Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu Lukáš Vaníček
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií KÚ Královéhradeckého kraje
hash tag #denkraje
10.05.2018 08:53

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
události

Zobrazeno 231x

Hodnocení

Pivovarské náměstí v Hradci Králové patřilo v úterý tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru.
Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Stejně jako vloni mohla podávat nominace na udělení ocenění široká veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.


Hejtman udělil pamětní medaili:

Mgr. Josefu Kordíkovi – za neúnavný a obětavý boj za pravdu a spravedlnost a za zodpovědný výkon kněžského povolání

Josef Kordík je farář, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí jako farář v Železnici.

Josef Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu, spravedlnost, zodpovědně se stará o kostely v jeho farnosti a neváhá do nich investovat své vlastní finanční prostředky.

Mgr. Marku Bělohlávkovi – za dlouhodobé organizování aktivit pro děti a mládež se zdravotním hendikepem

Marek Bělohlávek více než 20 let organizuje akce pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za tuto dobu uspořádal ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky více jak 140 akcí, mezi které se řadí letní a zimní tábory či víkendové pobyty. Na těchto akcích se v průběhu dvou desetiletí vystřídalo dvě stovky dětí a dospívajících ve věku od 6 do 26 let.

Marek Bělohlávek svou obětavou činností získal obdiv a vděčnost rodičů dětí, které ze všech pořádaných akcí vždy přijíždějí nadšené a plné nových zážitků.

Ing. Vladislavu Košťálovi – za dlouholetý a usilovný rozvoj technického a řemeslného vzdělávání v Hradci Králové

Vladislav Košťál je dlouholetým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Na této pozici působí již 33 let, během kterých škola stihla několikrát změnit název i vyučované obory. Přesto škola i nadále nabízí jak stavební, tak technické obory. Prestiž školy zvyšuje spolupráce s firmami jako je Škoda Auto, IVECO či Bosh. Letos hradecká „Vocelovka“ oslaví 60 let od svého vzniku.

Ing. Vlastimilu Čejpovi – za celoživotní uměleckou činnost a přínos regionální hudební scéně

Vlastimil Čejp je nejdéle působící sbormistr náchodského pěveckého sboru Hron. Za více než čtyři desítky let dokázal sbor posunout na světovou úroveň a i díky němu do jeho řad postupně přichází studenti pěveckého sboru Sboreček, který Vlastimil Čejp založil na náchodském gymnáziu. Oba sbory již vystoupily na celé řadě míst Evropy – Anglii, Německu, Rakousku, Polsku či Dánsku.

prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., – za celoživotní dílo v oblasti hudby a příkladnou pedagogickou činnost

Jiří Skopal působí více než 40 let v Hradci Králové jako vedoucí Královéhradeckého dětského sboru, který v současnosti navštěvuje okolo 350 dětí. Jeho zásluhou v Hradci Králové vznikl i chlapecký sbor Boni Pueri, který se svojí ženou Květoslavou Skopalovou založili v roce 1982 a do roku 1996 v něm působili jako sbormistři.

Miroslavu Šafaříkovi – za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu

Miroslav Šafařík počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Ing. Jiřímu Soukupovi – za celoživotní neúnavnou propagaci sportu a kultury

Jiří Soukup je královéhradecké veřejnosti znám jako neúnavný propagátor sportu a sportovních aktivit. Jeho nadšení se projevuje i v oblasti kultury, která je jeho druhou významnou doménou působení.

Mons. Josefu Kajnekovi – za osobní statečnost, duchovní službu a práci pro společnost

Mons. Josef Kajnek se významně zasloužil o obnovu farního života v Královéhradeckém kraji po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

Mgr. Aleši Fettersovi – za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární i kulturní činnost a hluboký zájem o rodný kraj

Aleš Fetters učil na mnoha školách v Královéhradeckém kraji a za své postoje byl v minulosti perzekvován. Po roce 1989 působil jako ředitel Gymnázia Aloise Jiráska v Náchodě. Nyní se věnuje literárně vědecké práci.

PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců

Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Oldřichovi Suchoradskému – za dlouholetou práci v oblasti kultury a vedení zájmových kroužků

Oldřich Suchoradský celý život působil jako učitel a ředitel základních škol. Velkou část svého volného času věnoval mimoškolním aktivitám. Jeho svěřenci dosáhli významných úspěchů a účastnili se zahraničních soutěží. Stále se věnuje organizaci společenského života a publikační činnosti.

