadlo (1911) a Divadlo umění (1912–1914), po jejichž zániku byl angažován režisér Vojta Novák (1914–1919). Uvedl tu několik her A. Strindberga, L. Andrejeva nebo A. R. Běljajeva a expresionisty G. Kaisra. Po rozvodu s Karlem Švandou vedla Ema Švandová divadlo se svým hereckým i životním partnerem, „milovníkem“ Rudolfem Kadlecem (1889–1959). Pro tehdejší pokrokový profil Švandova divadla bylo příznačné, že právě zde hostovaly soubor moskevského MCHATu (1921) nebo futuristická skupina F. T. Marinettiho.

Po odchodu V. Nováka byl přijat dramaturg a režisér Jan Bor (1919–1921), za jehož působení došlo k jednomu z největších diváckých i uměleckých úspěchů Švandova divadla – inscenace Langrovy veselohry Velbloud uchem jehly z roku 1923 (později také úspěšně zfilmovaná) se „dožila“ více jak dvou set repríz, ve kterých excelovali: A. Nedošínská jako stará Peštová, A. Marek jako Pešta, E. Švandová jako Zuzka a R. Kadlec v roli Alana. Nový směr, označovaný pak jako civilismus, se opět hlásil na scéně Švandova divadla dříve, než se nová tendence prosadila jinde. V následujících letech naplňovaly repertoár zejména lehké žánry a úroveň představení upadala. Za rostoucí hospodářské krize koncem dvacátých let musela Ema Švandová soubor rozpustit a nabídla divadlo různým nájemcům. Vystřídalo se tu Divadlo Vlasty Buriana (1928–1930) s Divadlem komiků (1931–1932) Ference Futuristy a Járy Kohouta. V září 1932 Kadlecovi sestavili nový soubor, ale jejich snaha přehrát se do charakterních rolí se nesetkala s očekávaným úspěchem. Po dvou letech pronajala Švandová divadlo komiku Járovi Kohoutovi (1935–1938) a Jaroslavu Fošnovi (1939–1944).

Po válce se nájemcem a provozovatelem divadla stalo Družstvo zaměstnanců a návštěvníků Realistického divadla, od roku 1950 pražský magistrát. Prvním ředitelem nové éry se stal režisér Jan Škoda, kterého roku 1950 vystřídal režisér Karel Palouš (do roku 1976). V prvních poválečných letech divadlo uvádělo klasickou i moderní dramatiku, jako byla např. Paloušova inscenace Steinbeckova O myších a lidech či Millerovo Všichni moji synové. Navázalo i na tradici zábavního divadla, když si tu v roce 1946 zahrál Jan Werich hlavní roli v americké veselohře Přišel na večeři. Zároveň od počátku zaujímala významné místo současná socialisticky tendenční dramatika včetně tzv. budovatelských her z dělnického prostředí autorů Miloslava Stehlíka (Mordová rokle), Vojtěcha Cacha (DS–70 nevyjíždí a Duchcovský viadukt) nebo Karla Dvořáka (Boženka přijede).

Na začátku padesátých let tu pracoval režisér Miroslav Macháček (1950–1952), dramaturgové Sergej Machonin (1950–1954) a Alena Urbanová (1954–1961). V Realistickém divadle se důsledně aplikovala metoda K. S. Stanislavského ve své zjednodušené formě a tím se stalo pro ostatní „vzorovou“ scénou. V souboru se v průběhu let objevili Ivanka Devátá, Zdeněk Dítě, Miloš Hlavica, Eva Klepáčová, ale také Jiřina Štěpničková, Jiří Adamíra, Jaroslava Pokorná, Valtr Taub či Josef Vinklář, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak Jiří Klem, Marta Vančurová, Jan Hartl, Ota Sklenčka, Jan Hrušínský, Leoš Suchařípa, Jan Vlasák nebo Zdeněk Žák a Pavel Pavlovský ad.