Mgr. Michalu Šimůnkovi – za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům

Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Ivanovi Koláčnému – za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dobrušce

Ivan Koláčný je zakladatelem klubu malého fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což jeden z největších turnajů v republice a letos se uskuteční jeho 28. ročník. Je zároveň předsedou SK Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky, fotbalu, florbalu tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu. Ivan Koláčný byl zároveň iniciátorem studie rekonstrukce Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce.

Josefu Weberovi – za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života

Josef Weber v lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. V té době strážník městské policie ženu resuscitoval do příjezdu hasičů a záchranářů. Josefa Webera následně v masáži srdce vystřídali přivolaní hasiči. Po několika minutách na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si pacientku převzala do dvé péče.

Vladimíře Kubínové – za aktivní přístup k dětem a mládeži při sportu a volnočasových aktivitách

Vladimíra Kubínová se věnuje organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit pro děti déle než 35 let. Působí také jako trenérka sportovní gymnastiky.

Tomáši Andělovi – za rozvoj společenského života ve městě Hostinné

Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Josefu Suchárovi – za dlouhodobou pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví

Josef Suchár je římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Karlu Šklíbovi – za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro město Úpici

Karel Šklíba se stal spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Mgr. Lence Jaklové – za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a umění

Lenka Jaklová je několik desetiletí výraznou osobností královéhradecké kultury. Její vizionářská myšlenka na zápis českého loutkářství do seznamu UNESCO došla na konci roku 2016 naplnění. Pracuje jako publicistka, editorka, dramaturgyně a dokumentaristka.

Blance Čílové – za občanské hrdinství a statečnost

Blanka Čílová byla manželkou politického vězně z padesátých let. Je dlouholetou předsedkyní pobočky Konfederace politických vězňů a o své životní zkušenosti se dělí na častých besedách ve školách. Od útlého mládí je členkou Sokola.

Pavlu Macháčkovi – za neúnavnou a obětavou činnost v SDH Chlumec nad Cidlinou, které zasvětil celý život

Pavel Macháček se v roce 1995 stal velitelem SDH Chlumec nad Cidlinou a od roku 2001 po šestnáct nepřetržitých let velel Jednotce požární ochrany II. stupně. Díky jeho obětavé celoživotní práci bylo zcela jistě zachráněno nepočítaně lidských životů a mnoho movitého i nemovitého majetku během zásahů u dopravních nehod a požárů. Chlumecká jednotka požárních ochrany má jako jediná v republice určenou zásahovou zónu i na dvaceti sedmi kilometrech dálnice D11 v obou směrech. Pavel Macháček tak ve své kariéře na dálnici i na obávané silnici smrti E 67 absolvoval více než 2500 zásahů.

prof. Vladimíru Wolfovi – za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie

Vladimír Wolf zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Haně Novotné – za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Mgr. Rudolfu Faltejskovi – za mnohaletou a obětavou režijní i hereckou činnost v ochotnickém divadelním spolku

Rudolf Faltejsek je dlouholetý režisér a herec divadelního souboru Symposion, je nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla a čestný občan města Třebechovice pod Orebem. Vytvořil nejrůznější inscenace, často vysoce hodnocené. Vedle režií nejrůznější her ztvárnil řadu nezapomenutelných postav, jako například Puk ze Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý Puk v téže hře z roku 2008.

Michalu Hlavičkovi – za osobní hrdinství a statečnost

Michal Hlavička je poslední válečný veterán 2. světové války v Jaroměři, jeden z posledních na Náchodsku. V roce 1942 byl nasazen do Německa, o rok později utekl. V srpnu 1944 se přihlásil k partyzánské brigádě M. R. Štefánika a s touto jednotkou prošel všechna tažení, boje i spojení s postupující Rudou armádou.

Ludmile Klejšmídové - za osobní odvahu a příkladnou práci v charitě

Ludmile Klejšmídové bylo 16 let, když všichni muži z její rodiny odešli bojovat do Svobodovy armády a ona se spolu s matkou a sestrou starala o hospodářství. Donedávna působila jako členka Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Jaroměř. Dodnes se účastní pietních aktů a i přes svůj věk se věnuje charitativní činnosti.

Miroslavu Vlasákovi – za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce

V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení města Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy a jejich představiteli – například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra apod. Miroslav Vlasák se též výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je též velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

PhDr. Jiřímu Němečkovi – za dlouholetou propagaci a rozvoj atletiky, usilovnou péči o ochranu památek a rozsáhlou publikační činnost

Jiří Němeček se celý život věnoval výuce. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 21 let byl jejím předsedou a stále je aktivním členem. Díky této společnost byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, do skanzenu v Krňovicích byla přenesena roubená škola ze Všestar, je opravován hrad Frymburk, náhrobky na židovském hřbitově v Pouchově a řada dalších objektů. V oblasti historie se Jiří Němeček věnuje především regionálním dějinám a dějinám uměním a je autorem či spoluautorem několika desítek knih a mnoha desítek článků v časopisech.

Marii Rohulánové – za celoživotní přínos v oblasti sociálních služeb

Marie Rohulánová působila dvě desetiletí na pozici ředitelky Městského střediska sociální služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, které za jejího vedení dokázalo vytvořit ojedinělou síť sociálních služeb pro obyvatele Novoměstska. Z původních dvou služeb dnes středisko poskytuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb i pečovatelskou službu

Marie Rohulánová působí v oblasti sociálních služeb více jak 35 let a její kolegové a klienti oceňují její pracovitou, rozhodnou a v neposlední řadě laskavou povahu.

Pavlu Sýkorovi – za dlouhodobý přínos ve výchově mladých sportovců

Pavel Sýkora i přes omezující handicap a pohnutý osob zasvěcuje celý svůj život sportu, především fotbalu. S obdivuhodnou péčí se věnuje tréninkům a přípravě dětí, které v pozdějším věku dosahují výborných úspěchů.

prof. Františku Musilovi – za dlouholetý přínos v oblasti vědecké a pedagogické činnosti se zvláštním zřetelem k dějinám východních Čech především období starších dějin

František Musil je také velký odborník v oboru kastelologie, tedy vědě zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla. Napsal a podílel se na zásadních dílech o dějinách východních Čech ve středověku, je autorem například vědecké práce o osidlování Podorlicka a byl vedoucím kolektivu autorů, kteří napsali Dějiny východních Čech v pravěku a středověku do roku 1526.

doc. Janu Klímovi – za vědeckou činnost v oblasti dějin afrického a jihoamerického kontinentu

Jan Klíma je také předním odborníkem na takzvanou lusofonní oblast, tedy společenství devíti států, ve kterých je úředním nebo jedním z úředních jazyků portugalština. Napsal například Dějiny Latinské Ameriky, Afriky, Angoly nebo Brazílie.

Jarmile Sibalové – za dlouholetou činnost ve Spolku za Starý Hradec Králové a za neutuchající činnost v oblasti zachování královéhradeckého kulturního dědictví

Jarmila Sibalová je velkou hradeckou patriotkou. Přes 20 let vede Spolek za Staré město Hradec Králové, jehož tradice sahá až do první republiky. Založený byl v roce 1928, členem byl například i spisovatel Ignát Herrmann. Členové spolku pořádají různé vlastivědné vycházky městem, spolupracují s obdobnými institucemi, pořádají nejrůznější přednášky a besedy, například o historii a archeologii.

prof. Miroslavu Červinkovi – za vědeckou činnost v oblasti medicíny a dlouholetou organizační činnost v oblasti rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty v Hradci Králové

V souvislosti s budováním infrastruktury lze zmínit například nově vznikající kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Profesor Červinka se odborně zaměřuje například na cytologii nebo mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů.

Hejtman předával rovněž Záslužné medaile Královéhradeckého kraje.

Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, vedoucí personálního pracoviště HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, Bc. Pavel Marschal z SDH Malšova Lhota.