Od roku 1976 vedl divadlo herec Zdeněk Buchvaldek, než ho v roce 1987 vystřídal režisér Jiří Fréhar.
Realismus v průběhu osmdesátých let pomalu opouštěl jeviště Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, když repertoár vybírali dramaturgové Michal Lázňovský (1984–1990) a Vlasta Gallerová (1980–1998) a působivě emocionální obrazy vytvářeli režiséři Luboš Pistorius, Ivan Glanc, Miroslav Krobot a Karel Kříž se scénografy Otakarem Schindlerem a Jaroslavem Malinou. Netradiční tvorba založená na experimentování s prostorem (v době rekonstrukce uváděním představení v náhradních budovách jako byl Palác kultury či Junior klub Na Chmelnici) a metodami (ostatních studiových scén) pak kulminovala uvedením publicistickými kolážemi kolektivu divadla na sklonku osmdesátých let: Res publica aneb Jak jsem nezažili 20. léta (1988) a Res publica II aneb Tak jsme to zažili (1989). V listopadu 1989 se právě zde rozhodlo o stávce a dalších akcích divadelníků proti komunistickému režimu. V lednu 1992 tu po další rekonstrukci otevíralo nové vedení v čele s Karlem Křížem a Vlastou Gallerovou kulturní centrum Labyrint s malou scénou v podzemí budovy divadla. Prostor dostali mladí režiséři: Petr Lébl (do té doby činný jen se svým amatérským souborem Jelo) Vojcevem a Fernando Krapp mi napsal dopis (obě 1992), Jan Borna (Velvyslanec, 1991) nebo Ewan McLaren (Úplné zatmění, 1996). Z Kladna přišla v roce 1992 režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, jejichž kultivované komediální inscenace (Škola základ života) vytvářely protiváhu „divadla náročného diváka“ do doby, než v roce 1995 odešli s částí souboru do Divadla v Dlouhé.

V roce 1997 byl do funkce ředitele jmenován Richard Kraus, který Labyrint dovedl až k úplnému zastavení činnosti, rozpuštění souboru a uzavření budovy Švandova divadla. Zřizovatel a majitel budovy divadla, Hlavní město Praha, vzápětí vypsal konkurs na obsazení divadla, ve kterém zvítězil tandem režisérů Daniela Hrbka a Michala Langa. Švandovo divadlo na Smíchově bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřeno v říjnu 2002 jako repertoárová scéna stálého činoherního souboru. Společně se souborem Buchty a loutky budou v divadle působit herci, kteří přicházejí z Hrbkova Divadelního sdružení CD ´94, působícího od roku 1994 v Divadle v Celetné, nebo z Činoherního klubu, který společně s M. Langem v roce 1999 po neshodách s novým vedením ČK opustili. Jejich vzájemná spolupráce byla navázána již dříve, kdy v rámci Letních shakespearovských slavností byla společně uvedena na Pražském hradě Langova inscenace Shakespearova Jak se vám líbí v produkci agentury SCHOK.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Začala přestavba okružní křižovatky. Dopravu bude komplikovat až do listopadu
Muže s dítětem pobodaly v lesoparku vosy. Složky IZS se naštěstí k pacientům s alergickou reakcí dostaly včas
Děti dostaly dárek. Mají nové dětské hřiště
První ročník festivalu JízdárnaFest se vydařil
První den JízdárnaFestu je za námi, startuje den druhý
Lidé složili na budoucnost dětí už dva miliony. Transparentní účet je plný dojemných vzkazů
Osobák vyjel mimo cestu, ze křoví ho vytáhli hasiči
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu
Známe vítěze soutěže
Radnice vyhlásila veřejnou sbírku na podporu Dominiky, Nikol a Patrika
Wroclaw Trophy: Juniorští fotbalisté přivezli tři výhry a jednu remízu
Rozhovor s lídrem kapely Jelen Jindrou Polákem
Soudce vzal střelce z restaurace do vazby. Hrozí mu až 18 let
Zastřelil manželku v restauraci. Kvůli dlouhodobým neshodám a rozvodu
Střelba v restauraci: Podezřelý útočník byl na místě zadržen
Stavbaři při přestavbě kina na knihovnu našli schránku s dobovými materiály
Připravují prázdninovou výtvarnou dílnu spojenou s vycházkou do přírody
Rodinný festival poprvé v zámeckém parku i ve městě
Proběhl Den IZS. Zúčastnily se stovky dětí
Královéhradecký kraj hledá projektanta pro modernizaci rychnovské nemocnice
Bývalí vs. současní studenti GFMP
Na fotbalový pažit míří stará garda pražských Bohemians s Antonínem Panenkou. Předcházet bude sportovní den pro všechny
Zahájení letních výstav v Orlické galerii
Jiří Grygar představil pohledy do nebe
Na vědecký čtvrtek v synagoze míří astronom Grygar. Bude to ale již v úterý
Buďte tu pro ostatní - darujte krev - podělte se o život!
Dalo se to čekat. Cestující bez rozmyslu vstupují ze zastávky na červenou přímo do vozovky
Autobusové nádraží Na Sboře osiřelo, autobusy od neděle jezdí jinudy
Pod budoucím parkovištěm nalezli archeologové studnu a kachlová kamna
Rozhoduje se o urbanistické podobě města až na 100 let