Rozdány byly i Záslužné medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně a resortní medaile.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Cizinec odřel půjčeného meďoura. Za volant usedl opilý a zřejmě usnul
Krádež v pivnici objasněna: K vloupání se přiznal štamgast podniku
Svinarské břehy propojila provizorní lávka. Po jejím zprovoznění začne rozebírání starého mostu
Záchrana spoutané ženy: Klíček naštěstí pasoval
V areálu ČKD hořela hořčíková pec. Škoda zřejmě přesáhne jeden milion korun
Ležící osobě na chodníku zavolal pomoc. Byla to jen kaluž vody
Univerzita Hradec Králové si během roku 2018 již začala hrdě připomínat významná výročí československé historie s projektem : „Univerzitní osmičky“
Další Helicoptershow přitáhla pozornost diváků
Hradecké koupaliště Flošna zahájilo takzvanou vedlejší sezónu
Taktické cvičení: Útočníci ohrozili na koncertu 1600 osob
Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové pořádalo akci : „Léto bezpečně“
Hradec Králové hostil Mistrovství České republiky starších žákyň v kategorii U15 v basketbale
Proběhl 3. ročník sportovní a zároveň charitativní akce „Vyběhněme s násilím“
Stadion pro výcvik a požární sport v Hradci Králové začne po rekonstrukci opět sloužit sportovcům
1.máj v Hradci Králové přinesl mnoho zajímavých akcí
Oprava okružní křižovatky na Brněnské provede dopravu v krajském městě očistcem
Čarodějnice v hradeckém Denoche Music Hall
Za drogy skončil ve vazbě. Prý měl drogy pro sebe
Čelní střet osobáku a kamionu zablokoval příjezd do krajského města
Boj o bronz na hradecké palubovce Hradeckým Lvicím bohužel nevyšel

V Žamberku je druhé nejoblíbenější muzeum v republice
25.05.2018 | 14:00 | MMŽamberk

Záchrana spoutané ženy: Klíček naštěstí pasoval
21.05.2018 | 11:11 | Policie ČR

Ležící osobě na chodníku zavolal pomoc. Byla to jen kaluž vody
17.05.2018 | 07:19 | ZZS

Taktické cvičení: Útočníci ohrozili na koncertu 1600 osob
11.05.2018 | 11:18 | Policie ČR

Mise Velichovky připomene konec druhé světové války
07.05.2018 | 15:44 * | Jaroměř

Připomínáme si 73. výročí osvobození
08.05.2018 | 08:26 | Ústí nad Orlicí

Čarodějnice byly z pohledu hasičů klidné, silnému větru navzdory. Vyražte k nim dnes na den otevřených dveří
01.05.2018 | 07:31 | HZS

Žamberští muzejníci zahájili sezónu evropským rekordem
27.04.2018 | 15:46 | MMŽamberk

Revoluci v kosmetice přinášejí nanovlákna na bázi kyseliny hyaluronové
26.04.2018 | 17:20 | Contipro

Zastupitelé schválili nový Územní plán Nového Města nad Metují. Osm let od schváleného záměru jej pořídit
21.04.2018 | 10:35 | Nové Město nad Metují

Déčko přichází do veřejnoprávního multiplexu 1, ČT Sport v něm zůstává
21.04.2018 | 09:14 | (rup)

Celý Hradec jde slavit příchod jara, je tu Majáles
18.04.2018 | 17:13 * | Vrbík

Tarify zaměstnanců ve Škodovce vzrostou o 12 procent. Roční bonus přesáhne 100 tisíc
11.04.2018 | 20:14 | Orlický.net

Z domu měl odcizit peníze. Podezřelého vypátral pes
11.04.2018 | 09:07 | Policie ČR