Další ze symbolů města projde obnovou
23.08.2019 | 08:56 | Vysoké Mýto

Festival F. L. Věka 2019 nabídne hudební legendy, vítěze prestižní soutěže i nastupující hvězdy
19.08.2019 | 20:52 | DE

Muž roku a Den dobrých skutků je za dveřmi
19.08.2019 | 10:31 | Vrbík

Orlickoústecko se dočkalo knihy z nebe
13.08.2019 | 15:25 | JML

Biograf Etienne se vrací do podhůří
09.08.2019 | 12:59 * | Vrbík

Kinematograf promítá denně od devíti večer
08.08.2019 | 11:21 | Ústí nad Orlicí

Sametová revoluce v Lanškrouně
05.08.2019 | 11:02 | Lanškroun

Městské muzeum připravuje novou výstavu – Svět hraček
05.08.2019 | 10:38 | Lanškroun

Přes prsty - nejočekávanější česká letní komedie se blíží!
12.08.2019 | 07:30 | FIDIKO

První ročník festivalu JízdárnaFest se vydařil
29.07.2019 | 08:40 | Vrbík

1. ročník hudebního festivalu Pod babykou je minulostí
28.07.2019 | 20:04 * | Fletch

Kapela Zrní zahraje Pod babykou!
25.07.2019 | 17:54 | Fletch

Známe vítěze soutěže
05.07.2019 | 18:27 * | Vrbík

Pouť a jarmark jsou za dveřmi
21.07.2019 | 13:54 | Vrbík

Na Pivobraní zahrají při degustaci z píp čtrnácti pivovarů Škwor, Ivan Mládek i Pokáč
19.07.2019 | 22:15 | Swingzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala přestavba okružní křižovatky. Dopravu bude komplikovat až do listopadu
Muže s dítětem pobodaly v lesoparku vosy. Složky IZS se naštěstí k pacientům s alergickou reakcí dostaly včas
Děti dostaly dárek. Mají nové dětské hřiště
První ročník festivalu JízdárnaFest se vydařil
Ústí nad Orlicí
Slámu rolovali už pojedenácté. Dětských týmů bylo víc než těch dospělých
Radnice spustila na webu interaktivní mapu města
Osobák vjel na železniční přejezd přímo před nákladní vlak
První atletický Rieter víkend byl úspěšný
Žamberk
Rumpál u kostela znovu čerpá vodu
Přes prsty - nejočekávanější česká letní komedie se blíží!
Muž místo řízení odháněl obtěžující hmyz. Auto po chvíli převrátil na střechu
Žamberská Orlická brána po třinácté tradičně i trochu jinak.
Lanškroun
L´Art měří své kvality v architektonických soutěžích
Obyvatelé města navrhli do participativního rozpočtu 29 projektů
Sametová revoluce v Lanškrouně
Městské muzeum připravuje novou výstavu – Svět hraček
Nové Město nad Metují
U zámku budou mít děti nové hřiště. To stávající totiž projde rekonstrukcí
Slavnostně otevřeli Bartoňovu vyhlídku. Majitelé byli oceněni za architektonický počin
Jen děti opustily školu, navštívil ji někdo jiný. A bral vše, co mu přišlo pod ruce
Do střechy rodinného domu uhodil blesk. Poškodil část krytiny a rozvody elektroinstalace
Dobruška
Pavel Štěpán zve na Dobrušskou filmovou klapku
Stavba okružní křižovatky na silnici I/14 pokračuje. Dokonce s mírným předstihem
Řidič se vydal sklízet obilí. Místo kombajnu použil osobní auto
Florbalový Open Air Cup Dobruška 2019 je minulostí