Ministři navštívili průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny
11.04.2018 | 06:15 | Královéhradecký krajzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Orlická galerie dnes zahajuje výstavu Milana Langera
Střet vlaku s osobou skončil tragicky
Noc v galerii a Noc v kostele na rychnovském zámku
Autobusové nádraží Na Sboře "končí" 9. června
Ústí nad Orlicí
Jarní setkání vedení města s veřejností
Muzejní noc s kouzlem secese
Orlickou věž zdolávali po dvacátéosmé
Havarovaný kamion komplikoval dopravu
Žamberk
V Žamberku je druhé nejoblíbenější muzeum v republice
Oblíbená divadelní přehlídka přilákala do Divišova divadla více než tisícovku diváků!
Fotosoutěž Jaro v Žamberku
Mezinárodní den muzeí a XII. žamberská muzejní noc
Lanškroun
Projekt Diora Tesla je těsně před dokončením
Budovu autobusového nádraží čeká rekonstrukce
Hrubá stavba přístavby kulturního domu je hotova
Vybrané peníze zůstaly v bankomatu. Nenechavé ženě kvůli pár tisícovkám hrozí až pobyt ve vězení
Nové Město nad Metují
V Novém Městě nad Metují proběhlo krajské finále skautských závodů
Sedmý týden stavebních prací na silnicích v Novém Městě nad Metují
Pátý týden stavebních prací na silnicích ve městě
Stovka růží nahradila na náměstí Republiky nevzhledné keře
Dobruška
Koncert Novoměstské filharmonie v dobrušském kině
Poryv větru srazil k zemi horkovzdušný balon. Jeden člen posádky se zranil
Dobrušští školáci vypustili do řeky 160 kilogramů pstruhů
Na hudebního skladatele Radima Drejsla vzpomene jeho rodné město
Letohrad
29. ročník hudebního festivalu Letohrad 2018 je za dveřmi. Do hlediště zve František Vaníček
Na Zámku v Letohradě byly předány medaile hasičům
Sáně Napoleona málem zachvátil požár. Na plameny upozornili návštěvníci
Blíží se Mezinárodní hudební festival Letohrad 2018
Kostelec nad Orlicí
Dnes bude příjemný den. Odpoledne hurá na oslavu Dne dětí
12. ročník Šumné Orlice začíná již tento pátek
Fenomenální úspěch žáků kostelecké ZUŠky
Na majáles dorazí trashmetalová kniha mrtvých. Půjde o dost tvrdou oslavu
Choceň
Už jen 26 dní. Nový hudební festival Jachta Fest slibuje tři dny zábavy pro celou rodinu
Kudy jel, tudy boural. 85letý řidič poškodil několik aut
Nakládací mechanismus popelářského vozu usmrtil obsluhu
Z pokoje penzionu ukradl televizi. Přístroj prodal za pár stovek
Týniště nad Orlicí
Střet dvou vozů v Týništi nad Orlicí 25.5.2018
Třiadvacátý swingový festival Jardy Marčíka bude opět svátkem swingu a jazzu
Policisté záchránili muži život. U pacienta v přímém ohrožení použili defibrilátor.
V Týništi bude vysazen Strom pro Olgu Havlovou
Vamberk
Prostor v krajce a krajka v prostoru. Zajděte na zajímavou výstavu Milči Eremiášové
Ve fabrice se vznítily piliny. Halu museli uzavřít a kvůli oxidu uhelnatému nechat odvětrat
Obchvat města blokoval střet dvou aut uprostřed křižovatky
Fabie sjela ze silnice a narazila do mostku. Hasiči museli jednu osobu vyprostit
Česká Skalice
Nemá někdo natočeného polského silničního piráta? Vytlačil protijedoucí auto ze silnice
Kontrola pracovníků na stavbě: Skoro všichni cizinci neměli patřičná povolení
Jel bez oprávnění a opilý. Byl za to trestán už sedmkrát, zákaz řízení má dopředu na osm let
Led z nákladního auta poškodil protijedoucí vozidlo
Rokytnice v Orlických horách
V sobotu dopoledne odstartují Velikonoce v Sýpce
Projekt Tajemství vojenského podzemí byl schválen k spolufinancování. Mimo jiné vznikne na Panském poli nové parkoviště
Křižovatku u kostela čeká rekonstrukce
Sýpka byla dokončena
Česká Třebová
TECHNOhrátky nabídly jedinečnou všehochuť oborů, nejvíc táhla robotika. Zaznamenaly také jubilejního 9000. žáka
Kraj vrací železniční škole v České Třebové zpět její lesk. Absolventi najdou uplatnění nejen u Českých drah
Dodržování rychlosti budou hlídat další radary
Železničářská tradice pokračuje. Šest milionů pomůže rekonstrukci učeben a provázání s dopravci
Opočno
Dětský den v Opočně nabídne spoustu zábavy a také sportovní vyžití
V zámeckém parku soutěžily děti v Dětské míli
Mladí rybáři soutěžili o Zlatou udici
Čtveřice čelistů pobaví posluchače klasickými skladbami i populárními filmovými melodiemi
Náchod
Problematický brownfield může zmizet z centra města
Policie pátrá po totožnosti muže. Poznáte ho?
Přechody pro chodce během května prokouknou
Skatepark opět slouží veřejnosti
Jablonné nad Orlicí
Oslavili Mezinárodní den tance
Uklidili jsme okolí Jablonného
Darkwoodovi jsou skutečně ještě šílenější rodina, než ta naše
Zlatý Erb za nejlepší web a elektronickou službu v Pardubickém kraji v kategorii měst si odvezlo Jablonné nad Orlicí
Borohrádek
Nejdřív likvidace požáru auta, později zásah u dopravní nehody
Osobák vyjel ze silnice a narazil do stromu
Loupežné přepadení benzínky: S nožem v ruce požadoval po obsluze peníze
Kriminalisté objasnili milionové podvody s auty a dalšími produkty. Podezřelý muž před spravedlností uprchl do ciziny
Jaroměř
Nehoda tří osobáků blokovala příjezd do města
Někdo pokácel a odvezl 15 vzrostlých jasanů. Hodilo se cizí dřevo do krbu?
Opilý mladík na jízdním kole málem prozkoumal kufr dodávky
Nehodu nezpůsobil ani led ani sníh, ale alkohol
Králíky
Mezinárodní TECHNOhrátky: Dorazí žáci ze dvou polských škol a také špičkový „strongman“
Range Rover skončil na skruži, Felicie pak hned vedle v kupě štěrku
Požár garáže způsobila nedbalost
Stodolu zničily plameny, hasiči nasadili také výškovou techniku
Hradec Králové
Cizinec odřel půjčeného meďoura. Za volant usedl opilý a zřejmě usnul
Krádež v pivnici objasněna: K vloupání se přiznal štamgast podniku
Svinarské břehy propojila provizorní lávka. Po jejím zprovoznění začne rozebírání starého mostu
Záchrana spoutané ženy: Klíček naštěstí pasoval
Vysoké Mýto
Studenti postavili Národní knihovnu ČR z vlnité lepenky
ZUŠka vyšla do ulic Vysokého Mýta
Školáci se seznámili s pumptrackovou dráhou
Blíží se vernisáž výstavy Vyfoť, natoč, vyvolej
Pardubice
Silně opilému muži zavolali pomoc, strážníci jej nakonec převezli na záchytku
Vzácná bronzová nádoba má „sestry“, spustila mezinárodní spolupráci
Na plynovém vařiči v kabině kamionu si ohříval polévku. Skončilo to požárem
Přibyla parkovací místa pro návštěvníky arény
Litomyšl
Stačil pouhý okamžik nepozornosti a auto skončilo převrácené na střeše
Rodina zažila přes dvě hodiny strachu. Nalehko oblečený muž byl vypátrán
Hvězdou 60. Smetanovy Litomyšle bude Camarena
Data pořízená úsekovými radary pomohou policistům při řešení kriminality
Solnice
Hasiči lovili automobil z řeky
Čelní střet dvou osobních aut uzavřel silnici od Rychnova do Solnice
Hromadná nehoda čtyř aut v dopravní špičce: Zraněný jeden řidič
Cizinci vyvolali v hospodě potyčku. Skončili na služebně
Orlické hory
Dvě stovky cyklistů vyrazily na Cyklo Glacensis
Vítězné fotografie zobrazují Orlické hory
Na hřebenech hor vyrostou krychlové altány. Turisté v nich budou odpočívat
Běžkaři si na Šerlichu užili Orlický maraton
Podorlicko
Hasiči zasahovali u nehod motocyklistů. Jeden zemřel, druhý skončil v péči lékařů
Škoda Karoq v našem testu uspěla
V pátek startuje 17. ročník Cyklo Glacensis 2018. Letošním cílem je polský Zieleniec
Motorkáři zahájili sezónu spanilou jízdou
Rychnovsko
Víkendové zásahy hasičů: Dva požáry a dopravní nehody
Závodníky zastavila česko-polská hlídka
Hasiči pomáhali hříběti z řeky, likvidovali požár lesa a zasahovali u nehody motorkáře
Hledá se muž, který nenastoupil do výkonu trestu
Orlickoústecko
Sedl za volant opilý. Řidič s autem havaroval
Auto vyletělo ze silnice a překonalo několik pařezů na nedaleké pasece
Žert se kamarádovi nepovedl. Kuřák skončil s popáleninami v nemocnici
Ze Suchého Vrchu nedojel
Náchodsko
Čtrnáctiletý chlapec za volantem ujížděl hlídce. Ale narazil
Dopravní nehoda osobního auta a cyklisty skončila tragicky
Policie hledá svědky dopravní nehody motorkáře a cyklisty
Policie hledá 24letého mladíka, od neděle se nevrátil domů

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2018 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+