Letohrad
Domov pod hradem Žampach otevře dva nové domky
Auto otevřel jako konzervu. Pod vlivem alkoholu se střetl s popeláři
Festival zakončil Lubomír Brabec a Boni Pueri
Vyhlášením ceny Grand prix začal MHL Letohrad 2019. Galakoncert byl na bedrou Hradišťanu
Kostelec nad Orlicí
První Kostelecká náplavka byl mejdan!
První Kostelecká náplavka už tuto sobotu!
Dívčí válka s nudou v Kostelci
Proběhl běh pro Šanci Onkoláčkům
Choceň
Do komunálního odpadu už žádné plasty či bioodpad. Jinak popeláři popelnici nevyvezou
Požár krmelce zřejmě založil žhář
Hudební festival je za dveřmi
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Týniště nad Orlicí
Proč se běhá po pralese. Charitativní akce přispěla víc jak dvaceti tisíci
Na Rychnovsku po pěti letech opět vykvetly vzácné orchideje. Může za to chladný a deštivý květen
Swingový festival Jardy Marčíka už počtyřiadvacáté
Cizinecká policie během dopoledne zkontrolovala 56 osob, devět cizinců skončilo zajištěných
Vamberk
Na návěsu kamionu začala hořet pneumatika
Osobák prorazil zábradlí a skončil v řece převrácený na střechu
Palisády kruhového objezdu si vyžádaly život dalšího motorkáře
Čarodějnické ohně práci hasičům nepřidělaly, hořící stroj ano
Česká Skalice
Hledali osobu na hladině, našli ji ale ve vedlejší obci
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Rokytnice v Orlických horách
Bagr, jeřáb a traverzy. Víte, jak se usazuje mnohatunová střílna v 21. století?
Opravili nebezpečnou křižovatku, teď připravují parkoviště
Hasičský pomník v novém
Prašné parkoviště na Panském Poli je minulostí. Nově tu je víc jak 80 míst
Česká Třebová
Kraj pomůže lidem z vyhořelého paneláku v České Třebové milionem korun
Koněm tažený vozík nabořil zaparkované auto. Vozka od nehody ujel
Střecha činžáku v plamenech: Hasiči plameny zdolali po osmi hodinách vysilujícího zásahu, evakuováno bylo 40 lidí
Cyklomaraton v České Třebové oslaví již 11. narozeniny
Opočno
Závěr pouti ve znamení zásahu záchranářů a first respondera
Snažil se uhasit požár v garáži. Popálil si ruku
Pouť a jarmark jsou za dveřmi
Dětské závody pomůžou malé Janičce. Pomoci můžete i vy
Náchod
Opravy v náchodských školách finišují
Novinky v náchodském bazénu
Muž roku a Den dobrých skutků je za dveřmi
Ludvík a Dáša se musí hýbat - náchodským medvědům se změnilo krmení
Jablonné nad Orlicí
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Společná výstava tří ZUŠ
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Borohrádek
Osobák narazil do návěsu nákladního auta, děti dostaly plyšové hračky
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Jaroměř
Nehoda 5 aut: Poslední nedobrzdil, dál už fungoval dominový efekt
Horská kola zmizela ze sklepních kójí
Potřebovali peníze. Místo do bankomatu si zašli do zahradnictví
Opilý muž sedl do auta za volant a rozjel se. Naštěstí byl pod dohledem policejní kamery, strážníci ho po chvíli odstavili
Králíky
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Hradec Králové
V hasičském sportu padl ženský národní rekord v běhu na 100 m s překážkami
Votroci porazili Chrudim góly v první půli
Zdenko Frťala: Musíme trestat chyby – jako s Varnsdorfem
Proražená závora a dva poničené automobily. Rychlý odjezd z nemocnice se důchodci nevyplatil
Vysoké Mýto
Propadlá komunikace odhalila několik metrů hlubokou středověkou studnu
Další ze symbolů města projde obnovou
Nové semafory na průtahu městem pomohou hlavně místním
Na ubytovně hořelo, hasiči evakuovali deset osob
Pardubice
Hasiči se při letním výcviku zaměřují na záchranu tonoucích osob
Cizinec, obviněný z těžkého ublížení na zdraví, putoval do vazební věznice
Pardubický chodník slávy zdobí nová jména
Muži vzplál oděv. Policisté nyní zjišťují okolnosti
Litomyšl
Jednu z největších škol v kraji čekají další opravy historických budov
V brownfieldu postaví Lidl. Budova musí respektovat historický ráz lokality
Kraj chce ve spolupráci s městem vybudovat 77 parkovacích míst v Litomyšlské nemocnici
Pracovali nelegálně. Sedm mužů a tři ženy čeká vyhoštění
Solnice
Nedobrzdil a naboural. Nezkušený řidič přijde možná o papíry, které ještě ani nedostal
Další osobák na střeše. K tomu poškozená tři jiná auta
Slavnostně otevřeli zrekonstruovaný společenský dům. Až do neděle probíhá den otevřených dveří
Technická závada způsobila zahoření linky v sušárně
Orlické hory
Autobusu upadl přívěs na jízdní kola. A s ním část karoserie
Rampepurda rampepurďácká má svoji sochu. Už jste ji byli navštívit?
Přes horké počasí vyrazili do hor cyklisté, 70 z nich závodí v rámci 4. ročníku Mamut Bike-O
Cyklobusy opět zamíří do Orlických hor
Podorlicko
Hasiči likvidovali následky několika dopravních nehod
Dvě dopravní nehody uzavřely silnice
Biograf Etienne se vrací do podhůří
O víkendu se opět bouralo
Rychnovsko
Festival F. L. Věka 2019 nabídne hudební legendy, vítěze prestižní soutěže i nastupující hvězdy
Policisté kontrolovali chaty a chalupy
Neber, co ti nepatří! Zlodějíčci uvízli v policejní síti
Při dvou nočních nehodách museli hasiči vyprošťovat
Orlickoústecko
Poškozená plynová přípojka a havarované auto do stromu
Řidička se s autem doslova zapíchla do mostku
Orlickoústecko se dočkalo knihy z nebe
Po třiatřicáté jeli Regionem Orlicka
Náchodsko
Dopravní nehoda s úmrtím: Muž na invalidní tříkolce nedal přednost autu
Jeden osobák narazil do stromu, jiný skončil převrácený na střeše
Policisté řešili mimo jiné nesprávné předjíždění. Řidiče sledoval ze vzduchu také vrtulník
Dejte si pozor na další způsoby internetových podvodů. Aukci prý nevyhrál, ale prodejce mu nabídl jiné zboží

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+